LiFePO4 Battery Know How

There is a lot of information on the net and I cannot and do not want to be exhaustive. However, this page is intended as a basic explanation.

Bloating of batteries

Batteries can become a bit bulky and even some new batteries are not completely flat while they still perform well. In principle, swelling is not intended. However, expansion and contraction is part of charging and discharging LiFePO4 cells. There is also gas formation, which is why there is a valve, usually between the electrodes. Search for “LiFePO4 swelling” to get an impression. This is a document explaining it a bit more.

The most important thing is to treat the batteries properly. Do not overcharge, keep the voltages within limits and limit the charge and discharge current. This way you will have the longest enjoyment of the battery.

Berekening van draad voor laagspanning en gelijkstroom.

Er zijn diverse online calculators voor draadberekeningen. Ze werken als een black-box. Je stopt er gegevens in en jouw draadkeuze ligt vast. Dat is allemaal heel leuk en handig maar wie zegt je dat de uitkomsten kloppen? Omdat het relatief eenvoudig is om zo’n berekening met de hand te maken en vooral om beter te begrijpen wat de gevolgen zijn, volgt hier een korte post.

De gevolgen van de draadkeuze

Voor een verantwoorde keuze spelen diverse zaken een rol. Met name:

 • Hoeveel spanningsverlies, door de weerstand van de kabel zelf, is acceptabel? Dat is immers van belang voor:
  • De werking van aangesloten apparaten. Denk aan een koelkast die op 12 Volt prima werkt maar bij 11 V simpelweg stopt.
  • De warmteontwikkeling in de kabel. Als de kabel te heet wordt dan ontstaat er brandgevaar.
 • Economische motieven:
  • Het rendement speelt een rol, verwarming van bedrading betekent ook energieverlies. Het betekent de toepassing van zwaardere energiebronnen ter compensatie.
  • Andersom is een draad die te zwaar is een verspilling van grondstoffen, terwijl de beperking van spanningsverlies geen rol meer speelt. Bovendien moeten die extra kilo’s koper mee vervoerd worden bij mobiele toepassingen.
 • Duurzame motieven: In de automobielsector en apparatenbouw dient de bedrading “goed genoeg” te zijn gedurende de levensduur van een product – in het beste geval. Dat betekent in de regel: tegen minimale kosten produceren. Haaks daarop staat een “Total Cost of Ownersip-berekening”, waarbij het rendabel kan zijn om meer uit te geven aan materiaal en arbeid.

Een voorbeeldberekening

De soortelijke weerstand \rho van koper ligt in de orde van:

\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega . m

Dat is dus de weerstand tussen twee evenwijdige vlakken van een kubus van koper met een volume van 1 m^3:

Vertaald naar een draad van 1 meter lang en 1mm2 doorsnede komt dat overeen met \rho \times 10^6 – er passen immers 1000 * 1000 draden in 1 m2. De weerstand van die draad is 1.7 \times 10^{-2} = 0.017 \Omega. Dat is een vast gegeven.

Merk op dat ik liever praat over het oppervlak van de doorsnede dan over de draaddiameter. Dat is een verbastering en strikt de dikte van de draad, niet het oppervlak van de doorsnede. Dus met draaddoorsnede wordt het oppervlak van de aders van een kabel bedoeld.

Het is ook een goed moment om te beseffen dat als je de lengte van de draad verdubbeld, de weerstand ook verdubbeld. Als je de draaddoorsnede verdubbeld dan halveer je de weerstand. Een kabel van 3 meter met een draaddoorsnede van 0.75 mm2 heeft dus de zelfde weerstand als eentje van 6 meter lang en 1.5 mm2 draaddoorsnede.

Je kan een apparaat en de kabel zien als een serieschakeling op een accu van 12 V. Dus bij een Voltageverlies van de kabel van 1% staat er een spanningsverschil – wat je ook kan meten – tussen het begin en het eind van de kabel van 0.12 V. Voor het apparaat blijft dan 11.88 V over – 99%.

Stel dat het totale vermogen van de kring, apparaat en een kabel, 12 Watt is. In dat geval gaat er 1 Ampère door de kring, immers:

I \times U = P

Het gedeelte van het vermogen dat door de draad geconsumeerd wordt is:

0.12 V \times 1 A = 0.12 W

Dat is belangrijk om te bepalen of de draad niet te warm wordt. Daarnaast weten we nu de weerstand:

R = \frac{U}{I} = \frac{0.12}{1} = 0.12 \Omega

We weten ook de weerstand van draad: 0.017 \Omega . m^{-1}. Een draad met een lengte van \frac{0.12}{0.017} = 7 m is in dat geval toegestaan.

Praktijk

Voltageverlies

Wat is een acceptabel Voltageverlies? 4% wordt door velen als teveel gezien. Waarden van 2% a 3% zijn blijkbaar acceptabel. Dat is dus 0.24 a 0.36 V. persoonlijk ervaar ik 3% als teveel.

Totale draadlengte

Dat is misschien wat voor de hand liggend maar toch goed om te beseffen: De totale draadlengte bestaat uit de optelsom van de toevoerdraad (plus) en de afvoerdraad (minus). Dus bij een systeem zoals een auto, waarbij het chassis als weerstandsloze minus gezien wordt, moet ook het stuk(je) draad naar het chassis meegenomen worden.

Legeringen

Tor nu toe is uitgegaan van koper, maar aluminium en ijzer worden worden ook gebruikt. Als zuiver element en goed gegloeid hebben deze metalen optimale geleiding. Kleine hoeveelheden vervuiling of legeringselementen kunnen grote invloed hebben. Zo is roestvast staal (ijzer met beperkte toevoegingen van nikkel en chroom) ongeveer 7 keer minder geleidend dan puur ijzer. Koper met een zuiverheid van 99.9%, waarin sporen fosfor zitten (om zuurstof eruit te halen), heeft maar 85% van de geleiding over. Daarom wordt koper elektrolytisch veredeld. Het wil ook niet zeggen dat je Cu99.9 niet moet gebruiken, het is nog steeds een uitstekende geleider. Echter je moet er bij berekeningen wel rekening mee houden.

Wat is er te koop?

Daar waar het Anglo-Saksische systeem als basis de AWG-classificatie heeft, is het in metrische gebieden gelukkig de gewoonte om SI-eenheden te hanteren. Rond draaddoorsneden altijd af naar boven. Veelvoorkomende doorsneden: 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 4 mm2. Omzetten van metrisch naar AWG en vice versa: Er staan veel tabellen online.

De hoeveelheid aders peelt ook een rol. Het materiaal wordt meer flexibel en breekt minder snel. In mobiele toepassingen is dat een belangrijk aspect en zal je dus nooit installatiedraad zoals in je huis gebruikt tegenkomen – tenzij het van voor tot achter helemaal vast zit.

De formules voor de bepaling van de draaddoorsnede

Voor hoge vermogens

Een inverter van 4200 W heeft 350 A stroom nodig van 12 V. Tussen de inverter en de accu zit 100 cm kabel. De inverter kan kortstondige piekbelastingen van 8400 W verwerken.

Het blijkt lastig om te zijn om hier uniforme informatie over te vinden. Zelf hanteer ik als absolute grenzen 15 A of 180 W per mm2 voor piekbelastingen en 10 A of 120 W per mm2 voor permanente belasting. In het voorbeeld komt dat neer op 47 mm2 tijdens de pieken en 35 mm2 continu. Het wordt dus een kabel van 50 mm2 in eerste instantie. Maar…

Als de piekbelasting door de onderstaande formule gehaald wordt, dan komt daar ook 50 mm2 uit. Dat betekent dat 2% van 8400 W, 170 Watt dus gebruikt wordt voor de opwarming van de kabel van 1 meter.

Die kabel wordt dus af en en toe gewoon behoorlijk heet. Dat is moeilijk te accepteren. Bovendien is 170 W weggooien, in een systeem waar stroom meestal schaars is, gewoon zonde. Dus is het de moeite waard om vooral de afstand van inverter tot accu te verkleinen maar is het ook een idee om de draaddoorsnede te vergroten en of te denken aan vaste geleiders zoals strippen koper of aluminium.

Voor lage vermogens

De formule berekent het oppervlak A van de geleider in mm2. Dus een uitkomst van A = 0.49 mm2 moet dan vertaald worden naar een draad van minimaal 0.5 mm2 waarbij 0.75 mm2 mogelijk verstandiger is.

Variabelen

 • Draadlengte l (m)
 • Spanningsverliespercentage f (100*Vverlies/Vtotaal)
 • Apparaatvermogen P (W)
 • SysteemVoltage U (V)
 • Soortelijke weerstand \rho (\Omega . m)
  • Koper: 1.7 \times 10^{-8}
  • Messing: 7 \times 10^{-8}
  • Aluminium: 2.6 \times 10^{-8}
  • Constructiestaal: 25 \times 10^{-8}

De algemene formule

A = \frac{\rho \times 10 ^8 \times l \times P}{f \times U ^2}

Afgeleide formule voor 12 V, koper en 2% verlies

A = 0.0059 \times l \times P

Voorbeeld: Een LED-strip van 17 W heeft 2.6 m draad nodig plus 10 cm naar de massa (2.7 m totaal dus). De berekening is dan:

A = 0.0059 \times 2.7 m \times 17 W = 0.27 mm^2

Opmerking 1: Controleer altijd of je zeer ruim onder 10 A of 120 W per mm2 draadstroom zit. Indien dat niet zo is dan is het een verbinding met hoog vermogen, zie hiervoor.

Opmerking 2: Als je de diameter verdubbelt (0.27 mm2 wordt 0.54 mm2) dan halveer je het spanningsverlies (2% wordt dan 1%). Kies je in dit geval 0.5 mm2, dan is het verlies net iets meer dan 1%

Addendum: Resistance of the bodywork

The question is to what extent the resistance of the bodywork is negligible. What is this resistance anyway? If you search for it, you will not find any information. A cautious approach…

If you run a current through a bodywork between two points, the resistance is greatest at the points and least between them. Let us assume two M6 chassis connections. At r=3 mm, a current I passes through a surface A. The surface A is equal to the product of the plate thickness d and the circumference of r3.

A=2*\pi*r*d

What is the specific resistance of mild steel?

\rho = 15 \times 10^{-8} \Omega . m

This means that one cubic millimetre has a resistance of 0.00015 ohm. What is the resistance of a ring of 1 mm around r3? Thickness d is set to an acceptable value of 0.75 mm. A becomes 4.7 * r, so 14 mm2. R becomes 0.00015 / 14 ohm for d = 0.75 mm. More general for r and r + 1 mm:

R_{1mm} = \frac{3.2 \times 10^{-5}}{r} \Omega

Have fun with advanced math, a numerical approach is taken in order to calculate the resistance from a point to the middle of that point and another point, defined as 500 mm. In that case the resistance is 0.00022 ohm. So over 1 meter, R = 0.00044 ohm.

Next we take a current of 400 A for an inverter. We loose 0.18 V, 70 Watt over that meter of metal sheet and that is not something to neglect!

Labora: What is this project?

Developing and building a mobile working environment, that’s the essence of Labora. For convenience, you could describe the project as building a business motorhome – van. So, the emphasis is on being able to work in different places and not on travelling and entertainment. Although many things are similar to a camper van, it is anything but. There are no fixed seats in the back for example and the emphasis is on functionality and practicality and not “cosy”. In addition, there are facilities to allow 24 hour cycles to avoid hotel stays.

A different approach

Labora is a technical project with a scientific approach. For example, the intention is to construct with light materials in order to significantly reduce mass. You will therefore not encounter any wood, chipboard or mild steel in the vehicle. This will be offset by other materials, such as honeycomb sheet, composites and aluminium.

And there are more contradictions, such as no lead-acid batteries but LiFePO4 technology, permanent 12 V and 230 V power, diesel heating versus gas heating, induction cooking versus gas cooking, fancy refrigerators versus a 12V compressor fridge. Also worth mentioning: Flexible constructions to retain floor space versus fully filling the van space.

Un constructeur traite ses griefs

In recent years, I have looked at, and studied a lot of, custom work. Much to my dismay, I have to conclude that all too often very bad work is done in the sector with accents on far too heavy, wrong choice of materials, serious rust, rot and mould and clumsy and ill-considered constructions.

To prove me right, it makes the Labora project a tough challenge, but at the same time an illustration of how things can be done differently and hopefully better. The plan is to use 2021 and 2022 for the final construction and to publish much information.

Un Constructeur Sort ses Griffes Un Constructeur Traite ses Griefs!

Landgenoten: Het beste voor 2021!

Het verleden vormt de verlichting van de weg naar de toekomst en dat geldt ook voor afgelopen jaar 2020. Middels deze “post” doe ik de lampjes vast aan – voor de 33% van onze bevolking die wat meer uitleg over COVID-19 nodig heeft. Een anekdote…

De familie Brinker gaat naar Engeland. In Zeebrugge gaan ze met z’n negenen aan boord, Hans voorop. De schipper heet ze welkom en legt uit dat de overtocht naar Folkestone zonder gevaar is maar dat er wel een paar gaatjes in de houten boot zitten. Hans zegt dat dat geen probleem is en stopt, als een soort van automatisme, zijn vinger in een gat. Zonder woorden volgen enkele kinderen zijn voorbeeld.

Halverwege de reis ontstaat er een discussie. Drie kinderen vinden het maar onzin want ze denken dat ze de overkant ook halen als het water langzaam in de boot stroomt.

Dan vindt de jongste telg, Wappie, in een scheepskist een boor en maakt nog twee gaten in de boot. Het water stroomt naar binnen. Wappie krijgt op z’n donder en zonder woorden steken een zoon en dochter hun vinger in de gaten. De discussie laait weer op. Maar nu is iedereen, behalve Wappie, ervan doordrongen dat het belangrijk is om de gaten dicht te houden.

Dan boort Wappie nog een gat en in plaats van zijn middelvinger erin te doen steekt hij die omhoog en schreeuwt: “Jullie hebben allemaal ongelijk want hout drijft en een houten schip met gaten erin zinkt dus nooit”. Vervolgens boort hij vrolijk het ene gat na het andere.

Na vele dreigementen en smeekbeden om te stoppen halen twee oudere broers hun vinger uit een gat en grijpen Wappie vast. Ze weten dat ze snel hun vinger terug moeten stoppen in het gat en er zit maar één ding op: Met tranen in de ogen gooien ze Wappie overboord.

Helaas is er geen houden meer aan en 500 meter voor de haven van Folkestone vergaat het schip. Van de schipper en familie Brinker heeft nooit iemand meer wat gehoord.

Dat was – en is nog steeds – de uitleg van COVID-19 in een notendop. Dan is het nu tijd voor statistiek:

 • 2/3 van de bevolking snapt het onmiddellijk (Hans plus 5 gezinsleden).
 • 1/3 snapt het niet en vormt een gevaar voor de gehele bevolking.
  • Die groep heeft bloed aan de handen, ze zijn verantwoordelijk voor de vele COVID-19-doden.
  • Echter, als je moeite doet om het goed uit te leggen dan snapt 2/3 van die groep het ook.
 • Vervolgens zit je als maatschappij altijd en onvermijdelijk “opgescheept” met 1/3 * 1/3 = 1/9 Wappies. Het ontkennen van het bestaan en het negeren van die groep is een slecht idee.

Beperkte ontwikkeling, beperkte scholing en een gebrek aan stimulansen om de hersens te gebruiken levert teveel Wappies op. Om dat te voorkomen zouden we als maatschappij best eens wat beter ons best kunnen doen.

Een gelukkig en gezond 2021 gewenst!!

Kettingzaag-weetjes

Een post over dingetjes die iedere kettingzager moet weten. Er is zo weinig te vinden op het net dat het mij zinvol lijkt een verzameling informatie aan te leggen. Gebruik de inhoudsopgave om te navigeren en te zoeken. Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom!

Veiligheid

Je kunt nog zoveel Persoonlijke Bescherming (PB) toepassen, maar als je je kop er niet bij houdt dan ben je een rund. Ik gebruik mijn zaag al tientallen jaren en er zijn best weleens momenten geweest dat het maar net goed ging. Echter ik gebruik het ding zelfverzekerd en vermijd gevaarlijke situaties en ben mij altijd bewust van waar het zaagblad is ten opzichte van mijn lichaam.

De zaag ligt altijd bij de hand, schoon, met benzine, olie en een scherpe ketting. “Even snel iets doorzagen” betekent dat ik minimaal handschoenen en een bril draag. Slippers, een korte broek en korte mouwen betekent: “Niet zagen”. Natuurlijk zijn er tal van belangrijke extra beschermingsmiddelen en voor het serieuze werk moet je die ook gebruiken want slechts één foutje kan extreme gevolgen hebben.

Hoe serieus je veiligheid moet nemen? Oordeel zelf:

In een zoekmachine “Chainsaw wound” invoeren…

Wat zijn gevaarlijke situaties?

“Kick back” is nummer één. Als de punt van het blad iets raakt dan schiet de zaag omhoog en naar achter en heb je hem mogelijk niet meer onder controle. Voorbeeld: Een tak doorzagen waar een tweede niet zichtbare tak achter zit, die geraakt wordt en een kick-back veroorzaakt. Nog een voorbeeld: “Steken” in dik hout waarbij de punt niet door, maar in het hout zit.

 • Kies bij voorkeur geen “full-chisel-ketting” maar een “semi-chisel-ketting” omdat die minder “happen” in het hout.
 • Zorg voor een scherpe ketting die op de juiste manier geslepen is. Verkeerde slijphoeken vergroten het risico op kick-back.
 • Mijn advies: Slijp de ketting bij voorkeur zelf, zorgvuldig en met beleid.

Gevaarlijk zijn de situaties waarbij je niet stabiel bent:

 • Zorg voor een goede ondergrond en of houvast, steun.
 • Zaag niet boven je macht, dus boven je schouders of ver weg met gestrekte armen.
 • Zaag nooit met één arm.
 • Zaag nooit in de buurt van je benen.
 • Zaag nooit als je moe bent, neem pauzes en zorg dat je uitgerust zaagt. Doe het altijd rustig aan met je hoofd erbij.

Voorkom kettingbreuk. Een ketting die breekt kan alle kanten uitschieten. Daarom: Inspecteer de ketting regelmatig en grondig en vervang hem preventief als je beschadigingen of verbuigingen ziet.

Ben je bewust van posities van mensen en dieren om je heen.

Kettingspecificaties

Bomen zagen omdat je het bos niet meer ziet! Allereerst is er de vorm van de tanden. Vervolgens is er een lading specificaties die de ketting beschrijven. Het zijn belangrijke gegevens voor als je onderdelen als kettingen wil bestellen.

Tandvormen

Ze zijn al genoemd, “full-chisel-ketting” en “semi-chisel-ketting”. Dus volledige beitel en semi-beitel. Er zijn tal van andere variaties. De full-chisel-ketting is te herkennen aan de scherpe punt van de tand, de semi-chisel-ketting aan de rondere punt. De overgang van zijkant naar bovenkant is ook respectievelijk scherp en rond.

Semi-chisel-ketting is voor de meeste mensen een veilige keuze. Ze happen minder, zagen toch behoorlijk snel, ze blijven langer scherp en beter bestand tegen vervuiling en zijn ook makkelijker te slijpen.

Dan zijn er, voor zagen met een lichter vermogen, ook zogenaamde “LP-kettingen”. “LP” staat voor “Low Profile”. Advies is om die te gebruiken indien mogelijk.

Voorbeeld van “Semi-chisel”, vooral herkenbaar aan de niet scherpe, min of meer ronde rand.

Dan zijn er nog veel verwarrende termen zoals haakse en halfhaakse beitel (respectievelijk “full-chisel” en “semi-chisel”). “Micro chisel” is ook zo’n term die ik ben tegengekomen in verband met tussenschakels die voorzien zijn van een extra bumper om kick-back verder te beperken, als alternatieve naam voor “semi-chisel” en als alternatieve naam voor “LP”. Zeg het maar, ik weet het niet.

Ketting-parameters

“Pitch” of steekmaat “P”

Dit is de maat van scharniergat tot scharniergat van één schakel.

Voor alle schakels, met of zonder tand, is deze maat hetzelfde in theorie. In de praktijk echter niet.

Veelgebruikte maten in inches:

1/4″3/8″.325″.404″
Steekmaten van schakels

Ben erop bedacht dat sommige notaties bij leveranciers krom zijn, zoals 3.8 i.p.v. 3/8″

Voor alle schakels, met of zonder tand, is deze steekmaat P hetzelfde in theorie. In de praktijk echter niet, kijk maar goed naar de afbeelding. Dus is het verstandig om bij het meten meerdere schakels te nemen en de afstand te delen door het aantal schakels.

“Gauge” of sleufbreedte

De ketting steekt in het zaagblad. De breedte van de sleuf in het zaagblad heeft deze varianten:

.043″.050″.058″.063″.080″
1.1 mm1.3 mm1.5 mm1.6 mm2 mm
Geschikt voor sleufbreedte…

Soms worden eenheden weggelaten en dan staat er bijvoorbeeld 050 of 1.3.

De lip van een schakel die in de sleuf steekt is dus altijd iets kleiner als de sleufbreedte.

“File size” of vijldiameter

Dit is een belangrijke parameter. Zorg altijd dat je de juiste vijl voor de juiste ketting hebt. Veel voorkomende diameters:

4.0 mm4.5 mm4.8 mm5.5 mm
5/32″11/64″3/16″7/32″
Veelvoorkomende vijldiameters…

Vijlhoeken

De informatie over vijlhoeken moeten bij de ketting vermeld zijn. Als dat niet zo is dan kan je een geschikte vijl tegen het slijpvlak leggen en zie je hoe de fabriek de ketting geslepen heeft.

Van boven gezien is de vijlhoek meestal 28 tot 30 graden, gemeten tussen vijl en normaal van zaagblad. Dus tussen het zaagblad en de vijl is de hoek dan 62 tot 60 graden.

In de richting van de ketting is er ook een vijlhoek. Deze varieert vaak tussen 0 en 10 graden. Dus haaks op het zaagblad of 10 graden verdraaid – vaak bij kettingen van type 3/8″LP.

Dieptespleet

Om het verhaal compleet te maken… Een schakel met een snijtand heeft voor het snijvlak een opstaande rand. Die rand zorgt ervaar dat de tand zich niet vast kan vreten. Die rand moet wel iets onder de tand liggen want anders snijdt de tand niet. Dit hoogteverschil is de “depth gauge” en ligt zo om en nabij 0.5 en 1 mm. De afbeelding illustreert dit:

Relatie dikte van een spaan en “depth gauge”.

Deze parameter zegt dus iets over het happende karakter of beter, de verspanende capaciteit van de ketting.

Enkele opmerkingen:

 • Tijdens een “hap” wordt de tand naar achteren geduwd waardoor de schakel kantelt en bumper het hout probeert weg te duwen.
  • De speling van de ketting moet dus niet te groot zijn: “hakkelen”
  • … en niet te klein zijn: vasthouden, vastlopen.
 • Na diverse keren slijpen wordt de diepte kleiner en zal je dus ook de bumper iets moeten vijlen.
  • Een loep is voor inspectie bij tijden geen overbodige luxe.
  • Teveel van de bumper afhalen levert een agressieve ketting op.

Over het aantal schakels

Stel dat een ketting 10 linker- en 10 rechter-snijschakels heeft. Daartussen zitten verbindingsschakels. Het totaal aantal schakels is dan 40. Dat is dan altijd een viervoud. Een veelvoorkomende maat is 50 schakels. Dat is geen viervoud en als je goed kijkt dan zie 13 linker- en 12 rechter-snijschakels. Daarnaast zijn er kettingen met twee verbindingsschakels tussen de snijschakels. Genoeg variatie dus. Een aanduiding kan zijn 50 shackles, 50L (50 Links) en tal van variaties.

Bezorging PostNL in corona-tijd

Geen idee wat jij doet, maar ik mijd drukke plaatsen – we zitten verdorie midden in een pandemie die nauwelijks beheersbaar is. De grote boodschappen stellen we uit maar dat is dan wel een mooie gelegenheid om een pakketje van Postnl op te pikken in dezelfde supermarkt. Nou, nee dus. De derde komt het aan en de elfde is het alweer retour afzender.

Ik ben vol onbegrip, heb mijn producten niet en ben mijn geld kwijt. Om die reden heb ik een reactie van PostNL gevraagd om antwoorden op de volgende vragen te krijgen:

 • Hoe kan het dat pakketten in deze tijd welhaast per omgaande teruggestuurd worden?
 • Wat gaan jullie aan de termijn veranderen zodat mensen uiteindelijk toch redelijk zeker zijn dat hun pakket niet geretourneerd wordt?
 • Waarom bezorgen jullie niet aan huis? Nu wordt er onnodig een risico gelopen in een vol afhaalpunt – risicovol binnen in plaats van risico-arm buiten.

Spacer voor reactie PostNL…

19-12-2020: Geen reactie, slecht hoor!

Ook maar een bericht naar de Vaste commissie Economische Zaken en Klimaat gestuurd:

Geachte leden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Terwijl veel Nederlanders grote moeite doen om contactmomenten te vermijden om zo Covid-19 het hoofd te bieden blijken de diensten van PostNL hier niet op aangepast te zijn.

Als gevolg worden internationale pakketten al binnen 7 dagen geretourneerd naar de afzender waardoor enerzijds extra bezoeken aan afhaalpunten veroorzaakt worden en anderzijds particulieren en bedrijven hun pakketten mislopen.

Daarnaast is het een risicovolle gang van zaken dat pakketten nog steeds via – vaak drukke – afhaalpunten opgehaald moeten worden. Dit in tegenstelling tot risico-arme bezorging in de buitenlucht.

Ik meen er goed aan te doen dit onder uw aandacht te brengen.

Met vriendelijke groet,

Wiebe van der Worp
https://vanderworp.org/nl/bezorging-postnl-in-corona-tijd/

The Flit

My grandmother yelled: “Those damned mosquitoes”. She grabbed the “FLIT”, she sprayed in every corner of the bedroom where I was ready to go to sleep. After “The Flit” I slept like a rose (Dutch-ism). I haven’t seen them for 50 years since the emergence of the modern spray can. As a memorial, you will find a small Cygwin / Linux script for exterminating “Thumbs.db” on your hard disk.

Courtesy Bullenwächter, Hamburg Museum

Put this in a file flit.sh somewhere, like desktop or home, make it executable and modify to taste…

#!/bin/bash
find /data \( -name 'Thumbs.db' -or -name 'desktop.ini' -or -name 'Thumbs.db:encryptable' -or -name '.DS_Store' \) -print0 | xargs -0 rm -rf
 • find finds (recursive) the files between escaped parenthesis \(...\) and lists the files (print0) in directory /data. Output is piped to xargs that takes care of removal (rm). The zero’s deal with file names with spaces.
 • It is one of many possible approaches, but what I like about this approach is that you can check output first, by running it in a shell without | xargs -0 rm -rf.
 • A DOS batch file named flit.cmd could be something like:
@echo on
C:
cd /installers
del /s /q /f Thumbs.db desktop.ini .DS_Store Thumbs.db:encryptable
echo Finished FLIT.cmd
pause

Waarom DRM op NPO?

Digital Restriction Management, de NPO verwelkomt mij bij een bezoek met een niet werkende site. Firefox suggereert dat DRM aangezet moet worden. Even kijken, de burger hoest geld op voor het maken van TV. Dus is die burger eigenaar van de desbetreffende productie. Dat is niet zo? Dat is wel zo in een soevereine samenleving. Het inzetten van DRM komt overeen met ontvreemden van de betalende samenleving. Voordat ik een mening formuleer vraag ik een reactie van de NPO: Bij deze de vraag waarom er DRM op onderstaande voorbeeld zit, zie screen-dump.

Beste Wiebe,

Het gebruik van DRM heeft te maken met de bescherming van de rechten die bij uitgezonden programma’s van toepassing zijn. Zo gelden voor aangekochte programma’s rechtenbepalingen met betrekking tot herverspreiding en terugkijken. Maar ook aan programma’s die door onze omroepen zelf zijn gemaakt, kunnen rechten vast zitten. Zo kunnen programmaformats aangekocht zijn en om die reden beschermd moeten worden. Ook naburige rechten zoals muziekrechten kunnen bij door NPO zelf geproduceerde programma’s leiden tot gebruik van DRM-beveiliging.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
***** **********

De reactie van NPO… (“[Ticket#54458] NPO en DRM” mail Delivery-date: Wed, 04 Nov 2020 21:04:33 +0100)

Toepassing lagers voor een schuifdeur op rails

Maatwerk: Een lagerconstructie voor degelijke schuifdeurtjes op rails. Het is zo eenvoudig dat het de moeite waard is om te delen, zie de foto.

Waarom moeilijk als het makkelijk kan? Waarom makkelijk als het moeilijk kan? Omdat we houden van leren, deugdelijke constructies en omdat het makkelijk is 😉

De samenstelling met kogellagers

Je kunt zien hoe het opgebouwd is:

 • Strip 20*3 met gaten voor schroeven en een gat voor een lagerschrijf.
 • Een verzonken schroef M6
 • Een ring met bolle kant naar lager
 • Het lagertje
 • Weer een ring met bolle kant naar lager
 • Een half-hoog moertje

Paint-job is niet helemaal gelukt doordat de oven iets te warm was. Volgende keer aluminium-strip, geen verf. De keuze voor staal kwam doordat ik in eerste instantie draadeindjes wilde lassen. Verzonden schroeven zijn natuurlijk veel sneller, makkelijker en beter.

Aangepaste ringen

Ik was niet helemaal tevreden met de ringen omdat ze bijna aanliepen. Daarom heb ik een set gemaakt met een kleinere diameter.

Benodigdheden: Een boormachine, een slijptol en een schuifmaat.

De foto’s laten zien hoe het gedaan is…

Van diameter 12 mm naar 10 mm met een slijptol. Tussendoor goed meten…
Losmaken…
Detail, als je voor het slijpen de aangedraaide set hamert op een aambeeld dan zijn de ringen beter gecentreerd.
Alle 20 gelukt.
Hier zie je heel goed dat de ring perfect gepositioneerd is tussen de moer en de binnenste lagerschaal.

AMD Pro 4650G workhorse: Meet PharLap

It is always hard to come up with a system with cutting edge components without the accompanying problems and showstoppers. So this page can help you (and me), I hope you like it. This is in particular true for Linux users where unsupported hardware can be a nasty disappointment.

This page is pre published in order to process your input. So feel free to leave a much appreciated comment, below or here.

Ingredients

Before explaining why these specific components were chosen, here is a listing. One stop shopping was performed at Megekko.nl (for Belgium and Dutch readers):

Courtesy Andrew, The MURDER of Phar Lap. (wikimedia-link)

Rationale

You may ask yourself why to choose those components, so here is an explanation:

 • About the CPU:
  • The base is Xubuntu. I often work with virtual machines (VirtualBox) for development, like Windwows 10. Having enough cores and performance is a must. AMD 4650G offers that.
  • I also do use BricsCAD and most CAD applications rely heavily on single thread performance. AMD 4650G offers that too.
A close look reveals why someone coined the term “multithreading” – It really is a jumble of yarn!
 • First of all, we recently started to use Asrock A300 systems with AMD Ryzen 5 3400G inside. They perform far beyond expectations. So, following the Ryzen abcdG APU path is obvious.
A300: Very small, very powerful
 • Price performance ratio is an argument. It is about trying to find a balance without going too fancy, getting it over dimensioned and without shooting your legs because it doesn’t fulfil the needs. It also means trying to stick to Asrock’s QVL’s.
 • The bulky bastard hard disk is needed for running rsnapshot, I use this machine to have an extra – extra back-up of our servers and in case of remote, off grid, operations I can get to our data. WD Gold series turned out to be fast and reliable over the past years.
 • Why Asrock? Many years ago I was fed up with not getting proper support (Asus, hope it is better these days) so we changed to and standardized on Asrock. When you really run into serious trouble, they take their responsibility – although it can take some time and you may have to push a bit. So far, I am very happy with them.
 • The motherboard Asrock B550M-ITX does mention AMD 4650G and Kingston HX432C16PB3 in the QVL and has an attractive price. All in all a balanced, tested and reliable mix.
 • Cherry Stream – favourite – was not available, so Cherry Strait is an adventure. And about the mouse: After using the model for so many years my hand can’t handle any other shape anymore. Very personal and yes, all is wired too.

Caveats, do’s and dont’s

These listed points are discussed in detail later on.

 • DDR4 memory modules are not properly recognized by the motherboard. While on the QVL, 2400 MHz was detected instead of 3200 MHz.
 • The standard AMD Wraith CPU cooler interferes slightly with the memory modules. Finally I removed some of the plastic. The Noctua NH-L9a-AM4 is a better, but more expensive, choice.
 • (X)ubuntu 20.10 returned kernel panics after presenting GRUB with a normal boot menu without offering options “try” or “install”.
 • Xubuntu 20.04 left the system in a semi frozen state after an inactivity period.
 • Xubuntu 20.04 fresh install left me with a not active sound card.
 • Missing USB cable for the motherboard.

Conclusions

Preliminary…

General verdict: Above expectations in general. Proper price performance ratio. Highly recommended for general purposes, virtual machines. CAD performance is poor so far. Not sure what the cause of this is, working on that.

Fans: I found the AMD Stealth sound becoming annoying in time, it sounds like a humming transformer. The difference between the AMD Wraith Stealth and the Noctua NH-L9a-AM4 is day and night. Noctua NH-L9a-AM4 is much more silent without the irritating hum. The only drawback is its price tag and, in a far from your ears solution, Wraith Stealth does a proper job for a nice price.

Xubuntu: I did not manage to install Xubuntu 20.10. However, 20.04 does a great job, after solving the unresponsive keyboard and mouse issues. It is (as)rock solid. It is not a system without glitches but they all turned out to be solvable. It is a fast workhorse. In fact, I changed its name (/etc/hostname) to PharLap, so that you know!

Keyboards: Cherry makes fine instruments. My wife took possession over the Cherry Strait and loves it. Personally, Cherry Stream stays favourite. The reason for that is the standard lay out. Cherry Strait has a non standard area for insert|delete|home|end|page up|page down and despite trying, I couldn’t get used to it quickly.

USB connectors

In the manual is states:

There is one header on this motherboard. This USB 3.2 Gen1 header can support two ports.

Now, I need a cable… On reddit someone says:

You can thank the USB-IF standards body for that. They’ve made a complete mess of the naming
* USB 3.0 == USB 3.1 gen 1 == USB 3.2 gen 1
* USB 3.1 == USB 3.1 gen 2 == USB 3.2 gen 2
The connectors are Type A or Type C and can be used with any USB speed / version.
* Type A connectors are the traditional connectors that you know and love.
* Type C connectors are the new reversible connectors
Just because there is a Type C plug on a computer doesn’t mean it’s got a USB 3.2 gen 2 port.
The preferred consumer names from the USB-IF are actually SuperSpeed USB and SuperSpeed USB 10 Gbps. But nobody is following their direction.

Good to know, let’s find a cable from motherboard to front panel. Well, it turned out to be not too hard, just search for “USB 3.0 cable motherboard” on Chinese sites to get great offers. This came in:

USB 3.1 gen 1 connector cable…

And they are available in other configurations like brackets.

Installing Linux

Installing Xubuntu 20.10

This turned out to be NOT working, but for reference it is documented…

Where is “Startup Disk Creator” when you need one? Gone to oblivion? No, see next heading. So another approach after downloading Xubuntu… 20.10!

Put a USB stick in and ctrl-alt-t in order to find it…

sudo fdisk -l
...
Disk /dev/sdx: 7,25 GiB, 7776239616 bytes, 15187968 sectors
Disk model: DataTraveler G3 
...

Next, if you don’d have ddrescue, do apt install gddrescue on Ubuntu. Started in the directory where the iso lives and creating it on stick /dev/sdx – see output fdisk for your stick.

sudo ddrescue xubuntu-20.10-desktop-amd64.iso /dev/sdx --force -D
...

After finishing, you’re ready for the next step.

Well, not quite! Xubuntu 20.10 was a bad experience. Several attempts left the system with a kernel panic. Bummer! Sayonara Xubuntu 20.10!

Question: Is this smart? I.e. using ddrescue? synaptec searching for usb-creator is an option… More on that, if you have an opinion, please leave a comment. See https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSBStick.

Installing Xubuntu 20.04

In the mean time, I found “Startup Disk Creator”. Turns out to be an alias, so if you can’t find it: apt install usb-creator-gtk first. A boot stick with an ISO of Xubuntu was a piece of cake, boot with the stick, press F11 after the keyboard LED flashes, more cake.

Partitioning

Not being used to UEFI, that still is a bit strange. What I did and in this order:

 • GPT partition table
  • ESP (EFI System Partition): 0.2% ~ 2 000 MB. Is less a penny wise and a pound foolish?
  • EXT4 for /: 800 000 MB
  • SWAP: 32 000 MB
  • Not partitioned for emergency OS and so on: ~ 150 000 MB

No sound!

No sound, there is always something… pacmd list-cards offers an overview of all “cards” and both HDMI and onboard card resulted in: active profile: <off>. Bad news. Probably not necessary, but I plugged in some headphones, did sudo apt-get remove --purge pulseaudio and then sudo apt-get install pulseaudio, rebooted and I had the onboard audio working. Strange!

Solving mouse and keyboard semi frozen state

Mouse and keyboard work while you are busy. Then you grep a cup of coffee and find out the mouse pointer moves, but no click events from either mouse or keyboard arive. However you can do Ctrl-Alt-F1 and do your thing. Turning back with Ctrl-Alt-F7 and the problem is back. Pretty frustrating!

Finally, I removed the screensaver, when I leave my work space I turn off my monitor (and the lights).

Solutions are described on Askubuntu (if you need a screensaver go there) and the Xubuntu maillinglist. These are the steps I took:

sudo apt remove xfce4-screensaver

Next, disable start on login of xfce4-screensaver: In Xubuntu it is:
Whisker > Settings > Session and Startup > [] Screensaver (launch screensaver and locker program)

Then, Whisker > Settings > Power Manager > Tab Display > Display power management > ON (Yes, not OFF!) > move sliders to “Never”.

Finally:

xfce4-screensaver-command --exit

All kind of other installing stuff

I’ve written step by step instructions here, you may want to start at page 1:

AMD fan interferes with HyperX modules

Although not much, the fan housing hit the RAM module. In order to maintain proper contact of RAM in the slot, I removed some plastic from the fan housing. On top of that, I did not want it to start resonating.

The solution is easy, see the picture:

Sanding one side of the fan housing…

In addition, cleaning the aluminium with isopropanol and adding new thermal paste is necessary.

BIOS assigns inferior speed to Kingston RAM

The HyperX Kinston modules are 3600 MHz and the BIOS recognized them as 2400 MHz – or so it seems. I’ve changed that manually in the BIOS: B550M-ITX/ac P1.00.

So it turns out to be 2400 MHz RAM, verified for overclocking to 3600 MHz by Kingston. See comments, I can live with that, no issues after several months of stability. However, really confusing and annoying!!

WD Gold drive

With so many drives out there, it is hard to choose. As explained, this drive is used for running rsnapshot. The previous drive did its job for a relative short time but simply became to small. So it was time to go from 8 TB to 16 TB. We have quite a few WD Gold drives in the field and so far, no problems at all. This is the product sheet.

However, I was asking myself if it might be reasonable to just do the daily back-up and than power down in between. Well, people running servers will always advice against this – never stop a running disk drive. To a certain extent I agree, experience shows drives running for a decade and refusing duty after one stop and start. But modern drives? So I asked WD support.

You shouldn’t be worried, especially on such low usage case scenario. Of course, we cannot know for sure as there might be many factors that influence the life spam of a drive, read and write cycles, correct power supply, environment etc.. but if everything is under normal conditions, WD Gold drives are designed for a lot of usage.

So it seems save to say a once a day on and off cycle wouldn’t harm.

But then again, why take the trouble? Rule of thumb: Every 1 Watt costs 2€ per year. So 5 years 5 W is 50€. Hardly an argument considering the price of the disk is a tenfold.

Some additional notes: The drive is fast indeed, from NVM to SDA I clocked speeds exceeding 200 MB/s by far. On top of that, it is not a noisy drive.

Status

A working solution… but homeless!

More later!

CAD Lisp and variables

A simple test on the command line… Write or paste the yellow stuff and try to understand.

On the command line…What is it?
(defun test ( / foobar) (setq foobar T))DEfine a FUNction “test” that sets a variable “foobar” to T (True). No need to say you have to finish with an enter.
TESTReturn value of last statement (defun).
!foobarPut ! before the name of a variable to get its value…
nilWe have defined the function only, foobar is nil yet.
(test)Run function TEST.
TReturn value of last statement (setq…).
!foobarWhat is value foobar?
nilFoobar is nil because it is in part ( / foobar), saying: Set this to nil after running the function.
!testAnd the function itself?
< #x33 @fffc51876>It survived and is still loaded under this value.
(setq test nil)What happens if we set the function name to nil?
nilExactly, test is nil, test simply doesn’t exist any more. Setting variables to nil simply destroys, kills, variables from memory.
!testDouble check…
nilAnd confirmed.
(defun test ( / ) (setq foobar T))Define function “test” again, but with ( / ) instead of ( / foobar).
TESTReturn value…
(test)Run function TEST.
TReturn value…
!foobarWhat is value foobar?
TNow foobar is not nil because it is not in part ( / ). This can be handy, foobar survived the function and can be used again for something else. However, it can be polluting and annoying and create errors when it is expected to be not existing.
!testAnd the function itself?
< #x33 @fffc51896>Still loaded, newly defined, different value.
(setq test nil)What happens if we set the function name to nil?
nilGone!
!testCheck…
nilYes, gone.
!foobarAnd foobar?
TStill active 🙂


Landgenoten! Covid-19 besmettingen tijdens kerkdiensten in Staphorst

600 kerkgangers, rood zijn besmettelijke kerkgangers…

Omdat een plaatje zoveel meer zegt…

4 oktober 2020: 841 besmettelijke mensen per 100 000, CBS-correctie is factor 2.0.

600 mensen tijdens één kerkdienst met zingen, zonder mondkapje en een niet haalbare afstand van 1.5 m (1350 m2 nodig). En dat drie keer per dag. In plaats van 50 cm nu 100 cm naast elkaar en het betreft niet één dienst.

Het is zowel oliedom als onvergefelijk asociaal. Om verdrietig van te worden. Strijdig met Christelijke waarden. Prokaryotisme pur sang. Het is niet altijd fijn als Darwin zijn gelijk haalt.

11 dagen later…

Software: Licentieovereenkomsten maatwerk.

Deze post gaat over een voorbeeld van een licentieovereenkomst voor maatwerksoftware. Maar het kan net zo goed die uitbestede fotosessie of handleiding zijn. Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer hebben behoefte aan duidelijkheid. Doe je niets dan geldt standaardauteursrecht en dat is meestal niet wenselijk. Als verwachtingen wederzijds niet overeenkomen dan is dat vragen om juridische problemen. Hoe kan je op een makkelijke manier dingen goed afspreken?

Onderstaande benadering op basis van de zogenaamde “Harmony CLA” zal voor veel organisaties een welkome oplossing is. Inmiddels heb ik ook enkele juridische reacties gekregen en die zijn positief. We passen het zelf als standaard toe binnen onze organisaties want het is voor veel dingen het ei van Columbus.

Bierviltje? Of juridisch dichttimmeren?

Dit is meteen het dilemma van kleinere bedrijven. Helemaal niets overeenkomen – geen licentieovereenkomst – is een slecht idee. Echter, ook mondelinge afspraken zijn een slecht idee – ervaring met DHL illustreert hoe dit flink kan ontsporen. Twee uitersten blijven dan over: Het bierviltje of een contract van tig bladzijden. Bedrijven zullen met name vallen over de prijzen en onbegrijpelijkheid van pakken papier. Zelfstandige programmeurs verlies je al helemaal hier. We zoeken dus een model, een voorbeeld, van een licentieovereenkomst dat daar tussenin zit en begrijpelijk, duidelijk en kort is en bovendien geen extra kostenlast veroorzaakt. Los daarvan is de vraag wat nu eigenlijk wederzijds gewenst is…

Wederzijdse wensen

Misschien is dit wel het meest complexe onderwerp omdat er zo enorm veel variaties van wensen en verwachtingen mogelijk zijn – de reden om een goede jurist in te schakelen. Daarom de beperking tot één variant:

 • De software-ontwikkelaar wil niet gehinderd worden omdat het auteursrecht niet meer bij hem ligt. De ontwikkelaar wil wel de software in licentie geven aan de opdrachtgever onder de voorwaarde dat het auteursrecht van de ontwikkelaar ongewijzigd blijft.
 • De opdrachtgever wil alles kunnen doen met de software die hij krijgt, zoals veranderen, geld ermee verdienen, een licentie naar zijn klanten in volledige vrijheid kunnen bepalen. De opdrachtgever wil niet het auteursrecht van de ontwikkelaar aantasten maar wil ook niet dat de ontwikkelaar op een kwade dag voor de deur staat om royalty’s te innen.

Wow! Dat lijkt lastig. De kern is dat de ontwikkelaar het volledige auteursrecht heeft en houdt en dat de licentienemer alles mag doen wat hij wil. Het lijkt haaks op elkaar te staan maar iemand heeft daar al eens over nagedacht…

Harmony CLA

Canonical – verantwoordelijk voor onder andere Ubuntu-Linux – introduceerde in 2010 de zogenaamde “Harmony Contributor License Agreement” – voortvloeiende uit “Project Harmony“.

Het grote verschil met voorheen is dat het auteursrecht niet meer wordt overgedragen aan de opdrachtgever.

Dat maakt de Harmony- CLA uitermate aantrekkelijk en breed inzetbaar voor zowel vrije software (open-source) als closed-source-software. Door zowel de belangen van de opdrachtgever als de ontwikkelaar veilig te stellen is het een sympathieke overeenkomst.

Bovendien is de lengte van de juridische tekst beperkt en redelijk goed leesbaar.

In de keten

De kans is groot dat je dit artikel leest omdat je ontwikkelaar of opdrachtgever bent. Ik ben beiden en begin daarom met dat voorbeeld – niet uit onbescheidenheid.

 • Opdrachtgever A wil bij mij (B) iets laten maken. Een deel van dat werk besteed ik vervolgens uit aan ontwikkelaar C. Dat maakt B zowel opdrachtgever als ontwikkelaar. De belangen van A en C komen daarmee overeen met die van B.
 • Als opdrachtgever A is het interessant om de ontwikkelaar B een Harmony-CLA voor te schotelen.
 • Als ontwikkelaar B en C is het te overwegen om pro-actief de opdrachtgever een Harmony- CLA aan te bieden of erop te wijzen dat je zo zaken wil doen.

Aan de slag

Ga naar http://harmonyagreements.org/ en selecteer “Agreement Selector”. Dit is een voorbeeld:

Op http://www.harmonyagreements.org/guide.html staat een aanvulling op de tekst. Het kan ook zinvol zijn om een gegenereerde CLA door een vertaalservice te halen, “krom Nederlands” leest soms makkelijker dan “Legalese English” 😉

Overwegingen

 • Overweeg om per project met CLA’s te werken.
  • Het nadeel is een complexere administratie.
 • Bedenk dat “ontwikkelaar” meer algemeen een “aanbieder van informatie” is waarmee dus fotografie, illustraties en handleidingen afgedekt zijn.
 • Maak een scheiding tussen maatwerksoftware en shrink-wrap-software – Out Of The Box-, OOTB-software.
  • Voor OOTB-oplossingen wil je waarschijnlijk geen Harmony-CLA hanteren en wel een standaard End User License Agreement (EULA).

Transport: Benzine, E5, E10, RON95 of RON98?

Er leven nogal wat onduidelijkheden rondom benzine aan de pomp. Wat mag er in je auto? En: Wat vooral niet? En is RON 95 en of RON98 ook E5 of E10? En hoeveel ethanol zit er in “Super”? Tijd voor duidelijkheid. Deze bladzijde leeft en groeit, navigeer middels inhoudsopgave. Reacties welkom!

 • Allereerst is het van belang om te weten of je auto geschikt is voor een brandstofsoort, is jouw auto geschikt voor ethanol?
 • Als tweede wil je weten wat er nu echt wordt geleverd aan de pomp. Surprise!
 • Natuurlijk willen we weten wat nu precies de technische gevolgen zijn.
 • Er zit ook een politiek randje aan het verhaal.
 • Tot slot: Voor RON 98, superbenzine, bestaat een speciale bladzijde, zie https://vanderworp.org/nl/ron98/.

Redenen voor overdreven zorgen zijn er niet. Onze oosterburen gebruiken E10 al wat langer en de gevolgen lijken mee te vallen. Desalniettemin is het belangrijk een goede brandstofkeuze te maken.

E0 is dood! Lang leve E0!

“E0” bestaat niet. E5 is de klasse met het laagste aandeel ethanol. Belangrijk om te beseffen: E5 betekent niet dat er 5% ethanol in zit, E5 betekent dat er maximaal 5% in kan zitten. 0% is dus ook een optie. En zo zijn er brandstofmaatschappijen die bewust geen ethanol toevoegen – zelfs gegarandeerd! Dat is de E0-kolom in de tabel.

“E0” lijkt misschien niet van belang maar voor klassieke en sportieve auto’s en motoren, evenals oudere grasmaaiers, buitenboordmotoren en standverwarmingen, is dit goed nieuws. Tegelijkertijd ben ik burgerlijk ongehoorzaam genoeg om het label E0 wel te gebruiken, zie de onderstaande tabel, duidelijkheid is toch een belangrijk aspect.

Is mijn auto geschikt voor alleen E5 of voor zowel E5 als E10?

Voor oudere motoren is het toch echt verstandig om onderzoek te doen via de landelijke distributeur of fabrikant als je na het raadplegen van diverse links hierna geen eenduidig antwoord hebt.

Veel moderne motoren (na 2000) zijn geschikt voor E5 en E10, oudere niet of minder. Omdat schade vaak hoge kosten met zich meebrengt is het advies: Check goed en check dubbel!

Dan zijn er diverse on-line-checks, mogelijk waar geen geaccrediteerde organisatie achter zit. Geloof die resultaten dus niet blindelings! De site e10check.nl wordt veel genoemd. Alternatief: opreis.nl. Ook onze oosterburen tanken E10. Bekijk bijvoorbeeld deze Duitse PDF eens – die informatie wijkt hier en daar af en lijkt wat completer.

Stel, je hebt een BMW Isetta. E10 is dan geen probleem volgens de eerste twee links. De Duitse PDF houdt wel een slag om de arm. En het lijkt ook een twijfelachtig idee om E10 in jouw Isetta te stoppen. Moraal: Heb je een oudere auto? Controleer dan grondig de geschiktheid voor E10.

E10 voor iedere BMW? Dacht van niet! (cc-by-2.0 Mick)

Klassiekers: Gebruik liever geen E5 of E10, zie Wat stond er op de site van FEHAC? Ook oude tractoren, motorfietsen en grasmaaiers die benzine gebruiken vallen onder dat advies.

Je zou het haast vergeten in de discussie: Auto’s die uitgerust zijn met een standkachel. Vraag ook in dat geval bij de fabrikant of de standkachel geschikt is.

Een korte opsomming van wat feitjes: E5 bevat maximaal 5% ethanol, E10 maximaal 10%. Het kan dus zo zijn dat er helemaal geen ethanol in zit. E5 kan je mengen met E10. Het octaantal (RON) gaat door toevoeging van ethanol omhoog. Jouw auto rijdt minder zuinig met E10 en E5, in de orde van 1 tot 3%.

Als je geen E10 wenst, tank dan een superbenzine, kijk vooral op de pomp of het E5-label te zien is.

Wat wordt er aan de pomp geleverd?

Een overzicht van leverbare brandstoffen in Nederland.

 • De tabel is sorteerbaar. Klik één of twee keer op een kop.
 • Links bij aanduidingen brengen je bij een pompoverzicht.

Status: Opnemen van pompinformatie…

Kolom “E0”: Deze E5-brandstof bevat volgens opgave van de brandstofmaatschappij gegarandeerd geen bio-ethanol (feitelijk is het dus E0 maar daar is geen officieel label voor, wel een markt).

MerkAanduiding
(link: stations)
of RON-
klasse
Opm.
LoogmanEuro 102E5Ja1021
TanQyouEuro 102E5Ja1021
BerkmanSuper Plus 98E5Ja981
BPUltimate 98 E5E5Ja981
EssoEsso Synergy Supreme +E5Ja981
LoogmanEuroE5Ja981
ShellV-powerE5Ja981
TamoilSuperplus 98 (E5)E5Ja981
TangoSuper Plus 98E5Ja981
ArgosEuro 98E5Ja, zie opm.981,4
ArgosSuper Plus 98E5Ja, zie opm.981,4
TexacoEuro XL 98E5Ja, zie opm.982,3
TinQSuperplus 98E5Ja, zie opm.982,4
ElanExcellium 98E5981
GulfSuper Plus 98 E5E5981
HaanEuro 98E5981
TotalExcellium 98E5981
AmigoEuro 95E10953
AmigoBlue OneE10953
BPEuro95 E10E10951
EssoSynergy Euro 95 (E10)E10951
ElanExcellium 95E10951
GulfEuro 95 E10E10951
GulfEuro 95 Green E10E10951
HaanBlue One 95E10951
HaanEuro 95E10951
ShellEuro 95E10951
TamoilEuro 95 (E10)E10951
TangoEuro 95E10951
TanQyouEuro 95 - E10E10951
TotalExcellium 95E10951
ArgosEuro 95E10951
ArgosBlue One 95E10951
ArgosEuro XMILEE10951
AgriGeen opgave2
AviaBezig met transitie2
FirezoneGeen opgave2
LukoilGeen opgave2
OKGeen opgave2
Q8Geen opgave2
SneltankGeen opgave2
 1. Informatie direct verkregen van betreffende brandstofmaatschappij.
 2. Brandstofmaatschappij verstrekt geen informatie voor derde verzoek.
 3. Informatie verkregen via de pomp en of site.
 4. Levert E0 maar garandeert het niet voor de toekomst.

Technische achtergronden over E5 en E10

Wat moet ik op letten bij een oudere motor?

Het onderstaande lijstje is van toepassing op oudere motoren die niet geschikt zijn voor E10:

 • Brandstofleidingen controleren op lekkage en zweten.
 • Gebruik indien mogelijk een transparant brandstoffilter en controleer het.
 • “Penny wise, pound foolish?” Gebruik van E0-brandstoffen uit de tabel is te overwegen.
 • Ben bedacht op een typische benzinelucht die vooral in een afgesloten ruimte kan ontstaan door lekjes, zweten. Zelfs tanks van bepaalde kunststoffen blijken te kunnen gaan zweten.

Wat is de invloed van ethanol op aluminium?

Ethanol kan reageren met aluminium, met name bij een hoge druk en temperatuur. Er ontstaan dan ethanolaten (ethoxiden, in dit geval ethanol-aluminium-zouten). Een bewering is dat als dit proces eenmaal op gang gekomen is door E10 te tanken, dan blijft deze reactie actief, ook bij tanken van E5.

Voertuigen die wel tegen E10 kunnen, gebruiken aangepaste materialen, zoals bepaalde soorten roestvast staal.

Wat is de invloed van ethanol op rubber en plastic?

Sommige kunststoffen zijn uitstekend bestand tegen ethanol, andere slecht. Focus ligt op afdichtingen, pakkingen en slangen. Het is dus maar net wat de fabrikant heeft toegepast.

Oplossen in ethanol kan resulteren in een plakkerige substantie, stukjes kunststof die loslaten, zweten van leidingen en uiteindelijk lekkages.

E10 tanken? Alleen als een fabrikant op papier zegt dat een auto voor E10 geschikt is. En fabrikanten zijn tot nu toe niet echt compleet met die informatie helaas.

Bij twijfel is het verstandig je brandstoffilter goed in de gaten te houden. Kleine stukjes kunststof kunnen loslaten en infarcten veroorzaken.

Hoe zit het met de houdbaarheid van E10-benzine?

De korte samenvatting: Als je een E10-voertuig lange tijd niet gebruikt dan doe je er goed aan eerst de tank helemaal te vullen.

Duitsland heeft al wat langer ervaring met E10. Een citaat van ADAC:

Opslagstabiliteit van E10

De opslagstabiliteit van E10-brandstoffen verschilt niet wezenlijk van E5-brandstoffen. Ethanol is zeer goed bestand tegen veroudering, zelfs beter dan fossiele benzine. Het probleem is dat ethanol en fossiele brandstof onder bepaalde omstandigheden kunnen scheiden.

Dit kan worden voorkomen door een constante omgevingstemperatuur (in de praktijk is dit echter nauwelijks haalbaar) of door te voorkomen dat grote hoeveelheden lucht worden verplaatst via de ademhaling van de tank (ventilatie). Daarom moet u de tank altijd vullen als u het voertuig langer niet gebruikt.

Dat verhaal is te vertalen – met een slag om de arm: De soortelijke massa van benzine is 0.755 kg/L. Ethanol is 0.7893 kg/L. Met andere woorden: Ongemengd drijft benzine op ethanol. Echter, de twee stoffen zijn goed mengbaar en zullen niet uit zichzelf ontmengen.

Voor ontmenging zijn externe factoren nodig: destillatie-effecten. Denk aan een glas wijn in een koelere kamer: Het glas begint te tranen, ethanol verdampt uit de wijn, slaat neer op de koudere glasrand en loopt naar beneden.

Vervang glasrand door de wand van je benzinetank en je snapt het principe: De ethanol verdampt boven het mengsel, condenseert tegen de koude tankwand en zakt langs de wand van de tank verder naar onder omdat het zwaarder is. Benzine zal in de zakkende ethanol deels opgelost worden maar dat mengsel bevat onderin de tank toch een hoger percentage ethanol. Het zal dus niet zo zijn dat er echt een laag benzine en een laag ethanol ontstaat (zoals bij een mengsel van olie en water).

ADAC zegt dus eigenlijk: Voorkom destillatie-effecten door de temperatuur stabiel te houden om het neerslaan van ethanol tegen tankwanden te voorkomen of door de tank helemaal te vullen zodat er geen tankwand (condensatievlak) meer vrij is.

Overigens, drie bochten verder zal het mengsel weer homogeen zijn en kleine tankjes kan je natuurlijk altijd eerst even schudden. Daarmee is dit verhaal te bestempelen als een beetje overdreven. Afvullen van je tank om roest te voorkomen is altijd een goede optie, tenzij je een kunststof tank hebt.

Hoe speelt vocht een rol?

Luchtvochtigheid

Ethanol is hygroscopisch, het trekt water aan. Echter, de brandstof zit in een afgesloten tank en komt zo goed als niet in contact met waterdamp uit lucht. Dat is dus eigenlijk geen probleem. Er zijn een paar uitzonderingen op die regel.

Oudere tanks sluiten vaak minder goed af. Daarnaast speelt de grootte van de tank een rol, denk aan grasmaaiers, bromfietsen, buitenboordmotoren enzovoorts. Uiteraard speelt regelmatig gebruik een rol. Het kan verstandig zijn om aan het eind van het seizoen af te vullen met benzine (al dan niet mengsmering) op basis van “E0”.

Vocht na destillatie

Na de vergisting van de biomassa is er een mengsel ontstaan van water en 14% ethanol. Door destillatie wordt het alcoholpercentage sterk verhoogt. De restwaarde aan water is niet veel maar mogelijk wel genoeg om “corrosie” te veroorzaken binnen het hogedrukcircuit. In de hele discussie hoor ik daar helemaal niets over. De vraag heb ik voorgelegd aan Shell. Het antwoord:

De ethanol in benzine moet voldoen aan de EN15376 specificatie. Deze stelt dat er maximaal 0.3% water in mag zitten (in de pure ethanol). Wanneer deze dan aan 10% gedoseerd wordt in benzine komen we op 0.03% (300ppm).

Het gedeelte van EN15376 tref je bijgaand aan als PDF (of voor bewerking als ODT). Al met al lijkt het geen probleem.

Wat zit er eigenlijk allemaal in benzine?

Meestal is dat het geheim van de smid! Er zijn ook maatschappijen open over deze informatie en in de praktijk zullen de soorten niet extreem veel van elkaar afwijken.

Tamoil heeft de specificaties van hun product gewoon online staan in een PDF.

Hoe zit het met verbruik?

Het verbruik zal met E10 wat hoger zijn. Een “kort door de bocht-indicatie” kan gegeven worden door te kijken naar de verbrandingswarmte (MegaJoule per liter) van benzine en ethanol.

Als de verbrandingswarmte van benzine 33 MJ/liter is, en ethanol 22 MJ/liter is, dan geldt het volgende:

 • E5, 95% en 5%, 0.95*33+0.05*22 is 32.45 MJ/liter
 • E10, 90% en 10%, 0.9*33+0.1*22 is 31.9 MJ/liter

Ten opzichte van E0 daalt de verbrandingswaarde van de brandstof bij E5 maximaal 1.7% en bij E10 maximaal 3.3%. Als een merk E5 aanbiedt maar E0 levert dan rij je dus maximaal 1.7% verder op die tank en een meerprijs is dan verantwoord. Het lijkt ook redelijk verantwoord te stellen dat je bij E0 meer topvermogen hebt.

Wat stond er op de site van FEHAC?

[[Op de site van FEHAC stond de volgende tekst, geraadpleegd via Wayback web.archive.org/web/20190603002912/https://fehac.nl/benzine-e10-en-het-brandstofsysteem-van-klassieke-voertuigen/]]

Begin bericht FEHAC

Benzine E10 en het brandstofsysteem van klassieke voertuigen

Benzine E10 bevat 10 volume % ethanol en vervangt in de toekomst de benzine. Loodvrij 95 met maximaal 5% ethanol, die nu is gespecificeerd in normblad EN 228. De introductiedatum verschilt per land. Mogelijke problemen, die kunnen optreden met de brandstof E10, liggen op het gebied van:

 1. Opslag in voertuigtank en reserve brandstof reservoir
 2. Toegepaste materialen in het systeem
 3. Interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10
 4. Interne vervuiling van het systeem in tweede termijn
Toegepaste materialen in het systeem

Het brandstofsysteem is opgebouwd uit veel materialen. Niet alle materialen zijn E10 bestendig.

Rubber wordt toegepast voor slangen, afdichtingen, diafragma in de brandstofpomp, membraan in acceleratiepomp van de carburateur:

Niet bestendig: Natuurrubber NR, butylrubber IIR.

Bestendig: Nitrile rubber NBR, Viton.

Remedie: waar mogelijk NBR en Viton toepassen.

 • Aluminium: een coating is wenselijk
 • Zink: gevoelig voor corrosie. Denk aan onder gemonteerde vlotterkamer
 • Kurk van vlotters van oude carburateurs is niet bestendig
 • Vlotter van benzinemeter niet altijd bestendig
Interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10

Bij veelvuldig gebruik van E10 zal onder invloed van de ethanol bestaande aanslag in tank en leidingen losraken en zich ophopen in filter en/of carburateur. De locatie van het brandstoffilter is per type voertuig verschillend: in de tank, onder de vloer of in de motorruimte.

Advies1: Filter regelmatiger controleren eventueel reinigen.

Advies 2: Doorzichtig leiding-filter toepassen.

Advies 3: Zo nodig het bezinksel op de bodem van de tank verwijderen.

Interne vervuiling in tweede termijn

Door oxidatie van alcohol in de tank ontstaat een bruine kleverige substantie, die tot verstopping van het brandstofsysteem kan leiden. Over dit probleem is nog weinig concreets in de literatuur gevonden.

Slotopmerkingen:

Overschakelen op tanken van benzine E10 zo lang mogelijk uitstellen.

Voor langdurige opslag van het voertuig en bij gebruik van het voertuig is nu het advies om alcoholvrije benzine te gebruiken. Op dit moment zijn dat Shell V-power , BP Ultimate en de meeste Super Plus 98 benzines (zoals van Q8, Gulf en Texaco).

Versie 7. Bunnik/LM/JCL/WJMH / 20122011

Einde kopie bericht FEHAC.

Terminologie

Na het lezen zullen er toch nog wat termen zijn die relevant zijn. Hier komen er een paar:

 • Premium-brandstof: Het is een vage term. In Indonesië is “premium” bijvoorbeeld 88 RON(!). In het buitenland wordt het soms gebruikt als basisbenzine, soms als verbeterde benzine. In Nederland is het vaak 95 RON-brandstof plus extra additieven. Negeer de term is het advies, kijk vooral naar de RON-klasse en de E-klasse.
 • Protection grade: Als geaccepteerd wordt dat 5% ethanol niet schadelijk is – en dat lijkt zo te zijn, dan is E5-brandstof dus “Protection grade”. Het is een term die bijvoorbeeld in Brussel gebruikt wordt.

De maatschappelijke en politieke randjes

 • Het E5-label blijkt misleidend, het kan immers effectief E0 zijn.
  • Dit is op zijn minst verwarrend. EU-politiek “from mars to earth” en mist zo het doel van het label: Duidelijkheid! Het lijkt wel wat op het verbod op ouderwetse ruitenwisservloeistof.
  • Advies branche en politiek: Zorg alsnog voor een E0-label.
  • Advies brandstofmaatschappijen en of pomphouders: Zorg samen voor een uniforme aanduiding zoals: “Deze brandstof bevat geen toegevoegde ethanol”. Bijvoorbeeld:

Mobile electricity, yet another DIY solution: “LaBora”

Please do not take this information for granted yet. It is a study in order to prepare and learn and I am asking for input before the stage of building, starting May 2021. This page probably will contain serious flaws at this point. I really appreciate input, feel free to leave a comment.

General

 • Usage: a mobile office (Fiat Ducato L4H2), to be installed 2021 – she is nicknamed “LaBora“.
 • “Intelligent alternators” spoil the show these days.
 • LFP or LiFePO4 batteries are very interesting.
 • Solar energy is an option.
 • Add something to this world by try and error, asking, learning and publishing, i.e. this page.
  • Costs are limited and approach is basic, contrary to quite fancy and expensive solutions.
  • Goal: quality, safety and reliability within reasonable limits.
  • Input is truly more than welcome. However preoccupied opinions and dogma’s like “Stuff from China always sucks” and “You get what you pay for” is not appreciated.
This is probably not wanted, it is just an idea. See text for considerations…

An approach, thoughts

About the LFP, LiFePO4 units

 • With proper LFP offered very affordable at some spots (2020), it seems a logical choice.
 • Unfortunately I’ve experienced a ruined brand new battery set because of a faulty BMS, draining over balance wires. That is why the battery can be isolated completely by using DIP switches and a main switch before P-, in case of longer term storing.
 • Banks of 4s (series) are not interconnected. It is possible to monitor each individual cell this way and one faulty cell will not influence a healthy connected cell.
 • It does not seem to be a problem to use multiple banks in parallel. However, connecting banks becomes dangerous when voltages between banks are not equal.
 • BMS should only close B- and P- within proper voltage range. BMS has an important role and acts as a safety switch.
 • Temperature alerts, high and low, should be dealt with.

About Solar energy…

There is a possibility to use 6 to even 12 units of 100 peak Watt, 18 V, on the roof.

 • Minuses:
  • Somewhere around 100 kg on the roof.
  • More fuel usage.
  • It is not a camper, there is plenty of opportunity for charging by driving and or by means of an external supply. That counts for our situation, maybe not yours…
 • Plusses
  • Using low weight flexible panels might be a solution if I am able to attach them in a rigid and responsible way. I am thinking about a roof curved thin aluminium sheet as substrate with ~1″, 3cm, space between roof and sheet for ventilation, all on an aluminium frame.
  • Less worries about batteries drained in time.
  • Spare environment.

About “Intelligent Alternators”…

 • The voltage is too low for direct loading, despite impressive current output.
  • Direct loading is never a good idea for LFP, no constant current (cc) and constant voltage (cv) stages.
  • Chip tuning and tricks like killing load temperature sensors is not preferred.
 • I’ve asked Fiat about it, they delegated the question to a dealer, probably not going to get any useful information, but I’ll give them a chance.
 • So far, all established DC-DC converters that increase voltage seem to have a reasonable, perhaps bit spicy, price tag. Let’s list them, they were hard to find…
  • But first, why not use a DC-AC inverter, combined with a proper battery charger? Since most energy will not come from the alternator but from external power supply, it seems a proper, easy, acceptable and affordable way in this scenario. On top of that, a charger is needed anyhow, so an extra inverter is the only investment with impact. Big downside is the loss, it is not quit efficient.
  • Then there are products like “Renogy DC-DC Battery Charger” 60 A, with a reasonable price.
  • Victron DC/DC Chargers” Orion-Tr Smart” 360W (~30 A) and the expensive “Buck Boost”.
  • Ctek has a annoying unstructured site with model “SMARTPASS 120S“. Looks promising, reasonable price and I’ve got 13 years experience with a loader that does its job uninterrupted.
  • From Asian sources there is not much available it seems. 80 W “Imax B6” for example. Not an option.

About charging…

 • In this scenario there are multiple chargers: a dedicated main charger and one embedded in the main inverter with a small capacity.
 • The main charger is limited should have a proper cc, cv and trickle profile during charging. Cc and cv: First constant current and the next stage is constant voltage until designated as “Full”.
 • How many Amps can the alternator handle without too much heating up under constant load?

About usage…

 • This is also a point of using your head during use of electrical equipment, boil exactly the amount of water you need for your thee, don’t bake cakes during battery use, and so on.
 • Heating is covered by a diesel heater for:
  • Showering and warm water
  • Interior heating, preferable by using the – relay isolated – native heater ventilator in combination with a separate PWM controller, water valves.
 • Kitchen machines, like a water boiler, induction cooker, magnetron, coffee machine, use a lot of energy but are used only shortly. They surely will play a role in total consumption. Exception is the fridge, consuming less, but working day and night.
 • Work stuff like laptops and monitors are considerable consumers too. Aggressive sleep mode when not in use is essential.
 • Then there is a collection of often unnoticed users that do have influence, like diesel heater, pumps, losses in inverters and electronics.
 • Time will tell if it is doable. Escapes are making trips for both fun and charging and of course increasing the output of the charger.

Questions

I’ve asked for help here: DIY Solar Power Forum.

 • Does this text contain serious errors?
 • Fusing each bank with a breaker on the minus side leaves questions, if one bank is 90 Ah and acceptable constant discharge is 100 A (peak 300 A), what is a proper fuse value?
 • Is there a solution that deals with voltage difference between banks?
 • Is there a smarter way to overcome limitations of “smart” or “intelligent” alternators?

Gebruikerservaring Krups koffiemachine EA815…

Download de handleiding van de Krups EA8150 EA815 EA816 EA817 met alleen Nederlands en Engels hier. Daarnaast een beperkte review.

Handleiding Nederlands

Wat is er toch fout met die fabrikanten die iedere keer weer een pak dode bomen papier in de doos doen, die je natuurlijk het liefst meteen weggooit. Maar dan moet je wel eerst de handleiding downloaden bij Krups. Tja, dan krijg je alle talen van de wereld er gratis bij en sta je nog steeds met lege handen.

Goed nieuws, hier staat de handleiding zonder de rest van de talen, alleen Nederlands dus: Handleiding Nederlands Krups EA815 EA816 EA817.

Manual English

What is wrong with those manufacturers who put a pack of dead trees paper in the box every time, which of course you prefer to throw away immediately. But then you have to download the manual first. Well, then you get all the languages of the world for free and you are still empty-handed.

Good news, here is the manual without the rest of the languages, so only English: Manual English Krups EA815 EA816 EA817.

Source…

Eerste ervaringen met Krups 815

Ik heb ook een DeLonghi ESAM, dus dat is leuk om te vergelijken. En mijn mening wijkt af van wat je doorgaans leest, ik let op andere dingen.

Smaak

Allereerst het belangrijkste, de smaak. Ik ben nog een beetje aan het puzzelen. Ik zeg er meteen bij dat ik een liefhebber van donker geroosterde Arabica-bonen ben, smaken verschillen. De Krups lijkt iets meer smaak uit de bonen te persen. Het water gaat er wat langzamer doorheen waardoor meer aroma’s onttrokken worden. Of dat een voordeel is, daar ben ik nog niet helemaal uit, want naast de lekkere aroma’s komen ook de minder lekkere in de koffie terecht. Het proeft in ieder geval wat rijker en op de smaak is eigenlijk niets aan te merken.

Sterkte

Over de sterkte is ook wel iets te vertellen, je kan de hoeveelheid water per kopje in stappen van 10 ml instellen van 50 ml tot en met 180 ml.

De sterkte stel je met de knop in op 1, 2 of 3 “boontjes”. Dat lijkt een vaste hoeveelheid maling op te leveren. Met andere woorden, de sterkte kan je goed beïnvloeden door ergens tussen 50 en 180 ml in te stellen. Dat kan een ongekend pittig bakje opleveren. Uitstekend dus.

Footprint

Hij is echt klein en compact, zeker ten opzichte van de veel grotere ESAM. Natuurlijk is dat een voordeel maar het heeft ook een prijs, zie ergonomie.

Zo is de hoeveelheid maling kleiner dan de hoeveelheid van de ESAM en zal je dus vaker op de knop moeten drukken voor eenzelfde hoeveelheid koffie.

Ergonomie

Lees even de handleiding en leer hoe je je favoriete bakje opslaat in het geheugen. Erg handig en makkelijk. Stel in hoe je koffie wil hebben, druk lang op de knop het “hartje”. Die instelling kan je altijd weer terughalen door kort op het “hartje” te drukken. Dat mis ik bij de ESAM, waar ik altijd de instellingen van mijn voorganger ongedaan moet maken.

De compactheid van de machine heeft zijn prijs. Bij de ESAM gaat alles via de voorkant – koffiedrab en water en onderhoud. Bij deze machine zit koffiedrab aan de zijkant en kan je daar niets meer neerzetten. Water zit aan de achterkant en dat is echt niet handig – maar er is mee te leven.

En compactheid heeft nog een prijs:

 • Het koffiedrab-bakje is wat klein.
 • Het schuimmondje zit regelmatig in de weg.
 • Echt benedenmaats is de inhoud van het wateropvangbakje. Dat lijkt wat minder belangrijk misschien maar het gevolg is dat er zomaar een plas water onder het apparaat ligt. Ook zit het bakje niet vast en schuift het makkelijk mee naar voren als je je koffiekop pakt. Dit is een zwaarwegend minpunt van dit apparaat.

Daar hebben de ontwerpers van Krups dus concessies gedaan. Het zijn ook de criteria waarop je een koffiezetter nooit kiest. Wat wel? Inhoud waterreservoir en bonenreservoir. Hoewel dat naar mijn mening bij alle koffiezetters voor consumenten te klein is het – relatief gezien – dik in orde bij de Krups 815.

Diversen

Het geluid is acceptabel, ze maken allemaal herrie en de Krups 815 valt best mee. Azijnpissers vind je overal,

Hij is snel operationeel, de voorverwarming is vlot. Het maken van de koffie is daarentegen een tikje langzaam maar, waar hebben we het over?

Verbeterpunten:

 • In staat zijn om na het aanzetten direct de bestelling door te geven. Nu moet je twee keer naar het apparaat lopen: aanzetten, wachten en daarna bestellen.
 • Als hiervoor, dus aanzetten, wachten en bestellen en dan pas een melding krijgen dat bakjes geleegd moeten worden.

Eindoordeel

Alle plussen en minnen op een rij en bovendien rekening houdende met een prijs van rond € 300 is het voorlopige oordeel over de Krups koffiemachine, type 815, als volgt:

De compactheid is een plus maar betekent wel dat de ergonomie wat minder is. De grootste minpunten zijn de onhandige plaats van het waterreservoir maar vooral het veel te kleine en loszittende wateropvangbakje met plassen water tot gevolg.

De koffiemachine presteert echter gewoon heel goed als het gaat om pure melange-smaak en variaties in sterkte. Dat is veruit het zwaarst wegende criterium. Hoewel duurgegevens tot nu toe ontbreken kan gesteld worden dat dit een goede koop is met een uitstekende prijs-prestatie-verhouding, mits je voorzichtig bent en vaak het lekbakje leegt.

Applied Mathematics concerning CAD Faces

This comprehensive page is a practical collection about CAD faces with layman explanations of mathematics and additional code fragments. It deals with vectors, angles, normals, 2D projections, rotations and more. The best news is that even BricsCAD Classic supports both Lisp and 3D commands like RuleSurf. Even with limited resources you can build great solutions.

I made FlatMesh in an attempt to create blanks from ruled surfaces. While the basics are relative easy – translating 3D coordinates to 2D – it turned out that the exceptions are the real math challenge. I couldn’t find a this page like this, in order to clarify and understand the subject. So this page was born. I hope it is of help. If you think something is wrong, missing or can be done better, just drop a comment.

Definitions

 • Mesh: A mesh is a collection of faces. A mesh forms a surface object. Often, representation in CAD is like a collection of rectangles. The use of rectangles has the advantage of clarity. On the other hand, in 3D, the four corners of each rectangle are almost never in one plane. To fix that, each rectangle consists of two adjacent triangles called faces. The common side of these two faces forms an invisible diagonal of a visible rectangle – the remaining sides of the two triangles.
 • Face: See Mesh. A face is by definition a flat polygon and almost always a triangle in a CAD environment. A face has three edges and vertices. Complex surfaces can be simulated by using triangular faces. Faces with four vertices are not suitable for complex surfaces.
 • Vector: A vector is a direction with a magnitude.
  • A vector V is represented as \vec V
  • with a direction x,y,z
  • and a length or magnitude \|V\|
 • Dot product: An algebraic operation on two vectors \vec a and \vec b with angle \theta in between, resulting in a scalar (number, not a vector) of the area of the parallelogram of \vec a and \vec b, written as
  a \cdot b = \|a\| \|b\| \sin (\theta). More…
 • Cross product: An algebraic operation on two vectors \vec a and \vec b with angle \theta in between, resulting in a vector perpendicular to both \vec a and \vec b, written as
  a \times b = \|a\| \|b\| \sin (\theta) n. The magnitude of the resulting vector equals the area of the parallelogram of \vec a and \vec b. Note that the area – part of both dot and cross product – is valuable for solving equations. n is positive when using the right hand rule. More…
 • Normal: A line, ray or vector perpendicular to something. In this case we mean a vector perpendicular to a plane. The side of the plane on which the normal starts is determined by the right hand rule. Therefore the order of a and b is important, a \times b \ne b \times a and a \times b = - ( b \times a ) . More…

Math solutions

Calculate the magnitude of a vector

For vector \vec{A} with value x,y,z, the magnitude or length is \sqrt{x^2+y^2+z^2} according to the Pythagorean theorem.

For vector \vec{AB} with A=Ax,Ay,Az and B=Bx,By,Bz, the length is

\sqrt{(Bx-Ax)^2+(By-Ay)^2+(Bz-Az)^2}.

Calculate the unit vector of a vector

A unit vector of a vector has the same direction but has a length or magnitude of 1. It can be retrieved by dividing each x, y and z of a vector by the magnitude of that vector, resulting in a new vector.

Calculate the angle between two vectors

In 2D, it is easy to comprehend. 3D is harder. For example grep a pencil in each hand and position and point them randomly before you. What on earth is the angle? Now bring the origins together. At that point, you can imagine a plane through the three points and it becomes clear there is an angle. Then the question becomes: What is the angle? And: Do you want the angle from pencil A to pencil B or the other way around? Finally, you can look at the plane from to sides, which changes the answers too. So there is enough complexity.

Using arccosine

The angle \alpha between \vec {AB} and \vec {AC}

\alpha = \arccos \Big( \frac {\vec {AB} \cdot \vec {AC}} {\|AB\| \|AC\|} \Big)

Example

AB = 1,2,3
AC = 4,5,6
|AB| = SQRT(1^2+2^2+3^2) = 3.74
|AC| = SQRT(4^2+5^2+6^2) = 8.77
AB.AC = 1*4+2*5+3*6 = 32
acos((AB.AC)/(|AB|*|AC|)) = acos(32/(3.74*8.77)) = 0.226 rad = 12.9 degrees

Here, the angle range is 0 to \pi. Although technically correct, that may not always be what you want.

Using arctangent

The same angle again…

\alpha = atan2 \Big( \big( (\vec {AB} \times \vec {AC}) \cdot \vec n ) , (\vec {AB} \cdot \vec {AC} \big) \Big)

Is a vector angle obtuse, perpendicular or acute?

Continuing with the previous… Instead of, or in addition to, calculating an angle, the dot product is enough to say whether the angle is obtuse, perpendicular or acute. It is depending on the sign of m = \vec {AB} \cdot \vec {AC}. More specific:

 • If m is positive, the angle is acute.
 • If m is zero, the angle is right, perpendicular.
 • If m is negative, the angle is obtuse.

A rectangle contains two adjacent faces. We can say something about the angle between the faces by first calculating the normal vectors of each face.

Calculate the normal of a face

The normal vector is the cross product of vector AB times vector AC. According to the right hand rule, it is written as \vec {AB} \times \vec {AC}

Example

AB = (1,2,3)
AC = (4,5,6)
AB????AC = (2*6-3*5,1*6-3*4,1*5-2*4) = (-3,6,-3)

The opposite normal vector is AC????AB, being AB????AC with opposite signs, i.e. (3,-6,3).

The magnitude of normal AB????AC is area \|AB\| \|AC\| \sin (\angle CAB). So you can tell something about angle CAB if you have the magnitudes of all three vectors.

Calculate 2D projection of a face – Pythagorean

With three coordinates A, B and C known of a 3D face, we can calculate a projection in 2D. Alternative, law of cosines can be used here too.

Calculating C based on A is (0,0) and B is (p,0)

Summary

Known:
Distances p, q, r
Constraints:
Point A = (0,0)
Point B = (p,0)
Point C is above axis AB
First Cy is positive
z coordinates always 0
Requested:
Coordinates of C.
Answer:
C = ((p^2+r^2-q^2)/(2*p),sqrt(r^2-t^2))
Subsequent Cy values can be negative too, i.e. -sqrt(r^2-t^2)

Rationale

A: (x,y,z)
C: (x',y',z')

Variant 1 \vee Variant 2 (\vee is OR)
\angle CAB <= pi()/2 \vee \angle CAB > pi()/2 =>
x <= x' \vee x > x'

r^2 = t^2+s^2 =>
s^2 = r^2-t^2

q^2 = (p-t)^2+s^2 \vee (p+t)^2+s^2
= (p-t)^2+r^2-t^2 \vee (p+t)^2+r^2-t^2
= p^2-2pt+t^2+r^2-t^2 \vee p^2+2pt+t^2+r^2-t^2
= p^2-2pt+r^2 \vee p^2+2pt+r^2 =>
2pt = p^2+r^2-q^2 \vee -p^2-r^2+q^2 =>
t = (p^2+r^2-q^2)/(2*p) \vee (p^2+r^2-q^2)/(-2*p)
s^2=r^2-t^2
s=sqrt(r^2-t^2) \vee s=-sqrt(r^2-t^2)

With two answers for t it is tempting to just code both values. Annoying and itching is the fact I cannot say anything beforehand about CAB.

Hmm, is that so? Climbing from the bottom – the resulting formula’s – up, there is fragment p^2+r^2-q^2. Wait, Pythagoras! That should be 0 when \angle CAB is 90 ^{\circ}!

More specific:

 • p^2+r^2-q^2 < 0 \Rightarrow \angle CAB > 90 ^{\circ}
 • p^2+r^2-q^2 = 0 \Rightarrow \angle CAB = 90 ^{\circ}
 • p^2+r^2-q^2 > 0 \Rightarrow \angle CAB < 90 ^{\circ}

One problem solved, one problem created! Let’s see, If p^2+r^2-q^2 < 0then t = (p^2+r^2-q^2)/(-2*p) and else t = (p^2+r^2-q^2)/(2*p). So t is always a positive value and whether it is on the left or right side of x=0 (point A) depends on the value of p^2+r^2-q^2.

More specific, as an x-coordinate, t = (p^2+r^2-q^2)/(2*p). And that is always true! Great, and even my old brains survived this.

A final note about s. It is a square root so the argument can be both positive and negative. It won’t bother us for the assumed first C, but it will bother us for subsequent C’s and all D’s.

Calculate 2D projection of an adjacent face

Getting the coordinate D is similar to finding C.

One segment of the RuleSurf result is build out of two triangles or faces. Using FlatMesh means in most cases: Start with A and B and calculate C and D, then treat those resulting C and D as a new set of A and B and start allover, until the complete mesh is processed. In most cases, the first picture is in play. However, sometimes the second picture can be in play. In addition, even C can be under axis AB but focus is on D for proper explanation.

A,B,C and D are 3D points. There is a plane ABC. D is somewhere relative to this plane. We need to know where D lies. More specific, in a planar view to ABC, is D under or above axis BC? To get a better impression, look at it from a different angle:

This question seems not easy to answer, but, as long as we talk about angles, we can say that:

 • If the angle between the face normals is acute, D lies above BC.
 • If the angle between the face normals is obtuse, D lies under BC.

After calculating the normals as explained before, the dot product is all we need to answer the question. Just remember to use the right hand rule.

That was actually the hard part. D is more or less calculated the same way as C.

However, we need to use the axis CB (not AB) as the base, as the mirror line for when D gets under CB. Finally, C and B were rotated around A, D should also be rotated properly. That is where \alpha starts to play a role. Rotating…

Calculate rotation of a coordinate in 2D

Seriously written for mathematicians, so don’t read https://en.wikipedia.org/wiki/Rotation_(mathematics). Pff… Okay, it boils down to this:

Given is coordinate pair x,y and angle α. Get x',y' by using:

x'=x*cos(α)-y*sin(α)
y'=y*cos(α)+x*sin(α)

In order not to get unexpected results, angle α is positive when counter-clockwise – in this example it is a positive value.

Translations of coordinates

This one is easy, translations like command Move is just adding static values to x, y and z values.

Programming solutions

The purpose of this code is educational. It works and aims to show the structure. Unless you experience slow processing, it should be sufficient.

Lisp lacking Arcsine and Arccosine in AutoCAD

This code can be used for (acos ...):

1
(defun acos (r / ) (atan (sqrt (- 1 (expt r 2))) r))

This code can be used for (asin ...):

1
(defun asin (r / ) (atan r (sqrt (- 1 (expt r 2)))))

BricsCAD uses the native Lisp function. Tip: Ditch AutoCAD for Lisp programming, BricsCAD CAD-Lisp is way faster and is constantly under development with for example not a two decades old IDE, search “Blade BricsCAD”.

Distance between point a and b

In Lisp there is a function (distance a b) but it is tempting to use your own function because (distance a b) treats all points 2D when it encounters one 2D point. An alternative function (dist3d a b) works always 3D and calculates “the square root of the sum of the squares of the delta x, y and z values”. It could be as simple as this one-liner :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(defun dist3d (a b / )
  (sqrt
   (+
     (expt (- (car b) (car a)) 2)
     (expt (- (cadr b) (cadr a)) 2)
     (expt (- (caddr b) (caddr a)) 2)
   )
  )
)

With the distance between a and b, a is x,y,z and b is x',y',z', the formula in spreadsheet notation is:
dist3d=sqrt(((x'-x)^2)+((y'-y)^2)+((z'-z)^2))

Vector between point a and b

For a vector coordinate set from a to b, subtract coordinates of a from b. In Lisp:

1
2
3
4
5
6
7
(defun vector (a b / )
  (list
   (- (car b) (car a))
   (- (cadr b) (cadr a))
   (- (caddr b) (caddr a))
  )
)

Cross product of vector a and b

Take care of the order of a and b, it affects the sign of the coordinates. In Lisp:

1
2
3
4
5
6
7
(defun cross-product (a b / )
  (list
   (- (* (cadr a) (caddr b)) (* (cadr b) (caddr a)))
   (- (* (car a) (caddr b)) (* (car b) (caddr a)))
   (- (* (car a) (cadr b)) (* (car b) (cadr a)))
  )
)

Dot product of vector a and b

In Lisp:

1
2
3
4
5
6
7
(defun dot-product (a b / )
  (+
   (* (car a) (car b))
   (* (cadr a) (cadr b))
   (* (caddr a) (caddr b))
  )
)

Magnitude of vector a

In Lisp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(defun magnitude (a / )
  (sqrt
   (+
     (expt (car a))
     (expt (cadr a))
     (expt (caddr a))
   )
  )
)

Unit vector of vector a

In Lisp:

1
2
3
4
5
6
7
8
(defun unit-vector (a / l)
  (setq l (magnitude a)
  (list
   (/ (car a) l)
   (/ (cadr a) l)
   (/ (caddr a) l)
  )
)

Return value: A list containing the x, y and z values of the unit vector.

Acute angle between vector a and b

In Lisp, is an angle acute or obtuse? This code treats right angles as acute which makes the function very fast but not always suitable, check first.

1
2
3
(defun acute (a b / )
  (if (&gt;= (dot-product a b) 0.0) T)
)

Return values: If the angle is right or acute, T (True) is returned. the dot product is zero or positive, T (True) is returned. If the angle is obtuse, nil is returned.

Vector angle between a and b (acos)

In Lisp, see angle between vectors based on acos.

Return value: Angle in radians.

1
2
3
(defun vector-ang (a b / )
  (acos (/ (dot-product a b) (* (magnitude a) (magnitude b))))
)

Rotation of point a over angle g

In Lisp. Angle g in radians, sign is positive when counter clock wise. Point a: only x and y are evaluated.

Return value: A list containing the calculated x and y values after rotation.

1
2
3
4
5
6
7
(defun rot-pt (a g / sg cg x y)
  (setq sg (sin g) cg (cos g) x (car a) y (cadr a))
  (list
   (- (* x cg) (* y sg))
   (+ (* y cg) (* x sg))
  )
)

Afplatten van regeloppervlakken tot uitslagen

Deze pagina biedt oplossingen en achtergrondinformatie over het maken van uitslagen of, meer specifiek, het afvlakken van een regeloppervlak – een “ruled surface”. Er zijn nogal wat toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan uitslagen van een spiraalboor voor grondboren, hout- of metaalbeplating in de scheepsbouw en gebogen wanden en plafonds in de architectuur. Het doel is om een ​​krachtig hulpmiddel te krijgen, zodat je aan de slag kunt met BricsCAD (en waarschijnlijk AutoCAD – niet getest).

BricsCAD model in Blender

Deze oplossing kan alleen worden gebruikt op regeloppervlakken. Het is als: Als je een model met papier kunt buigen – en je kunt heel creatieve dingen met papier doen – dan verdient dit onderwerp je aandacht. Het is verrassend wat je kunt doen.

Zie verder:

Flattening ruled surfaces to blanks

This page provides solutions and background information on making blanks or, more specific, flattening a ruled surface. There are quite a few applications. Consider, for example, blanks of a spiral drill for ground drilling, wood or metal plating in shipbuilding and curved walls and ceilings in architecture. The objective is to get a powerful tool so you can get started with BricsCAD (and probably AutoCAD – not tested).

BricsCAD model in Blender

In my humble opinion, the subject is totally undervalued. Time to change that!

Warning! The current code does not yet contain a solution for apparent intersecting faces, see “caveats”. So be careful and always check results.

This solution can only be used on ruled surfaces. It is like: If you can bend a model with paper – and you can do very creative things with paper – then this subject deserves your attention. It is surprising what you can do.

The subject deals with a lot and the structure is like stray notes – sorry for that. Therefore: Use the table of contents to navigate.

Feel free to leave a comment!

The gallery or “Is it free?”

FlatMesh is free to use for you. Free doesn’t exist? That is right. If you use the code, send some photos of blanks, semi-finished or finished products. Others – and that includes me – learn from it. Is that a good deal?

Global information

Introduction

Chronic itches… Through the years it was a wish to come up with something like this but… Time is almost never my friend! Do you recognize that? While coding a project recently, I thought: “Hey, this is close to that almost forgotten project” and so I started this page.

It turned out to be a bit harder than expected. For details, see the accompanying post “Applied Mathematics concerning CAD Faces” – all you ever wanted to know about faces.

If you look at the pictures on this page, you’ll understand why it is interesting. Feel free to use the code and have fun with it. If you think you can improve something, you’re more than welcome, leave a comment.

Is this surface developable or not?

First: What is a developable surface? I am Dutch and would rather say de- or un-wrapable, “afwikkelbaar” (Dutch) but math people talk about “ontwikkelbaar” (Dutch). Translated, it boils down to unwinding, unrolling, unwrapping. Germans say “Abwickelbare Fläche”. The answer is as can be inspected: See https://en.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9velopper explaining “veloper” means “wrapping”. Now you know also where “envelope” comes from and what it means.

Long story short: If you can make it from sheet, without stretching and only bending, such as paper or metal sheet, it is developable. Why should it all be so hard?

A cone illustrates this very well:

A cone…
… and the corresponding blank.

The ruled surface

Considering the above cone: Can you imagine you take a piece of clay and than move a ruler over two guides? One guide curve is the bottom circle, the other one a miniscule nano circle on the top.

That principle is applicable to whatever guide curves you choose. So let’s have another example:

Intake…
… blank.

Impressive? I thought so, a complex shape made from a sheet of whatever.

But: Not all ruled surfaces are developable surfaces, not all developable surfaces can be made in one piece. For example:

Ruled, developable, but…

In this case the blank will intersect with itself – that is why there are often welds visible on these kind of spiral drills.

Last, not least, neutral lines

Probably obvious but important: What you construct with this toolset are basically neutral lines, or better, neutral planes.

The neutral plane of a real blank is the imaginary plane that does not shrink or extend when bending the blank. From the inside of a bending, it typically lies between 30 to 50% of the material thickness (K-factor).

Switching bending direction also switches the location of the neutral plane. Quick and dirty assuming it is always 50% is attractive in many cases – if tolerances tolerate it. In that case you have to offset the mesh 0.5*thickness to both sides. Stated more practically, just make sure your two open guide curves are positioned properly before applying a RuleSurf command.

CAD commands

 • Making a ruled surface mesh can be done with command RuleSurf. You select two guide objects like splines and next a mesh is created as if a ruler is equally moved over the guide curves.
  • Make sure you set 'Surftab1 to a proper value. This value is the amount of faces.
  • Curves may not be closed.
  • That implies there is always a (straight) start side and end side of the blank.
  • When selecting the guides, take care to select the corresponding beginning sides of the guides.
 • Next thing: Is it a proper mesh? Internally it should be a polyline (yes, really, with flag 64 set, forget that). How to retrieve that information? Properties should state “Polygon Mesh” with “M vertex count” equal to 2.
 • That leaves the Lisp-command FlatMesh

How FlatMesh works

In short

Issue the FlatMesh command and select a proper mesh. That is it. You’ll get a flat blank.

Background information

You already have a fair idea of how it works. The Lisp code extracts the 3D coordinates of each vertex. Those coordinate lists are converted into an ordered coordinate list for each guide or rail, two in total. All we can determine is the distance between successive 3D-coordinates. With that information, the coordinates are flattened to 2D.

Therefore, the mathematics around a triangle with known sides is important. The Lisp code contains a loop that translates the coordinates into new ordered coordinate lists and rebuilds the mesh coordinates, but with z = 0 and flat triangles. Easier said than done but, in hindsight, not too difficult either.

Caveats

 • It is a lot of calculation to get a blank and sub results are cumulative, so error margins are cumulative too.
  • Use your logical sense, like: “Is this result reasonable?”, like always in life.
 • About the amount of faces in a mesh:
  • Use SurfTab1 to set the amount.
  • Too few faces in the mesh will result in an undersized blank without smooth boundaries.
  • Too many faces in the mesh will impact the amount of calculation errors.
  • Experiment with different values of SurfTab1 and project the resulting blanks over each other.
  • You’ll notice, for example, that the cone on this page has a very reasonable quality with 100 faces.
 • If guides contain sharp edges, you should check the blank at those corresponding points. For editing, explode the polyline, zoom in deep enough, do a fillet command with radius 0 and use join to create the polyline again.
 • Beware of intersecting faces – both 2D and 3D. This version of FlatMesh does not take this into account and blanks will contain errors.

Qualitative mathematics

For details, see the accompanying post “Applied Mathematics concerning CAD Faces

Algorithms

The only challenge is the used algorithm. A 3D-face (green) of a ruled surface is made out of a set of two triangles – or the blue or the magenta variant. Triangles are needed because the corner points of a 3D-face (almost) never lay in a common plane.

How about rule of cosine?

When two points of a triangle are known, just like the distances between all three points, several algorithms can be used, see below.

The challenge is to reduce the error margin. For example, using rule of cosine for a triangle that has one very short and two very long sides – which is almost always the case – introduces a small error. With a Surftab1 value of 100, this error is magnified. That is why testing FlatMesh and getting things right is more work than the actual programming.

Although the rule of cosine is tempting because it is easier than what is below, the drawbacks should keep us from using it in this case – I’ve learned the hard way.

What is the alternate algorithm?

Here are two blue meshes, representing the flat blank of two red curves – all 2D:

The used algorithm is based on the Pythagorean theorem for calculating C and D with A and B given. It is easy to calculate distances between 3D-points and those distances are all we need (and all we have) to do the job.

The left mesh is a special case with A and B similar, we’ll skip that one for now and focus on the right example.

These are the possible varieties:

Discussion about calculation of D is skipped because it is similar to calculating C. That leaves us with the left two variants. Don’t worry, I did put the coding for D in the program 😉

UCS command

One could also use a style where switching from object UCS to world UCS is applied in a loop. It is really quick and dirty – for example, you don’t want (command …) functions in your code. However, it could work.

Quantitative mathematics

For details, see the accompanying post “Applied Mathematics concerning CAD Faces

The steps

 • Calculating C is step one – based on A is (0,0) and B is (p,0).
 • Then there is D. Is D under or above AB?
 • However A and B are not horizontal aligned. Therefore the rotation of C relative to A is calculated, based on angle AB.
 • As a last step, a translation is needed because A is not (0,0).
 • This procedure is a loop for every next point set where not only D, but also C can change from under or above axis AB. Enough complexity I think.

Get the code

Read this first

Understand the caveats, see TOC.

Understand how to use it, see TOC.

There always may be circumstances where the results are not what you expected. FlatMesh is not a polished and fool-proof product. That does not make it less valuable.

However, if you want added functionality, I can always give you a quote.

Feel free to leave a comment if you find a bug.

The code contains several possible algorithm implementations. At the bottom of the code you can switch between them. However, I would suggest you keep it as is.

For readability and educational value, the code is not optimized for speed. Though Lisp is interpreted, it is low level, close to processor instruction sets. Therefore, I expect it to be processed in a blink of an eye.

Downloads

Bugs Feature requests

 • With common start point of guides the first point set is not calculated correctly. > Solved.
 • In cases with sharp creases in the 3D model, guide that are at some points perpendicular, expect trouble. If a guide is smooth and the blank contains sudden changes of direction, you probably hit this situation.

Onderzoeksverzoek: hoe effectief is IPA tegen teken?

Hoe effectief is isopropanol tegen insecten?

Isopropanol 99,9% v / v (IPA) is uitermate effectief tegen insecten als de dosering voldoende is. Bij lokaal gebruik is de huidopname bij mensen en zoogdieren beperkt en zijn metabolieten verwaarloosbaar schadelijk. Dit rechtvaardigt het aanbrengen op kleine delen van de huid.

Vooral gevleugelde insecten laten zien hoe giftig IPA is, vaak sterven de insecten binnen enkele seconden tot een halve minuut. Dit geldt minder voor vlooien en teken en met name teken zijn minder gevoelig. Uit mijn amateuronderzoek blijkt dat teken sterven na een eenmalige intense volledige bevochtiging. Bevochtiging in het veld is echter niet altijd effectief.

Nu wordt er een kleine hoeveelheid fipronil toegevoegd, om er zeker van te zijn dat een teek die IPA overleeft, sterft. Concentratie fipronil per IPA: 0,28 g/dm3, 0,36 g/kg.

De procedure bestaat uit het volledig nat maken van de teek, met een handspray of kleine plantenspray, vaak in het veld.

Omgaan met hoge calciumhardheid in zwembaden

Wanneer je water aan je zwembad toevoegt, dan voeg je ook opgelost calcium- (en magnesium-) carbonaat toe. Hard water toevoegen betekent veel calciumcarbonaat toevoegen. Water verdampt, het daarin opgeloste calciumcarbonaat niet. Je zwembadwater wordt harder en harder. Na verloop van tijd zal er een moment zijn dat er simpelweg teveel calciumcarbonaat in oplossing is.

Gevolgen van overmatige hardheid kunnen leiden tot kalkaanslag in het zwembad, of anders gesteld, een nachtmerrie! Omgaan met een hoge calciumhardheid in zwembaden kan erg moeilijk zijn. Deze pagina is bedoeld om praktische opties op te sommen.

Ik schrijf dit artikel omdat ik geen goede informatie kan vinden voor een grondige aanpak. Hulp wordt enorm gewaardeerd, laat gerust een reactie achter.

Opstaan met je eigen koffie – ook onderweg

In een hotel, op de camping of gedurende die lange autoreis… Zonder lekkere koffie opstaan kan je dag compleet verpesten. Hoe lossen we dat op? En dat is niet alles want voor thee geldt hetzelfde.

Voorbereiding

Voor koffie

Zet je koffie thuis zoals je gewend bent. Koel het snel af, dan blijft de smaak beter bewaard. Je kan het bijvoorbeeld in een kleine pan gieten die in een grotere pan met koud water staat. Daarna giet je de koffie met een trechter in een schone PET-fles. Gebruik je suiker of zoetjes? Doe die er alvast bij. Koffiemelk – flesjes met goede dop zijn handiger – niet toevoegen als het voor meerdere dagen is. Doe de PET-fles in de koelkast.

Voor thee

Kook water, laat het afkoelen en doe het in een schone PET-fles. Bewaren in de koelkast. In tegenstelling tot koffie is de smaak van thee veel gevoeliger voor veroudering en moet je het maken vlak voordat je het drinkt.

We gaan op reis en nemen mee…

 • De PET-fles met koffie
 • De PET-fles met gekookt water
 • Flesje koffiemelk
 • Theezakjes
 • Kookgerei
  • Elektrische waterkoker, of
  • Gaspitje met pan
  • Metalen beker
 • En natuurlijk een glas of mok

Tips:

 • Een 230V-omvormer in je auto is superhandig, dan heb je geen gehannes met gaspitjes.
 • Een waterkokertje als afgebeeld heeft een laag vermogen en is een must.
  • Tussen 350 en 500 Watt zorgt ervoor dat de stoppen in het hotel of je auto er niet uit vliegen.
  • Bovendien is de bovenkant volledig open en past niet alleen de metalen beker maar ook soep, noodles, enzovoorts er goed in en is het makkelijk schoon te maken.

Koffie “zetten”

 • Doe een paar centimeter water in de pan of het keteltje.
 • Zet de metalen beker erin, gevuld met koffie uit de fles.
 • Maak het warm maar pas op dat het niet te warm wordt, dat verandert de smaak, maakt de koffie bitter.
 • Giet vanuit de metalen beker in een mok, glas en voeg eventueel melk toe. Zo blijft de beker beter schoon.
 • De smaak van je koffie zal niet veel afwijken van wat je gewend bent.

Thee zetten

 • De helft van het water voor de thee verwarm je met het gekookte water uit de PET-fles.
 • Maak de thee.
 • Voeg nu de andere helft van het gekookte water toe.

Landgenoten! Maak u hard voor het referendum!

17 maart 2021 zijn er verkiezingen. Ik vraag je voor één keer niet te stemmen op een partijprogramma maar op een partij die zich hard maakt voor een referendumsysteem. In dit artikel leg ik uit waarom dit zo enorm belangrijk voor ons allemaal is.

Nederland? Vooruitstrevend, flexibel en innovatief met een geschiedenis vol bijdragen aan de wereld. We zijn tolerant, kijken over grenzen heen en gebruiken ons boerenverstand. Nederlanders beseffen heel goed dat ons land een geweldig land is om samen in te wonen, te werken en te leven. Echter, veel Nederlanders maken zich zorgen over werk en inkomen en de toekomst. Bovendien zijn er teveel Nederlanders die te weinig kansen krijgen, en die ongewild aan de zijlijn staan. Het lukt de overheid niet dit op te lossen. Tegelijkertijd interesseert het een groot deel van de bevolking totaal niet wat er in Den Haag besloten wordt. Die situatie moet doorbroken worden want die desinteresse is vrijwel synoniem aan: “Het volk krijgt wat het verdient”.

COVID-19: De overheid faalt keihard

Er gaan dingen echt fout in ons land. De COVID-19-crisis is een treurige illustratie hiervan. Dit geldt voor veel westerse landen maar dat is geen excuus. Daar waar Aziatische landen in een minder makkelijke positie waren, bleken ze immers in staat om het aantal doden te beperken. Ze waren wel voorbereid en waren razendsnel met daden na woorden. Veel doden hadden dan ook in Nederland voorkomen kunnen worden als het geheel van bevolking en overheid beter had gefunctioneerd.

Kijk eens goed naar de grafiek. Dit is toch ronduit absurd en onacceptabel? Zeker als je weet dat het te voorkomen was!

Ik vind het een walgelijke ervaring te voelen dat al die onnodige doden weggemoffeld worden onder een lawine van discussies over mondkapjes, ziekenhuisbedden, de kapper en goedkope marketingkreten als “anderhalvemetereconomie” en “intelligente lock-down”. Het zou iedereen op zijn minst verdrietig en teleurgesteld moeten maken. Ik weiger te geloven dat er in ons land zo weinig empathie is dat al die doden gauw vergeten worden en we weer vrolijk verder gaan en dus…

Er moet echt iets veranderen in ons land en dat is de aanleiding tot deze oproep. Ja, dit is een wat lange tekst maar ik vraag je toch om het helemaal te lezen omdat het zo belangrijk is en omdat het je aan het denken zet. Laten we wat chargeren om een en ander te verduidelijken:

Komt een overheid bij de dokter

Nederland anno 2020: De burger is murw, op wat boeren en gele hesjes na, met het water tot de lippen. Met de beste bedoelingen kleuren een aantal partijen naar eigen inzicht in wat goed is voor de burger. Wat ons nu nog bindt zijn slechts stroopwafels en molens. Het vertrouwen in de politiek is beneden nul gedaald.

Nederland pal na 1945: De “schouders eronder”, aanpakken, saamhorigheid en solidariteit, “geen gelul maar doen!”

75 jaar vaataanslibbing: De overheid is een apparaat geworden met zware obesitas die niet eens meer zijn bed uit kan komen om slagvaardig actie te nemen in tijden van crisis. Die overheid laat de burger zich te barsten werken om haar vreetzucht te bevredigen, waarbij zelfs werkende mensen onder de armoedegrens terecht komen.

De overheid moet op dieet en naar de sportschool…

Heb je dat beeld van die overheid goed op je netvlies? Dat is namelijk het verschil tussen ons land en Japan, Zuid-Korea en Singapore. Nederland is niet in staat geweest testen en persoonlijke beschermingsmiddelen te regelen, zelf te produceren en tijdig te anticiperen op wat er op ons afkwam.

En er komt nog veel meer op ons af, zoals de volgende pandemie en een dikke recessie.

Echter, het goede nieuws is dat we daar samen wat aan kunnen veranderen. Het is van belang nu al met de toekomst bezig te zijn en de overheid op dieet te zetten en een abonnement op de sportschool te geven. Die beeldspraak kan vertaald worden naar de overheid, de samenleving, weer 100% bij de les krijgen en houden. “Lean and mean” dus.

…en het medicijn is democratie

Een simpele vertaling komt neer op het volgende: We moeten weer betrokken worden, zowel letterlijk en figuurlijk. Onze gemeenschappelijke belangen dienen op een efficiënte manier veilig gesteld te worden. Politici moeten beter naar ons gaan luisteren.

Dat lukt alleen als de afstand tussen ons en de politiek zeer klein is. Er bestaat een krachtig medicijn om dit voor elkaar te krijgen: Democratie met referenda naar Zwitsers model. Dat maakt ons betrokken en het maakt politici betrokken. Het vraagt om wat meer uitleg.

Democratie in twee smaken

Nederland is een democratie. Ons land is óns land. De voltallige bevolking is soeverein wat wil zeggen dat de voltallige bevolking de hoogste macht in ons land is. Dat is niet een mening. Dat is een feit. Ons land is dus niet van politici en ook niet van een elitaire bovenlaag of de arbeidersklasse. Wij, de voltallige bevolking, dragen politici op om onze wensen zo goed mogelijk om te zetten in oplossingen.

Er is geen discussie mogelijk over onze wensen, de wil van het volk. Die wil is altijd bindend en is bij uitstek met een referendum goed zichtbaar te maken. Een discussie over hoe die wil vertaald wordt naar een oplossing komt dan eigenlijk neer op een mening over verschillende interpretaties:

 • Politici die zo direct mogelijk de bindende wens vertalen naar een oplossing.
 • Politici die met een kiezersmandaat op zak die bindende wens vrij interpreteren zoals “Wat is het best voor het volk” en “Wat wil de partij”.

Van de tweede smaak zijn veel burgers ziek

Het is voorspelbaar dat wij, de kiezers die hun wensen delegeren, voorkeur hebben voor politici die zo direct mogelijk die bindende wensen vertalen naar oplossingen, de eerste groep dus.

Diezelfde kiezers worden echter verleid met een partijprogramma en stemmen vaak op politici uit de tweede groep, die voor vrije interpretatie kiezen. En daarmee zijn we weer terug bij af, bij het probleem van de afstand tussen burger en politiek. De gevolgen van die afstand zijn uiterst schadelijk voor onze samenleving en jezelf. Enkele voorbeelden:

 • De politici die altijd gaan voor “er moet meer geld naar X” waarbij jij nog harder moet bloeden, in plaats van “X moet efficiënter gaan opereren”. Daar hoort het volgende punt ook bij:
 • De overheid die nooit in eigen vlees snijdt omdat makkelijke belastingverhoging minder pijnlijk is – voor de overheid, niet voor jou en mij.
 • De politici die net iets te gevoelig zijn voor de krokodillentranen van misleidende lobbyisten, en dat “belangenafweging” noemen terwijl onze wens soms zelfs compleet genegeerd wordt – als onze wens al zijn bestemming zou bereiken.
 • Het decennia lang complexer maken van een overheid die uiteindelijk niet meer voor- en achteruit kan. COVID-19 bewijst dit en veroorzaakt onnodig duizenden doden in Nederland.
 • In een democratie niet handelen overeenkomend met de bindende wens van het volk kan gezien worden in gradaties van arrogant tot verraad. Een sprekend voorbeeld hiervan is het niet eerbiedigen van het “raadgevend referendum” [sic] aangaande de “Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne”.
 • De stikstofwetgeving illustreert uitzonderlijk goed dat wat zogenaamd het best is haaks staat op wat het voltallige volk wil.
 • En om maar even door te gaan, wat de bindende wens van het voltallige volk is:
  • Minder mensen onder de armoedegrens.
  • Meer kansen en beter onderwijs.
  • Het kunnen opheffen van voedselbanken.
  • Het beperken van geldverslinding van de overheid.
  • Een efficiënte en slagvaardige overheid.
  • Een overheid die niet zichzelf maar de soevereiniteit van de voltallige bevolking dient.

De impasse doorbreken…

We zitten als kiezer dus in zekere zin klem – we hebben volledig recht op democratie maar krijgen het niet. Dat patroon moet doorbroken worden en 17 maart 2021 is de uitgelezen kans om dat te doen.

Je zult het vast met mij eens zijn, het herstel van de economie, een efficiënte overheid en onszelf wapenen tegen de volgende pandemie zijn de hoofdzaken die ons de komende jaren bezig moeten houden, met twee benen op de grond. De rest is bijzaak. En je zult het vast ook met mijn voorspelling eens zijn dat dat de komende jaren, met pappen en nathouden, niet gaat gebeuren.

Er is maar één goede manier om dat te doorbreken: Zowel de bevolking als de politiek dienen naadloos te opereren middels referenda. Over alle partijen heen, in een onvoorwaardelijke vorm.

…en stoppen met flauwekul

Dat betekent referenda invoeren zonder de zotte uitzonderingen zoals nu geformuleerd door de Staatscommissie Parlementair Stelsel, want:

 • Democratie is democratie.
 • Democratie betekent erkenning van de soevereiniteit van het voltallige volk.
 • En dat betekent dat wij, de hoogste macht van het land, altijd de overheid direct kunnen dicteren wat te doen.
 • Een referendum is dus per definitie altijd “bindend” en kan dus helemaal niet “raadgevend” zijn, dat is misleiding of niet begrijpen wat democratie is.

Het burgerinitiatief

Het Zwitserse systeem is beproefd en kan vrijwel één op één overgenomen worden. Dit systeem kent het burgerinitiatief waarbij de bevolking ook wetten kan voorstellen. De regering kan dan met een tegenvoorstel komen. Uiteindelijk stemt de bevolking middels een referendum voor of tegen de voorstellen. Dat is het meest krachtige democratische gereedschap. Het is een van de beste middelen is om de huidige politieke cultuur te doorbreken en de afstand van ons tot de politiek zo klein mogelijk te maken.

We verdienen het niet alleen, we zijn het aan elkaar verplicht om eruit te halen wat er in zit, problemen efficiënt op te lossen en te werken aan een land waar jij en ik gelukkige mensen zijn met vertrouwen in de toekomst, met kansen voor iedereen.

De oproep

Daarom vraag ik je, met de meest oprechte klem, het volgende te doen:

Stem 17 maart 2021 uitsluitend op een partij die zich hard maakt voor een echt referendumsysteem.

Down_the_Rabbit_Hole

GHS-pictogrammen als SVG-download

Als je niet geïnteresseerd bent in de details, kan je hier de GHS-labels downloaden. De labels zijn omgezet van EPS naar SVG en kunnen daarom direct op webpagina’s of anders worden gebruikt.

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html bevat de afbeeldingen.

Dit is het bestand met alle variaties.

Als DXF gewenst is, kunnen Inkscape SVG-bestanden eenvoudig worden opgeslagen als DXF-bestanden.
Het gebruikte script:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#!/bin/sh
# put this file in the directory with eps files and run it
for thefilename in *.eps
do
	file=$(basename "$thefilename")
	ext="${file##*.}"
	filename="${file%.*}"
	inkscape $file --export-plain-svg=$filename'.svg'
done

De pictogrammen

Deze pictogrammen zijn SVG-formaat. Je kunt de afbeeldingen direct downloaden of de link gebruiken om ze allemaal tegelijk te krijgen.

GHS pictograms as SVG download

If you are not interested in the details, you can download the GHS labels here. The labels have been converted from EPS to SVG and can therefore be used directly on web pages or different.

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html contains the images.

This is the file with all variations.

If DXF is desired, Inkscape SVG files can easily be saved as DXF files.
The script used:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#!/bin/sh
# put this file in the directory with eps files and run it
for thefilename in *.eps
do
	file=$(basename "$thefilename")
	ext="${file##*.}"
	filename="${file%.*}"
	inkscape $file --export-plain-svg=$filename'.svg'
done

The pictograms

These pictograms are SVG format. You can directly download the images or use the link to get them all at once.

Dealing with high levels of calcium hardness in swimming pools

When you add water to your pool, you also add dissolved calcium (and magnesium) carbonate. Adding hard water means adding a lot calcium carbonate. Water evaporates, the calcium carbonate, dissolved in it, does not. Your pool water gets harder and harder. In time there will be a point where there is simply too much calcium carbonate to keep in solution.

Consequences of excessive hardness can result in scaling damage to the pool, or stated a bit different, a nightmare! Dealing with high levels of calcium hardness in swimming pools can be very difficult. This page is intended to list practical options.

I’m writing this article because I can’t find good guidance for a thorough approach. Help is greatly appreciated, feel free to leave a comment.

Why is this page so important? The main tool to keep you out of danger, preventing scaling, is keeping the pH low. This is the trick often applied in private pools. However a low pH does have serious consequences for swimmers, varying from red eyes to out of control patogens in the water.

A situation that sooner or later becomes a problem…

Be prepared

A hard water pool needs a special approach. The following points are important.

 • Check hardness more often.
 • As mentioned, water evaporates, calcium carbonate does not. When hardness gets critical, you may have to act, even break laws such as going below pH 7.2 and doing the not so logical, like replacing (too) hard water with hard water.
 • Learn to recognize signs of over saturation before scaling damage, such as milky water, white calcium carbonate particles (caused by reacting with carbon dioxide gas?) at waterline level.
 • Solubility of calcium carbonate is crucial. See also calcium carbonate solubility parameters at Wikipedia. Several parameters are at play and luckily can be tuned. Some quick conclusions can be drawn. To keep solubility of calcium carbonate as high as possible:
  • Never use swimming pool chemicals that contain calcium.
  • Keep the pH on the low side so that calcium carbonate remains in solution as good as possible. pH 7.2 or slightly above.
  • Keep alkalinity on the low side. 80 ppm for example.
  • Lower the water temperature. Can you create shade? Or cover the pool?
  • Raise salinity to a value that won’t harm your pool. See below for more information.

An overview of solutions

Use tap water

The obvious, but still… If you have soft tap water at your disposal, consider, reconsider using it. You can mix soft and hard water as long as you keep the hardness under control. Using soft water is often the cheapest and best solution.

Apply water softening techniques

Even a (relative) small resin based water softener (example) can handle a pool in days. I really like the idea. There are two scenarios:

 • Soften the water that is in the pool. Preferred, no draining. However, high salinity is a showstopper here – more than 1000 ppm. In that case the only option is:
 • Soften the water used to fill the pool and drain a part of the water when evaporation causes too much hardness.
  An example of an installation:


  This one is a equipped with a proper volume (not time) based control valve, 45 dm3 per minute flow, a 35 dm3 tank and 150 kg salt capacity. The beauty is the price, wharehoused on several spots on earth and least maintenance.

  You may want to search the net for “CoronWater”, model names like “cws-cst-1044”. If you are experienced with this device, please drop a note below.

Keep solid particles in solution

Consider using a flocculant like PAC or aluminium sulphate to bind solid calcium carbonate particles and filter it out. I can’t find in depth information about this.

Filter with zeolite instead of sand

There is contradicting information on the net and so far I don’t know what to believe. A 100 m3 pool with 1000 ppm calcium carbonate means there is 100 kg calcium carbonate, 70 kg too much. Input more than welcome!

Precipitate calcium carbonate

Tricky and messy but tempting! Use sodium carbonate or sodium hydroxide to undissolve calcium carbonate and use alum to bind particles and let them sink. Finally remove the particle cloud at the bottom of the pool. See this example. This is some sort of last resort solution. However, on the other hand…

Thinking out of the box, literally, it is tempting to do this process not inside, but outside the pool. For example:

 • Fill one or more IBC containers with pool water.
 • Raise pH to say 10, when the solution gets cloudy, it is a sign of not dissolved calcium.
 • Wait for the calcium salts to sink and the water is clear again. You may want to get an idea of how hard the water is.
 • Pump the clean water back to the pool and also add hydrochloric acid in the pool in order keep the pH of the pool under control. Repeat until you’re satisfied.

Raise salinity

Salt water can contain more calcium carbonate. I really find it odd that this is never mentioned in pool blogs. Studies confirm the strong relation. For example, search the net for “relation salinity and calcium carbonate solubility”. Subjects are mostly based on ocean water. It is the Wikipedia link that provides swimming pool considerations. The link to the study also considers brackish water, see K_0' values at page 150 for example.

Some considerations:

 • For example, a Zodiac LM3 chlorinator can operate between 4000 and 13000 ppm.
 • Bear in mind that some metals don’t like high salt concentrations, be careful at levels above 6000 ppm.
 • Also take into consideration that NaCl is a by-product of several reactions in your pool. Salinity can rise in time without adding salt, without you noticing it.

Landgenoten! Foutje…

Mensen die fouten maken zijn niet het probleem, fouten maken is menselijk en fouten maken is iets anders dan nalatigheid. Het probleem vormt de categorie mensen die altijd bloed wil zien als anderen fouten maken. Het probleem is dat dat een cultuur van “cover your ass” stimuleert, de maatschappij polariseert, geld kost en daadkracht verandert in vleugellamheid.

Waar gehakt worden vallen spaanders. Leren lopen gaat met vallen en opstaan. Fouten maken zit in de natuur van de mens, “try and error”.

Fouten kunnen maken is vrijwel synoniem aan leren en ontwikkelen. De fout die ik vandaag maak, maak ik morgen niet meer en ik leer er ook nog iets van. Fouten kunnen maken is een fundament van onze beschaving en een voorwaarde voor vooruitgang.

Teken in het buitenland

We zijn compleet overvallen door teken in de Algarve, Portugal, 2020. Niet één wandeling kunnen we doen zonder terug te keren met teken, de tekenbelasting is extreem dit jaar. Soms zijn het er wel meer dan tien die we weghalen van onze twee honden. Ook zelf zijn we enkele keren gebeten. Dit is een beschrijving van ons noodplan.

Allereerst viel de besmetting niet echt op totdat bleek dat ze wel met drie tegelijk tussen de tenen van onze Duitse doggen zaten. We druppelen altijd consequent met fipronil dus ze waren dood en bijna dood maar het was wel even schrikken. Omdat je er niet op let normaal gesproken zie je de teken niet. We werden pas argwanend omdat er bij iedere wandeling teken op ons en de honden kropen. Dus het was schrikken toen we alle teken vonden tussen de tenen.

Omdat het lastig is om spullen zo snel te verkrijgen hebben we besloten de benen en voeten ook te druppelen. Daarvoor hebben we een verpakking fipronil in een verdeelflesje gedaan. Dit werkt perfect, om de zoveel dagen op iedere voet enkele kleine druppels.

Om onszelf te beschermen hebben we onze spijkerbroeken en schoenen waar we mee wandelen geïmpregneerd. Dat doen we provisorisch, Lidl Portugal heeft spuitbussen met 0.1% pyrethrine en 0.25% permethrin en we gaan er niet te zuinig mee om. De spuitkop direct op het textiel en buiten aanbrengen. Het geeft geen irritatie op de huid. En natuurlijk sokken over de broek.

Bij de dierenarts hebben we Scalibor halsbanden geregeld. Advies is om die in Nederland te kopen, prijzen variëren nogal, 32 pond in Verenigd Koninkrijk, 32 euro bij de dierenarts in Portugal, 18 euro in agrowinkels in Portugal en Nederland. Ze dragen de banden niet permanent want het levert irritatie van de huid op (roodheid), zelfs geringe wondvorming (zwaar geïrriteerde en vochtige huid).

De dierenarts ook maar meteen gevraagd wat die vond van ons fipronil-plan. Ze zei dat overdosering in principe niet goed is maar dat ze onze aanpak wel begreep en goedkeurde, risico’s op Lyme wegnemen weegt zwaarder. Ik denk ook dat het goed is te melden dat bij dit soort reuzenrassen fipronil op de rug niet zo makkelijk helemaal dekt tot aan de klauw.

Uiteindelijk kregen we 200 ml-verpakkingen 40% DEET uit Nederland, die spuiten we ook op de benen van ons en de honden.

Af en toe gebruiken we isopropanol 99.9% v/v om de teken die zichzelf nog niet vastgebeten hebben uit te schakelen. Dit is met name handig tussen tenen waar je met je nagels en tekentang niet goed bij kunt komen. Inmiddels mengen we daar ook een beetje fipronil door om zeker te zijn dat de teek het niet overleefd. Wat opvalt is dat ze snel gedeactiveerd worden maar dat het enorm lang duurt voordat ze dood zijn. Er leven vragen over deze benadering. De meeste teken proberen we tijdens het wandelen soms met een tekentang (tussen de tenen) maar meestal tussen de nagels weg te plukken. Daarna ontsmetten we met ethanol-isopropanol 75%-10%.

In eerste instantie bedorven de teken de wandelingen maar met de nodige voorzorgen en controles is het weer een feest voor ons en de honden.

Een van de doggen is een mantel, zwart met wit dus. Op zwart zijn de teken bijna niet te zien. Advies is om met de hand alle huid te scannen op onregelmatigheden en dan gericht te kijken. Voor rassen die niet kortharig zijn wordt het lastiger om te controleren en teken weg te halen. Advies is om dan van te voren een goed plan met de dierenarts op te stellen.

Tot slot blijkt het een hele goede gewoonte om regelmatig tijdens de wandeling de poten van de honden en ook elkaars eigen benen goed in de gaten te houden.

Alles over Natriumhypochloriet.

Natriumhypochloriet is bekend als bleekmiddel. Het mag in geen enkel huishouden ontbreken, zeker niet na COVID-19. Daarom publiceer ik deze bladzijde alvast, later volgt meer.

De naam

Natriumhypochloriet opgelost in water, al dan niet voorzien van dikmakers – “dikke bleek”, gaat over de toonbank onder vele namen. Om er een paar te noemen: bleek, bleekwater, dikke bleek, chloor, chloorwater, chlorix, bleekloog, javel, eau de javel, chloorbleekloog…

Toepassingen

 • Desinfectie: 5000 ppm rekent af met vrijwel alles wat de gezondheid in gevaar kan brengen volgens WHO. Je doet er goed aan om te kijken op de verpakking hoeveel natriumhypochloriet er in zit. Als dat 5% is dan is het recept 1 deel bleekmiddel op iets minder dan 10 delen water. Voor gewone reiniging van bijvoorbeeld vloeren is dunne bleek beter geschikt. Verkrijgbaarheid in diverse concentraties dus lees de verpakking goed. Bijvoorbeeld 2.5% dunne bleek van de Jumbo: 1 deel bleek op maximaal 5 delen water. Houd er rekening mee dat het actieve chloor in de oplossing snel minder wordt. Dus iedere dag verse oplossingen gebruiken en de verpakking altijd donker en koel bewaren en altijd rechtop zodat gassen kunnen ontsnappen. Houd ook de houdbaarheidsdatum op de verpakking in de gaten. “Dikke bleek” is een optie maar gebruik liever ouderwetse bleek.
 • Hier vind je meer toepassingen.

Waarschuwingen

 • In het Verenigd Koninkrijk is natriumhypochloriet verantwoordelijk voor zo’n 3000 ziekenhuisbezoeken jaarlijks.
 • Ben bedacht op spetters in de ogen bij de aanmaak.
 • Handschoenen zijn verstandig tijdens gebruik.
 • Zie verpakking, nooit mengen met andere huishoudmiddelen.
 • Altijd gebruiken in een geventileerde omgeving
 • Op de huid: goed en langdurig spoelen met lauw water
 • In de ogen:
  • Zo snel mogelijk met ogen open onder een kraan met lauw water spoelen. Minimaal 10 minuten.
  • Grote kans op blijvende beschadiging, raadpleeg zo snel mogelijk een arts, polikliniek.

Trivia

Waar te koop?

Overal, maar zoek je dunne bleek dan wordt het lastiger. Zoek in supermarkten, Jumbo heeft 2.5% dunne bleek. Makro heeft hogere concentratie dunne bleek. Zwembadwinkels hebben nog hogere concentraties die je beter niet kan gebruiken.

Zie ook:

Request for research: How effective is IPA against ticks?

How effective is isopropanol against insects?

Isopropanol 99.9% v / v (IPA) is extremely effective against insects when dosage is sufficient. When used locally, skin absorption in humans and mammals is limited and metabolites are negligibly harmful. This justifies application to small areas of the skin.

Winged insects in particular demonstrate how poisonous IPA is, often the insects die within a few seconds to half a minute. This is less true for fleas and ticks, and ticks in particular are less sensitive. My amateur research indicates that ticks do die after a one-time intense complete wetting. However, wetting in the field is not always effective.

Now a small amount of fipronil is added, just to make sure a tick that survives IPA will die. Concentration fipronil per IPA: 0.28g/dm3, 0.36 g/kg.

The procedure consists of completely wetting the tick, with a hand spray or small plant spray, often in the field.

Research questions

 • How useful is it to fight ticks with IPA and IPA + fipronil in the field?
 • Are disadvantages to be expected if a tick has already attached itself to the host? This could include emptying the stomach contents of the tick, which means that Borrelia et al still pose a risk.
 • To what extent is IPA 99.9% v / v able to kill Borrelia et al so that the risk of human contamination is limited?

Rationale

Research is desirable because this method could be a valuable addition to existing pet insecticides and as an alternative to humans.

Landgenoten! De krokodil onder je bed.

Angst zit in ons, van kleins af aan. We weten dat angst een slechte raadgever is maar toch maken we ons helemaal onnodig gek. Om maar wat op te sommen: inenten, fijnstof, round-up, islamisering, CO2, gluten, asbest, open haarden, klimaat, wifi-straling en ga zo maar even verder.

Over die onderwerpen nadenken is heel goed maar de politiek en media wrijven het zo lang in dat er een ware cultuurverschuiving ontstaat, een angstcultuur. Het resultaat? Een generatie bange watjes die gaan denken dat die punten top-prioriteit behoeven, zonder het verstand te gebruiken, zonder te relativeren.

Dus is het tijd om wakker te worden. Kijk voor de zekerheid eens onder je bed. Geen krokodil? Mooi! Dan kan je verder met je leven, productief zijn, memento mori, carpe diem! Want iemand die druk is heeft helemaal geen tijd voor flauwekul, kinderen naar school, werken, afgepeigerd op de bank, snakkend naar een biertje om de illusie van geluk te proeven, dag in dag uit en weten dat je er op dag niet meer bent. Wat er wel toe doet is je verstand gebruiken, logica, twee benen op de grond en als ultieme doel: Gelukkig zijn! Daar hoort angst niet bij.

Angst is een storende factor. Angst leidt immers af van de werkelijke problemen. Angst kost ook geld. Angst kost bergen met geld want al die angst resulteert in hysterie die uiteindelijk zelfs in wetboeken terechtkomt. Dus moet je nog harder werken, zonder een steek verder te komen.

Neem als voorbeeld round-up, een herbicide op basis van glyphosaat. Producent Monsanto heeft zijn best gedaan om tal van onderzoeken te manipuleren, media voor de gek te houden en uiteindelijk ook overheden. De maatschappelijke woede is terecht. Echter, tot op de dag van vandaag is er geen enkele wetenschappelijke indicatie dat normaal gebruik van glyphosaat serieuze risico’s met zich meebrengt. En toch zijn er volksstammen die een ban op het middel willen. Dus moet onkruid maar verbrand worden – een extra belasting van grondstoffen en milieu. Als alternatief wordt zelfs azijn ingezet. Het is redelijk hard te maken dat deze middelen erger zijn dan de “kwaal”. Azijn kan bijvoorbeeld makkelijk schade aan de luchtwegen en huid teweeg brengen – wel serieuze risico’s. Azijn is niet geregistreerd als herbicide en is dus zelfs verboden.

De koude waarheid is een objectief iets, de feiten kunnen nogal saai zijn. Echter media willen kijk- en leescijfers. Dus is subjectiviteit en speculatie op basis van die feiten voor de hand liggend. En met de politiek als weerspiegeling van de maatschappij worden we bang gemaakt. Vliegen of met de auto? Iedere sensationele vliegtuigcrash wrijft de angst erin: Vliegen is levensgevaarlijk. Echter, met het aantal verkeersdoden in Nederland kan je ieder half jaar een vliegtuig helemaal afvullen. Dat haalt het nieuws nauwelijks. En zo stappen we zonder angst op de fiets of in de auto.

We leven niet in een ideale wereld. We nemen iedere dag kleine risico’s, of je nu het vliegtuig neemt of in de auto stapt. Je neemt zelfs risico als je een boterham met pindakaas eet of hete koffie drinkt – beiden zijn enigszins kankerverwekkend. We moeten eerlijk tegenover onszelf zijn en goed leren belangrijke zaken van minder belangrijke zaken te scheiden. Moet de politiek en maatschappelijke discussie gaan over hoe we de volgende pandemie voorkomen? Of gaan we het hebben over hoe erg het is dat de kartonnen koffiebekertjes van de overheid gewoon verbrand worden? Het is goed dat we ons zorgen maken om tot een betere samenleving te komen. Echter, voor een goede mening focus je vooral op de belangrijke dingen, beperk je je tot de feiten, ga je niet op voorhand mee met de stroom en trek je eigen conclusies.

COVID-19 heeft de potentie iedereen wakker te schudden en ik hoop dat je wat ik schrijf herkent en, net als ik, probeer belangrijk van onbelangrijk te scheiden, vertrouwen te hebben in elkaar. Ik hoop ook dat je 17 maart 2021 op een partij stemt die zich hard maakt voor een bindend referendum want dat is wat het land, wij met z’n allen, echt nodig hebben.

COVID-19: Aantekeningen

Ethanol en of isopropanol?

De WHO-recepten zijn bedoeld om eenvoudig te maken, of met ethanol of met isopropanol. Het blijkt lastig om argumenten voor en tegen gebruik van isopropanol te vinden. Professionele producten bevatten vaak een mix van ethanol en isopropanol. Zie de afbeelding. De twee alcoholen kunnen mogelijk elkaars effect versterken. Daarnaast zijn er micro-organismen die niet bestand zijn tegen isopropanol, bijvoorbeeld 20% om “acanthamoeba culbertsoni” inactief te maken. Een virusenvelop bestaat uit lipiden, vetten. Isopropanol is een betere ontvetter en dat zou een rol kunnen spelen bij het effectief denatureren van eiwitten. Daarnaast is aceton een metaboliet van isopropanol. Dat zou een reden kunnen zijn om bij voorkeur formulation 1 in plaats van formulation 2 te kiezen en rechtvaardigt ook de beperkte hoeveelheid isopropanol in de commerciële mixen van alcoholen.

Recept 0: Niet kleverig

Recept ontsmettingsvloeistof in massadelen, totaal is 100%:

Ethanol75%
Isopropanol10%
Water15%

Stel dat we uitgaan van 1 kg, 1000 gram:

 • Wat weegt 1 liter 95% bio-ethanol?
  • 95%, 950 ml pure ethanol weegt 950 ml * 0.789 g/ml = 750 gram.
  • 95% bio-ethanol v/v komt overeen met 92.3% m/m, zie tabel. Als 750 g overeenkomt met 92.3% dan is de totale massa 750 * 100 / 92.3 = 813 gram.
  • 1 liter 95% bio-ethanol v/v bevat dus 813 – 750 = 63 gram water
 • Wat is het volume van 100 gram isopropanol 99.9%?
  • Als er afgerond wordt naar 100% dan is het volume 100 / 0.786 = 127 ml. Het krimpeffect van een mengsel van water en isopropanol wordt hierbij verwaarloosd.
 • Hoeveel water is nodig?
  • 150 gram, is 150 ml
  • In de 95% bio-ethanol zit al 63 gram water dus er moet 150 – 63 = 87 gram of ml toegevoegd worden.

WHO Formulation 1 variaties ethanol

WHO Formulation 1 gaat uit van 96% v/v ethanol om ontsmettingsmiddel te maken. Echter, in de praktijk zijn er heel wat variaties in percentages ethanol als grondstof beschikbaar. Hoe wordt het recept dan? Berekeningen staan hier:

1 liter WHO Formulation 1 ontsmettingsmiddel 80% v/v: Stel dat je 85% v/v ethanol (EtOH) hebt. Je zou dan 80/85 liter, 941 ml gebruiken. Je zou dan nog waterstofperoxide en glycerol moeten toevoegen maar dat gaat niet lukken. Vergeet in eerste instantie waterstofperoxide. Voeg glycerol toe tot je precies één liter hebt, dat zal om en nabij 59 ml zijn. Dat is minder dan de 145 ml van het recept maar je hebt schonere, minder plakkerige, handen en de ontsmetting is iets beter.

Landgenoten! Het begon allemaal met COVID-19

Terwijl we eind 2019 al wisten dat COVID-19 er aan zat te komen deden we relatief weinig. We keken de kat uit de boom, keken wat buurlanden deden. Met zekerheid kan gesteld worden dat er binnen RIVM wel degelijk epidemiologen waren die de “shit-storm” zagen aankomen. De overheid marginaliseerde en faalde ons voldoende te beschermen. De duizenden doden waren voor een groot deel te voorkomen. De schuldketen loopt van RIVM-management via het kabinet via de Tweede Kamer naar de burger. Ja, steek de hand ook maar in eigen boezem, de burger houdt de volksvertegenwoordigers niet bij de les en maakt zich niet hard voor een bindend referendum. Dus vergeet 17 maart 2021 alle verkiezingsprogramma’s en stem op een partij die zich hard maakt voor referenda conform Zwitsers model, oké? Uitleg volgt. Echter, dit is een complex onderwerp met facetten die helemaal niets te maken hebben met COVID-19. Welkom bij een nieuwe categorie: Landgenoten!

Je kan dit artikel als schokkend ervaren. Het is ook bedoeld om je wakker te schudden, we hebben met elkaar een belang om economisch en qua gezondheid zo sterk mogelijk uit deze strijd te komen, we moeten goed voorbereid een volgende pandemie in te gaan – die er zeker komt. Dat vergt heel wat meer dan een “intelligente lock-down” en het doel van dit artikel is de maatschappij in de goede richting te duwen en mensen aan het denken te zetten en wakker te schudden. Het is zeker niet de bedoeling om de nadruk te leggen op wat er fout ging en met vingertjes te wijzen. Het is wel de bedoeling te stimuleren dat we onze collectieve belangen beschermen, verdedigen, en op een hoger niveau tillen.

De democratie laat zijn achterwerk zien

De politiek staat ver van de burger

Ons land kent een perceptie van de werkelijkheid die verschilt tussen burgers en overheid. Het hele item over stikstof zal de gemiddelde burger namelijk worst wezen en burgers begrijpen heel goed dat boeren nodig zijn voor voedselvoorziening.

Andersom, het gebouw van CJIB is nou niet bepaald gebouwd met de gedachte dat 1 op de 11 Nederlanders onder de armoedegrens leeft. Subsidies op Tesla’s en heel veel meer: dito.

Burger en politiek staan mijlenver van elkaar af.

De burger staat ver van de politiek

Pas als het bedreigend wordt dan weet de burger de politiek te vinden. De boeren geven tegengas, confronteren de politiek met hun problemen, de problemen voor voedselvoorziening met sympathie van een meerderheid van de bevolking. Pas dan wordt de politicus zichzelf een beetje bewust van de publieke taak.

De regent is nooit weggeweest

Hoe kan dat nu in een democratie? De Tweede Kamer dient de wensen van het volk te vertegenwoordigen. De Tweede Kamer dient niet een eigen interpretatie van de belangen van het volk uit te voeren. Dat is namelijk niet democratisch, denk daar maar eens over na.

En zo bleek Fortuyn wel degelijk een punt te hebben als hij sprak over regentenpolitiek. Het punt is namelijk dat lobbyisten altijd proberen politici voor hun karretje te spannen onder het mom van: “Wat goed voor het bedrijfsleven is, is goed voor de burger”. Daar is ook vaak wat voor te zeggen maar nog vaker proberen die lobbyisten puur hun eigenbelang door te drukken, compleet met krokodillentranen, waarbij de belangen van de burger volledig aan de kant geschoven worden. En ervaring leert dat zowel ambtenaren als politici daar heel makkelijk in meegaan.

Politici zijn ook maar aardige mensen die iedereen proberen tevreden te houden. Tweede Kamerleden vergeten daarbij te snel dat ze direct de wil van het volk – en zeker niet meer dan dat – vertegenwoordigen. De oplossing voor dit enorme maatschappelijke probleem is tweeërlei: Politici en ambtenaren in het algemeen en Tweede Kamerleden in het bijzonder dienen principiëler en meer bewust te zijn van hun regenteske gedrag en dienen te leren verre daarvan te blijven en terug te keren naar de eigenlijke verantwoordelijkheid: de wil van het volk waarborgen. Daarnaast dient er een actief referendumsysteem opgezet te worden om de politiek bij de les te houden. Er zijn ook politici en ambtenaren die hun rol uitstekend vervullen als zodanig, deze boodschap is niet voor deze waardevolle voorbeeldgroep.

De overheid als rechtstreekse bedreiging

De machine is vastgelopen

Als COVID-19 iets heeft duidelijk gemaakt dan is het wel dat de overheid een botertrage machine is geworden die nog nauwelijks voor- en achteruit kan. Compleet vastgelopen in haar eigen structuren van bureaucratie en ambtenarij. Het doet mij verdriet de volgende illustratie te moeten gebruiken om dit feit kracht bij te zetten en mensen wakker te schudden. Even wat steekwoorden: testen, track&trace, logistiek, beschermingsmiddelen, eigen productie, afhankelijkheid, ontsmettingsmiddelen, big pharma,…

Er zullen te zijner tijd wel parlementaire enquêtecommissies opgetuigd worden maar laten we met z’n allen eerlijk in de spiegel kijken en bekennen dat we er allemaal debet aan zijn want de politiek interesseert ons niet en daarmee kleeft het bloed aan eenieders handen – hoeveel moeite het ook kost om dat te schrijven.

De uitbraak van VEM-NiV-5 (HENIV-23)

We weten het inmiddels goed, veel dieren en mensen bij elkaar proppen is vragen om nieuwe virusstrengen. Welkom in China maar ook welkom in Nederland. Inmiddels zijn de eigenschappen van VEM-NiV-5, door WHO gedoopt tot HENIV-23, bekend:

 • R0 = 12 -18, één persoon steekt zo’n 15 anderen aan, net als bij de mazelen.
 • Risicogroep: 20- tot 40-jarigen met een sterk afweersysteem. Dit triggert een cytokine-overvloed (cytokine-storm-syndroom, CSS). Virale hersenvliesontsteking komt veel voor.
 • 43% overleeft een infectie niet, 31% van de overlevenden is invalide door blijvend hersenletsel na virale hersenvliesontsteking.

Totale ontwrichting van de maatschappij. Productie valt stil. Ook de voedingsmiddelenindustrie valt stil en zelfs drinkwater, internet en stroom zijn niet meer vanzelfsprekend. Met z’n allen terug naar de middeleeuwen.

Gelukkig is het nog geen 2023 en is HENIV-23 een verzinsel – dat echter wel een waarheid kan worden.

Niet bang worden maar wel handelen

Tegelijkertijd is het ook goed om te beseffen dat we met COVID-19 door het oog van de naald gekropen zijn als het gaat om R0, risicogroepen en mortaliteit. COVID-19 was een watje wat dat betreft.

Virussen als het henipavirus liggen wel degelijk op de loer en we zullen onze maatschappij zo moeten inrichten dat we een kans maken in de strijden die nog gaan komen. Het is goed om eraan te herinneren dat de Spaanse griep waarschijnlijk tussen de 50 en 100 miljoen doden veroorzaakte en dat dat bovendien jongvolwassenen waren tussen de 20 en 40 jaar. Wat dat betreft is HENIV-23 niet verzonnen, cytokine-storm-syndroom, CSS, was verantwoordelijk voor die ellende.

Herinrichting kan maar één keer, het moet perfect en razendsnel, nu, niet morgen. Dit is het begin van een paradigmaverschuiving maar tot nu slaapt iedereen lekker verder en dat is niet goed. Wakker worden dus! En als het niet van de overheid komt dan moet het maar via de burger. En dat is nu net de reden om te hameren op meer democratie, of eigenlijk democratie in de zin van het woord. Dus ik ga nog even door…

Het voelt aan als een klodder…

… die langzaam en kleverig is. Dynamiek ontbreekt volledig. COVID-19-testen hadden samen met het bedrijfsleven in no time gemaakt kunnen zijn, een goede contact-app en pbm: dito. In plaats daarvan pogingen met de beste bedoelingen waarbij alle mensen zich inzetten maar door de oeverloze discussies en de eindeloze besluitvormingsstructuren weinig van de grond komt. De mensen zijn nog gezond, de organisatie is besmet en ziek. Letterlijk en figuurlijk.

Dat kan niet verder zo. Dat is wat COVID-19 – gelukkig relatief beperkt – heeft aangetoond. De tips voor de overheid: afslanken, minder management, snelle besluitvorming, waardering voor initiatief, soms proberen, soms fouten mogen maken om ervan te leren, dwars door structuren mogen rammen om iets te bereiken (volgens goed Nederlands gebruik), kleinere units die meer zelfstandig werken met eigen budgetten, iedere ambtenaar een klok om te luiden geven, bescherming klokkenluiders garanderen, directe controle, vinger aan de pols en 100% transparantie, wat kost het en wat levert het op, de beste man/vrouw op de plek, bewust iedere dag in de spiegel kijken en naar eer en geweten kunnen zeggen dat je het best mogelijke voor het land hebt gedaan – maak er iets goeds van.

Het volk legt haar wil op

Al zou hervorming op politieke agenda’s verschijnen, het wordt op z’n best half waargemaakt. Er is maar één manier om hervormingen door te duwen: Zo spoedig mogelijk een bindend referendumsysteem optuigen naar Zwitsers model. Dat is een belangrijk middel om de overheid bij de les te houden en Tweede Kamerleden vlijmscherp te houden.

Als we onszelf een democratie willen blijven noemen dan is de consequentie dat de burger altijd het laatste woord heeft. Andersom: Een democratie zonder bindend referendum is een nepdemocratie.

Alles wat er nu gebeurt raakt de burger en daarom moet die burger ook de teugels pakken. Het is verbazend dat er (naar beste weten op het moment van schrijven) maar twee politieke partijen zijn die überhaupt macht in de handen van de burger wil leggen middels het bindend referendum.

17 maart 2021 gaan we naar de stembussen…

Beste partijen van Nederland, ik roep u op om uw verantwoordelijkheid te nemen hierin en het bindend referendum op te nemen in uw verkiezingsprogramma.

Beste Landgenoten, ik roep u op om niet te stemmen op een partij die negatief staat tegenover een bindend referendum.

Dit overkomt ons niet opnieuw

Het oog valt op een artikel “Viruses of Mass Destruction” uit 2004 over SARS, het eerste coronavirus. Zo lang modderen veel overheden dus al aan met de materie. Een citaat:

Zodra een virus op mensen overspringt, is er geen tijd meer om te reageren. Een terrorist met een kernwapen is de nachtmerrie van elke nationale politicus. Een nieuwe pandemie zou dat moeten zijn.

Het artikel behandelt ook het marktfalen van farmaceuten. Ze lopen risico’s bij het op de markt brengen van medicijnen en vaccins die ze mogelijk simpelweg niet willen nemen. Daar waar de vrije markt – of eigenlijk oligopolie-markt – faalt dient de overheid direct actief te worden. Dat kunnen garanties zijn of subsidies.

Uiteindelijk kunnen overheden ook zelf gaan produceren. In tijd van crisis kunnen goederenstromen en voorraden een knellend probleem worden. Kijk dan niet alleen naar testen en medicijnen maar ook naar persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). Juist in een tijd van crisis en schaarste is het buitenland niet erg bereid te leveren en dat maakt een klein land als Nederland uitermate kwetsbaar.

Dus is het voor de hand liggend om een staatsbedrijf in het leven te roepen die ervoor zorgt dat de bevolking, middels voldoende voorraden en aangemaakte precursoren, altijd kan terugvallen op medische middelen, daar waar private farmaceuten geen financieel gewin zien of om wat voor reden niet kunnen en willen leveren tijdens een crisis.

Niemand is voorstander van staatsbedrijven als het via private ondernemingen ook kan. Echter, COVID-19 leert ons dat je simpelweg met lege handen staat en dan is alleen het aantal doden in Nederland al genoeg motivatie om zo’n initiatief te ondersteunen en het grote belang ervan te zien.

Bovendien, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Herinneren we ons nog Orkambi van Vertex? Het medicijn voor taaislijmziekte? Met de afpersprijs van $ 311000 per jaar per patiënt? Edith Schippers bedong een korting maar het was beter geweest om tegen Vertex te zeggen: “Je kunt € 500 per jaar krijgen en anders maken we het zelf”. Daarnaast bestaan er heel wat generieke medicijnen met een veel te hoog prijskaartje. Dus een staatsbedrijf hoeft zeker niet verliesgevend te zijn – mits strak gecontroleerd en opererend als een goed lopend privaat bedrijf met bijvoorbeeld 51% van de aandelen in handen van de staat.

Dan is er nog een goede reden om dit plan uit te voeren. Nederland heeft uitstekende onderzoekcentra – met publiek geld betaald. Als die wat nieuws en baanbrekends ontdekken dan worden ze tot nu toe regelrecht in de armen van farmaceuten gedreven die er vervolgens geld mee gaan verdienen. Daarom kan je stellen dat je soms dubbel betaald voor medicijnen – via belasting aan onderzoekcentra en vervolgens nog eens – vaak veel teveel – direct aan big pharma. Een Nederlandse staatsfarmaceut kan dit voorkomen, onderzoek stimuleren – zelfs internationaal, medicijnkosten drastisch verlagen en waarde voor de gehele onderzoekswereld hebben.

Wordt vervolgd

Daarmee sluit ik deze zware post. De volgende keer ga ik het hebben over taart. Taart? Ja taart, hoe we de taart verdelen met z’n allen, hoe we de taart lekkerder maken en vooral groter maken. Een stuk vrolijker!

Landgenoten! COVID-19

COVID-19 heeft zo’n beetje ieders leven op zijn kop gezet en praktische informatie is schaars. Daarom vormt deze post een bijdrage. Naast aandacht voor hygiëne en hoe je hand-gel en ontsmettingsmiddel kan maken is het ook een beginnetje om te denken over ons land na COVID-19.

Er is maar één weg: COVID-19 moet de komende jaren ons denken en doen veranderen, individueel maar ook collectief. Als we dat allemaal echt grondig doen dan is er verstand, visie en democratie nodig. Het is onmogelijk dat in een paar zinnetjes samen te vatten. Daarom geef ik een maatschappelijke voorzet met een nieuwe categorie “Landgenoten!”.

Een overzicht van posts in categorie “Landgenoten!” staat hier. Semper paratus!

Meer specifiek over COVID-19 staan hierna links opgesomd. De bladzijden worden zeer intensief geraadpleegd en blijkbaar voldoen ze in een behoefte naar meer informatie. Ik hoop dat je er wat aan hebt!

COVID-19: Hygiëne is de sleutel

Bij het beperken van risico’s op COVID-19-besmetting draait bijna alles om hygiëne. Zelf niet besmet raken en anderen niet besmetten, hygiëne is de sleutel. Deze post is bedoeld om praktische tips te geven voor thuis en op kantoor.

Probeer het virus te begrijpen

Stel dat ieder COVID-19-virusdeeltje zichtbaar zou zijn als een oranje spikkeltje. Je zou ze gaan zien op vloeren en in hoeken van supermarkten, op het handvat van je winkelwagentje, op het blik doperwten wat je net pakte, onder je schoenen, misschien wel op je kleding, je haren en je handen. Nu gaan de meeste oranje spikkeltjes na een tijdje vanzelf uit maar als er één op je vinger zit terwijl je in je ogen wrijft dan heb je een probleem en wordt je een probleem voor anderen. Bedenk verder dat de oranje spikkeltjes geen pootjes en vleugeltjes hebben maar wel naar andere plaatsen kunnen waaien, onder je schoen kunnen blijven plakken, enzovoorts.

Strikt kan het virus alleen via de ogen, je neus en je mond het lichaam binnendringen. Je handen zijn virusmagneten omdat je zo ontzettend intensief contact met alles hebt. Regelmatig ontsmetten en niet uit gewoonte aan je gezicht zitten zal een tweede natuur moeten worden, net als geen handen geven en afstand bewaren en niet te lang bij elkaar zijn.

We zullen dus met elkaar op een andere manier moeten gaan kijken naar hygiëne en er veel bewuster mee om moeten gaan, ook in de toekomst.

Wat doet de ontsmettingsvloeistof met bacteriën en virussen?

In de chemie is “alcohol” iets anders als bij de drankhandel. Alcoholen zijn een familie chemisch verwante stoffen, onder andere het hier gebruikte “ethanol” en “isopropanol“. De alcohol in sterke dranken is “ethanol”.

“More is better” is niet altijd waar, pure ethanol is lang niet zo effectief als ethanol waar water aan toegevoegd is. Anderzijds is een ethanol-oplossing van 70% of minder ook minder effectief – kijk dus goed op verpakkingen van commerciële producten.

Het aanwezige water is nodig om celwanden van bacteriën doorlaatbaar te maken voor de alcoholen. De alcoholen vernietigen uiteindelijk de inwendige cel. Een groot deel van de virussen is ook gevoelig voor deze ontsmettingsvloeistof. Meer specifiek lost alcohol de beschermende vetlaag op en denatureert – sloopt – de al dan niet genetische eiwitten.

Als je wil weten wat er allemaal effectief is tegen het coronavirus, of eigenlijk de familie van coronavirussen, dan zou je dit document kunnen raadplegen.

Handhygiëne

Water en zeep helpen, je zou het haast vergeten, maar dat helpt al heel aardig. Een handgel op alcoholbasis is makkelijker en effectiever. WHO heeft recepten en er zijn meer prima variaties. Ik heb ze voor je opgeschreven, je kunt het zelf maken. Advies is om de achtergronden te lezen. Voor de recepten zijn berekeningen uitgevoerd.

Als je intensief met ontsmettingsmiddelen aan de gang gaat, gebruik dan beschermende handschoenen, chloorverbindingen kunnen serieuze klachten opleveren. In mindere mate geldt dit ook voor alcoholen die makkelijk door de huid worden opgenomen.

Algemene omgeving

Is er geen besmetting dan verandert er niets. Maar als de kans groot is op aanwezigheid van ziektebronnen, zoals op de vloer van een supermarkt of in een huis met een zieke, dan wil je alles wel schoon hebben. WHO schrijft hierover:

Wat zijn de ontsmettingsmiddelen die worden aanbevolen voor omgevingsreiniging in zorginstellingen of huizen waar patiënten met een vermoedelijke of bevestigde 2019-nCoV-infectie zijn ondergebracht?

Omgevingsreiniging in zorginstellingen of huizen waar patiënten met een vermoedelijke of bevestigde 2019-nCoV-infectie zijn ondergebracht, moeten desinfecterende middelen gebruiken die actief zijn tegen envelopvirussen, zoals 2019-nCoV en andere coronavirussen. Er zijn veel ontsmettingsmiddelen, waaronder veelgebruikte ziekenhuisontsmettingsmiddelen, die actief zijn tegen envelopvirussen. Momenteel omvatten de aanbevelingen van de WHO het gebruik van:

70% ethanol om herbruikbare speciale apparatuur (bijv. Thermometers) tussen gebruik te desinfecteren

Natriumhypochloriet van 0,5% (equivalent 5000ppm) voor desinfectie van vaak aangeraakte oppervlakken in huizen of zorginstellingen

Dat is informatie waar je iets mee kunt doen:

Kantooromgeving

Ieder zijn eigen werkplek heeft weer toekomst, wie had dat ooit gedacht! Flexplekken en kantooreilanden? Heroverweeg je inrichting. Dingen die veel aangeraakt worden zijn risico-objecten. Een inventarisatie:

Toetsenborden zijn verzamelplaatsen van stof, broodkruimels, huidvet en meer. Een prima plaats voor bacteriën en virussen. Telefoons, telefoonhoesjes en onderkanten van muizen: Hetzelfde verhaal. Daarbij komt dat de apparaten slecht tegen vocht kunnen. Hoe maak je dan schoon?

Gebruik regelmatig perslucht om het voorzichtig schoon te blazen. Je kunt de toetsen kapot blazen en stof in je telefoon blazen, dus alles met beleid. Dit is sowieso een goede tip voor als bepaalde toetsaanslagen niet zo lekker werken, vaak zit er een broodkruimel in de weg.

Geen perslucht? Dan toetsenborden omdraaien en de rotzooi er zo goed mogelijk uit schudden. Muizen en telefoons ontdoen van aangekoekt vuil.

Apparaten kunnen niet zo goed tegen vocht dus bleekwateroplossing en alcoholontsmetting zijn alleen geschikt met een beperkt vochtige doek. Wat je ook kunt doen is schoonmaken met 99.9% isopropanol, spray of op een doek.

Dingen met ventilatoren zijn ook verzamelplaatsen van stof en op industriële plaatsen ook vet. Als er gebruik wordt gemaakt van filters dan kan je die schoonmaken. In het andere geval is het verstandig om regelmatig computers te openen en voorzichtig met perslucht stof weg te blazen. Een stofzuiger is eventueel ook een optie. Zorg er altijd voor dat ventilatoren niet mee gaan draaien.

Werk je met perslucht, draag dan voor een goed werkend beschermkapje en doe het buiten. Het laatste wat je wil is alle rotzooi inademen.

COVID-19: De psychologische kant

De media zijn vooral goed in het herhalen van sombere oh-wat-erg-berichten, totdat je er zelf depri van wordt. Wapen jezelf daartegen. Ook als je ontslag hebt gekregen, je zaak de vernieling in dreigt te draaien, je ouders in de put zitten. De overheid doet opvallend veel om de boel op de rails te houden en er komen betere tijden. En daar heb je zelf ook invloed op, want het roer moet om en daar schrijf ik ook over.

Hoe dan ook, ik wil toch graag twee posts van WHO delen:

Landgenoten! Wat leert een weekje COVID-19 ons?

Een post voor de Tweede Kamer en het kabinet! Wat gebeurde er allemaal in de week van 16 maart? Overheidsmaatregelen gingen van kracht om het virus te beheersen. “Flatten the curve” is vaak genoemd maar er zit een vaak vergeten staartje aan. Het RIVM geeft voorlichting aan de Tweede Kamer en daar is wel wat op aan te merken. Veel Nederlanders snappen de basis van afstand houden en handen wassen, niet iedereen. Zorgen blijven er rondom testen van mogelijk nieuwe zieken. TraceTogether ziet deze week het licht. Er is ook goed nieuws. Tot slot is er nog een verband tussen COVID-19 en de grote stikstofproblemen waar wij mee kampen. Met andere woorden: Een kort pittig artikel met als doel een positieve bijdrage te leveren aan goede besluitvorming.

FlattenTheCurve

Carl T. Bergstrom kwam hiermee op de proppen en het eerste deel van zijn betoog betreft de ontlasting van het zorgsysteem om chaos te voorkomen – inmiddels duidelijk voor iedereen. Het laatste deel wordt meestal verzwegen. Wat zei hij eigenlijk nog meer?

8. Het #FlattenTheCurve -argument suggereert niet dat we de epidemie door de gemeenschap moeten laten branden totdat we de groepsimmuniteit hebben bereikt. Inderdaad, de nieuwste modellen suggereren dat, als we dat zouden doen, onze ziekenhuiscapaciteit vele malen zou worden overbelast.

9. Wat ik denk dat we moeten doen, is de tijd benutten die #FlattenTheCurve ons heeft opgeleverd en sociaal afstand houden en andere controlemaatregelen voldoende aanpassen om zo de epidemie volledig te onderdrukken, door R0 onder 1 uit te laten komen.

Al het andere is te kostbaar in termen van doden.

Met andere woorden: Groepsimmuniteit opbouwen door anderen op te offeren is ontoelaatbaar en de epidemie volledig onderdrukken is mogelijk door ervoor te zorgen dat gemiddeld één ziek persoon minder dan één persoon ziek maakt (basaal reproductiegetal R0 < 1).

Waar staan we eigenlijk?

Op 22 maart staat Nederland genoteerd als 7e land ter wereld met de meeste doden. Op plaats 8 staat Zuid-Korea. Het is deels appels en peren vergelijken, maar deels ook niet.

In Zuid-Korea wordt direct veel getest, in Nederland niet. Dat werpt de schijn op dat er in Nederland nog niets aan de hand is en dat de piek in Nederland pas een maand later zal volgen.

De werkelijkheid is anders als niet besmettingen maar doden als uitgangsbasis worden genomen – er zit slechts een ruime week tussen de eerste dode en het is aannemelijk dat COVID-19 dan al aardig wat weken door Nederland woekert. Op dat moment is Nederland, zonder het te weten, de controle over de uitbraak kwijt en Italiaanse toestanden zijn een reëel scenario geworden. Zuid-Korea is dan al uit de gevarenzone.

RIVM-voorlichting Tweede Kamer

Eind 2019 ziet Zhang Jixian de verbanden tussen de zieken in China. Als de statistieken in januari ongekende vormen aannemen is het signaal duidelijk: “The shit hits the fan!”. Er zijn epidemiologen die de de gevaren voor de wereld doorzien – zeker ook binnen het RIVM. Er zijn politieke krachten die de gevaren marginaliseren. Het wordt een harde les voor de hele wereld.

Twee maanden later komt het RIVM met een “powerpointje” voor de Tweede Kamer. Het is meer van hetzelfde, geen keiharde beleidsadviezen, slechts uitleg. In de tussentijd is het de organisatie niet gelukt om voldoende beschermingsmiddelen en testen en infrastructuur te regelen.

De kamer luistert, de uitleg bestaat uit een grafiek. Suggestieve kleuren rood, blauw en groen worden gebruikt. Rood is niks doen en dat moet je niet willen, daar zijn we het over eens. De blauwe komt overeen met #FlattenTheCurve van Carl T. Bergstrom en is gemanipuleerd om een verkeerd beeld te schetsen. Omdat RIVM het maar niet voor elkaar krijgt om hun werk goed te doen sturen ze aan op een groene curve. Want groen is goed toch? En zo wordt de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet. Het kabinet zal wel dezelfde plaatjes aangeboden krijgen.

Dan ga ik naar de site van RIVM en lees letterlijk:

Waarom heeft het geen nut een lock-down in te voeren in Nederland?

Een volledig verbod om de straat op te gaan, heeft geen meerwaarde. Weliswaar kan het nieuwe coronavirus zich dan nog minder gemakkelijk verspreiden, maar ook niemand bouwt dan immuniteit op tegen de ziekte. Aangezien de ziekte wereldwijd verspreid is, is de kans groot dat na het opheffen van een lock-down veel mensen alsnog tegelijk ziek in een korte periode worden en zo een piek veroorzaken. Met een lock-down stel je dus vooral het moment uit dat er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, en dat willen we niet.

“Dat willen we niet”. Wie is “we”? Zijn “we” het volk, Tweede Kamer? Of is “we” regentesk? Het schiet bij mij echt het verkeerde keelgat in en ik pak mijn pen. Fracties, kabinet, lees deze post. Mensen gaan dood en de welvaart dreigt vlam te vatten. De huidige maatregelen, mits extreem goed nageleefd en aangescherpt tot meer lock-down, bieden mogelijk een kans om eindelijk controle te krijgen over de uitbraak. Het biedt de mogelijkheid dingen te organiseren. OMG, de RIVM-presentatie gaat aan al die mogelijkheden vrijwel volledig aan voorbij. Ik neem de vrijheid om er een paar uit mijn mouw te schudden, Tweede Kamer, vertegenwoordig en behartig de belangen van het volk.

 • Bij de minste verdenking testen en drive-through-test-faciliteiten, meten is weten, track en trace besmettingen. Dat is DE mogelijkheid om R0 zoveel mogelijk naar 0 te duwen.
 • Is inkopen een probleem? Geen excuus, dan maken. Opzetten ad-hoc productielijnen en of bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen en test-sets, een overdosis test-sets. En natuurlijk al die dingen waar tekorten in dreigen te ontstaan, het is een schaakspel.
 • En dan komen we bij het grootste probleem, gebrek aan test-sets. Dat is nu juist de kern waar WHO op hamert. Dit dient een absolute prioriteit te zijn, regel het, wat het ook kost. Het kan niet zo zijn dat RIVM zich erbij neerlegt.
 • Distributie van ontsmettingsmiddelen zoals WHO “formulation 1” via gemeenten naar particulieren en bedrijven, de ethanolfabriek staat nota bene in Europoort!
 • Ontwikkelen, kopen of forken van TraceTogether, een app die bijhoudt met wie je direct contact hebt gehad. Er zijn meer initiatieven die aandacht verdienen, bijvoorbeeld coronanet. Misschien een idee om dit soort initiatieven te steunen met geld en goede coders?
 • Gewoon echt alles uit de kast trekken wat nodig en mogelijk is om R0 naar nul te persen.

Het is ernst

Laat de overweging goed op je inwerken: De miljoenen die dat gaan kosten staan totaal niet in verhouding tot de miljarden die we extra dreigen te verliezen. Belangrijker nog, die miljoenen staan niet in verhouding tot alle extra doden en bijbehorend leed. Er is dus geen enkel, maar dan ook werkelijk geen enkel, excuus om niet alles op alles te zetten om een eind te maken aan deze nachtmerrie. Deze dollemansrit passief uitzitten is geen optie.

Ik voeg het plaatje maar toe om wat te verduidelijken, we moeten dus met z’n allen de lijn “Proper Disease Control” volgen, niet de lijn “Sloppy DC”!

Dan is er natuurlijk de bureaucratie. Bureaucratie is letterlijk dodelijk, nood breekt wet en fouten maken is toegestaan, het hoort erbij. De overheid kan dit niet alleen rooien, ook niet met extra inzet van strijdkrachten. Dus organiseer vrijwilligers die willen helpen met testen en distributie, benader bedrijven, cluster kennis, cluster management, start ad-hoc-projecten, monitor en stuur. Europese aanbestedingen, stikstofproblemen, met vingertjes wijzen, vergeet dat even, het werkt averechts.

En het goede nieuws van de week?

Zowel in China als de VS zijn eerste fase klinische testen gestart voor mogelijke COVID-19-vaccins. Omdat de NOS het belangrijker vond om te melden dat het Eurovisiesongfestival niet door gaat en dat het ook in Den Haag stil op straat is meen ik er goed aan te doen dit te melden. Houd rekening met minimaal 12 maanden en een dosis geluk voor het in productie genomen kan worden.

Dan komt er uit Japan nieuws dat antivirusmiddel favipiravir (Avigan, enkele maanden later niet meer verkrijgbaar in Nederland: https://www.medicijnkosten.nl/databank?zoekterm=FAVIPIRAVIR) ook succesvol is ingezet tegen COVID-19. In China is toestemming verleend voor massaproductie van dit medicijn – zo snel mogelijk invliegen. 22 maart is Italië hiermee gestart, wat let ons?

Hallo RIVM? Status? SOS!!! Waar zijn de testen?

Universal disinfectant for Coronavirus COVID-19

This article allows you to make disinfectant yourself. Clean hands are one of the keys to not getting infected with COVID-19. What to do if you can’t get disinfectants like water and soap when you are on the way and alcohol based disinfectants are sold out? How do you make hand sanitizers yourself? There are the recipes for disinfectant from the World Health Organization (WHO). They can be seen as acceptable and are used worldwide although the recipe is somewhat older (2009). This post is about the way to make these disinfectants for yourself, and the people around you, as a 1 litre amount. WHO “Formulation 1” is based on ethanol (EtOH) and “Formulation 2” is based on isopropanol (IPA). They are both effective against coronaviruses. You can use them as hand sanitizer and more general.

Warning: incorrect interpretations of this recipe are also in circulation. Therefore, Formulation 1 has been analysed and Formulation 2 has been determined empirically. It’s a long line of reasoning that may be less interesting. I finish with the WHO recipes based on both mass and volume. If you have any additions or questions, feel free to respond. If disinfectants and hand sanitizers are scarce, this is one way to ensure hygiene. Make sure to read the warnings.

There is only one major drawback, alcohols are extremely flammable. Consider that risk and stay alert, with clean hands in a burn centre is the last thing you want. If you want to make disinfectant hand sanitizing yourself: I will not stop you, but read the entire article, take warnings very seriously. In other words, rather buy an existing available sanitizing liquid. Okay?

Obsessively disinfecting your hands all day is a bad idea, sterile hands are themselves prone to other infections. So you also have to think a bit, rather disinfect the handle of the shopping cart beforehand than disinfecting your hands afterwards. Get rid of the habit to touch your mouth, nose and eyes (with dirty hands). Stay away from sniffers and so on. Having said that, after using your hands in public places, you may want your hands disinfected and alcohol based cleaning is often the only thing available.

Warnings

 • Stick to the text of the WHO recipe and read it carefully.
 • The substances available may not always be of pharmaceutical quality. You should check this. This might not be a problem for use as a disinfectant, but it is important to realize this. Absorption through the skin is limited during normal use.
  • Ethanol metabolites are socially accepted.
  • Methanol and isopropanol metabolites are formaldehyde and acetone, respectively, toxic in higher concentrations, occurring naturally in the body and can be excellently metabolised in small quantities.
  • To get an impression of the composition of a bioethanol you can consult this pdf.
 • Disinfectant, ethanol and isopropanol are extremely flammable and difficult to extinguish. Water will initially backfire. Ensure quick access to CO2 or powder extinguishers and a (fire) blanket. You, and other users, have to be aware of the fire risk, both during production and use.
  • Hand pumps and hand sprays: Always use small bottles, 50 ml for example.
  • After application, always be careful with lighters, candles, gas stoves, etc., until the mixture has evaporated on your hands. This also means: Always apply near an area with tap water to extinguish – dilute the solution.
   • Diluting with plenty of water is an option when it comes to a burning small amount, for example on your hand or a 50 ml container. Unless no alternative is available, don’t extinguish larger quantities with water, this will initially increase the fire. Do use a water spray mode to cool and dilute if possible. Never store larger quantities indoors.
  • Reuse the alcohol packaging for storage, which is made for that. Choose a cool, dark, ventilated and safe place out of the reach of children.

Usage

The use is as hand sanitizer is easy, apply it on your hands, keep rubbing until everything has evaporated. Do not rub your hands on a towel, the liquid should be able to act for about 30 seconds. If you want to know what is effective against the COVID-19, or actually the family of coronaviruses, in a broader sense, you should consult this document.

Disinfecting objects: Similar, give it time to do the job. Dirt can be preprocessed be moisturising it first. You may want to use a solution without glycerol for this – glycerol residues themselves are also a pollution.

How does it work against bacteria and viruses?

In chemistry, “alcohol” is slightly different from the liquor store. Alcohols are a family of chemically related substances, including the “ethanol” and “isopropanol” used herein. The alcohol in spirits is “ethanol”.

“More is better” is not always true, pure ethanol is not nearly as effective as ethanol to which water has been added. On the other hand, an ethanol solution of 70% or less is also less effective – so look closely at packaging of commercial products.

The water present is necessary to make cell walls of bacteria permeable to the alcohols. The alcohols eventually destroy the internal cell. A large part of the viruses, coronaviruses like COVID-19, is also sensitive to this disinfectant. More specifically, alcohol dissolves the protective fat layer and denatures – breaks down – the (genetic) proteins.

General considerations

 • Tap water is often available in toilets and bathrooms, which makes it possible to use it there. Application in kitchens often means applying in the vicinity of various ignition sources. As long as the alcohol has not evaporated, the risks are high and unacceptably high for small children without supervision.
 • Finally, there is the discussion about drying out the skin. Alcohols, especially isopropanol, dissolve skin fats. Therefore, wiping your hands is not a good practice. If the alcohols can evaporate, the skin fat will eventually remain behind. In addition, wiping your hands significantly reduces the degree of disinfection.
 • The concentration is important for the degree of disinfection.
  • Not too much alcohol, not too much water.
  • WHO assumes v/v (volume/volume)
   • 80% for EtOH disinfectant.
   • 75% for IPA disinfectant.
  • The literature is not enthusiastic about EtOH <70%. So sticking to those WHO values is what we do.
  • WHO uses a margin of error for the alcohol percentage of +/- 5%.

Technical considerations

 • Calculating with volumes can be deceptive, if 1 litre of ethanol is mixed with 1 litre of water, then you do not have 2 litres of liquid. Here interpretations of the WHO recipe can go wrong because too little water is added and the final result is a less effective disinfectant. That is a reason to work with mass (weight) and to write this page. A proper kitchen scale comes in handy.
 • Sources: https://vanderworp.org/wp-content/uploads/2020/03/vvvsmm_.svg, derived from https://vanderworp.org/wp-content/uploads/2020/03/vvvsmm.dwg_.zip.
  • Wherein known measuring points (grey crosses, source lost) are connected with a green NURBS. It is therefore fairly reliable to extract information from the dwg.
  • Additionaly, a mathematical curve is defined through the magenta circles as an appropriate polynomial:
  • The goal is to find a suitable function that goes through a number of points. This is plotted as the hardly see-able red curve. That function is plotted for checking with a x=1 resolution. Because we are going to work in GNU Octave, the notation is conform:
   • There are 5 definition points chosen for a 3rd degree function:
   • x=[54.1,70,85,95,100];
    y=[62,77,89.5,96.8,100];
    n=3;
   • What function does that provide?
   • v = polyfit(x,y,n)
    v = -0.000022796 0.001287985 1.047688655 5.161471442
   • And thus a notation as function:

    (1)   \begin{equation*}y={-0.000022796x^3}+{0.001288x^2}+{1.0477x}+5.1615\end{equation*}

 • Densities are given and inaccuracies will have little effect. Water has a maximum density of 1 kg / litre and will be lower at temperatures other than 4 degrees Celsius. Salts present increase the density, so 1 kg / litre is an acceptable assumption. Densities in kg / litre or gram / ml
  • Water: 1
  • Ethanol: 0.789
  • Isopropanol: 0.786
  • Glycerol: 1.261

Reverse engineering of the WHO recipe

Or: What was the WHO reasoning?

 • There are two WHO recipes to supplement up to 10 litres with sterile distilled or cold boiled water. These are the components:
  • As a base EtOH
   • EtOH 96%: 8333 ml
   • Hydrogen peroxide 3%: 417 ml
   • Glycerol 98%: 145 ml
   • Top up to 10 liters with water
  • As a base IPA
   • IPA 99.8%: 7515 ml
   • Hydrogen peroxide 3%: 417 ml
   • Glycerol 98%: 145 ml
   • Top up to 10 liters with water

Approach 1: The IPA solution

Because almost pure IPA is used in recipe 2, that is a starting point. I start easily.

Parts based on v/v: IPA 0.998, Water 0.002. Water part of 7515 ml: 0.002 * 7515 = 15 ml. So there is 7515 – 15 = 7500 ml IPA per 10000 ml. This corresponds exactly to 75% IPA. So WHO doesn’t make things complex, beautiful!

Approach 2: The EtOH solution

Does approach 1 also apply to EtOH? Here is the check, pretending that the volume of the mixture does not shrink.

Parts based on v/v: EtOH 0.96, Water 0.04. Water portion of 8333 ml: 0.04 * 8333 = 333 ml. So there is 8333 – 333 = 8000 ml EtOh per 10000 ml. This corresponds exactly to 80% EtOH.

Conclusion

WHO mentions the percentage of alcohol, meaning to say: “Before it is mixed”. The shrinkage of the mixture is not taken into account. To arrive at 10 liters, more additional liquid will therefore have to be added. That is the basis for the calculations below.

The conversion to mass

I have the shrinkage data for mixtures of ethanol and water, see the graph above, I do not have this for isopropanol and water. So analysis of the recipe with isopropanol is empiric.

Analysis of the EtOH recipe

Let’s start with a 1-liter WHO recipe based on EtOH. That temporarily fits into a PET bottle with a tight-fitting cap, for example. When you’re done, divide it into 50 ml bottles and the rest goes back into an empty alcohol bottle with a new label. Do everything outside and have extinguishers within reach.

 • How much is the desired 80% ethanol if we use 95% bioethanol as a base?
  • 80% of 1 liter is 800 ml of pure ethanol. A total of 0.789 g/ml * 800 ml = 631 grams of ethanol is therefore required as total amount in 1 litre end product.
  • 95% v/v bioethanol is 92.3% m/m. 1 gram of 95% bioethanol contains 0.923 grams of ethanol (and 0.077 grams of water). Therefore, 631 g / 0.923 g/g = 684 g of 95% bioethanol is required.
  • Additionally it contains 684 – 631 = 53 grams of water.
  • What is the volume of 684 gram of 95% bioethanol?
   • 1 litre of 95% bioethanol contains 950 ml of pure ethanol, 950 * 0.789 = 750 grams. The corresponding volume of 631 grams of pure ethanol corresponds to 631/750 = 0.841 litres = 841 ml.
 • The easiest ingredient is hydrogen peroxide because we do not add it – only if all substances are free of harmful bacterial spores. So 0 grams. If you want to add the 0.125%: 1.25 ml of 100% hydrogen peroxide with a density of 1.45 g/ml equals 1.81 grams. 41.7 ml of 3% hydrogen peroxide with a density of ~1,014 g/ml equals 42 grams.
 • Then there is glycerol. For 10 litres 145 ml is needed, so for 1 litre 14.5 ml. Expressed in grams: 14.5 ml * 1,261 g/ml = 18 grams.
 • Finally the water – sterile, at least boiled and cooled down.
  • We have assumed 80% v/v, without shrinkage. Based on mass percentages with shrinkage, this corresponds to 73.5% m/m. So if 631 grams of ethanol is 73.5%, then the water part equals: (100 – 73.5) * 631 / 73.5 = 228 grams.
  • The used 95% v/v ethanol already contains 53 grams of water, so we should add 228 – 53 = 175 grams or ml of water.
  • If glycerol and hydrogen peroxide are used, their respective volumes must be subtracted from that 175 ml: 175 – 15 – 42 = 118 ml or grams of water.

So everything can now be summed up in a recipe.

Determination of the IPA recipe

The WHO isopropanol (IPA) disinfectant recipe is based on volume. Since data on the density of mixtures of water and IPA are lacking, I will start with kitchen tools myself. So there may be a limited margin of error. Then the WHO IPA recipe can be noted. As a final piece, I assembled some data found, in order to be able to offer a reasonable overview of mixtures of water and IPA.

Resume

 • The mass and volume of a glass bottle are determined to a mark.
  • 75% of this volume is supplied with IPA by taking mass of IPA as a starting base – IPA density in kg / liter or gram / ml: 0.786.
  • Glycerol and hydrogen peroxide are not added.
  • The volume is supplemented from 75% to 100% with boiled and cooled water. The mass is weighed.
 • Everything is summarized into a recipe with both mass data and volume data.

Hands on

 • Do everything outside and have extinguishers within reach.
 • An old Port bottle, without cork, is cleaned and dried.
  • Empty mass: 495 grams
  • Right under the top there is a mark. Filled up with water. Total mass: 1260 grams, water mass: 1260 – 495 = 765 grams.
  • Total water mass equals bottle volume: 765 ml.
 • 75% of (99.9%) IPA is 765 * 0.75 = 573.8 ml.
  • Corresponding mass: 573.8 ml * 0.786 g/ml = 451 grams.
 • Empty the bottle
 • Fill the bottle with 451 grams of IPA, total mass: 946 grams.
 • Add water to the mark. Shake to make sure it is mixed well before adding the latest drops.
 • Measure the total mass: 1155 grams.
 • Label the bottle.

Conclusions with a reasonable tolerance

 • Based on the test with the bottle:
  • Results come from unverified and fairly inaccurate means. The temperature was ~ 20 degrees Celsius.
  • The amount of water added: 1155 – 946 = 209 grams.
  • The density of a solution with 75% v/v IPA: (209 + 451) / 765 = 0.863 g/ml
  • 75% v/v IPA corresponds to: 100 * 451 / (209 + 451) = 68.3% m/m.
 • Converted to one litre of disinfectant:
  • IPA: 750 ml or 750 ml * 0.786 g/ml = 590 grams.
  • Water: 209 * 1000 / 765 = 273 gram = 273 ml

Additional data

It is extremely disappointing that this type of obvious data is behind the walls of publishers and is not public. Almost endless copyright and data paid by tax payers not being public, is a political choice of lawmakers, serving lobbyists, where a responsibility to protect community interests also lies with the citizen. The only option that remains is to collect data from various sources and combine it. My analysis is prone to relative small errors and concludes with 0.863 g/ml for 75% IPA. It is kept outside the definition points of the function.

 • Points collected
  • 100% IPA has a density of 0.786 g/ml according to various sources.
  • Collected from various sources in links: 70% IPA is 0.88 g/ml, 50% IPA is 0.92 g/ml, 30% IPA is 0.952 g/ml, 20% IPA is 0.98 g/ml.
  • 0% IPA has a density of 1.0 g/ml according to various sources.
 • There are then 6 points for a third degree function.
  • y=[1,0.98,0.952,0.92,0.88,0.786];x=[0,20,30,50,70,100];n=3;
  • Gnu Octave comes up with these parameters:
   -0.000000071276 -0.000000487711 -0.001388486586 1.001523213086
 • This provides a function for calculating density “d” in g/ml for a percentage “x” between 0% and 100% v/v:

  (2)   \begin{equation*}d = - {7.1276e^{-8}x^3} - {4.8771e^{-7}x^2} - {1.3884e^{-3}x} + 1.0015 \end{equation*}

  • Using the function for 75% v/v returns 0.865 g/ml, considering that the function is based on only six points where several points only have two decimals precision, it is acceptable to use the empirical retrieved density for 75% v/v IPA of 0.863 g/ml.
  • Please consider an error margin of a bit more than 1% when using the function.

The recipes for disinfectants

 • Recipes for 1 litre disinfectant.
 • Millilitres and grams can be used interchangeably, the end result is the same.
 • Unlike the WHO recipes, no glycerol and hydrogen peroxide are added. If you want to add it, replace:
  • 15 ml of water for 15 ml or 18 grams of 98% glycerol.
  • 42 ml of water for 42 ml or 42 grams of 3% hydrogen peroxide.

Adapted recipe based on 95 percent bio-ethanol

 • WHO Formulation 1, without glycerol and hydrogen peroxide
SubstanceMass (gram)Mass (%)Volume (ml)
Bio-ethanol, 95% v/v68480841
Water, boiled and cooled or sterile and distilled.17520175
total8591001000

Adapted recipe based on 99.9 percent isopropanol

 • WHO Formulation 2, without glycerol and hydrogen peroxide
SubstanceMass (grams)Mass (%)Volume (ml)
Isopropanol, IPA, 99.9% v/v59068750
Water, boiled and cooled or sterile and distilled.27332273
total8631001000

Management of salt swimming pools with a chlorine generator

A page with substantiated pool facts, explanations and instructions without commercial interests. I could not find it on the internet and that is why I made this page. This page is intended to get a quick and good view of facets of swimming pool management, to reduce costs and to keep health aspects optimal.

This is an article about a complex topic, written to the best of my knowledge and common sense. Do you see errors or do you have useful additions? Then leave a comment at the bottom of this page please.

How does saltwater chlorination work?

Salt has the formula NaCl. That is, every salt molecule is made up of a sodium atom and chlorine atom. Salt, dissolved in swimming pool water, can be split into pure sodium and chlorine using an electric current. The chlorine generator does this for you. The chlorine gas that results from this electrolysis dissolves in the water and keeps your pool clean. That is the principle but …

What happens to the sodium? That reacts with the water to caustic soda. You could think that the salt is used up and that you have to add salt from time to time. Well, that is an extremely bad idea, as you will only get more sodium in your swimming pool over time. The smart solution is very simple: Add hydrochloric acid because hydrochloric acid is the name for hydrogen chloride and reacts with the sodium hydroxide solution to salt while the used chlorine is added again. The balance has been restored, the amount of salt in the water is again equal to the value before the electrolysis.

This is the most important principle, the golden rule, of a swimming pool with a chlorine generator and every owner and manager should understand this. In anticipation of the explanation: the acidity must be close to the optimum value 7.2.

The complexity of management

You can measure various parameters and then influence them with chemicals. However, these chemicals also influence each other so that caution is required. Just an example: The acidity needs to be lowered and hydrochloric acid goes into the pool. The alkalinity must be increased for which sodium bicarbonate is used. The result is limited because the hydrochloric acid reacts with sodium bicarbonate to form salt, which ultimately increases salinity.

Conclusion: Do everything with policy, in small steps and measure again. You don’t have to be a swimming pool guru to get perfect readings. These values ​​are ultimately more or less a guarantee for an excellent swimming environment with only limited costs for chemicals, pumping hours and man-hours.

Also do not deviate from the mentioned chemicals, you might solve one problem but you will get another problem. Does the package not state what is in it? Then don’t buy it. For example, chlorine blocks contain calcium with which the hardness increases undesirably, some pH-lowers contain sulphates that you also do not want to have in the bath. Using certain cyanuric acid compounds excessively can turn your pool into a poison pit.

This article is not intended to be complete and there are parameters that are not mentioned, such as the temperature. There are also chemicals that are aimed at combating algae and may be a great addition to the arsenal below.

The shopping list

Here are all the substances listed. Other substances are in principle harmful unless you have enough chemical knowledge to oversee the consequences. So read the package really well. Is it the right substance? Have other substances been added?

You may not need all substances listed below.

 • Salt: recycling medium for chlorine gas
 • Sodium carbonate: raise pH
 • Sodium bicarbonate: increase pH and alkalinity
 • Hydrochloric acid: lower pH and alkalinity, supplement consumed chlorine
 • Aluminum sulfate: flocculant for reducing hardness
 • Calcium chloride: increase hardness
 • Poly(Dimethylamine-Co-Epichlorohydrin): kill algae
 • Cyanuric acid: UV protection of free chlorine

Where can you buy everything? Finding a swimming pool store with a good knowledge of chemistry is a blessing. There are also chemical companies that want to compete. For example, for Germany, the Netherlands and France it is worthwhile to look at https://hoefer-shop.de/.

Calculations

PPM

PPM stands for “parts per milion”. Volume parts? No, mass parts. This corresponds to milligrams per liter, mg/l. A thousand milligrams is 1 gram and a liter of swimming pool water weighs (~) 1 kg. And, mg/l is the unit that is also on test strips.

Volume

Volume or: “What is the total content of your pool?” It is a given and make sure you know how much it is. Suppose you have a bath of 5 m wide and 10 m long. The depth is 1 m, a transition to 2 m and the deep part is just as large as the shallow part. The average depth is then 1.5 m and the volume is 5 * 10 * 1.5 = 75 m3, cubic meter. The mass is 75 tons, 75 000 kg. The next question is how much one millionth is? 75 000 000 grams / 1 000 000 = 75 grams. Remember that number, it is a fixed characteristic of your pool. So if you want to add 100 ppm of a substance, this means that in this case you need 75 grams * 100 ppm = 7.5 kg of substance.

Parameters

The parameters are the variable values ​​of your swimming pool. You can change some values ​​directly. Other values ​​also affect other parameters.

Salinity

Salt is the recycling medium for chlorine gas. Salinity is a nice word for salt concentration. The recommended values ​​vary considerably. Very salty also means a corrosive environment – think of pipes. A value of 2500 to 6000 ppm is reasonable with an optimum value of 4000 ppm. Be sure to check your chlorinator manual here, Zodiac LM3 minimum is 4000 ppm for example. Suppose you refill a pool with the volume data mentioned before, then 1 ppm is 75 grams and 4000 ppm is equal to 4000 * 75 = 300 kg, so 12 bags of 25 kg.

Turn off the chlorine generator before adding salt. The chlorine generator cannot withstand high salt concentrations, it can cause a short circuit between the electrodes. Never add salt directly in skimmers. Empty bags in the pool onto the bottom and dissolve it with a broom for example. Residues dissolve automatically. Wait 24 hours before turning on the chlorine generator so that the pump has ensured that the salt has dissolved properly.

Free Chlorine

FC, Free chlorine. This is the actual disinfectant. It is chlorine gas dissolved in water. That is not entirely the truth, the dissolved gas becomes hypochlorous acid that destroys bacteria, virusses as well as algae. The effect is only optimal if the pH value and all other measured values ​​are in the correct range. The pH also influences the rate of degradation and the production of harmful chlorine compounds.

 • < 1 ppm: Let the chlorine generator work a little harder.
 • > 3 ppm: Turn the chlorine generator off or let it work less hard. Don’t do anything further, the value drops automatically, the free chlorine breaks down over time.

Cyanuric Acid

Cyanuric acid – or CYA – protects the free chlorine FC from UV rays. It is therefore not necessary at all in indoor pools. Too high a level causes turbidity. Keep in mind that concentrations above 100 ppm are labeled toxic by WHO. Cyanuric acid is often incorporated in other products. The content can rise unintentionally and unnoticed. The optimal value depends on the desired free chlorine concentration FC: 5 to 10 times more. So if FC is 3 ppm then CYA should be between 15 and 30 ppm. If that ratio is not correct, FC loses much of its effect. That is why CYA is so important. Too high a concentration causes a considerably higher risk of infections, it limits the algae, virus and bactericidal effect of the free chlorine.

 • < 5 * FC: Add cyanuric acid.
 • > 10 * FC: Replace part of the swimming pool water with fresh water.

pH

The acidity. A pH of 7 is neutral, lower than 7 is an acidic environment and more than 7 is a base environment. Together with free chlorine, this is the most important factor. A too low pH endangers health because free chlorine is less effective and causes chlorine compounds that cause illness. That is why the limits are regulated by law in many countries. A Danish study states that a pH range of 7.2 and 7.4 is optimal.

 • < 7.2: This requires absolute action. Add sodium carbonate or sodium bicarbonate. See also Total Alkalinity.
 • > 7.4: Slightly less urgent and easier to solve: Add hydrochloric acid. Do not let the pH exceed value 7.8.

Total Alkalinity

The total alkalinity is the ability to buffer. What is a buffer? A buffer solution is able to keep the pH, the acidity, stable when acid (rainwater) or base (chlorine production) is added. Sodium bicarbonate is ideally suited to give the swimming pool water a buffering effect. An extremely important aspect.

 • < 80 ppm: Add sodium bicarbonate.
 • > 300 ppm: Add hydrochloric acid.

Calcium Hardness

The calcium hardness of the water. Calcium and magnesium salts make the water hard. We are talking about lime dissolved in the water.

 • < 90 ppm: Increase the hardness. Metals and plaster are now susceptible to erosion. The hardness can be increased by adding calcium chloride.
 • > 300 ppm: Reduce the hardness. Cloudy water and limescale are the consequences of too high a hardness. And limescale is again a basis for algae growth.
  • If the fill water is soft, part of the water can be replaced. Rainwater is extremely soft and you can of course play with it.
  • If the filling water is also too hard, the problem is more complex, see here.

Measuring means

Salinity meter

To measure salinity, good and cheap meters are available through Asian sites. Because salt is the basis of your swimming pool, this is a value that must be properly monitored. The value, which changes due to rain and added chemicals, will be fairly stable.

pH meter

You can also measure the pH or acidity with test strips. Precisely because the pH is so enormously important, a meter is a good investment. You can also get a good meter from Asian sites. You can consider keeping pH test strips with a range around 7 next to them for control.

Test strips

They come in many designs, they measure things like iron content, and so on. They come in many qualities, some give a rough indication, others have a more precise range. You also see this often reflected in the purchase price. Strips that only measure one value are generally more accurate. A good multi-test strip measures at least the following:

 • “Free Chlorine”
 • “pH”, the acidity.
 • “Total Alkalinity”, the ability to neutralize acids and bases or, as chemists say, the ability to buffer.
 • “Calcium Hardness” or the hardness of the water.
 • “Cyanuric Acid”, protection of free chlorine against UV.

To a Perfect Pool in 3 Steps

The laboratory

You now have an image of all parameters. If your swimming pool is reasonably in order, then of course you can experiment. But let’s assume there is a considerable imbalance. Then it is wise to first perform the steps below in a laboratory consisting of a container that contains 10 litres of swimming pool water. You will test and measure there. Make sure you have a good kitchen scale. Add chemicals and see if it also delivers the desired result. If you are satisfied then you convert the used masses to the large swimming pool.

Step 1: The water base

Before you arrange things like free chlorine, the water base must first be adjusted. This involves arranging:

 • Salinity
 • Calcium content – hardness
 • Cyanuric acid content

Suppose the salinity is 6000 ppm and you want 4000 ppm, cyanuric acid content is 100 ppm and you want 50 ppm. To regulate salinity, one third of the water must be replaced with fresh water. However, to control the cyanuric acid content, half of the water needs to be replaced, after which the salinity is only 3000 and you have to add salt again.

Then of course there is the hardness. Depending on the hardness of the fill water, you replace water or use a flocculant.

Now the basics of everything are perfect, of course you first did this in your laboratory. Measure all values ​​well as a check.

This is the time to realize that you only add calcium compounds, cyanuric acid and cyanuric acid compounds and salt as it is really necessary because these substances do not simply disappear from the pool. And again, if it is not on the package what is in it then you should not put it in your pool. For example, some chlorine products also contain cyanuric acid. Time for the next step.

Step 2: pH and alkalinity

The two influence each other. Too little alkalinity makes the swimming pool vulnerable to major pH changes. At the same time, the pH must be controlled really well. In your 10 litre laboratory you can best start with sodium bicarbonate where you test both the pH and alkalinity but give priority to the pH.

Step 3: free chlorine

Free chlorine does not affect the other substances in the pool so this is the final step. In principle, free chlorine is able to keep everything perfectly hygienic because all conditions such as hardness, pH and cyanuric acid level is in order. If algae do arise, you can increase the free chlorine. In persistent cases, it is an option to first shock, raising free chlorine temporarily in a range of 5 to 15 ppm or even more. In addition to the maximum capacity of the chlorine generator, adding pure chlorine is an option. Sodium hypo chlorite is an option too but raises salinity, all other stuff: Don’t! If that is not sufficient, as a last resort, use Poly(Dimethylamine-Co-Epichlorohydrin).

Het beheer van zoute zwembaden met een chloor-unit

Een bladzijde met onderbouwde zwembadfeiten, uitleg en aanwijzingen zonder commerciële belangen. Ik kon het niet vinden op het internet en daarom heb ik deze bladzijde gemaakt. Deze bladzijde is bedoeld om snel en goed zicht te krijgen op facetten van zwembadbeheer, om kosten te verlagen en gezondheidsaspecten optimaal te houden.

Dit is een artikel over een complex onderwerp, geschreven naar beste weten en met logisch verstand. Lees je fouten of heb je zinvolle aanvullingen? Laat dan een reactie achter onderaan deze bladzijde.

Hoe werkt zoutwaterchlorering?

Zout heeft de formule NaCl. Dat wil zeggen dat ieder molecuul zout is opgebouwd uit een Natriumatoom en Chlooratoom. Zout, opgelost in zwembadwater kan je splitsen in puur Natrium en Chloor middels een elektrische stroom. De chloor-unit doet dit voor je. Het chloorgas dat bij deze elektrolyse ontstaat lost op in het water en houdt je zwembad schoon. Dat is het principe maar…

Wat gebeurt er met het natrium? Dat reageert met het water tot natronloog. Je zou kunnen bedenken dat het zout dus verbruikt wordt en je af en toe zout moet toevoegen. Welnu, dat is een uitermate slecht idee, zo krijg je door de tijd alleen maar meer natrium in je zwembad. De slimme oplossing is heel eenvoudig: Voeg zoutzuur toe want zoutzuur is de naam voor waterstofchloride en reageert met het natronloog tot zout terwijl het verbruikte chloor weer wordt toegevoegd. Het evenwicht is hersteld, de hoeveelheid zout in het water is weer gelijk aan de waarde voor de elektrolyse.

Dit is het allerbelangrijkste principe, de gouden regel, van een zwembad met een chloor-unit en iedere eigenaar en beheerder zou dit moeten snappen. Vooruitlopend op de uitleg: de zuurgraad moet om en nabij de optimale waarde 7.2 liggen.

De complexiteit van beheer

Diverse parameters kan je meten en vervolgens beïnvloeden met chemicaliën. Echter die chemicaliën beïnvloeden elkaar ook zodat voorzichtigheid geboden is. Meteen maar een voorbeeld: De zuurgraad moet wat omlaag en er gaat zoutzuur in het zwembad. De alkaliteit moet omhoog waarvoor natriumbicarbonaat gebruikt wordt. Het resultaat is beperkt want het zoutzuur reageert met natriumbicarbonaat tot keukenzout waardoor uiteindelijk de saliniteit weer omhoog gaat.

Conclusie: Doe alles met beleid, in kleine stapjes en meet opnieuw. Je hoeft geen zwembadgoeroe te zijn om perfecte meetwaarden te verkrijgen. Die waarden zijn uiteindelijk min of meer een garantie voor een prima zwemomgeving met slechts beperkte kosten voor chemicaliën, pompuren en manuren.

Wijk ook niet af van de genoemde chemicaliën, je lost misschien één probleem op maar je krijgt er een ander probleem bij. Staat niet op de verpakking wat erin zit? Koop het dan niet. Bijvoorbeeld chloorblokken bevatten calcium waarmee de hardheid ongewenst omhoog schiet, sommige pH-verlagers bevatten sulfaten die je ook niet in het bad wil hebben. Bepaalde cyanuurzuurverbindingen kunnen in overmaat je zwembad veranderen in een gifput.

Dit artikel is niet bedoeld om volledig te zijn en er zijn parameters die niet genoemd zijn, zoals de temperatuur. Ook zijn er chemicaliën die gericht zijn op bestrijding van algen en mogelijk een prima aanvulling op onderstaand arsenaal zijn.

De boodschappenlijst

Hier volgen alle genoemde stoffen. Andere stoffen zijn in principe schadelijk tenzij je genoeg chemische kennis hebt om de gevolgen te overzien. Dus lees de verpakking echt goed. Is het de juiste stof? Zijn er andere stoffen aan toegevoegd? Je hebt mogelijk niet alle hieronder opgesomde stoffen nodig.

 • Zout: recyclerend medium voor chloorgas
 • Natriumcarbonaat: verhogen pH
 • Natriumbicarbonaat: verhogen pH en alkaliteit
 • Zoutzuur: verlagen pH en alkaliteit, aanvulling verbruikt chloor
 • Aluminiumsulfaat: flocculant voor verlagen hardheid
 • Calciumchloride: verhogen hardheid
 • Poly(Dimethylamine-Co-Epichlorohydrin): doden algen
 • Cyanuurzuur: UV-bescherming van vrij chloor

Waar kan je alles kopen? Het vinden van een zwembadwinkel met een goede kennis van chemie is een zegen. Er zijn ook chemische bedrijven die willen concurreren. Zo is voor Duitsland, Nederland en Frankrijk het de moeite waard om bijvoorbeeld bij https://hoefer-shop.de/ te kijken.

Berekeningen

PPM

PPM staat voor “parts per milion”. Volumedelen? Nee, massadelen. Dit komt overeen met milligrammen per liter, mg/l. Duizend milligram is 1 gram en een liter zwembadwater weegt (~) 1 kg. En, mg/l is de eenheid die ook op teststripjes zit.

Volume

Volume of: “Wat is de totale inhoud van je zwembad?” Het is een vast gegeven en zorg dat je weet hoeveel het ongeveer is. Stel, je hebt een bad van 5 m breed en 10 m lang. De diepte is 1 m, een overgang naar 2 m en het diepe gedeelte is net zo groot als het ondiepe deel. De gemiddelde diepte is dan 1.5 m en het volume is 5 * 10 * 1.5 = 75 m3, kubieke meter. De massa is 75 ton, 75 000 kg. De volgende vraag is hoeveel één-miljoenste dan is? 75 000 000 gram / 1 000 000 = 75 gram. Onthoud dat getal, het is een vast kenmerk van jouw bad. Dus als je 100 ppm van een stof wil toevoegen, dan betekent dat in dit geval dat je 75 gram * 100 ppm = 7.5 kg stof nodig hebt.

Parameters

De parameters zijn de variabele waarden van je zwembad. Sommige waarden kan je rechtstreeks veranderen. Andere waarden hebben ook invloed op andere parameters.

Saliniteit

Zout is het recyclerend medium voor chloorgas. Saliniteit is een mooi woord voor zoutgehalte. De aanbevolen waarden verschillen nogal. Erg zout betekent ook een corrosieve omgeving – denk aan leidingen. Een waarde van 2500 tot 6000 ppm is redelijk met een optimale waarde van 4000 ppm. Bestudeer ook de handleiding van de chloor-unit, Zodiac noemt bijvoorbeeld 4000 (optimaal) tot 7000 ppm. Stel dat je een bad opnieuw vult met de volumegegevens van hiervoor dan is 1 ppm 75 gram en 4000 ppm gelijk aan 4000 * 75 = 300 kg, dus 12 zakken van 25 kg.

Zet de chloor-unit uit voordat je zout toevoegt. De chloor-unit kan niet tegen hoge zoutconcentraties, het kan kortsluiting veroorzaken tussen de elektroden. Zout nooit direct in skimmers toevoegen. Leeg zakken in het bad op de bodem van het minst diepe deel en los het op met bijvoorbeeld een bezem. Resten lossen vanzelf op. Wacht 24 uur met het aanzetten van de chloor-unit zodat de pomp ervoor heeft gezorgd dat het zout goed opgelost en verdeeld is.

Free Chlorine

FC, vrij chloor dus. Dit is de daadwerkelijke desinfectans. Het is chloorgas opgelost in water. Dat is niet helemaal de waarheid, het opgeloste gas wordt hypochloorzuur dat niet alleen bacteriën, virussen maar ook algen vernietigt. De werking is pas optimaal als ook de pH-waarde en alle andere meetwaarden in het juiste bereik ligt. De pH heeft ook invloed op de afbraaksnelheid en de productie van schadelijke chloorverbindingen.

 • < 1 ppm: Laat de chloor-unit wat harder werken.
 • > 3 ppm: Zet de chloor-unit uit of laat hem wat minder hard werken. Niets doen verder, de waarde zakt vanzelf, het vrije chloor breekt af in de tijd.

Cyanuric Acid

Cyanuurzuur – of CYA – beschermt het vrije chloor FC tegen UV-straling. In binnenbaden is het dan ook helemaal niet nodig. Een te hoog gehalte veroorzaakt troebelheid. Bedenkt dat concentraties boven 100 ppm door WHO als giftig bestempeld worden. Cyanuurzuur zit vaak verwerkt in andere producten. Het gehalte kan onbedoeld en ongemerkt oplopen. De optimale waarde is afhankelijk van de gewenste vrije chloorconcentratie CYA is tussen 5 * FC en 10 * FC met een maximum van 20 * FC. Dus als FC 3 ppm is dan dient CYA te liggen tussen 15 en 30 ppm. Als die verhouding niet klopt dan verliest FC veel van zijn werking. Dat is de reden waarom CYA zo belangrijk is. Een te hoge concentratie veroorzaakt een aanzienlijk hoger risico op infecties, het beperkt de algen-, virus- en bacteriedodende werking van het vrije chloor.

 • < 5 * FC: Voeg cyanuurzuur toe.
 • > 10 * FC: Vervang een deel van het zwembadwater door vers water.

pH

De zuurgraad. Een pH van 7 is neutraal, lager dan 7 is een zuur milieu en meer dan 7 is een basisch milieu. Dit is samen met het vrije chloor de meest belangrijke factor. Een te lage pH brengt de gezondheid in gevaar omdat het vrije chloor minder werkzaam is en ziekmakende chloorverbindingen ontstaan. Daarom zijn in veel landen de limieten wettelijk geregeld. Een Deens onderzoek stelt dat een pH-bereik van 7.2 en 7.4 optimaal is.

 • < 7.2: Dit vereist absoluut actie. Voeg natriumcarbonaat of natriumbicarbonaat toe. Zie ook Total Alkalinity.
 • > 7.4: Iets minder urgent en makkelijker op te lossen: Voeg zoutzuur toe. Laat de pH in ieder geval niet boven waarde 7.8 komen.

Total Alkalinity

De totale alkaliteit is het vermogen om te bufferen. Wat is een buffer? Een bufferoplossing is in staat om de pH, de zuurgraad, stabiel te houden als zuur (regenwater) of base (chloor-productie) wordt toegevoegd. Natriumbicarbonaat is bij uitstek geschikt om het zwembadwater een bufferende werking te geven. Een uitermate belangrijk aspect.

 • < 80 ppm: Voeg natriumbicarbonaat toe.
 • > 300 ppm: Voeg zoutzuur toe.

Calcium Hardness

De calciumhardheid van het water. Calcium- en magnesium-zouten maken het water hard. We hebben het over kalk dat opgelost is in het water.

 • < 90 ppm: Verhoog de hardheid. Metalen en pleisterwerk zijn nu gevoelig voor erosie. De hardheid kan verhoogd worden door calciumchloride toe te voegen.
 • > 300 ppm: Verlaag de hardheid. Troebel water en kalkafzetting zijn gevolgen van een te hoge hardheid. En kalkafzetting is weer een basis voor algengroei.
  • Als het vulwater zacht is dan kan een deel van het water vervangen worden. Regenwater is uiterst zacht en daar kan natuurlijk mee gespeeld worden.
  • Als het vulwater ook te hard is dan is het probleem complexer, zie hier.

Meetmiddelen

Saliniteitmeter

Om de saliniteit te meten zijn er goede en goedkope meters verkrijgbaar via Aziatische sites. Omdat zout de basis is van je zwembad is dit een waarde die goed gemonitord moet worden. De waarde, die verandert door regen en toegevoegde chemicaliën, zal redelijk stabiel zijn.

pH-meter

De pH of zuurgraad kan je ook meten met teststrippen. Juist omdat de pH zo enorm belangrijk is, is een meter een goede investering. Een goede meter kan je eveneens verkrijgen via Aziatische sites. Je kunt overwegen om pH-teststrippen met een bereik om en nabij 7 ernaast te houden ter controle.

Teststrippen

Ze zijn er in heel wat uitvoeringen, ze meten dingen als ijzergehalte, enzovoorts. Ze zijn er in tal van kwaliteiten, sommige geven een grove indicatie, anderen hebben een nauwkeuriger bereik. Je ziet dit ook vaak terug in de aanschafprijs. Strips die slechts één waarde meten zijn over het algemeen wat nauwkeuriger. Een goede multi-teststrip meet minimaal het volgende:

 • “Free Chlorine” of vrij chloor.
 • “pH”, de zuurgraad.
 • “Total Alkalinity” of totale alkaliteit, het vermogen om zuren en basen te neutraliseren of, zoals chemici zeggen, het vermogen om te bufferen.
 • “Calcium Hardness” of de calciumhardheid van het water.
 • “Cyanuric Acid” of cyanuurzuur die het vrije chloor beschermt tegen UV.

Naar een perfect bad in 3 stappen

Het laboratorium

Je hebt nu een beeld van alle parameters. Als je zwembad redelijk op orde is dan kan je natuurlijk proefondervindelijk te werk gaan. Maar laten we er vanuit gaan dat er een behoorlijke onbalans is. Dan is het verstandig de onderstaande stappen eerst uit te voeren in een laboratorium bestaande uit een bak die 10 liter zwembadwater bevat. Daar ga je in testen en meten. Zorg dat je een goede keukenweegschaal hebt. Voeg chemicaliën toe en kijk of het ook het gewenste resultaat oplevert. Als je tevreden bent dan reken je de gebruikte massa’s om naar het grote zwembad.

Stap 1: De waterbasis

Voordat je dingen als vrij chloor regelt zal eerst de waterbasis in orde gemaakt moeten worden. Het gaat daarbij om het regelen van:

 • Zoutgehalte
 • Calciumgehalte – hardheid
 • Cyanuurzuurgehalte

Stel dat de saliniteit 6000 ppm is en je wenst 4000 ppm, cyanuurzuurgehalte is 100 ppm en je wenst 50 ppm. Om de saliniteit te regelen moet een derde van het water vervangen worden door zoet water. Echter om het cyanuurzuurgehalte te regelen moet de helft van het water vervangen worden waarna de saliniteit slechts 3000 is en je dus weer zout moet toevoegen.

Dan is er natuurlijk de hardheid. Afhankelijk van de hardheid van het vulwater vervang je water of pas je een flocculant toe.

Nu is de basis van alles perfect, je hebt dit natuurlijk eerst gedaan in je laboratorium. Meet alle waarden goed ter controle.

Dit is het moment om te beseffen dat je slechts als het echt nodig is calciumverbindingen, cyanuurzuur en cyanuurzuurverbindingen en zout toevoegt want deze stoffen verdwijnen niet zomaar uit het bad. En nogmaals, als niet op de verpakking staat wat er in zit dan moet je het niet in je zwembad stoppen. Bijvoorbeeld, sommige chloorproducten bevatten ook cyanuurzuur. Tijd voor de volgende stap.

Stap 2: pH en alkaliteit

Die twee beïnvloeden elkaar. Te weinig alkaliteit maakt het zwembad kwetsbaar voor grote pH-veranderingen. Tegelijkertijd dient de pH echt goed beheerst te worden.

In je 10 liter laboratorium kan je het best beginnen met alkaliniteit, natriumbicarbonaat dus. Als de alkaliniteit in orde is ga je met de pH aan de slag. Daarna check je de alkaliniteit opnieuw en herhaal je de cyclus tot zowel alkaliniteit als pH binnen grenswaarden liggen.

Stap 3: vrij chloor

Vrij chloor heeft geen invloed op de andere stoffen in het zwembad, dus dit is de laatste stap. In principe is vrij chloor in staat om alles perfect hygiënisch te houden omdat alle omstandigheden zoals hardheid, pH en cyaanzuurniveau in orde zijn. Mochten er toch algen ontstaan dan kan je het vrije chloor-niveau wat verhogen. In hardnekkige gevallen is het een optie om eerst te shocken, waarbij vrij chloor tijdelijk wordt verhoogd in een bereik van 5 tot 15 ppm of zelfs meer. Naast de maximale capaciteit van de chloorgenerator is het toevoegen van puur chloor een optie. Natriumhypochloriet is ook een optie, maar verhoogt het zoutgehalte, alle andere dingen: niet doen! Als dat niet voldoende is, gebruik dan als laatste redmiddel Poly (dimethylamine-co-epichloorhydrine).

Achtergronden

pH

Vanuit hygiëne gezien, werkzaam vrij chloor, is het wenselijk een lage pH te hebben. Vanaf ph 6 neemt de werking van vrij chloor exponentieel af, eerst langzaam, dan heel snel. Boven 8 doet het vrije chloor niet zoveel meer. HCLO is 20 keer effectiever dan het OCL- ion. Echter een lage pH veroorzaakt rode ogen en huidirritatie. Daarnaast spelen tal van ander zaken een rol, zoals kalkafzetting wat weer een basis voor biologische activiteit is en natuurlijk de installatie zelf die te leiden heeft in een zuur milieu. Het is om die reden dat het streven naar een pH tussen 7.2 en 7.6 wenselijk is en in tal van wetenschappelijke publicaties genoemd is.

Chlooramines

Dit is de stof die de typische chloorstank veroorzaakt. Chlooramines worden gemaakt als het vrije chloor reageert met vervuiling. Beter geformuleerd: als hypochloorzuur (waterstofhypochloriet) reageert met ammoniak.

Chlooramines desinfecteren deels, ze zijn wel werkzaam tegen bacteriën maar niet werkzaam tegen virussen.

Reacties, het stankniveau loopt op per reactie:

 • Monochlooramine:
  {NH_3 + HOCl \Rightarrow NH_2Cl + H_2O}
 • Dichlooramine
  {NH_2Cl + HOCl \Rightarrow NHCl_2 + H_2O}
 • Trichlooramine
  {NH_2Cl + 3HOCl \Rightarrow NCl_3 + 3H_2O}

Indien nog meer vrij chloor toegevoegd wordt dan reageert het verder met chlooramines waarbij de stikstof als gas het bad verlaat. Het klinkt tegenstrijdig maar je zou dus kunnen zeggen dat door het toevoegen van chloor de chloorstank vedwijnt.

Aangezien vrij chloor pas te ruiken is vanaf 10 ppm kan gesteld worden dat een stinkend zwembad een vervuild zwembad is, bezig met verwerking van dat vuil in de vorm van chlooramines.

Natriumhydroxide

Ook wel gootsteenontstopper genoemd. Natriumhydroxide is een stof die weinig genoemd wordt voor het beheer van zwembaden. Als je de pH omhoog wil brengen dan gebruik je natriumcarbonaat en of natriumbicarbonaat. Behalve natrium voeg je ook carbonaten toe. En als je al veel carbonaten hebt in de vorm van calciumcarbonaten (hard water dus) dan is het te overwegen om uit te wijken naar natriumhydroxide.

Pas wel op, test eerst, de stof is uiterst basisch. Nooit water bij loog en zuur, altijd loog en zuur bij water. Draag minimaal handschoenen en bril.

Hier staat een link over neerslaan van calciumcarbonaten door verhoging van de pH. Natriumhydroxide zal dan uiterst effectief zijn. Echter, toepassing van aluminiumsulfaat, blokjes in de skimmer-emmer, brengt geleidelijk de hardheid omlaag en zal meestal de voorkeur hebben.

Oral agreements are binding but beware.

You can pour agreements into a legal contract of 20 pages, you can put agreements on a beer mat or make clear oral agreements. Every appointment is legally binding. However, if oral agreements are denied then you have a problem, see your efforts get reimbursed.

That is what happened to me at DHL. It was not about “sending a package with DHL”, it was about an appointment to pay for research, after the quotation, if the assignment that had not yet been awarded was to be cancelled. The policy changes and DHL decides not to outsource the process. That is not all, the agreement made was also denied. In the end, DHL conducts an internal “The butcher inspects the meat that he sells” investigation and the DHL management supports the relevant DHL employee who, in the best case scenario, had “forgotten” the agreement in the form of “I have never said”. However, one does not forget oral agreements that have been made explicitly.

That oral agreement was made in the presence of the DHL employee in question and the three partners of NedCAD (of which I am one), who can all remember that agreement very well. After two years it results in a management complaint to DHL. DHL does not agree with NedCAD. The disagreement has grown, it is now also the management of DHL who is backing the lying, call it “forgetful”, employee and does not want to take responsibility for the oral but binding agreement. It would have been more convenient to try to find a solution in this conflict, because this contaminates DHL as a party that is now known to me as extremely unreliable because agreements are not being met – up to management level. It still leaves me with a horribly bad taste in my mouth.

Despite the fact that many organizations take responsibility for agreements made, it is good not to always expect decency and honesty. So make sure you always have a beer mat and a pen with you. If you just forget it that one time and things go wrong, you will be left behind, like Liesbeth, Roelof and I, in stupor, with a big hangover and a four-zero loss. At the end you will receive a polite letter from DHL or any other party that actually says “Fuck off”. And yes, of course I blame myself too. However, the lying employee who gets a full cover-up from the management of DHL is a bitter experience of dishonesty that I have never experienced in more than 40 years of working, and which I think, despite my naivety, makes sense to share as a general warning.

I have lost time and money, but indirectly DHL has also been damaged because extensive unethical behaviour of the organization has come to light – from project management to the top. Moral: Just try to always be honest and if a conflict does arise, then try to find a solution that is somewhat acceptable to all parties. If you don’t, there are really only losers. Whether there are bright spots? If you want to see them, unpaid research provides some knowledge. For example, this article – do not read it yourself, give it to an IT technician – is one of the developments that were directly initiated by DHL.

Mondelinge afspraken zijn bindend maar pas op.

Je kunt afspraken in een juridisch contract van 20 bladzijden gieten, je kunt afspraken op een bierviltje zetten of duidelijke mondelinge afspraken maken. Iedere afspraak is juridisch bindend. Echter als mondelinge afspraken ontkend worden dan heb je een probleem, zie je inspanningen dan maar vergoed te krijgen.

Dat is wat mij overkwam bij DHL. Het ging niet om “een pakketje verzenden met DHL”, het ging om een afspraak om onderzoekwerk na de offerte te vergoeden als de nog niet toegekende opdracht niet door zou gaan. Het beleid verandert en DHL besluit het traject niet uit te besteden. Dat is niet alles, de gemaakte afspraak wordt ook glashard ontkend. Uiteindelijk doet DHL intern een “Wij van WC-eend-onderzoek” en schaart de directie van DHL zich achter de betreffende DHL-medewerker die in het beste geval de afspraak “vergeten” was in de vorm van “Heb ik nooit gezegd”. Echter, mondelinge afspraken die expliciet gemaakt zijn vergeet je natuurlijk niet.

Die mondelinge afspraak was gemaakt in bijzijn van de betreffende DHL-medewerker en de drie vennoten van NedCAD (waarvan ik er een ben), die zich allemaal die afspraak wel zeer goed kunnen herinneren. Na twee jaar resulteert het in een directieklacht richting DHL. DHL geeft NedCAD geen gelijk. Daarmee is de onenigheid gegroeid, het is nu namelijk ook de directie van DHL die achter de liegende, noem het “vergeetachtige”, medewerker staat en geen verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de mondelinge maar bindende afspraak. Handiger zou zijn geweest alsnog te proberen tot een oplossing in dit conflict te komen want dit werpt een smet op DHL als partij die nu bij mij als uiterst onbetrouwbaar te boek staat omdat afspraken niet nagekomen worden – tot aan directieniveau. Ik heb er nog steeds een afschuwelijk vieze smaak van in mijn mond.

Ondanks dat veel organisaties wel verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte afspraken is het goed om niet altijd fatsoen en eerlijkheid te verwachten. Dus zorg dat je altijd een bierviltje en een pen bij je hebt. Als je dat net die ene keer vergeet, en het gaat fout dan blijf je, net als Liesbeth, Roelof en ik, achter met stomme verbazing, een dikke kater en een vier nullen verliespost. Aan het eind krijg je een beleefd briefje van DHL of een willekeurige andere partij waarin eigenlijk “Fuck off” staat. En ja, natuurlijk steek ik ook de hand in eigen boezem. De leugenachtige werknemer die een volledige cover-up krijgt van het management van DHL is echter een bittere ervaring van oneerlijkheid die ik nog nooit heb meegemaakt in meer dan 40 jaar werken, en waarvan ik denk dat het, ondanks mijn naïviteit, zinvol is om te delen als een algemene waarschuwing.

Ik ben tijd en geld kwijt maar indirect heeft DHL ook schade opgelopen omdat uitgebreid onethisch gedrag van de organisatie aan het licht is gekomen – van projectmanagement tot en met de top. Moraal: Probeer gewoon echt altijd wel eerlijk te zijn en als er dan toch een conflict ontstaat, probeer dan te komen tot een oplossing die voor alle partijen enigszins acceptabel is. Doe je dat niet dan zijn er eigenlijk alleen maar verliezers. Of er ook lichtpuntjes zijn? Als je ze wil zien, onbetaald onderzoek levert wat kennis op. Zo is bijvoorbeeld dit artikel – lees het niet zelf, geef het een ICT-er – een van de ontwikkelingen die direct door DHL geïnitieerd zijn.

Het internaat van het Bisschoppelijk College Schöndeln

Vijf jaar heb ik er doorgebracht, van 1974 tot 1979. Intense jaren, een intense beleving. Met overwegend positieve herinneringen. Deze bladzijde bevat notities. De site van de internen is hier te vinden: http://oudekippen.nl/.

Het einde van de naam “Schöndeln”?

Op 7 december 2019 bereikt mij het bericht van Andre Kolodziejak dat het schoolbestuur de naam van Lyceum “Schöndeln” wil veranderen. “Bisschoppelijk College” was al eerder uit de gratie. De vaart der volkeren toch? Nou nee, internaatsjaren zijn gevoelige jaren voor veel oud-internen – kinderen die zonder de gezinsomgeving opgroeiden. En dat er bij betrokken leerlingen en leerkrachten van nu en toen een weerstand ontstaat is logisch.

De reden van de naamsveranderingen ontgaat mij volledig. Zo’n oude naam, “Het Bisschoppelijk College Schöndeln”, is een begrip, het staat voor kwaliteit en is absoluut een vorm van cultureel erfgoed. Waarom?

Inmiddels (2019-12-13) is de nieuwe naam bekend: “Roer College @Schöndeln” volgens 1limburg.nl. In CamelCase zou dat “RoerCollege@Schöndeln” zijn. Het verwijt “gebrek aan historisch besef” richting het schoolbestuur mag dan gemaakt zijn en de naam “Schöndeln” is in zekere zin behouden maar het zou toch wel heel mooi zijn als de naam “Bisschoppelijk College Schöndeln” in ere hersteld zou zijn – en dat zeg ik als ongelovige maar met een “historisch besef”. Ach, wie weet wat de toekomst brengt.

Andre Kolodziejak, enorm bedankt voor je betrokkenheid en inzet! Het toont ook aan dat er veel betrokkenheid is van zowel externen als internen en dat is fijn om te ervaren.

Links:

VPRO “Het spoor terug” over het internaat van het Bisschoppelijk College

Oud-intern Pieter-Bas van Wiechen (freelance writer & radiomaker) gaf de links door van de uitzending van “Het spoor terug” (2019) over het internaat. Bij deze:

Alles over Natriumhydroxide.

Natriumhydroxide is het meest bekend als “gootsteenontstopper”. Het is een gemeen goedje, voorzichtigheid en een noodplan is absoluut vereist. Bij verantwoord gebruik zijn er nuttige toepassingen als het opgelost in water is.

Lees dit eerst.

De naam

Als natriumhydroxide opgelost wordt in water dan heet het natronloog. Droog wordt natriumhydroxide ook caustische soda genoemd, in het Engels “caustic soda”. In voeding zie je het terug op verpakkingen als E524.

Molecuulformule: NaOH

Toepassingen

Ooit gehoord van Leonarda Cianciulli, “la Saponificatrice di Correggio” ofwel “de zeepmaakster van Correggio”? Ze sneed haar slachtoffers in stukken en dit is één van haar verklaringen:

“Ik gooide de stukken in een pot, voegde zeven kilo natronloog toe, die ik had gekocht om zeep te maken, en roerde het mengsel totdat de stukjes in een dikke, donkere brij oplosten die ik in verschillende emmers goot en in een nabijgelegen septische tank leegde . Wat betreft het bloed in het bassin, ik wachtte tot het was gestold, droogde het in de oven, maalde het en mengde het met bloem, suiker, chocolade, melk en eieren, evenals een beetje margarine, alle ingrediënten samen gekneed . Ik maakte veel knapperige theecakes en serveerde ze aan de dames die op bezoek kwamen, hoewel Giuseppe en ik ze ook aten.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonarda_Cianciulli

Het verhaal vertelt ons heel veel over natronloog: Je kunt er zeep van maken en het is uiterst schadelijk voor huid en ogen. Over haar derde slachtoffer verklaart Leonarda Cianciulli het volgende:

“Ze belandde in de pot, net als de andere twee… haar vlees was vet en wit, toen het was gesmolten, voegde ik een fles cologne toe en na een lange tijd aan de kook was ik in staat om een zeer acceptabele romige zeep te maken . Ik gaf de blokken aan buren en kennissen. De taarten waren ook beter: die vrouw was heel zoet.

Zelfs druppeltjes verdunde natronloog lossen eiwitten en vetten op in levende weefsels.

Ben dus voorzichtig!

 • De eerste toepassing hebben we bij deze besproken…
 • Zelf zeep maken… Ik heb het nog nooit gedaan maar het lijkt mij uiterst educatief op een regenachtige zondag met de kinderen. Koop diverse geschikte vetten en oliën, stel ze bloot aan natronloog om zo organische natriumzouten te maken middels verzeping. Dit lijkt mij een mooie start voor een nieuwe hobby: zelfzeepmaken.nl.
 • Logen van textiel… Je ramen van de auto zijn beslagen. Je pakt een doek en maakt het schoon. Het werkt niet, schitteringen in de nacht en strepen. Hoe kan dat? In onze watjescultuur is geen ruimte voor harde handdoeken, alle wasmiddelen bevatten hydrofobe wasverzachter. En wasverzachters zijn vetten die de vezels soepel houden. Daarom absorberen je theedoeken nauwelijks water en blijft je bril en je vaat nat en streperig. Wat is de oplossing? Logen van doeken, verzepen van de wasverzachter. In het bijzonder vezeldoekjes kunnen uitstekend hoge pH-waarden verdragen. Af en toe doe ik water van ongeveer 70 graden Celsius in een plastic bak met deksel van 15 liter en doe ik er voorzichtig zo’n 50 gram natriumhydroxide bij en roer. Alles met handschoenen! Dan een bult doekjes erin en laten staan. Af en toe omroeren. Na een dag grondig uitspoelen, goed uitwringen en drogen. Perfect voor lenzen, brillen, spiegels en binnenkanten van autoruiten.
 • Gootsteenontstopper… Het is een linke methode, bescherm jezelf goed. Een eetlepel natriumhydroxide in de afvoer en dan voorzichtig kokend water erbij. Het mengsel kan spontaan omhoog spuiten , ben daarop bedacht. Dit komt omdat bij het oplossen van natriumhydroxide veel warmte vrijkomt in het toch al bijna kokende water. Direct naspoelen met koud water zodat afvoeren niet te warm worden. Uiteindelijk blijkt deze oplossing geschikt voor hardnekkige verstoppingen die met andere middeltjes niet op te lossen zijn.
 • Ontvetter… Voor textiel als hiervoor beschreven maar voor harde dingen zal isopropanol vaak beter geschikt zijn.
 • Logen van hout… Ik heb er geen ervaring mee. Concentraties zijn te vinden van 400 gram per liter water. Oppassen met het oplossen, altijd langzaam bij water en roeren. Het klinkt wel logisch voor oudere verven op basis van lijnolie. Het houtoppervlak wordt er niet beter op, schuren na logen is vereist. Sommige houtsoorten, zoals azobe, zijn vettig uit zichzelf. Logen kan dat hout verfbaar maken. Een andere overweging, na logen moet het geneutraliseerd worden met, bijvoorbeeld, schoonmaakazijn. Dat leidt tot natriumacetaten binnenin het hout en maakt het wat hygroscopisch. Lang spoelen met water lijkt een goede eerste stap om daarna met zuur de niet weggespoelde base (het loog) te neutraliseren.
 • Ontvetten bedrijfsvloeren… Er zijn heel wat minder gevaarlijke goederen, bijvoorbeeld afwasmiddel, voor dit doel geschikt.

Waarschuwingen

Lees het voorstaande, natronloog is geen onschuldige stof. Zorg altijd voor bescherming en een noodplan. Spoelen met water, minuten lang en mogelijk medische zorg, chemische brandwonden openbaren zich namelijk vaak veel later. Neutraliseren met schoonmaakazijn is ook een optie.

Trivia

 • “The Stewmaker”, een Mexicaanse crimineel, heeft in opdracht van drugscartels meer dan 300 lijken met natronloog opgelost.

Waar te koop?

Bouwmarkten enzovoorts.

Zie ook:

Alles over Citroenzuur.

Citroenzuur is zo’n stof met aardig wat toepassingen voor voedsel en schoonmaken. Het is een kristallijne stof. “Food grade” is iets duurder maar wel een verstandige keuze. Citroenzuur is een zwak organisch zuur en geeft dan ook de zure smaak aan citrusvruchten. In veel gerechten is het de finesse van de smaak. En voor de schoonmaak? Nooit meer stinkazijn en een veel beter resultaat. Hadden we dat maar eerder geweten!

Lees dit eerst.

De naam

De chemische namen, zoals 2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur, worden eigenlijk nauwelijks gebruikt. Als conserveringsmiddel zie je het terug op verpakkingen als E330.

Citroenzuur is niet hetzelfde als vitamine C ofwel ascorbinezuur!

Molecuulformule: C_{6}H_{8}O_{7}

Toepassingen

 • Als schoonmaakmiddel is citroenzuur van grote waarde. Het stinkt niet zoals azijnzuur (enigszins schadelijk voor luchtwegen) en werkt beter dan azijnzuur. Het is niet verwonderlijk dat citroenzuur vaak het hoofdingrediënt is in zakjes om koffiezetapparaten te ontkalken. Ook kalkvlekken in badkamers, op glas en kranen, zijn goed aan te pakken met citroenzuur. Pas wel op met marmer want dat lost ook op in citroenzuur.
  • Voor het ontkalken van apparaten zoals waterkokers, koffiezetapparaten enzovoorts is het raadzaam om de concentratie laag te houden. Bijvoorbeeld 15 gram per liter. Zuren tasten materialen als aluminium makkelijk aan en opgewarmd is het aanzienlijk reactiever – vandaar de wat lagere concentratie. Uiteraard goed naspoelen om zuursmaak kwijt te raken.
  • Voor het ontkalken van kranen en glas in badkamers is 60 gram per liter genoeg om behoorlijk effectief te zijn.
 • Citroenzuur lijkt wat op oxaalzuur, het brengt metaalionen in oplossing. Het is een zwak zuur, heb wat geduld. Het is aanzienlijk minder agressief dan zoutzuur. Een oplossing van 30 a 50% (massa) werkt over het algemeen goed.
  • Voor roestvlekken geldt dat als de vlek weg is je meteen moet naspoelen en borstelen met water. Zolang de ijzerverbinding in oplossing is kan je het wegspoelen. Afhankelijk van de ondergrond is het verstandig om te testen met lagere concentraties .
  • Voor ontroesten moet je ook geduld hebben, beperkte roest met een geringe laagdikte is redelijk goed te behandelen. Concentratie en temperatuur spelen een grote rol. Het voordeel van deze aanpak is dat de ondergrond nauwelijks aangetast wordt
 • Als je het voor voedsel wil gebruiken als alternatief voor de bekende plastic flesjes in de vorm van een citroen, denk dan aan een oplossing van zo’n 6 a8%. Dit is ook ongeveer de concentratie in citroensap. Ik gebruik bijvoorbeeld maar 0,1 gram in boterkoek – niet meer dan een mespuntje dus.
 • Zuiver bakpoeder maak je door twee eetlepels natriumbicarbonaat te mengen met één eetlepel citroenzuur. Doseer de helft van wat in het recept staat. Dus als er staat één theelepel bakpoeder dan voeg je een halve theelepel van het mengsel toe.
 • Voor de klusser: Je kunt het als flux gebruiken bij het solderen. Wel goed naspoelen. Als het te warm wordt dan ontbindt het in kooldioxide en water – vrij onschuldig dus.

Waarschuwingen

Zorg dat je kwaliteit ” Food Grade” gebruikt. Al met al is het een redelijk onschuldige stof.

 • Citroenzuur zit in veel voedingstoffen en is flink verdund relatief onschuldig. Bedenk wel dat regelmatig gebruik slecht is voor je gebit. Denk dan bijvoorbeeld aan frisdranken en fruit (waarbij suikers in niet-light-producten de schade verergeren). Dat citroenzuur heel goed kalk oplost in de badkamer is fijn maar dezelfde eigenschap is vernietigend voor je tanden.
 • Geconcentreerd is het een wat bijtende stof.

Trivia

 • In het menselijk lichaam is citroenzuur een belangrijk tussenproduct bij de omzetting van vetten, eiwitten en suikers in energie en water en kooldioxide: De citroenzuurcyclus.

Waar te koop?

Op tal van plaatsen is het te koop in kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld hier: https://www.naturalspices.eu/citroenzuur-e330.html. Grotere hoeveelheden bijvoorbeeld hier: https://hoefer-shop.de/technische-chemikalien/zitronensaeure/25-kg. Doe jezelf een plezier en let er op dat het wel “food grade” is.

Zie ook:

CAD-Lisp: configuration file syntax

There are plenty of ways to create configuration files. They all have pros and cons. What are the possibilities for CAD-Lisp?

Choosing a configuration file syntax

Win.ini is nice because of its simple structure. The downside is that it is limited, lacking array functionality for example. On the other side of the spectrum there is XML. Way to complex for simple tasks.

How about JSON?

For CAD-Lisp I often used Unix style configuration, and doing arrays in semicolon format. Nowadays JSON is popular and that looks a bit like structured lists. The example on https://en.wikipedia.org/wiki/JSON:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
{
 "firstName": "John",
 "lastName": "Smith",
 "isAlive": true,
 "age": 27,
 "address": {
  "streetAddress": "21 2nd Street",
  "city": "New York",
  "state": "NY",
  "postalCode": "10021-3100"
 },
 "phoneNumbers": [
  {
   "type": "home",
   "number": "212 555-1234"
  },
  {
   "type": "office",
   "number": "646 555-4567"
  },
  {
   "type": "mobile",
   "number": "123 456-7890"
  }
 ],
 "children": [],
 "spouse": null
}

Or simply… Lisp!

Nobody can deny the similarities found in Lisp. So it is very tempting to go back to basic Lisp format, simply because it supports all that Lisp supports, because, well, now we get to the core, it is Lisp in itself!

This is how the file looks, translated to Lisp format:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(
  (firstName "John")
  (lastName "Smith")
  (isAlive T)
  (age 27)
  (address
   (
     (streetAddress "21 2nd Street")
     (city "New York")
     (state "NY")
     (postalCode "10021-3100")
   )
  )
  (phoneNumbers
   (
     (
      (type "home")
      (number "212 555-1234")
     )
     (
      (type "office")
      (number "646 555-4567")
     )
     (
      (type "mobile")
      (number "123 456-7890")
     )
   )
  (children ())
  (spouse nil)
)

Just like with JSON, the structure and nesting is immediately clear. Pros: simplest syntax. Cons: bracket matching is the only separation (that is a pro too). A real problem arises when reading the file, (read-line ...) checks for matching brackets and the first line will result in a “malformed list” error.

However, making sure all brackets match per line means also that (read-line …) directly applies data type list and not data type string.

And that can be consolidated to, for example, only main level entries without loosing information:

1
2
3
4
5
6
7
8
  (firstName "John")
  (lastName "Smith")
  (isAlive T)
  (age 27)
  (address ((streetAddress "21 2nd Street")(city "New York")(state "NY")(postalCode "10021-3100")))
  (phoneNumbers (((type "home")(number "212 555-1234"))((type "office")(number "646 555-4567"))((type "mobile")(number "123 456-7890")))
  (children ())
  (spouse nil)

Needless to say, a proper parenthesis aware editor, such as Notepad++ and Geany are of great help here.

Suppose this file is saved as “cfg2bb-test.cfg” in the search path, it is used below. But first, as a one liner, the configuration becomes this:

1
((firstName "John")(lastName "Smith")(isAlive T)(age 27)(address ((streetAddress "21 2nd Street")(city "New York")(state "NY")(postalCode "10021-3100")))(phoneNumbers (((type "home")(number "212 555-1234"))((type "office")(number "646 555-4567"))((type "mobile")(number "123 456-7890")))(children ())(spouse nil))

Parsing it

Let’s create some code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
; (c) NedCAD 2020
; cfg2bb parses a list config file to blackboard variable "bb<cfg".
; syntax: (load "cfg2bb")(cfg2bb "cfg-uri")(setq cfg2bb nil)
 
(defun cfg2bb ( cfg-uri / cfg-file cfg-obj file-line list-line list-result)
 
; Error handler
 (defun *error* (msg)
  (princ "error: ")
  (princ msg)
  (princ)
 )
 
; Getting default settings
 (if (setq cfg-file (findfile cfg-uri))
  (progn
   (princ (strcat "\nParsing " cfg-file ". "))
   (setq cfg-obj (open cfg-file "r"))
   (while (setq file-line (read-line cfg-obj))
    (setq list-line (read file-line))
    (setq list-result (append list-result (list list-line)))
   )
   (close cfg-obj)
   (vl-bb-set 'bb<cfg list-result)
   (princ "\n") (princ (vl-bb-ref 'bb<cfg))
  )
  (princ (strcat "\nError: Can't find " cfg-uri ". Check existence and or support file search paths. "))
 )
 (princ)
)

What happens if we do:

1
(load "cfg2bb")

and then:

1
(cfg2bb "cfg2bb-test.cfg")

Output will be a list:

1
2
Parsing C:\Users\nanos\AppData\Roaming\NedCAD\Config\cfg2bb-test.cfg. 
((FIRSTNAME John) (LASTNAME Smith) (ISALIVE T) (AGE 27) (ADDRESSES (STREETADDRESS 21 2nd Street) (CITY New York) (STATE NY) (POSTALCODE 10021-3100)) (PHONENUMBERS ((TYPE home) (NUMBER 212 555-1234)) ((TYPE office) (NUMBER 646 555-4567)) ((TYPE mobile) (NUMBER 123 456-7890))) (CHILDREN NIL) (SPOUSE NIL))

So if we wanted the phone numbers, we could do:

1
(nth 5 (vl-bb-ref 'bb<cfg))

Resulting in the list:

1
(PHONENUMBERS ((TYPE "home") (NUMBER "212 555-1234")) ((TYPE "office") (NUMBER "646 555-4567")) ((TYPE "mobile") (NUMBER "123 456-7890")))

Tips

 • In order to parse the file only once per CAD session, the value is written to the blackboard, or better, assign the blackboard variable to a blackboard variable for your application. Then, when opening a drawing, check if the blackboard variable exists, if not, parse the configuration, else, propagate the existing blackboard variable.

Alles over Isopropanol.

Als er een middel is dat echt meer aandacht verdient, dan is het isopropanol. Het is de beste ontvetter, ontsmetter, insecticide, ontdooier en meer. Hierna staan van toepassingen waar je nooit aan gedacht hebt.

Isopropanol is wat lastig verkrijgbaar voor een redelijke prijs maar als je bijvoorbeeld met de buurt een flinke doos bestelt dan scheelt dat veel.

Er zijn verschillende concentraties, zuiverheden. Hierna wordt uitgegaan van een concentratie van 99.9%, die gangbaar is. Gebruik liever geen lagere concentraties omdat je dan minder goed weet wat er nog meer in zit behalve water.

Lees dit eerst.

De naam

Isopropanol (afgekort tot IPA) isopropylalcohol2-propanol.

Het is een alcoholsoort die veel in desinfectiemiddelen en schoonmaakmiddelen voorkomt.

Als de Engelsen het hebben over de wat dommige term “rubbing alcohol” dan bedoelen ze of isopropanol of ethanol, al dan niet gemengd met water, dus pas op met vertalen.

Toepassingen

 • Als oplosmiddel heeft het zowel goede polaire als apolaire kenmerken. Benzine (apolair) en water (polair) kan je niet mengen maar in combinatie met IPA wel.
  • Daarom kan het in brandstoffen zitten, om regen- en condenswater uit de tank op te lossen.
 • Als schoonmaakmiddel lost het dus uitstekend vetten op die je vervolgens gemakkelijk met water wegspoelt. Dankzij dit kenmerk kan je bijna iedere vervuiling aanpakken.
  • Vette lenzen van camera’s krijg je fantastisch schoon, beetje aanbrengen op een doekje, deppen, niet wrijven. Als het nog nat is opzuigen met een niet gewassen, nieuw of geloogd microvezeldoekje – vetvrij dus. Ook hier niet wrijven, alleen voorzichtig op de lens drukken.
  • Een bril is wat makkelijker, eerst afspelen onder lauw water, dan schoonmaken met IPA, weer afspoelen en iedere waas is weg. In een plantenspuit is wel zo handig. Druppeltjes water opzuigen met een vetvrij (dus nieuw of geloogd) microvezeldoekje. Nooit wrijven in verband met krassen.
  • “VHB Surface Cleaner”, een ontvetter van 3M, bevat 90 % isopropanol met zuiver water. De doekjes bevatten 50 % IPA. Het illustreert de werking, 3M is niet de eerste de beste, en het is natuurlijk verleidelijk zelf zulke oplossingen te maken met gedestilleerd water – weer met een vezeldoekje als hiervoor beschreven.
 • Lang geleden werd IPA gebruikt als anestheticum – met vervelende bijwerkingen. Gelukkig nu niet meer maar die anesthetische eigenschap is bruikbaar: Insecten vallen gewoon in slaap van IPA (en gaan vervolgens dood door overdosering). Zo kan je teken op de hond – die zich nog niet vastgezet hebben – makkelijk verdoven en weghalen. Teken zijn uiterst taai, vernietig ze goed en gebruik ontsmettingsmiddel om alles weer schoon te maken. Een klein plantenspuitje, die je dan op stand “straal” zet, werkt prima. Vliegen en muggen spuit je trouwens ook makkelijk vanaf een kleine afstand dood. Pas natuurlijk wel een beetje op in de buurt van fornuizen, brandende kaarsen… Het mooie van deze methode is dat je gericht iets doet met een redelijk onschuldig middel, dit in tegenstelling tot het gebruik van verdelgingsmiddelen in een spuitbus. Overweeg ook borax in te zetten tegen insecten.
 • Als “de-icer” voor bevroren ruiten in de winter en eventueel als slotontdooier. Met dezelfde plantenspuit. Commerciële producten werken trouwens ook op basis van IPA.
 • Voor de winter: Ik heb er inmiddels wat ervaring mee, IPA oplossen in water als ruitenwisservloeistof – klinkt slim, een beetje duurder maar het werkt goed. Geen wasmiddel toevoegen. De niet te evenaren methanol in goede ruitenwisservloeistof van vroeger is verboden – zie ook trivia hierna. Huidige vloeistoffen bevatten naast water bijvoorbeeld ethanol en IPA. Voor een bescherming tot -15 graden Celsius moet je denken aan een totaal aandeel van alcoholen van ~30%. Zie bijvoorbeeld de grafiek op de ethanol-bladzijde. De karakteristiek van IPA is nog iets minder gunstig:
 • Als professioneel ontsmettingsmiddel kan je het het best gebruiken voor het recept op deze link. Vaak wordt isopropanol als aanvulling op ethanol gebruikt maar isopropanol kan ook zelf de basis zijn van ontsmettingsmiddel, ontsmettingsvloeistof.
 • Voor de hobbyist en professional:
  • Boren in aluminium gaat veel beter met IPA als koelmiddel, ethanol gaat ook goed, pas op met zelfontbranding door hoge temperaturen.
  • Kwasten en rollers die gebruikt zijn voor acrylverf worden wat zachter, verwijderen van acrylverf gaat ook makkelijker als het met IPA zachter gemaakt wordt.
  • Dacht je dat remmenreiniger het enige middel is om die motor die niet wil starten aan de praat te krijgen? Isopropanol werkt ook.
 • Drogen van nat geworden elektronica… Ik heb heel wat telefoons, MP3-spelers en toetsenborden als volgt kunnen redden:
  • Verwijder meteen de accu indien mogelijk.
  • Indien zout zeewater en deels opgedroogd: spoelen met zoet water.
  • Verwijderen van water met een overmaat van ethanol 95%
  • Verwijderen van restwater uit ethanol met een overmaat van IPA 99.9%

Giftigheid

Isopropanol is giftiger dan normale alcohol, ethanol. In het lichaam wordt isopropanol afgebroken tot aceton. De metaboliet aceton is aanzienlijk minder schadelijk dan formaldehyde, dat een afbraakproduct van methanol is. Aceton wordt na diverse stappen gemetaboliseerd tot glucose. De halfwaardetijd is tussen 2.5 en 8 uur. Inname is zelden dodelijk, de dodelijke dosis schijnt rond de 100 ml voor volwassenen te zijn. Bij verdenking van inname uiteraard een arts waarschuwen. Hoewel isopropanol door de huid opgenomen wordt zijn de kansen op vergiftiging daardoor uiterst klein. Allergische reacties worden wel gemeld. Bedenkende dat “WHO formulation 2” uit 70% isopropanol bestaat en breed wordt toegepast in ziekenhuizen lijkt marginalisering gerechtvaardigd.

Waarschuwingen

 • Het allerbelangrijkst bij IPA, net als bij ethanol: Hou je hoofd erbij! Dus zorg dat het altijd uit de buurt blijft van gasfornuizen, aanstekers en kinderen.
 • Vanwege het oplossende karakter altijd een beetje voorzichtig zijn. sommige kunststoffen en verfsoorten zijn gevoelig voor IPA.

Trivia

 • De term “rubbing alcohol” slaat op het feit dat je wonden kan desinfecteren door er ethanol of IPA (~70%) in te wrijven.
 • In Polen dronken alcohollisten methanol in de vorm van ruitenwisservloeistof. Dus was methanol opeens gevaarlijk voor iedereen en is het nu verboden in ruitenwisservloeistof in de gehele EU. Het is blijkbaar iedereen ontgaan, zie hier.
  • Drie keer raden wat er nu inzit. Precies, ethanol, gewone alcohol dus, als vervanger.
  • Jean-Claude Juncker is een toffe vent: Organiseer je een feestje? Koop dan gerust 5 liter ruitenwisservloeistof voor je gasten (niet doen natuurlijk want naast ethanol en IPA zit er vast meer giftig spul in).
  • Ethanol en IPA veroorzaken een tijdelijke film op je ruit die het zicht iets belemmeren. Hoeveel niet aantoonbare doden zou dat per jaar in de EU veroorzaken?

Waar te koop?

Zoek op het net als je isopropanol wil kopen. Kies bij voorkeur 99.9%. Als je een grotere hoeveelheid isopropanol wil bestellen tegen een scherpe prijs dan kan je een van onderstaande links gebruiken. Er zijn vast meer mensen in jouw omgeving die de verzendkosten willen delen.
https://www.deoplosmiddelspecialist.nl/kopen/Isopropylalcohol-1L-x12
https://hoefer-shop.de/technische-chemikalien/isopropanol/1-liter

Zie ook:

Alles over Oxaalzuur.

Imkers kennen het middel goed, het zogenaamde “oxalen” is niets anders dan het bestrijden van mijten in bijenkolonies met oxaalzuur. De meeste mensen kennen het als “vlekkenwater” maar er zijn nog wat toepassingen.

Lees dit eerst.

De naam

Oxaalzuur, dicarbonzuur, oxirinezuur, zuringzuur. Formule: C_{2}H_{2}O_{4}

Toepassingen

 • Oxalen van bijen.
 • Vlekkenwater: Een oplossing van 10% (massa) zorgt ervoor dat schimmelvlekken in kleding en verkleurd hout weer fris wordt. We hebben het over “het weer verwijderen” met “vlekkenwater”.
 • Roestvlekken, lossen op in oxaalzuur. Een oplossing beperkt aanbrengen op de bruine roestvlekken is voldoende. Het proces gaat langzaam. Goed wegspoelen na afloop want na uitdrogen kan het andere hardnekkige wazen opleveren – denk aan gebruik op tegels.
 • Bloedvlekken, bedenk dat bloedvlekken eigenlijk roestvlekken zijn – ijzer uit hemoglobine. Zie dus “roestvlekken” hiervoor.
 • Ontroesten van staal gaat redelijk goed met oxaalzuur. Er ontstaat geel ijzerchloride. Walshuid wordt niet goed opgelost en het proces gaat langzaam. Zie ook ontroesten-en-meer.
 • Wil je experimenteren met het anodiseren van aluminium? Gebruik dan eens oxaalzuur. Het levert een mooie egale aluminiumhuid op.

Waarschuwingen

 • Oxaalzuur bindt metaalionen zoals ijzer bij roest. Het bindt in je lichaam ook metaalionen zoals calcium. Daarom is het gebruik van handschoenen en een bril verstandig.
 • Nierstenen bestaan voor een groot deel uit calciumoxalaat. Moeders deed altijd wat kalk bij groenten die veel oxalaten bevatten zoals rabarber en spinazie.

Trivia

 • Sommige vlekken die met wasmiddel niet weg gaan zijn wel gevoelig voor oxaalzuur. Het is dus niet verwonderlijk dat oxaalzuur toegepast wordt in tal van wondermiddeltjes.

Waar te koop?

Bijvoorbeeld hier.

Zie ook:

Alles over Borax.

Borax is een geweldige toevoeging aan de kast met huishoudmiddeltjes. Het heeft door facebook-hysterie en angstcultuur een slechte naam bij een beperkt ontwikkelde groep mensen en dat is niet terecht. Neem de waarschuwingen hierna gewoon serieus. En het is ook als voedingssupplement niet nodig – al is het aannemelijk dat de mens borium als sporenelement wel nodig heeft.

Wil je meer weten, duik dan eens in deze literatuurstudie.

Lees dit eerst.

De naam

Een beetje technisch: Er is vaak verwarring tussen borax, dinatriumtetraboraat en boorzuur. Boorzuur is triwaterstofboraat, H_{3}BO_{3}. Als waterstof vervangen wordt door natrium dan ontstaat dinatriumtetraboraat, Na_{2}B_{4}O_{7}. De meest verkochte variant van Borax is een verschijningssoort waarbij dinatriumtetraboraat gebonden is aan 10 watermoleculen: Na_{2}B_{4}O_{7}.10H_{2}O ofwel dinatriumtetraboraat-decahydraat.

Borax dus, dinatriumtetraboraat-decahydraat mag ook.

De atoommassa van boor (of borium) is ~44. De molecuulmassa van borax is ~382. Als men het heeft over de boor-concentratie en je wilt weten wat de vergelijkbare borax-concentratie is, dan moet je vermenigvuldigen met 382/44.

Toepassingen

 • Schimmels op muren houden echt niet van Borax. Eerst behandel je de grijze en zwarte plekken met bleekmiddel waardoor de schimmels doodgaan en de kleur gebleekt wordt. Als het droog is breng je met een kwast en of roller borax opgelost in water aan. Daar komen nooit meer schimmels. Tip: Los borax op in warm water en breng het warm aan, dan kristalliseert er wat meer uit op de muren.
 • Heb je zweetvoeten? Dan heb je vast ook stinkvoeten. Jouw schoenen zijn levende petrischaaltjes, een complete samenleving die wacht tot jij je voet in je schoen steekt om vervolgens jouw eeltresten te verteren tot zure stank. Drie keer raden… Niet alleen schimmels, ook bacteriën houden niet van borax. Een half theelepeltje in iedere schoen en de hele kolonie sterft uit. Dan denk je dat je het goed geregeld hebt en dan hoor je ineens vanuit je schoen: “Dankjewel!!” Ja, ook schimmelnagels zijn je dankbaar, kijk eens na een maand of de uitgroei anders, witter is. Lees ook de waarschuwingen.
 • Wie er nog meer een hekel hebben aan borax? Mieren! Ik heb er een aparte post van gemaakt. Werkt als beste! Zie deze post voor het recept .
 • Doe bij iedere wasbeurt een paar eetlepels bij je was, het waswater wordt zachter en geurtjes verdwijnen. De kans is redelijk groot dat het al in het wasmiddel zit.
 • Als desinfectiemiddel kan je het opgelost in water ook gebruiken. Echter dit recept op basis van ethanol is effectiever, tenzij je brandgevaar en dampen wil voorkomen.
 • Stinkt het muf in huis? Meestal zijn dan schimmels actief. Sprenkel het droog over tapijten en meubels (wel eerst even testen). Eventueel verwijderen als alles weer fris is.
 • Last van houtworm? Los borax op in water en breng het aan op het hout.
 • Voor fijnsmeden (zilver, goud) werkt het goed als flux: Oxiden lossen bij hogere temperatuur goed op in gesmolten borax waardoor solderen van zuiver metaal op metaal mogelijk wordt. Ook gewoon smeedwerk met borax is mogelijk bij het wellen van staal op staal.
 • Enorm populair bij kinderen: Zelf slijm maken. Zonder borax lukt dat niet. Zoek op het net naar recepten. Volgens het RIVM is het “gebruiken van een stof waar deze niet voor bedoeld is”, DUH! Vertel de kinderen wel even dat ze het niet mogen opeten.

Waarschuwingen

 • Eigenlijk vind ik het onzin om het volgende te schrijven maar juist omdat er zoveel onduidelijkheid is over borax doe ik het toch. Dus om te overwegen:
  • Bij mensen, die borax delven en verwerken en blootgesteld worden aan natriumboraat, in concentraties van 5.7 – 14.6 mg stofdeeltjes per m^3, is tijdelijke lichte irritatie van keel, neus en ogen waargenomen (blz 10 link). Mij is het nooit overkomen maar als je er last van mocht krijgen: stofzuigen en ventileren.
  • Huidirritatie wordt ook her en der genoemd, ik heb het dagelijks in mijn schoenen en mijn voeten zijn niet geïrriteerd maar jij bent niet mij.
  • Inname via de mond: Bij konijnen is een NOAEL (“no observed adverse effect level”, de hoeveelheid zonder waargenomen bijwerkingen) van 22 mg boor per kg lichaamsgewicht per dag vastgesteld. Dat komt overeen met ongeveer 190 mg borax per kg per dag, voor iemand die 60 kg weegt zou dat 11 gram zijn, maar konijnen zijn geen mensen. Daarom: Om tot een superveilige maximale inname te komen wordt dat getal gedeeld door 100 (MRL, minimum risk level). Dit is redelijk in lijn met wat de European Food Safety Authority EFSA vindt.
  • Het zit in wasmiddel, lenzenvloeistof, waterontharder, tal van cosmetische producten.
  • Het zit in drinkwater en in groenten. Planten hebben het nodig en wij schijnbaar ook.
  • Wat je teveel binnenkrijgt verlaat je lichaam op natuurlijke wijze
  • Dus, te gek voor woorden dat ik het moet noemen, eet het niet op en neem je irritatie waar, stop dan met gebruiken.
  • En natuurlijk: Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren, net als de rest van de middeltjes.

Trivia

 • Borax heeft een E-nummer 284 en is beperkt toegestaan in kaviaar.

Waar te koop?

Kleine hoeveelheden zijn kostbaar, probeer met elkaar iets te regelen. Zie hier bijvoorbeeld.

Zie ook:

Alles over Ethanol.

Als “alcohol” het belangrijkste ingrediënt van bier en wijn – als het je meer om plezier en minder om de smaak gaat. Maar deze is niet om te drinken, het is gedenaturaliseerd, mogelijk giftig. De gangbare concentraties zijn 95 a 96%: bio-ethanol dus. Ook verder veredeld is het te koop, “100%”, ook niet drinkbaar met minder dan 0.5% schadelijke stoffen!

Lees dit eerst.

De naam

Hoewel alcohol qua naam ingeburgerd is, is het goed om te beseffen dat er een hele familie alcoholen bestaat, van remvloeistof tot antivries voor autoruiten. Een van die alcoholen is ethanol.

Spiritus bevat 85% ethanol en diverse toevoegingen. Bio-ethanol heeft minder toevoegingen en voor de meeste activiteiten de voorkeur.

Toepassingen

 • In een wereld waarin hygiëne steeds belangrijker wordt door bacterie-resistentie is het handig als je handen en dingen kan ontsmetten. En professionele ontsmettingsvloeistof kan je zelf maken. Van het recept heb ik een post van gemaakt, klik op deze link.
 • Ethanol lost beperkt vetten op en kan dus ook gebruikt worden als schoonmaakmiddel voor ruiten en monitoren (voorzichtig natuurlijk).
 • Ethanol gebruiken om schimmels te doden is een optie. Rekening houdende met de dampen en het brandgevaar is gebruik van borax tegen schimmels een betere benadering.
 • Ruitenwisservloeistof waar je vrolijk van wordt. Voor in de winter heb je heel wat ethanol nodig, voor bescherming bij -20 graden Celsius: 1 liter ethanol met 2 liter water. Het vloeit bij regen matig uit over de ruit. Zie ook de isopropanol-bladzijde hierover.

Waarschuwingen

 • Het allerbelangrijkst bij ethanol is: Hou je hoofd erbij! Dus zorg dat het altijd uit de buurt blijft van gasfornuizen, aanstekers en kinderen.
 • Gooi het NOOIT op een smeulende of brandende barbecue.
 • Het brandt zonder goed zichtbare vlam.

Trivia

 • De energiebalans van ethanol is bijzonder. De energiebalans is hoeveel andere energie er nodig is om energie van ethanol te maken.
  • Ethanol gemaakt van graan heeft slechts een waarde van 1:1.3.
  • Echter, ethanol gemaakt van suikerriet heeft een balanswaarde van 1:8.
 • “E5” en “E10” wil zeggen dat er respectievelijk maximaal 5% en 10% ethanol door je brandstof zit. Maximaal, dus 0% kan ook bij een ethanol-tekort of bewust. Zie ook Benzine, E5, E10, RON95 of RON98?

Waar te koop?

Verkrijgbaar op veel plaatsen, onder andere de Action. https://hoefer-shop.de/brennstoffe/bioethanol-96-6/1-liter-flasche of andere varianten aldaar (bijvoorbeeld “100%”) zijn prijstechnisch ook interessant als je wat meer nodig hebt.

Zie ook:

Alles over Natriumbicarbonaat.

Natriumbicarbonaat is een goedkope stof. “Food grade” is iets duurder maar wel een verstandige keuze.

Lees dit eerst.

De naam

Als er een stof is met echt veel andere namen, dan is het natriumbicarbonaat wel. Daar komen ze:

 • “Baking soda” (verwar dit niet met “baking powder”, bakpoeder, daar zitten vaak tal van extra stoffen en vulmiddellen bij, zoals maizena),
 • natriumwaterstofcarbonaat (strikt een betere benaming maar weinig gebruikt),
 • dubbelkoolzure natron,
 • dubbelkoolzure soda,
 • zuiveringszout,
 • maagzout,
 • baksoda.

Tot slot is er soda uit de winkel. Dit is niet hetzelfde. Soda heeft formule Na_{2}CO_{3} en natriumbicarbonaat NaHCO_{3}. Toch wordt natriumbicarbonaat soms soda genoemd. Lekker verwarrend.

Toepassingen

 • Zuiver bakpoeder maak je door twee eetlepels natriumbicarbonaat te mengen met één eetlepel citroenzuur. Doseer de helft van wat in het recept staat. Dus als er staat één theelepel bakpoeder dan voeg je een halve theelepel van het mengsel toe.
 • Schuurmiddel, vaak als pasta met water. Bijvoorbeeld voor in de keuken. Weinig agressief voor oppervlakten en licht ontsmettend. Schuur geen geanodiseerd aluminium. Engelsen zijn er gek op.
 • Tanden poetsen, het schuurt tandsteen weg en het neutraliseert het zuur dat verantwoordelijk is voor tandbederf. Niet inslikken uiteraard en niet iedere dag, je wil niet je tanden omzagen.
 • Na ontkalken van bijvoorbeeld een waterketel met azijn naspoelen met een beetje natriumbicarbonaat, het neutraliseert direct resten zuur.
 • Als je oprispingen hebt, last van maagzuur of hebt overgegeven en dat branderige gevoel gaat niet direct weg, overweeg dan een klein theelepeltje op te lossen in een glas water en te nippen tot de klachten, het branderige gevoel weg is. Gooi de rest weg. Je voorkomt schade aan je slokdarm, het neutraliseert maagzuur. Vandaar de naam “maagzout”. Heb je daar regelmatig last van: Praat met je huisarts want zoutzuur in je maag is een belangrijke barrière die infecties tegenhoudt en er voor zorgt dat voedingsstoffen goed opgenomen kunnen worden.
 • Voor de klusser: Als je met zuren werkt, zorg er dan voor dat je altijd een oplossing van natriumbicarbonaat bij de hand hebt om zuren te neutraliseren, voordat ze wonden en schade veroorzaken. Zie ook “Restaureren: Ontroesten van staal en aluminium“.
 • Je kunt het gebruiken tegen schimmels en geurtjes. Borax doet dat beter, zie de kop “Borax”

Waarschuwingen

Zorg dat je kwaliteit ” Food Grade” gebruikt. Al met al is het een redelijk onschuldige stof.

 • Zorg dat je zo min mogelijk binnenkrijgt, teveel natrium, net als het natrium in keukenzout is niet goed voor je.

Trivia

 • Je lichaam maakt zelf natriumbicarbonaat aan om de zure maaginhoud te neutraliseren voordat het in de darmen komt.
 • Natriumbicarbonaat wordt ook weleens als blusmiddel gebruikt. Net als water, nooit in een brandende frituur gooien.
 • Mengen met azijn is zinloos, de stof die ontstaat (natriumacetaat) doet verder niets. Het bruist wel mooi.
 • Als je “food grade” natriumbicarbonaat in de oven boven 150 graden Celsius verwarmt (~ 1 uur) dan ontstaat natriumcarbonaat (zit ook in tandpasta) en daar kan je de beste pasta’s en noodles mee maken, zoek maar eens op het net.

Waar te koop?

Op tal van plaatsen is het te koop in kleine hoeveelheden. Misschien een idee om met familie, vrienden en of de buurt te kopen? Kijk dan eens hier of hier. Doe jezelf een plezier en let er op dat het wel “food grade” is.

Zie ook:

Huishoudmiddelen? Probeer deze ook eens!

“Baking soda” staat steeds vaker tussen de huishoudmiddeltjes. Maar er zijn nog veel meer middeltjes die eigenlijk onmisbaar zijn, zoals borax en isopropanol. Wat is er? En waar kunnen we het allemaal voor gebruiken?

Middeltjes…

Middeltjes? Daar zit de connotatie van marginaliseren in. Onderschat nooit risico’s. Dus het zijn stoffen waar je altijd met een bepaalde voorzichtigheid mee om moet gaan.

Gevaarlijk?

En dan worden sommige mensen bang en roepen ze: “Gevaarlijk, niet gebruiken!” en “Slecht voor het milieu!” Maar bij normaal gebruik met je hoofd erbij zijn deze stoffen helemaal niet gevaarlijk. De genoemde stoffen zijn goed door je eigen lichaam en in de natuur af te breken.

Houd ze natuurlijk wel uit de buurt van vuur en kinderen en huisdieren want “The dose makes the poison” ofwel, de dosering maakt het vergif. Uit voorzorg is het verstandig om contact met huid en slijmvliezen te vermijden: handschoenen (met name bij oxaalzuur) en ventileren (met name bij ethanol en isopropanol) en natuurlijk een bril.

Over namen

Wat betreft de namen is het handig om de Nederlandse chemische namen te gebruiken. “Baking soda” is dus natriumbicarbonaat. Zo ontstaat geen verwarring.

Over prijzen

Je zult merken dat de stoffen bij kleine hoeveelheden ronduit duur zijn. Daarom is het ook slim om met vrienden, familie en of buren samen wat grotere verpakkingen te bestellen en te verdelen. Ook handig om te weten:

Over bewaren

Als je de stoffen goed afgesloten bewaart, vaste stoffen in afsluitbare plastic zakken, op een koele plaats, dan zijn de stoffen vrijwel onbeperkt houdbaar. Zelf koop ik daarom meestal wat meer dan ik nodig heb want het gaat uiteindelijk toch wel weer op na een paar jaar. De brandbare stoffen niet in huis bewaren is wel zo verstandig. En zorg er natuurlijk voor dat huisdieren en kinderen er niet bij kunnen.

Het lijstje

Linux and BricsCAD on a Lenovo Ideapad L340-15API

From time to time we need a laptop for CAD. A cost effective solution is the Lenovo Ideapad L340-15API with standard 16GB RAM plus a Ryzen 7 GPU. Here is the story and the findings. Only modification is an upgraded M2 unit.

We’re totally impressed by performance, combined with a desktop screen. The laptop screen itself is not the very best but okay when on the move. The AMD Ryzen 7 performance is absolutely impressive. That, combined with its low price, leaves room for only one conclusion: Highly Recommended!

Upgrading the NVM

Need more!

256GB is definite not enough when working with virtual machines. The upgrade is an Intel SSD 660p, 1 TB. I try to avoid “SSD” and call it “NVM”: Non Volatile Memory, rather not Solid State Disk. Solid State Device is a not preferred alternative.

Spoiler alert: Where is the 256 GB NVM?

Okay, this is funny, the original 256 GB NVM is simply not there! Then what is? A good old fashioned 2.5″ SSD! And that is good news for an expanding future.

Considerations

Pre-installed Windows is not needed so it is tempting to simply install Xubuntu and go. But I want a way back. On the other hand, for the time being I really don’t need Windows. Playing around with a SystemRescueCd and dd, there is always a way to deal with this in the future. Setting up Grub and things are back to production level. Interim solution: Boot order in UEFI.

Opening the case

Simply remove all screws from the back cover and use a credit card to pry it all open. Take it easy and you won’t damage anything.

Place it all and close it up

Needed: A M2 screw that is not included (M.2, is that a coincidence?). Luckily I always have threaded rods and nuts, so I made it myself, seriously, see the picture, hammered top.

The “BIOS”

Keep the power button pressed for reboot, hit F2 several times, go to the “boot” tab, change order by selecting with cursors and using F5 and F6 to change order:

1: Put the new M.2 NVM on top.
2: Boot stick with Xubuntu
3: Stuff on SSD

In case you want an extra Linux install later, same procedure but put USB with the image on top then.

Save and reboot (F10) for installing Linux.

All the next steps…

See the start of BricsCAD Linux pages. That will keep you busy for now 😉 But… There are some specific things too:

Lid solution

I hate laptops because of their small working area, phones even more. Luckily I can connect a 40″ 4k screen. But closing the laptop lid turns off the big screen too. How to solve that?

sudo su
nano /etc/systemd/logind.conf

Put the next line at the bottom in logind.conf:

HandleLidSwitch=ignore

ctrl-s and ctrl-x, saving and closing, and then:

service systemd-logind restart

Xubuntu is a bit juggling with screen layouts, do Whisker menu > Settings > Display and drag your laptop screen to the right, make the big display primary. Now you have your menu on the big screen. Don’t mirror he screens when the big screen resolution is different.

FAQ

Zijn er veel arme mensen in Nederland?

Volgens CIA Fact Book kent Nederland 8,8% armoede. Ontoelaatbaar en prioriteit nummer 1.

Nederland: rood is onder armoedegrens, groen is erboven.

Zijn er teveel olifanten?

Zie de grafieken hierna. Aantal mensen 2019: 7 700 000 000. Aantal Afrikaanse olifanten: 440 000. Aantal Indische olifanten: 52 000.

Number of African elephants (red) vs people (green).
Number of Asian elephants (red) vs people (green).

Waarom zijn Tess, Sabrina, enzovoort, geweldige personen?

Omdat ze ons doen beseffen dat we snel moeten handelen om wild life zoals giraffen, olifanten en neushoorns te behouden. Ze doen ons beseffen dat er ook walgelijk zieke leeghoofden op deze aarde rondlopen. Nooit vergeten, nooit vergeven.

Beste lezer, ik wil je eraan herinneren dat het aantal maatschappelijke onderwerpen beperkt is. Als er veel aandacht wordt besteed aan CO2-problemen, dan wordt er minder aandacht besteed aan dit soort onderwerpen. Laat dat even op je inwerken.

Ivy
Sabrina Corgatelli
Tess Thompson Talley
Too sad for words, even a 12 year old.

Enzovoorts. Het is waarschijnlijk het topje van de ijsberg… Als je er nog niet genoeg van hebt, bezoek dan deze lieden bijvoorbeeld.

Er zijn ongeveer 90.000 giraffen over als het totaal van 8 ondersoorten. Van de West-Afrikaanse giraf zijn er nog maar 400 over, wat betekent dat de genenpool beperkt is en actie nodig is. Een grafiek…

Total number of Giraffes (red) vs people (green).

Repair: DeLonghi Magnifica Pronto Cappuccino ESAM 4500

It broke, so let’s repair a DeLonghi Magnifica Pronto Cappuccino ESAM 4500! It already served 22.000 cups of coffee so it has a good excuse to fail.

DeLonghi Magnifica Pronto parts

In general, many parts of your machine are similar. So if you don’t have a ESAM 4500, but a model ESAM 3500, changes are that what is written applies to you as well and parts of ESAM 5500 or ESAM 4200, 2600, 2800, 3200 may be used. Just check details of parts very well. DeLonghi does not create every model from scratch – and that is a proven development model.

Diagnosing the machine, Pronto!

First of all, I found this of interest: http://chris-eigenheer.blogspot.nl/2013/07/final-cappucino-maker-fix-hopefully.html

However, it did not resolve my problem despite the same error on the display:

Heating up
(after long…)
Generic error

After checking the points in mentioned post it was time to check resistor values. The first heater on the back:

53 Ohm
I=U/R=230/53=4.34Amp
P=IR=4.34230=1000W

Good news so far. Then the heating element on top was measured:

0 Ohm

Bummer, but problem found: 100 Euro’s in The Netherlands. Good news: 27 Pounds in the UK, 40 Euro’s, stamps included. Time for a serious DIY repair.

Diagnostics: How much coffee do you drink?

 • Regular Test Mode: hold “small cup” and “large cup” buttons while plugging in the machine. Now press buttons to see results. Not all buttons have a function.
 • Display Module, Button Test Mode: hold “medium cup” and “large cup” while plugging in the machine. Now press buttons to see results.
 • Coffee Count Screen: hold “menu” and “change” buttons while plugging in the machine. Yes, this is always a surprise!}}}

Now you can press buttons for testing. One thing: There are different models of ESAM 4500 and button behaviour is also different.

Remarks about parts

This heater does have a 5 mm connection, the original is 6 mm.

Two(!) additional connectors are needed: 775332239200

Heater part 5513227941 is bought at http://www.4delonghi.co.uk

After ordering I found parts based on 6 mm connectors in Germany, with a better price than in the Netherlands.

Searching for “Heizer”, “Thermoblock”, “ESAM” gives plenty of hits.

If I had to do it again, I would probably buy the assembly of 6 mm, despite it is a bit more money.

Illustrated instructions

Put aside and disconnect all wires and hoses that are in the way.
Bolds and nuts. Use your fingers to hold the nuts while loosening the bolts.
These four bolts hold the heater.
Four holes with bushes, they are loose.
Two nuts at the back are a bit hard to position during assembly. A wrench may help.
Heater is attached to plate by these two screws.
5 mm connector set. Use only shown parts plus the old metal clips.
To remove heater, disconnect this hose too.
Reuse old clips, don’t reuse old beige ring.
Do not use beige ring with 5 mm connectors.
Use some cooling paste for CPU’s.
Assembly of thermal switches.

Restaureren: Een oude sleutel bijmaken

Een oude sleutel bijmaken? Onderstaande voorbeeld is een eenvoudige sleutel die is bijgemaakt.

Sleutel gebroken? Het is vaak te repareren, denk eens aan TIG-solderen met CuSi3. Ook het wisselen van baarden van sleutels is een mogelijkheid, dus een nieuwe baard op een oude sleutel.

De baard van een sleutel is het uiteinde waarmee het slotmechanisme bediend wordt. Voor standaard replica’s is het beter om naar een standaard sleutelmaker te gaan, want dit is relatief kostbaar maatwerk of een leuke hobby.

Een oude deur bevatte een onherstelbaar slotwerk en er zat niets anders op dan het slotwerk te vernieuwen. Het nadeel is vervolgens dat je met een set glanzende nieuwe sleutels opgescheept zit. Daarom is de onderstaande replica gemaakt:

De delen zijn gelast, daarna verder gesmeed, geslepen in de juiste vorm en schoongemaakt. Ook de baard van het slot is nagemaakt en precies op maat geslepen. Hierna is de sleutel verhit waardoor het koolstofstaal weer zwart is geworden. Voor de baard is RVS gebruikt waardoor de kleur iets afwijkt.

Edelsmeden: Bruneren zonder krassen

Als je de ruimte hebt rondom je werkstuk dan kan je bruneren door te rollen. Reden om een alternatief bruneerstaal te maken…

De ingrediënten:

De onderdelen…

Alles is roestvast staal, behalve het lager en de moertjes i.v.m. “vreten“.

Samenstelling…

De onderdelen gelast en gemonteerd…

Compleet…

De bezemsteel is nu iets korter, bruneerstaal is klaar…

En het ligt goed in de hand.

Prima voor wat grotere “zettingen” zoals randen van kasten. Oppervlak goed schoon houden om vuil en slijpsel niet in te rollen.

Verkrijgbaarheid… op verzoek of zelf maken.

The Linux BricsCAD pages, part 7: Publishing your drawings

Printing in Linux is very different, but not harder. In fact, scripting creates extra possibilities…

THIS ARTICLE IS UNDER CONSTRUCTION. YOUR POSITIVE INPUT IS APPRECIATED.

All related parts: 1: Introduction 2: Linux base install 3: More user software 4: Tuning Linux 5: Tuning your software 6: Getting BricsCAD working 7: Publishing your drawings

PDF as the base

History

PostScript, in .ps files, is a page describing language. You copy the file to a PostScript printer and you’re done. That is how it started early 80th, the printer did the processing.

PDF is a descendant of PostScript, lacking typical program language features, adding the possibility of embedded fonts and interactive media. Development: ~2000. For more: see Wikipedia.

PDF’s are processed in the computer itself and printed to all kinds of printers, contrary to PostScript. Raster Image Processing, RIP, is what is done to turn a PDF to a raw stream of print pixels.

There are printers that can deal directly with PDF by the way.

Linux and macOS are much more centred around PostScript and PDF printing than Windows. Centralizing PDF in the printing process is obvious, contrary to Windows printing.

Pitfalls

PDF is never a substitution for a CAD file. As “page printing oriented”, it lacks precision and it has never been intended to be an exchange format. People sending PDF’s for use in CAD systems should think twice and consider sending proper CAD files.

Unintended scaling is a pitfall that needs you attention, in particular when using Windows. If you want proper scaling, check your process carefully.

CUPS for printing

CUPS

CUPS (Common UNIX Printing System) lets a computer act as a print server, a host, for printers connected to that computer, using USB or network.

A user, a client, on the same computer or a different one, sends a print job to a CUPS host. CUPS does ripping, spooling and everything needed to get a result from the target printer.

Printer dialogues for setting up printers in modern Linux distro’s typically configure CUPS invisibly. You can find the “real” interface at http://localhost:631/printers/.

Command line: using lpr or lp

In BASH, command lpr or lp stands for line printing. It uses CUPS. lpr and lp are not the same thing, they more or less do the same thing.

On the CUPS site lives a clearly written document about using lpr and lp. You should read it, what follows here is a summary of tools to get jobs done.

Getting all information

What printers do I have?

Example, issue command lpstat -t in a terminal (ctrl-alt-t):

$ lpstat -t
scheduler is running
system default destination: EPSON_ET_4750_Series
device for Epson-Stylus-Pro-11880: socket://10.105.2.159:9100
...
printer Xprinter-XP-360B is idle. enabled since zo 18 aug 2019 15:19:10 CEST

Two possibilities for example for printing on the command line:

lp -d EPSON_ET_4750_Series drawing.pdf
lpr -P Epson-Stylus-Pro-11880 drawing.pdf

What options does a specific printer have?

Issue command lpoptions -p printername -l to l(ist) options in a terminal:

$ lpoptions -p EPSON_ET_4750_Series -l
PageSize/Media Size: Letter 4x6 5x7 8x10 101.6x180.6mm *A4 A5 A6 Legal B5 B6 3.5x5 Postcard Env10 EnvC6 EnvDL 5x8 FanFoldGermanLegal 195x270mm 215x345mm
MediaType/Media Type: *Stationery PhotographicHighGloss Photographic PhotographicSemiGloss PhotographicGlossy PhotographicMatte StationeryLetterhead Envelope
ColorModel/Output Mode: *RGB Gray
Duplex/Duplex: None *DuplexNoTumble DuplexTumble
cupsPrintQuality/cupsPrintQuality: Draft *Normal High

Syntax:

Tag1/Tag2: Option1 *Option2 Option3 ...

*values are defaults. Before starting to combine all this…

The real party starts when using large format printers – not unusual in a CAD environment. Again:

$ lpoptions -p Epson-Stylus-Pro-11880 -l
InkSet/Cartridge Option: *MatteBlack
MediaType/Media Type: VELVET_FINE_ART_PAPER_MK WATERCOLOR_PAPER_RADIANT_WHITE_MK TEXTURED_FINE_ART_PAPER_MK ULTRASMOOTH_FINE_ART_PAPER_MK CANVAS_MK DOUBLEWEIGHT_MATTE_PAPER_MK ENHANCED_MATTE_PAPER_MK ARCHIVAL_MATTE_PAPER_MK PLAIN_PAPER_MK *ENHANCED_MATTE_POSTER_BOARD_MK
Color/Color: *Color ABWP
PrintQuality/Print Quality: Draft Speed Quality *Max_Quality
HighSpeed/High Speed: *Off On
Mode/Mode: ChartsAndGraphs *Standard AdobeRGB
InputSlot/Source: *RollPaper RollPaper_Banner Sheet
PageSize/Size: *Custom.WIDTHxHEIGHT A4 A3 A3+ A2 A1 A1+ A0 A0+ Letter USB USC USD USE ARCHA ARCHB ARCHC ARCHD ARCHE B5 B4 B3 B2 B1 B1L B0 B0+ 8x10in 10x12in 11x14in 12x12in 16x20in 24x30in 30x40in 36x44in 50x64in 60x75in 64x80in 30x40cm 40x60cm 60x90cm
Borderless/Borderless: *Off On
AutoCut/Auto Cut: *Off SingleCut DoubleCut NormalCut
Density/Color Density: 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 *100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
DryingTimePerPrintHeadPass/Drying Time per Print Head Pass: *0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
PaperFeedAdjustment/Paper Feed Adjustment: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 *70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
PaperSuction/Paper Suction: *Standard 1 2 3 4
PlatenGap/Platen Gap: *Auto Wider Wide Standard Narrow

With a lot of power comes a lot of options, that was fun! And finally I understand what my printers are really able to do, information so hard to find in manuals and sales info.

What other options do we have?

Continue reading this. For example:

lp -o landscape drawing.pdf

… is an option.

Putting it all together

Based on the example before, we could do:

lp -d Epson-Stylus-Pro-11880 -o media=Custom.1059x1500mm drawing.pdf

… for a 1500mm print from a 42 inch roll.

And the configuration possibilities seem endless, and when all options (-o abc -o def -o …) are defined properly, the process is under control. No surprises any more when printing and that is the power of CUPS for macOS and Linux versus Windows printing. But wait…

And… The finishing touch!

With knowledge about Unix/Linux printing it becomes tempting to automate things. There are two things to consider:

 • Look for Creating Saved Options, for creating “instances” of your printer with exactly the right settings – mostly paper sizes.
 • Consider using BASH scripts for hassle free printing. Example:
  $ ./drop_A0_pdf_on_me.sh

Hope you liked it so far, by writing I learned a lot myself too! Now, where were we… BricsCAD and Printing!

BricsCAD and Printing

That was a long introduction with details on PDF and CUPS. What it means for BricsCAD: Forget about PC3 files, it all boils down to creating proper PDF’s.

Considerations

 • All printing is centred around Print as PDF.pc3
 • Consider filing your print PDF’s for later reproduction purposes.
 • Do CPAGESETUP: Print as PDF.pc3 is greyed out, there are no other printers.

Setting up media sizes

CPAGESETUP results in this:

Page setup BricsCAD Linux

At this point something is odd:

 • If you do ctrl-p > Preview, you get a proper PDF.
 • If you do ctrl-p > <Enter>, you get an A0 proposition and a custom size, made with button 2, is not in the list any more.
 • That problem does not occur when doing a -plot command. So -plot is a workaround, just as saving the Preview.
 • It is temporary, it has the attention of developers (2019-08-30)

Additional Notes

This information screams for further automation…

How to get a Lisp list of CUPS printers?

By piping things I could transform $ lpstat output to an impressive but Q&D one liner that generates the requested list, paste this in a terminal:

echo ")" | (lpstat -p | sed 's/printer /(\"/' | cut -d ' ' -f 1 | sed 's/$/\")/' &amp;&amp; cat) | (echo "(\"cups_printers\"" &amp;&amp; cat) | tr '\n' ' '

This results in a list, which can be processed in Lisp:

("cups_printers" ("Epson-Stylus-Pro-11880") ("EPSON_ET_4750_Series") ("Xprinter-XP-360B") )

How to get the paper size of a layout?

Retrieving the paper size of a layout in Lisp, more paste, not working yet (2019-08-31), looks like:

(vla-get-canonicalmedianame (vla-item (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (getvar 'ctab)))

This, combined with a table that links pc3 media sizes to CUPS media sizes and some Lisp and BASH programming might be the inspiring thought for anyone of creating a cupsplot command 🙂

Next…

Continue with part 8: Maybe later…

The Linux BricsCAD pages, part 4: Tuning Linux

Optimizing your Linux CAD environment. A proper work space means increased speed and optimized working pleasure…

THIS ARTICLE IS UNDER CONSTRUCTION. YOUR POSITIVE INPUT IS APPRECIATED.

All related parts: 1: Introduction 2: Linux base install 3: More user software 4: Tuning Linux 5: Tuning your software 6: Getting BricsCAD working 7: Publishing your drawings

GUI

Position taskbar

I think Microsoft did a good job putting it down. Every movement of your head up is a burden on your neck vertebrae. So you may consider and act:

RMB Panel > Panel Prefs > unlock
LMB move (on handle, edge)
RMB Panel > Panel Prefs > lock

Status notifier

The status bar, the most right panel with indicators…

RMB > Panel > Add New Items > Action Buttons, Keyboard Layouts, Screenshot, Show Desktop, Workspace Switcher > Add button > ...

Ordering icons: RMB > Move

Keyboard layouts

Now that you have a panel entry for keyboard layouts, configuration is needed. This depends on where you live. I have an “English (US)” layout and want to add an “English US international with dead keys” layout. For switching I want to use the keys left-ctrl+left-shift.

Menu > Settings > Keyboard > Tab Layout > [] Use system defaults > Add, "English (US, int., with dead keys)" > OK > Change layout option: Left Ctrl + Left Shift > Compose key: Right Win > Close

Tick tock

Optionally change time area Clock:

RMB > Properties: format field > %A, %d-%m-%Y, %T

Font DPI settings

Menu > Settings > Appearance > Tab Fonts > DPI

Have some windows open and play with settings. For example, my 40″ 4k screen is set to 130 dpi. BricsCAD deals reasonably good with it.

Theming

Really? Okay, just a bit then, before we discuss things like “ugly”.

Active window themes

A coloured window title bar shows what window has focus. Out of the box, only “Daloa”, “Kokodi” and “Moheli” offer that. See:

Menu > Settings > Window Manager > Tab Style

Appearance

In general, lots of settings are scattered but can be found under Whisker > Settings. For example, dpi is one but you may want to increase font sizes too – a tab under Appearance. Play around… If you want less fancy, more functionality, contrast:

Menu > Settings > Appearance > Tab Style > Adwaita (dark?)

Icons… Very personal but functionality is important too. For example, I work often with LibreOffice master documents and “Humanity” has different icons for .odm files.

Menu > Settings > Appearance > Tab Icons > Humanity

Networking

SMB Linux client example

 • Everything as root.
 • Install:
  apt install cifs-utils
 • Obtain the IP number of the server with the name of the share.
  For example, 10.105.1.1/sharename, sharename is “projects” in this example.
 • Create a local directory /data/servername/sharename, for example
  mkdir -p /data/projects
 • Change the rights of sharename to 2770 and owner and group to username. For example
  cd /data/
  then
  chown JanJansen:JanJansen projects/
  then
  chmod 2770 projects/
 • Add the following line to /etc/fstab:
  nano /etc/fstab
  Then, add this line at bottom:
  //10.105.1.1/projects /data/projects cifs uid = 1000,gid = 1000,credentials=/etc/samba/user,noexec 0 0
  then ctrl-s and ctrl-x.
  • Using systemd, this link contains this, which may be interesting for laptop use, travellers:
   //host/share /net/share cifs noauto,nofail,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target,x-systemd.device-timeout=10,workgroup=workgroup,credentials=/foo/credentials 0 0
 • Put data in file /etc/samba/user:
  nano /etc/samba/user
  add this
  username=JanJansen
  password=yap@ssword

  then ctrl-s and ctrl-x.

NFS

Where Samba is based on SMB technology, reverse engineered Windows server stuff, NFS is for Unix networks.

If you don’t need SMB, go for NFS. There are times we go “off grid”. Packed with a data copy we work in a far away country without internet and our (NedCAD) workstations utilize only NFS where one Linux workstation exports the data copy to other Linux clients. Back home, we rsync everything to the main server.

Interesting for military and all other kinds of off grid operations too, but that is outside the scope of this post. If you want to implement it, read for example this post.

More…

Screensavers, power management

In 19.10 it became a bit confusing. However, it seems safe to state that if you apply settings in “Screensaver”, it overrules the rest of the other – possibly conflicting – settings. So start with the first item below:

Menu > Settings > Screensaver > ...
Menu > Settings > Session and Startup > ...
Menu > Settings > Power Manager > ...

But… This does not always work (20.04) and using your search engine gives tons of often useless results. So read on about xset and LightDM…

Xset

Command xset is a user preference utility for X-Windows. An overview of current settings can be retrieved with: xset q. So xset s off -dpms turns the screen saver function off and disables Energy Star DPMS features. See man xset for more…

LightDM

LightDM is the display manager… LightDM starts the X servers, user sessions and greeter (login screen).

What kind of problems can be solved here? Quoted from the TOC:

 • Disabling Guest Login
 • Hiding the User List
 • Allow Manual Login
 • Setting an Automatic Login
 • Changing the Default Session
 • Changing the Greeter
 • Adding System Hooks
 • Changing the Wallpaper
 • Help, I can’t see my Desktop!

More information can be found on the Ubuntu LightDM page.

Dual monitor support

Running into trouble with dual monitor configs, example with two Full HD monitors? Create an executable .sh shell script file, you can add a link to it in “Session and Startup” and or create a launcher (RMB panel). It can contain something like this, tune to your needs, don’t just copy:

#!/bin/sh
xrandr --output VGA-0 --mode 1920x1080 --pos 1920x0 --rotate normal --output DVI-0 --off --output HDMI-0 --mode 1920x1080 --pos 0x0 --rotate normal

These kind of scripts come in handy when you change monitor layouts often, laptop with additional monitor and beamer for example.

Next…

Continue with part 5: Tuning your software

The Linux BricsCAD pages, part 3: More user software

So you have a running system with almost all software installed, out of the box. But there is more: This page… With a huge amount of additions.

THIS ARTICLE IS UNDER CONSTRUCTION. YOUR POSITIVE INPUT IS APPRECIATED.

All related parts: 1: Introduction 2: Linux base install 3: More user software 4: Tuning Linux 5: Tuning your software 6: Getting BricsCAD working 7: Publishing your drawings

Preparing for software installation

As preparation, a list of packages that are handy and not in the standard installation follows, “apt install” (as root) is the command for this.

Do not simply install everything, just take what you need.

 • You can copy the table and paste (ctrl-v) it in LibreOffice Calc, cell A1.
  • Now you have all data in columns A, B, C and D
 • Next, remove direct formatting of cells:
  • ctrl-a
  • ctrl-m.
 • In Mousepad, you can paste contents of column A
 • Suppose you want to install package5, package13, package20 and package45.
 • Create a text line as followed:
  • apt install package5 package13 package20 package45
 • Copy this line to the clipboard
 • Open a terminal ctrl-alt-t
  • Enter “sudo su” with password when asked. You have root privileges (#).
  • Paste the apt install … text line on the command line. Installation should start.

Choose your tools

 • If you don’t need it, don’t install it. Make sure you know what you are installing
 • You can sort the table by clicking once or twice on the headers.
 • The links are for helping you decide…
PROGRAMCLASSFUNCTIONMORE
clementineaudioaudio playerhttps://en.wikipedia.org/wiki/Clementine_(software)
ardouraudiosound editinghttps://en.wikipedia.org/wiki/Ardour_(software)
audacityaudiosound editinghttps://en.wikipedia.org/wiki/Audacity_(audio_editor)
gimpbitmapsbase bitmap editinghttps://en.wikipedia.org/wiki/GIMP
huginbitmapspano, perspectivehttps://en.wikipedia.org/wiki/Hugin_(software)
rawtherapeebitmapsraw editorhttps://en.wikipedia.org/wiki/RawTherapee
flameshotbitmapsscreen dumpshttps://flameshot.js.org
meldfilescompare fileshttps://en.wikipedia.org/wiki/Meld_(software)
pcmanfmfilesfile browserhttps://en.wikipedia.org/wiki/PCMan_File_Manager
spacefmfilesfile browserhttps://en.wikipedia.org/wiki/SpaceFM
p7zipfilesfile compressionhttps://en.wikipedia.org/wiki/7-Zip
p7zip-fullfilesfile compressionhttps://en.wikipedia.org/wiki/7-Zip
grsyncfilesfile synchronizationhttps://en.wikipedia.org/wiki/Grsync
k4dirstatfilesmapping file sizeshttps://en.wikipedia.org/wiki/WinDirStat
gprenamefilesrenaminghttps://en.wikipedia.org/wiki/GPRename
exfat-utilsfilessupport exfathttps://en.wikipedia.org/wiki/SD_card#exFAT_filesystem
fonts-croscorefontscompatible fonts tinos (times new roman), arimo (arial) en cousine (courier)https://en.wikipedia.org/wiki/Croscore_fonts
fonts-crosextra-caladeafontsfont caladea (cambria)https://en.wikipedia.org/wiki/Croscore_fonts
fonts-crosextra-carlitofontsfont carlito (calibri)https://en.wikipedia.org/wiki/Croscore_fonts
blendergraphics3d modellinghttps://en.wikipedia.org/wiki/Blender_(software)
freecadgraphicsCADhttps://en.wikipedia.org/wiki/FreeCAD
geeqiegraphicsbitmap viewerhttp://www.geeqie.org/
graphvizgraphicsdiagramshttps://en.wikipedia.org/wiki/Graphviz
inkscapegraphicsSVG editorhttps://en.wikipedia.org/wiki/Inkscape
pstoeditgraphicscli conversionshttps://en.wikipedia.org/wiki/Pstoedit
bluefishinternethtml editinghttps://en.wikipedia.org/wiki/Bluefish_(software)
telegram-desktopinternetmessengerhttps://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_(software)
filezillainternetSFTP programhttps://en.wikipedia.org/wiki/FileZilla
chromium-browserinternetweb browserhttps://en.wikipedia.org/wiki/Chromium_(web_browser)
remminanetworkVNC programhttps://en.wikipedia.org/wiki/Remmina
ssvncnetworkVNC viewer ssl/sshhttps://en.wikipedia.org/wiki/X11vnc
openvpnnetworkVPN networkinghttps://en.wikipedia.org/wiki/OpenVPN
scribusofficeDTP programhttps://en.wikipedia.org/wiki/Scribus
calibreofficee-book editorhttps://en.wikipedia.org/wiki/Calibre_(software)
pdfsamofficepdf assemblinghttps://en.wikipedia.org/wiki/PDF_Split_and_Merge
pdfshufflerofficepdf assemblinghttps://sourceforge.net/projects/pdfshuffler/
okularofficePDF viewerhttps://en.wikipedia.org/wiki/Okular
glabelsprintinglabel printinghttps://glabels.org/
xsanescannersoftware for scannershttps://en.wikipedia.org/wiki/Scanner_Access_Now_Easy
vokoscreenscreencastscreen recordhttps://github.com/vkohaupt/vokoscreen/blob/master/README.md
wmctrlscreencastwindow information and settinghttps://en.wikipedia.org/wiki/Wmctrl
keepassxcsecuritypassword managementhttps://en.wikipedia.org/wiki/KeePassX
openssh-serversecuritysecure shell accesshttps://en.wikipedia.org/wiki/OpenSSH
bleachbitsystemthe cleaning ladyhttps://en.wikipedia.org/wiki/BleachBit
cifs-utilssystemsamba networkinghttps://wiki.samba.org/index.php/LinuxCIFS_utils
dkmssystemkernel compilinghttps://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Kernel_Module_Support
fontforgesystemfont editorhttps://en.wikipedia.org/wiki/FontForge
gnome-system-monitorsystemtask managementhttps://help.gnome.org/users/gnome-system-monitor/
gpartedsystempartitioninghttps://en.wikipedia.org/wiki/GParted
smartmontoolssystemSMART data from diskshttps://en.wikipedia.org/wiki/Smartmontools
synapticsystemsoftware managementhttps://en.wikipedia.org/wiki/Synaptic_(software)
usb-creator-gtksystembootable USB stickshttps://en.wikipedia.org/wiki/Startup_Disk_Creator
xfce4-goodiessystemxfce4 pluginshttps://goodies.xfce.org/
geanytexttext editorhttps://en.wikipedia.org/wiki/Geany
geany-pluginstexttext editorhttps://en.wikipedia.org/wiki/Geany
scitetexttext editorhttps://en.wikipedia.org/wiki/SciTE
smplayervideovideo playerhttps://en.wikipedia.org/wiki/SMPlayer
vlcvideovideo playerhttps://en.wikipedia.org/wiki/VLC_media_player
winffvideoffmpeg guihttps://code.google.com/archive/p/winff/
virtualboxvirtualizationvirtualizationhttps://en.wikipedia.org/wiki/VirtualBox
virtualbox-guest-additions-isovirtualizationvirtualization extentionhttps://en.wikipedia.org/wiki/VirtualBox

Additional remarks

 • Check the output of your terminal carefully for errors.
 • Fonts that are compatible with Microsoft fonts in terms of geometry:
  • fonts-croscore for
   • Times New Roman (Tinos)
   • Arial (Arimo) and
   • Courier (Cousine)
  • fonts-crosextra-carlito for Calibri and
  • fonts-crosextra-caladea for Cambria.

Snap

Some packages are better used as snap packages. Please check first if there is an install in synaptec in order not to install twice. If a package is already installed you’ve got two valid packages and you should or could remove one. For example, youtube-dl is a dependency of smplayer. So snap install youtube-dl is okay, but the next step could be apt remove youtube-dl. On the other hand, you may want to keep both. Command which youtube-dl should tell you where the program is located.

 • https://snapcraft.io/youtube-dl
  sudo snap install youtube-dl
  Rationale: Older versions often don’t download media properly.
  UPDATE: Parasitic organization RIAA wasn’t so pleased with sharing our culture, so an alternative approach is added below. No comments including “PaRIAA” or “DiarRIAA”, now is the time to laugh and for the rest it sucks.
 • https://snapcraft.io/blender
  sudo snap install blender --channel=2.79/stable --classic
  Rationale: If you have older blend files, they behave as intended in this latest period before the 2.80 revolution.

AppImage

Download, change rights to executable and run. That is the principle of an AppImage, that contains all needed to run. I tend to keep them in my home directory and make shortcuts to the Whisker by using menu editor.

/usr/local/bin

This is the dedicated place on your system to store your own program collection. Normally it is attractive to put them somewhere in your home directories, but system wide you have to be here. So youtube-dl is an example of it:

 • youtube-dl:
  sudo curl -L https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -o /usr/local/bin/youtube-dl
  sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl

  Updating: youtube-dl -U
  Usage: youtube-dl <URL>

PPA’s

Personal Package Archives. Not discussed here in detail. If you run into trouble with a checked and secure package from the official distributions, and there are ppa’s, you can consider using them. But you also effectively give access to the ppa maintainer – a security issue.

Some packages are bleeding edge. They are added in the table but you may want to use alternatives for now (2020 Okt.):

 • Currently no entries 😉

Next…

Continue with part 4: Tuning Linux

The Linux BricsCAD pages, part 2: Linux base install

So Xubuntu it is. Ready to install?

2020-10-25: An installation of 20.10 did fail, resulting in a proper install of 20.04, see https://vanderworp.org/en/amd-pro-4650g-workhorse/ for details…

THIS ARTICLE IS ALWAYS UNDER CONSTRUCTION. YOUR POSITIVE INPUT IS APPRECIATED.

All related parts: 1: Introduction 2: Linux base install 3: More user software 4: Tuning Linux 5: Tuning your software 6: Getting BricsCAD working 7: Publishing your drawings

Preparation

You need partitions, free disk space. Assumed is an empty, new system. In case of existing operating systems, consider a back-up before creating a place for Linux and installing it.

Download

LTS or not

I tend to install the “latest and greatest”. However, I often run into serious trouble with hot versions. So, resisting the temptation, it is smart to choose a LTS (Long Term Support) version. Xubuntu 20.04 to be precisely. In 2022 I’ll update probably to version 22.04. Before that is done, images are made of the working installation.

Where to get all files?

Download an iso file from https://xubuntu.org/download.

Installation

 • Start up and usually call F12 / F11 / F2 / del for a BIOS startup menu when starting a computer. Some old computers have difficulty installing from USB, then bake a DVD first.
 • Current Linux distro’s expect UEFI, so there is no reason to disable it. For older distro’s, UEFI can be annoying, dive into the BIOS and make sure you can start without UEFI. General: installation is straightforward, follow all instructions and everything is (usually) good. It is to consider arranging some things differently …
 • About asking installing proprietary drivers… Try not to, in most cases it is okay.
 • About partitioning a drive, use GPT as partition table. This eliminates all kind of discussions about primary, extended and logical partitions. And keeping things simple, for a workstation that is reinstalled after a limited number of years, is obvious. What partitions do we need?
  • First a new GPT partition table
  • Then we need an ESP, an EFI System Partition. Reserve for example 1 or 2 GB’s for this it will always be enough.
  • One ext4 partition with mount-point “/”
  • A swap partition (the kernel likes it) that is, for example, the half or whole amount of RAM.
 • Just follow the installation steps and you can’t go wrong.
 • Also do all updates when finished.

Next…

Continue with part 3: More user software

The Linux BricsCAD pages, part 1: Introduction

Linux is about choice, freedom and security. Great news but it looks hard to deploy a professional CAD environment in Linux. BricsCAD is the key to it and these pages are to help unlock it, from A to Z.

THIS ARTICLE IS UNDER CONSTRUCTION. YOUR POSITIVE INPUT IS APPRECIATED.

All related parts: 1: Introduction 2: Linux base install 3: More user software 4: Tuning Linux 5: Tuning your software 6: Getting BricsCAD working 7: Publishing your drawings

CAD and Linux were difficult to combine until a few years ago. Ironically, because many CAD systems have started on Unix. But that aside.

There are a few great freedom based basic CAD programs for small projects. But for serious and professional work, there was actually nothing. Bricsys has changed that with a closed source application BricsCAD. For an overview of CAD programs, look at this.

Why these pages?

Why invent the wheel? With so many possibilities for software and configuration in Linux, many things can go wrong. You’ll notice it takes long to troubleshoot errors or just find out how to configure things.

These pages are based on a working solution.

Even that is no guarantee things will be the same, different hardware can cause different problems for example. But, I think it might help a lot of people to get familiar with a great experience, instead of getting frustrated. And remember, there are tons of information on the net, use it. And a lot of people willing to help within the community.

Another thing, splitting all in dedicated pages results in more possibilities, not using Xubuntu but Debian plus XFCE keeps other pages valuable for example.

Why you should not use BricsCAD in a Linux environment

Windows releases have focus of Bricsys. Linux and macOS lag behind. You’ll probably hit more bugs with Linux, just like performance, 3D graphics will probably be a bit slower, 2D is okay.

I think it is fair to speak that out loud. You should ask yourself the question whether all pluses and minuses justify a decision to walk a Linux plus BricsCAD road. If you have a Linux system, it is a good idea to download a 30 day trial.

Having said that, it should be mentioned that Bricsys support is outstanding, problems are solved very fast. Besides that, the more users on the Linux plus BricsCAD road, the smaller the differences become between OS specific variants.

Personally, I think I made a good choice following this road and I hope you’ll join me! If that is the case, you’ll find these pages more than valuable.

What is used?

Hardware

$ cat /proc/cpuinfo
...
AMD A10-7870K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G
...

So an AMD APU is used. That covers the graphics and computing and is a safe and cost effective solution. AsRock motherboard by the way, recommended because of their support.

Operating system

A workstation based on Xubuntu … Level: A little familiar with Linux is desirable but otherwise, your search engine is your friend. This page should be a good start.

What is Xubuntu? It is Ubuntu Linux with an Xfce Desktop Environment “look&feel”, being basic, without bloat, perfect for a production environment.

Many Ubuntu flavours have already been tried. All these flavours have their pros and cons, but net, Xubuntu is the most appealing, it is simple like Windows 7 classic, XP and still offers many possibilities by installing packages of other Linux flavours.

Tailoring a system requires effort. For many people, Ubuntu is standard, out of the box – just like macOS and Windows – also good enough. For power users, the following pages can be inspiring. Don’t expect eye candy on Xubuntu.

BricCAD running on the newest Linux versions is not a good idea. That is why we always try to lag behind with versions. It is also very tempting to go for Debian with XFCE, but for now we stick to Xubuntu.

Things to remember

terminal: In a terminal you enter commands. Search in your menu or try ctrl-alt-t.

sudo: Sudo ensures that you can perform tasks as installations as “root” (admin). If you read: sudo command_x, remember that you can also permanently work as root by first typing “sudo su“, back to the user: “exit“. If it says “# command“, do it as root and if it says “$ command“, do it as a user.

RMB is short for Right Mouse Button. And there are LMB and MMB and even 2LMB and 2MMB.

Next…

Continue with part 2: Linux base install

The Linux BricsCAD pages, part 6: Getting BricsCAD working

BricsCAD runs on Windows, macOS and… Linux. Hello security, privacy and independency! There are also some caveats and this post deals with them.

THIS ARTICLE IS UNDER CONSTRUCTION. YOUR POSITIVE INPUT IS APPRECIATED.

All related parts: 1: Introduction 2: Linux base install 3: More user software 4: Tuning Linux 5: Tuning your software 6: Getting BricsCAD working 7: Publishing your drawings

Installation

Installing is just as straight forward as other versions: Download from bricsys.com, run the .deb file, start the program and choose trial or enter your license code.

Tuning

Actually, everything seems to run reasonably fine. I installed CuLite, it makes things easier. I like to link to this older post, maybe some things are useful here: https://forum.bricsys.com/discussion/30468/amd-gpu-some-reccomended-settings-when-running-bricscad/p1.

Next…

Continue with part 7: Publishing your drawings

The Linux BricsCAD pages, part 5: Tuning your software

THIS ARTICLE IS UNDER CONSTRUCTION. YOUR POSITIVE INPUT IS APPRECIATED.

All related parts: 1: Introduction 2: Linux base install 3: More user software 4: Tuning Linux 5: Tuning your software 6: Getting BricsCAD working 7: Publishing your drawings

LibreOffice

Sometimes LibreOffice (LO) tries to be too smart. If you type MHz, you don’t want Mhz but there are plenty examples with multiple capitals you want to keep. Automatic placement of capitals as first character is annoying in Calc. Here we go…

 • Languages
  • Use synaptic to search for “hunspell”, select languages for installation (like hunspell-xx) and apply.
  • LO: Menu > Tools > Options > Language Settings > Languages > Default …
  • Activated after restarting LO
 • In Writer > bottom screen > LMB “language X” > more
 • Menu > Tools > AutoCorrect options:
  • Tab Options: Everything turned off. Maybe you like “URL Recognition”.
  • Tab Localized Options: Everything turned off, quotes too.
  • Be aware it is set per language, more languages means setting it again.

Firefox

This web browser deserves tuning. Privacy is an issue these days. See for example this article with links to extensions. Other functions can be added too so it’s time for add-ons, extensions.

Installing your old environment is possible too. For example, export and import your “Logins & Passwords” and bookmarks. Missing an import button? Search the net, it will probably get fixed in time.

Then there is the weird ctrl-tab and ctrl-shift-tab behavior – “it is not a bug, it is a feature”. See this article for a not working solution, so we’re stuck with the ctrl+page-up and ctrl+page-down alternative, yes you need long fingers if you can’t use your right ctrl and yes, people have never visited the moon and yes, this is an awesome improvement like walking backwards home or upside down or whatever. Moz://a… THINK!!

First paste about:config and be careful 🙂 Then… When you alt+lmb, you want to “save as”. Enter browser.altClickSave in the Search space. 2lmb on tag browser.altClickSave and see the value change from false to true. Hmm, looks broken. Again: Moz://a… THINK!!

So let’s continue with working wonderful things!

Paste about:addons as address for your local settings, take some time to browse for Firefox Add-ons

 • Cookie AutoDelete: Quote… “Control your cookies! This WebExtension is inspired by Self Destructing Cookies. When a tab closes, any cookies not being used are automatically deleted. Whitelist the ones you trust while deleting the rest. Support for Container Tabs.”
 • DuckDuckGo Privacy Essentials: Quote… “Privacy, simplified. Our add-on provides the privacy essentials you need to seamlessly take control of your personal information, no matter where the internet takes you: tracker blocking, smarter encryption, DuckDuckGo private search, and more.” It changes your default search engine. I think this is not bad because Duckduckgo respects your privacy. If you want to change setting, paste about:preferences#search as address.
 • uBlock Origin: Quote… “An efficient blocker: easy on memory and CPU footprint, and yet can load and enforce thousands more filters than other popular blockers out there.”
 • Privacy Badger: Privacy Badger automatically learns to block invisible trackers.
 • Languages: In synaptic, search for “firefox-locale” and choose your additional language packs. If your language is okay, don’t install.
 • Dictionaries: Choose your languages and install…

Next…

Continue with part 6: Getting BricsCAD working

Printing labels: Xprinter XP-360B with drivers for Linux

This post covers installing Xprinter models XP-235B, XP-360B, XP-365B, XP-370B and possibly more models. In that case, please leave a comment. The Xprinter XP-360B has proven to be a valuable addition for the office, it is here in use for years now and is able to spit out labels at an insane speed. But for incidental labels it works fine too. Getting it running in Xubuntu (Ubuntu Linux plus XFCE) was a real challenge without known drivers. This page is aiming to help and should give enough clues for similar environments.

Installing

Web rot, old post from Gempur left without further clues. It was a PITA to get it working years ago… But, I tend to save a lot, drivers gone, drivers back: https://vanderworp.org/wp-content/uploads/2019/08/Linux64_v0.2.06.zip.

dmesg, not very helpful:

[ 6480.079317] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-pci
[ 6480.274571] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1fc9, idProduct=2016, bcdDevice= 1.00
[ 6480.274575] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 6480.280677] usblp 3-1:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x1FC9 pid 0x2016

The archive from 2013 contains an outdated pdf, currently running Xubuntu 20.04 it needs some clarification:

 • Extract the zip in “Downloads”
 • Terminal > sudo su
 • cd /home/username/Downloads/Linux64_v0.2.06
 • tar -xzvf tscdriver-0.2.06-x86_64.tar.gz
 • move all to an appropriate location, I did put dir tscdriver-0.2.06 in ~/
 • cd /home/username/tscdriver-0.2.06/
 • ./install-driver
start <TSC Printer Driver (x86_64)> install......
start copy files......
restart spooler - CUPS
[ ok ] Restarting cups (via systemctl): cups.service.
   install driver completed
 • Now go to Whisker > settings > printers and add a new printer.
 • Select “Xprinter XP-360B” > Forward > WAIT > Provide ppd > Browse to /home/username/tscdriver-0.2.06/ppd and select driver TDP-245Plus.ppd.
 • That’s it.

Printing labels

But how do we print labels? A good start is gLabels. Make a template for your label size and go testing, it works well!

CAD: An approach to mathematical curves for engineering, part 0, just hackish.

Part 0: Drawing mathematical functions in BricsCAD and AutoCAD. Calculating x and y values with a spreadsheet and drawing the curve in BricsCAD (and AutoCAD, ZWCAD). Post-processing: smoothing and exporting as SVG for LibreOffice, PDF.

This is a series about creating mathematical curves in BricsCAD (and AutoCAD).
Part 0, just hackish with a spreadsheet, result driven.
Part 1, the math, understanding ways to iterate.
Part 2, the coding, techniques available.

Mathematical curves in BricsCAD and AutoCAD. This part shows how you can do this in a simple way.

With LibreOffice Calc, Inkscape and Notepad++ you have the tools, free software. The rest is a matter of doing. The following is an example, lots of viewing and learning pleasure!

https://www.youtube.com/watch?v=46t4YBz_mEM

Hoe je een camper-bus wel goed isoleert

Sommige filmpjes over het isoleren van campers laten zien hoe je het vooral niet moet doen. Er wordt heel wat structureel fout gedaan. Het punt is dat veel mensen in hun enthousiasme aan de gang gaan zonder echt goed te begrijpen wat de gevolgen van hun acties zijn. Vocht wordt opgesloten, PUR-spuitbussen worden leeg gespoten, de voorwaarden voor een desastreus roestproces zijn geschapen. Een goed moment om wat basale principes door te nemen. Iedereen die een camper-bus wil bouwen, of een wooncontainer, een onderzeeër, enzovoorts, zou dit moeten begrijpen.

Fouten zijn niet makkelijk te herstellen en kunnen je camper verwoesten. En fouten worden vaker gemaakt dan je zou denken, ook door “professionals”.

Disclaimer: Ik heb de waarheid niet in pacht maar probeer mijn verstand te gebruiken om mensen te helpen met het begrijpen van isolatieconcepten. Als je fouten vindt, aanvullingen hebt, laat het dan even weten.

Intermezzo: Wat je moet weten over het dauwpunt.

Wat is de dauwpuntstemperatuur of het dauwpunt?

Lucht bevat waterdamp. Koude lucht kan minder goed vocht bevatten. Als de temperatuur daalt dan neemt de relatieve vochtigheid daardoor toe. Als de temperatuur verder daalt dan komt er een moment dat de relatieve luchtvochtigheid 100% is: De lucht is verzadigd en kan niet meer waterdamp bevatten. Daalt de temperatuur nog verder, dan ontstaan waterdruppeltjes: Dauw.

Courtesy Weerplaza.nl

Het dauwpunt is dus de temperatuur van een mengsel lucht met vocht waarbij de luchtvochtigheid 100% is. Onder die temperatuur ontstaat dauw. De dauwpuntstemperatuur is dus een kwaliteitskenmerk van lucht.

Waarom beslaan autoruiten niet tijdens een koude, regenachtige dag?

Je kunt makkelijk een conclusie trekken uit dit verhaal, denk aan een autokachel die buitenlucht verwarmt en naar binnen blaast: De hoeveelheid vocht in die lucht verandert niet. De temperatuur stijgt wel en dan neemt de relatieve luchtvochtigheid af. Het dauwpunt blijft echter constant.

Dat is dus de reden waarom de auto aan de binnenkant niet nat wordt door condensatie op ijskoude vlakken, zoals ruiten en deuren, als de kachel aangezet wordt en warm is. We laten inzittenden die vocht produceren voor het gemak buiten beschouwing.

Waarom je de airconditioning wil aanzetten in een koude auto.

Overigens doet een airconditioning min of meer hetzelfde, stel dat het dauwpunt buiten 10 graden is en de airco koelt tot 5 graden. In dat geval gaat het dauwpunt ook omlaag naar 5 graden en wordt condenswater door de airco afgevoerd. Je krijgt dan droge, drogende, lucht binnen met een dauwpunt van 5 graden. Ideaal voor als de kachel en motor nog niet op temperatuur zijn.

En als je niets doet?

Zet je mensen in een ruimte met beperkte ventilatie, dan gaat het dauwpunt snel omhoog. Mensen geven veel vocht af via adem en zweten.

Condensatie in een normale bestelwagen

Condensatie is geen probleem

Condensatie in een bestelbus is geen probleem, in je huis wel.

 • Materialen zijn redelijk bestand tegen vocht en kunnen niet rotten – denk aan schimmels en bacteriën.
 • Voldoende ventilatie verwijdert vocht, een laag dauwpunt helpt daarbij.

Hoe lost een autofabrikant condensatie op?

Dwarsdoorsneden dak van bestelbus: Wel condensatie maar het kan altijd weg.
 • “Vijvertjes” waar water in kan blijven staan worden vermeden, alles loopt scheef af en is aan de onderkant open.
 • Condensatie wordt beperkt door condensvlakken af te dekken (autodeur).
  • Wel in cabine
  • Niet, of beperkt, in laadruimte
Dwarsdoorsnede van een autodeur: Door de binnenkant af te dekken kan vocht nauwelijks condenseren tegen de koude buitenkant.
 • Kokers en deuren hebben openingen op laagste punten zodat water altijd weg kan lopen. Een goede garage prikt verstoppingen door. PUR in de kokers is dus een heel slecht idee.
 • De auto bevat een kachel of airco voor een lage relatieve vochtigheid.
 • Ventilatielucht kan makkelijk wegstromen: Voor erin, achter eruit.

Zelf doen: Box in box

Een doos in een doos, zo zou je je interieur kunnen zien.

 • Koudebruggen: de verbindingen tussen de dozen.
 • Ventilatie tussen de dozen niet, zo min mogelijk, belemmeren.
 • Isolatiebasis op de buitenkant van de binnendoos: Moeilijker maar beter voor ventilatie.

Isolatie van een bestelwagen

 • Primaire doelen
  • meer comfort
  • minder condensatie
 • 0% isolatie, 100%, of iets ertussen.

Isolatieconcepten

0 graden buiten
20 graden binnen, interieur
Buitenlaag carrosserie (links, zwart), binnenlaag dampdicht gebouwd (rechts, zwart), isolatie (groen).

I: Geen aanvullende isolatie, wel een isolerende luchtlaag, condensatie in interieur bij hoog dauwpunt. Veel warmte nodig voor comfort.

II: Isolatie 100% op binnenkant carrosserie, geen condensatie in interieur. Niet haalbaar zonder afwatering en ventilatie ongunstig te beïnvloeden, niet reëel.

III: Isolatie 100% op buitenkant binnenlaag, geen condensatie in interieur. Veel werk, wel reëel, de beste oplossing en vrijwel geen verandering aan het voertuig zelf.

IV: Isolatie 80% op binnenkant carrosserie met bijvoorbeeld zelfklevend cellenrubber, weinig condensatie in interieur. Niet ideaal, wel te doen. Let op afwatering en ventilatie van spanten die niet geïsoleerd mogen worden. Fouten, water opsluiten, zijn desastreus.

Materialen

Materiaalkeuze is lastig. Welk klimaat is de toepassing? Hoe belangrijk is de isolatie? Hoeveel gewicht ga je toevoegen, iedere kilogram extra kost je ook extra brandstof. Overweeg je spaanplaat en multiplex? Dat zijn zware materialen. Isolatiematerialen zijn echter licht.

Wat kost het aan extra brandstof?

Dit wordt gokken maar het geeft een grove indicatie…

Je lege bus van 2000 kg verbruikt 1:14 en je rijdt 15.000 km per jaar. Je stopt er een interieur in van 500 kg en je verbruik gaat naar 1: 12. Een liter diesel kost 1,40 euro. Je schrijft je interieur af in 5 jaar, 75.000 km.

Brandstofkosten leeg: 75000 / 14 * 1.4 = 7500 euro
Brandstofkosten met interieur: 75000 / 12 * 1.4 = 8750 euro
Brandstofkosten van 1 kg interieur: (8750 – 7500) / 500 = 2,50 euro per kg per 5 jaar

Met andere woorden: Licht bouwen betekent minder materiaalkosten maar ook een aardige besparing op brandstofkosten. Dus zet dat Ikea-keukentje uit je hoofd. Als je professionele bouwers werkbladen van 4 centimeter ziet plaatsen… OMG! En een ander punt is dat alles sneller slijt van extra kilo’s: remmen, koppeling, motor en bak, enzovoorts.

Bekledende, dragende materialen

Gebruik dragende materialen die vochtbestendig zijn. Bij bekledende materialen kan je jezelf afvragen of je op materiaaldikte kan besparen door de sterkte van spanten te benutten, een dunne gebogen plaat tegen een gekromd spant is aanzienlijk minder gevoelig voor trillingen dan een dikke vlakke plaat. Een vlakke dikke plaat is makkelijk te vervangen voor een dunne plaat waar verstijvingen opgeplakt worden, bijvoorbeeld aluminium profieltjes. Enkele voorbeelden van materialen:

 • Watervast plywood is voor de hand liggend, ~ 4 kg/m2 bij 6 mm dikte, denk ook eens aan:
 • PP (polypropeen, polypropyleen), goedkoop, licht en sterk maar lastig te lijmen. ~ 3.6 kg/m2 bij 4 mm dikte.
 • Al-PP-Al-sandwich (twee lagen aluminium met polypropeen ertussen, merknamen als “DiBond”). Voordeel hiervan is dat je zonder zetbank hoeken kan vouwen. Zaag daarvoor aan één zijde het aluminium weg. Een behoorlijk stijf materiaal, relatief licht en voor redelijke prijzen verkrijgbaar. 2 mm: 2.9 kg/m2, 3 mm: 3.8 kg/m2
 • Aluminium, dunwandig gebogen 1 mm: 2.7 kg/m2, vlakken 2mm: 5.4 kg/m2
 • Acceptatie van koudebruggen – of niet. Afhankelijk van ventilatie, dauwpunt. Hieronder is een PP-strip gebruikt, bijvoorbeeld 10mm dik. Je zou ook EPDM-strip(pen) kunnen gebruiken om metaal op metaal (warmtegeleiding) te voorkomen.

Vloer

De vloer heeft een aparte aanpak nodig:

 • Los (beperkt, “even eruit halen om schoon te maken”).
 • Isolatie, dragend, bijvoorbeeld PIR, XPS. Onder hout maar bijvoorbeeld onder aluminium plaat met een daarop een laag EPDM is ook mogelijk.
 • Ruimte tussen carrosserievloer en isolatie biedt wat ventilatie, controleer vloer regelmatig op vocht wat niet weg kan.

Isolatiematerialen

 • XPS, geëxtrudeerd polystyreen, niet te verwarren met geëxpandeerd polystyreen (wit piepschuim). Goed bestand tegen druk.
 • PIR, polyisocyanuraat, lijkt qua eigenschappen op XPS, isoleert wat beter maar is minder bestand tegen vocht. XPS is wat beter bestand tegen druk. PIR is goed bruikbaar maar XPS heeft meestal de voorkeur.
 • Op rol, bij voorkeur zelfklevend: Diverse soorten, bijvoorbeeld polyethyleen-schuim. Op plaatsen waar XPS niet mogelijk is of gewoon voor alles. Voordeel is gebruiksgemak, snijden en plakken. Nadeel is een wat lagere isolatiegraad en de hoge prijs.

Lijmen

 • SMP-lijmen zijn uiterst breed inzetbaar. Iets minder stevig dan PU-lijmen maar sterk genoeg en goedkoper. Voorbeelden: Polymax van Bison, maar die van Action is ook goed.
 • Contactlijmen op neopreenbasis, voor EPDM en stoffering op hout, aluminium, gelakt staal, …

Ventilatie

Als je geparkeerd staat, waar komt dan de lucht vandaan die je via een dak- of zij-ventilator wil afvoeren? Precies, een beetje hier en daar. De normale afvoer van lucht, de cabine is een overdruksysteem, zit vaak onder de achterlichten, soms met een klep die voorkomt dat er lucht de andere kant op gaat.

Als aanvoer is het een logische gedachte om de bestaande ventilator te gebruiken, ook tijdens stilstand.

Als je vervolgens afsluitbare ventilatieroosters in de binnendoos aanbrengt, onder en boven, dan los je twee problemen op. De ruimte tussen de dozen droogt automatisch en je creëert comfort.

Tijdens ritten wil je mogelijk de ventilatieroosters van de binnendoos altijd open hebben om de lucht van de kachelventilator af te voeren en de ruimte tussen de dozen te drogen – gunstig dauwpunt.

Tot slot…

Dit artikel is bedoeld als aanzet om onnodige en desastreuze fouten te voorkomen. Duidelijk mag zijn dat het een totaal ander process is als het isoleren, bouwen, van een huis – iets wat je weleens hoort. Compleet is deze post natuurlijk niet. Dingen die niet aan bod zijn gekomen:

 • Uitzetting en krimp meenemen in het concept. Als het buiten -10 en binnen 20 graden is dan ontkom je er niet aan om de gevolgen van verschillende uitzettingscoëfficiënten van de materialen mee te nemen in je constructie. Denk aan meer dilataties, dikkere lijmnaden en of zwevende schroefverbindingen bijvoorbeeld – verbindingen die zijdelings beperkt kunnen bewegen. PP zet over een lengte van 3 m meer dan 1 cm uit t.o.v. staal bijvoorbeeld, aluminium slechts 1 mm.
 • Materialen die tegen elkaar zitten kunnen gaan kraken tijdens het rijden. Je kunt dit oplossen met dilataties of juist goede verbindingen met bijvoorbeeld lijm. Ook smeermiddelen zijn mogelijk.

COVID-19: Zelf ontsmettingsvloeistof maken

Deze bladzijde bevat recepten voor uiterst effectieve ontsmettingsvloeistoffen die je zelf kunt maken op basis van de alcoholen ethanol en isopropanol. Ook de recepten van WHO (World Health Organization) zijn opgenomen in originele en aangepaste vorm. De ontsmettingsvloeistoffen zijn effectiever dan “water en zeep” en effectiever dan veel ontsmettingsproducten die “over the counter” zijn maar te weinig alcoholen bevatten. Het doodt vrijwel alle bacteriën en aardig wat virussen. Het is goedkoop en makkelijk te maken. Lees de bladzijde en kies een recept.

Persoonlijke ervaring: Alle recepten zijn handig op reis, in de auto, in hotels en in restaurants, openbare toiletten (toiletbril, deurklinken), voor je je tanden zet in een hamburger, als je huisdieren hebt en natuurlijk gewoon thuis na vieze klusjes met prullenbakken, toiletgangen, handen schudden (…), tuinieren, enzovoorts.

De beginbladzijde over COVID-19 staat hier.

Voordat je begint

 • Als je zelf aan de slag wil gaan: Ik houd je niet tegen maar lees dan wel het hele artikel, neem waarschuwingen uiterst serieus en hou je hoofd erbij. Met andere woorden: Overweeg het kopen van een bestaande verkrijgbare ontsmettingsvloeistof.
 • Net als bij commerciële handgels op alcoholbasis zijn deze recepten extreem brandbaar en moeilijk te blussen. Zorg voor snelle bereikbaarheid van CO2- of poederblussers en een (brand)deken. Ben je absoluut bewust van het brandrisico, zowel bij aanmaak als gebruik.
  • Gebruik het niet in de buurt van ontstekingsbronnen zoals kaarsen, aanstekers en een fornuis. Voorkom dat je met schone handen in een brandwondencentrum komt te liggen.
  • Blus een hand onder de waterkraan. Voorraad blussen met een CO2- of poederblusser. Water zal in eerste instantie averechts werken, gebruik het alleen als het niet anders kan, in dat geval sproeien of heel veel water gebruiken.
 • Als je besluit om een van de recepten te maken, denk dan ook aan anderen in jouw omgeving. Geef het weg of vraag een compensatie.
 • Als je deze informatie zinvol vindt, deel de link dan via sociale media.

Toepassing

 • Het gebruik is makkelijk, breng het aan op je handen, blijf wrijven tot alles verdampt is. Wrijf je handen niet af op bijvoorbeeld een handdoek, de vloeistof moet zo’n 30 seconden kunnen inwerken en zo veeg je het opgeloste huidvet niet weg.
 • Voor oppervlakten die niet tegen bleekmiddel kunnen is het ook bruikbaar met een verstuiver of een doek.
 • Op toiletten en in badkamers is vaak kraanwater aanwezig en dat maakt handreiniging daar veilig mogelijk. Toepassing in keukens betekent vaak toepassen in de buurt van diverse ontstekingsbronnen. Zolang de alcohol niet verdampt is zijn de risico’s hoog en voor kleine kinderen zonder toezicht onacceptabel hoog.
 • Het vertrekpunt van COVID-19 bevat meer informatie over bijvoorbeeld het gebruik van bleekmiddel en hoe je bedrijf en huis voldoende steriel kan houden.

Wat heb je nodig

De spullen die je nodig hebt:

 • Nieuwe of gebruikte (niet lekkende) handpompjes en handsprays: Om te vullen, altijd kleine flacons gebruiken, 50 ml bijvoorbeeld.
Afgedankt zeeppompje, afsluitbaar en prima voor onderweg.
 • Hergebruik de alcohol-verpakking voor opslag, die is speciaal daarvoor.
 • Een schone lege PET-fles van 1.5 liter en een trechter.
 • Maatbekers en of een goede keukenweegschaal.

De stoffen die je nodig hebt, afhankelijk van het recept wat je kiest:

 • Ethanol 95%, 99% of eventueel anders, 1 liter-verpakking. Het mag bio-ethanol zijn of farmaceutische ethanol. Als er “alcohol” op de verpakking staat dan mag je er vanuit gaan dat het ethanol is. Ethanol, opgenomen door de huid, is goed te metaboliseren door het lichaam.
 • Isopropanol 99.9%, 1 liter-verpakking. In beperkte mate opgenomen door de huid is het redelijk goed te metaboliseren.
 • Water, steriel en gedestilleerd of steriel en gedemineraliseerd is een optie maar moeilijk verkrijgbaar. Gekookt en gekoeld kraanwater – om de meeste bacteriesporen te doden – is goed genoeg in westerse landen met hoge drinkwaterkwaliteit. Doorkoken in een pan met deksel gedurende ~10 minuten en daarna versneld laten afkoelen, bijvoorbeeld in een bak met water.
 • Glycerol (is glycerine) in een hoge concentratie, vanaf 85%. Voor het reinigen van objecten is het niet gewenst (glycerol is zelf weer een voedingsbodem voor micro-organismen) en het heeft een negatief effect op ontsmetting. Er is vaak discussie over het uitdrogen van de huid. Alcoholen, in het bijzonder isopropanol, lossen huidvetten op. Daarom is afdrogen van de handen geen goede praktijk. Als de alcoholen kunnen verdampen dan blijft uiteindelijk het huidvet weer achter op de hand. Bovendien verlaagt afdrogen van de handen de ontsmettingsgraad aanzienlijk.
 • Waterstofperoxide, toegevoegd om bacteriesporen te doden en in principe niet nodig bij voldoende hygiëne en een hoge drinkwaterkwaliteit.

Aan de slag

 • Kies je recept
 • Doe alles buiten en heb brandblussers binnen handbereik.
 • Meng alles in een 1.5 liter PET-fles.
 • Met een trechtertje de flacons vullen, minimaal 4 stuks van 50 ml.
 • De rest terug in de lege alcoholfles en goed labellen.
 • Zet die voorraad op een koele, donkere, geventileerde en veilige plaats, buiten bereik van kinderen.

Recept 0: Niet kleverig

Je kunt grammen en milliliters door elkaar gebruiken. Uitgangsbasis is een fles 95% (bio-)ethanol van 1 liter (1000 ml).

StofMassa (gram)Volume (ml)
Bio-ethanol 95% v/v8131000
Isopropanol 99.9% v/v100127
Water, gekookt en gekoeld8787

Recept 1: WHO “Formulation 1”

World Health Organization heeft een recept op ethanol-basis staan op https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf. Het wijkt af van bovenstaande recept 0:

 • Er wordt alleen ethanol gebruikt, geen isopropanol.
 • Er wordt waterstofperoxide (H2O2) gebruikt om levensvatbare bacteriesporen te doden in de voorraad, het heeft geen effect tijdens gebruik. In Nederland en België niet nodig, niet gebruikt.
 • Het bevat glycerol.
 • Een uitwerking van dit recept staat op de bladzijde met de kwantitatieve analyse.

Recept voor 1 liter ontsmettingsmiddel. Je kunt grammen en milliliters door elkaar gebruiken. Dit recept wijkt een beetje af van het WHO-recept omdat er geen waterstofperoxide maar wel evenveel extra water is toegevoegd.

StofMassa (gram)Volume (ml)
(Bio-)ethanol 95% v/v684841
Glycerol1815
Water, gekookt en gekoeld160160
Totaal9341000

Tip: Voeg de ingrediënten in genoemde volgorde toe aan de container, fles. Glycerol is wat plakkerig, gebruik een deel van het water om de glycerol in je maatbekertje op te lossen – als je het niet rechtstreeks toevoegt.

Waar zijn de ingrediënten te koop?

Overweeg dat onderstaande stoffen geen farmaceutische kwaliteit zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat dat een probleem is.

 • Bio-ethanol 95% kan je kopen bij bijvoorbeeld “Action”. Deze heeft dezelfde samenstelling als bijvoorbeeld “The Old Dutch Farmlight bio-ethanol” die je kan kopen bij Welkoop, enzovoorts. Met andere producten is voorzichtigheid geboden omdat de samenstelling minder bekend is.
 • Isopropanol is wat lastiger. Prijzen zijn soms gênant. Bestel de versie 99.9% bijvoorbeeld hier.
 • Glycerol is op veel plaatsen te verkrijgen. Bijvoorbeeld hier.
 • Ik raad het niet aan vanwege veiligheid maar ik gebruik zelf wel kleine plantenspuitjes (Action) op echt brandveilige plekken.
 • Kleine pompjes kan je overal krijgen, bijvoorbeeld bij Primark.
 • Water, voor de hand liggend.

Goliath is bang voor slechte publiciteit

Het kacheltje

Jaren geleden kocht ik bij een grote bouwmarktketen een elektrisch kacheltje. Twee kassa’s, één in gebruik, een lange rij mensen en verderop medewerkers die gezellig met elkaar staan te praten en te lachen. Ik had haast en toen ik eindelijk aan de beurt was kookte ik. “Nee laat het bonnetje maar zitten”, en weg was ik. Thuis bleek het kacheltje “Dead On Arrival” dus terug ermee. “Geen bon? Sorry!”, één botte muur van onbegrip, “policy”.

Dus op het web ermee. Dat hielp niet direct, het duurde even voordat zoekmachines het goed oppikten. Maar wie daarna zocht op bouwmarkt X in plaats Y kreeg vrijwel direct mijn relaas.

In de tussentijd mailde ik braaf herinneringen en zoekmachineresultaten en een klein jaar later ging er ergens bij de holding een belletje rinkelen. En het ging meteen naar directie-niveau. Een enorm bouquet met bloemen werd aan de deur afgeleverd en ik kreeg mijn geld terug. Was dat nou zo moeilijk? Blijkbaar. Maar het helpt wel en een volgende klant met klachten zal beter geholpen worden.

Slechte publiciteit voorkomen

Als consument of als klein bedrijf lijk je machteloos te staan tegenover grote organisaties en multinationals. Dat is dus niet helemaal waar, want hoe groter de organisatie, hoe gevoeliger ze zijn voor slechte publiciteit. Dat is de les van het kacheltje. Je moet natuurlijk wel een punt hebben, in je gelijk staan en vooral objectief blijven.

DHL

Maar het gaat dus ook weleens echt fout. Zo blijken mondelinge afspraken bij een project voor DHL glashard ontkent te worden. En dan blijkt zo’n organisatie als DHL dommig te zijn door verantwoordelijkheid te ontlopen. Uiteindelijk, na twee jaar touwtrekken eindig ik met een vier nullen-verliespost en verliest DHL haar naam als betrouwbare handelspartner. Het is een reden temeer om altijd op te passen met dingen die niet zwart op wit afgesproken worden en dat is ook het punt wat ik mezelf verwijt. Maar een mondelinge afspraak is wel bindend. Lees dit relaas maar eens hier: https://vanderworp.org/nl/mondelinge-afspraken-zijn-bindend-maar-pas-op/.

De beste boterkoek

Goddelijk lekker, voor de echte vetklep! Als er een recept is was vaak is verbeterd door onze familie, dan is dat het recept voor boterkoek. Het resultaat is ultiem. Ik maak er soms wel tien of meer tegelijkertijd! Het gehele proces beheersen betekent vaak bakken en proeven. Uiteraard volgt het recept hieronder maar lees alle opmerkingen ook van tevoren.

Ingrediënten:

Voor twee stuks, bakvorm rond 22-25 cm of vierkant 20-23 cm:

Bloem620gram
Roomboter500gram
Suiker440gram
Vanillesuiker80gram
Zout7gram

Bij gezouten roomboter geen zout toevoegen.

Bereiding:

 • Kneed alle ingrediënten heel goed door elkaar. Verdeel het deeg over twee ingevette bakvormen.
 • Deeg een uur opstijven in de koelkast.
 • Oven voorverwarmen op ~170 graden Celsius.
 • Eventueel ruitjes snijden en bovenkant zeer zuinig instrijken met geklopt ei.
 • Stop de boterkoek nu in de oven. Bak ± 40 minuten in het midden. Houdt hem goed in de gaten de laatste 10 minuten.
 • Haal de boterkoek uit de oven. Druk eventueel alles weer plat als randen en midden omhoog staan. Koel hem snel af.
 • Doe de boterkoek in de koelkast en haal hem uit de bakvorm na afkoelen, omgekeerd kloppen.
 • Serveer altijd koel.

Toelichting:

Over ingrediënten, wat niet

Over smaak vat niet de twisten maar bovenstaande is een uitstekend en veel beproefd recept. Soms kom je ei als ingrediënt tegen, dit maakt de koek onsmakelijk en massief. Slechts een beetje minder suiker of boter is al genoeg om de smaak melig te maken en sommige recepten blijken ware meelballen te zijn. Ook kwam ik een recept tegen met 20% meer boter en 20% minder suiker, brrr. Niet alleen ei maar ook vloeibare vanille lossen suikers extra op waardoor juist dat licht kristallijne karakter van de beet negatief beïnvloed wordt.

Over ingrediënten, wat wel

Suiker: Witte gewone fijne suiker. Basterdsuiker, wit of bruin, gaat ook prima. Van de smaak van rietsuiker blijft weinig over.

Hele kleine stukjes gember in het deeg drukken is een variatie. Tikkeltje citroensmaak ook. Vanille is zo lekker, dat er flink wat in mag, 10 zakjes vanillesuiker van 8 gram op bovenstaand recept. Het geeft de koek echt een karakteristieke smaak.

Tikkeltje citroenzuur betekent ook echt niet meer dan een mespuntje. In dit recept 0,1 gram citroenzuurpoeder – dat is ongeveer 20 druppels uit een flesje. Toevoegen nadat het deeg homogeen is en verder kneden.

Kneden, mengen

Het is beter om alles te mengen als het iets boven kamertemperatuur is (~25 graden Celsius).

Je kan bijvoorbeeld suiker even voorverwarmen op 40 graden, dan alles behalve de boter voormengen, dan de boter erbij en kneden maar.

De reden is dat bij een hogere mengtemperatuur het mengen niet alleen makkelijker gaat maar dat suiker ook wat beter oplost in de schaarse hoeveelheid vocht. Wel goed opstijven in koelkast daarna.

Het is mogelijk om het extra gemaakte deeg in te vriezen – evenals de gare boterkoek.

Bakken…

 • Te lang en of te warm levert een knoertharde gekarameliseerde discusschijf op, te kort en of te koud een uitgedroogde deegplak.
 • Goed gebakken: een net niet helemaal homogene gegaarde binnenkant met een knapperige rand. Op kamertemperatuur moet het een beetje buigbaar zijn.
 • In een goede oven is het makkelijk, 170 graden is prima.
 • In een combi-magnetron is het een uitdaging, lage plateautje, stand hete lucht: 40 minuten 180 graden bijvoorbeeld.
 • Ervaring is dat vierkant 9″ (22.5cm) of rond 10″ (25cm) een betere gaarheid oplevert doordat de koek dunner wordt.
 • Als het borrelt dan wordt het te hard (het water verdampt dan) en moet de oventemperatuur omlaag, liever wat langer garen dan. Daarom bij voorkeur niet op stand hete lucht.
 • Niet afdekken met aluminiumfolie, daardoor wordt de koek niet taai genoeg.
 • Het deeg mag wat omhoogkomen, het is zelfs goed. Echter, maximaal dubbele dikte en geen bubbels en eventueel direct na bakken terugduwen met een spatel of kaasschaaf.
 • Misschien wel het allermoeilijkst is de eters 200% tevreden krijgen. Een baktijd van 35 minuten levert voor mij een topresultaat op, terwijl 45 minuten voor iemand anders het beste resultaat oplevert omdat het dan taaier en krokanter is. Als je iets onder 35 minuten gaat, zodat het kantje boord gaar is, dan proef je nog dat lichtelijk kristallijne van de suikers. Ik had laatst eters en daar heb ik de volgende kwaliteiten voor gemaakt: jong, belegen en oud, resp. 35, 40 en 45 minuten baktijd.

CAD: An approach to mathematical curves for engineering, part 2, the coding.

This is a series about creating mathematical curves in BricsCAD (and AutoCAD).
Part 0, just hackish with a spreadsheet, result driven.
Part 1, the math, understanding ways to iterate.
Part 2, the coding, techniques available.

THIS ARTICLE IS UNDER CONSTRUCTION. YOUR POSITIVE INPUT IS APPRECIATED.

In part 1 the mathematics are explained. It turns out to be a solid base with a very functional algorithm in order to draw approximated curves.

Status Quo

This pages offers clues for coding. I’ve tried several concepts as described in part 1. After ending up writing a few hundred lines of code I decided to stop because a proper solution is simply a lot of work in unpaid time that lacks.

That is not the complete story, after tinkering, I also came to the conclusion that using a non uniform rational basis spline, or NURBS , or spline is a proper alternative after all and, combined with the theories in part 1, it offers best possibilities (and consumes a lot of my time).

Does it mean that this page is worthless? No, it offers additional insights that you will not find on the net in a structured way.

Making a NURBS

Ways in Lisp

In Lisp there are several ways to create a NURBS or spline:

 • Very easy with (command “._spline” …), not recommended for production environments.
 • The object-way with (vla-AddSpline …), not discussed further.
 • The old fashioned way, using (entmake …), discussed here.

Example

“Entmake” that spline

Consider the following code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(setq point-list '((0 0) (1 1) (2 0) (3 -2) (4 0)))
(entmake
  (append
   (list
     '(0 . "SPLINE")
     '(100 . "AcDbEntity")
     '(100 . "AcDbSpline")
     '(70 . 4)
     '(71 . 3)
     (cons 74 (length point-list))
   )
   (mapcar '(lambda (xy) (cons 11 xy)) point-list)
  )
)

The first line is paste-able on the CAD command line as:

(setq point-list '( (0 0) (1 1) (2 0) (3 -2) (4 0)))

The second part as:

(entmake (append (list '(0 . "SPLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbSpline") '(70 . 4) '(71 . 3) (cons 74 (length point-list))) (mapcar '(lambda (xy) (cons 11 xy)) point-list)))

Going through the code:

 • “70 . 4” is DXF code 70 for spline type 4, i.e. “Rational spline”.
 • “71 . 3” means degree 3.
 • There are 5 points, so: “74 . 5”.
 • “(mapcar “(lambda (xy) (cons 11 xy)) point-list)” returns a list with code “11” sublists: “((11 0 0) (11 1 1) (11 2 0) (11 3 -2) (11 4 0))”

That is all it takes to create a spline. Code “11” points are fit-points, going through the curve, what we want. This could also be “10” for control-points.

There is much more to be aware of, see DXF-codes for Splines. and more on NURBS at Wikipedia.

How to feed mathematical functions to the program?

We’ll start with a few examples.

Function files

Let’s say, we have a function f(x). What we do is put it in a file with extension fun, for example: curve.fun. The filename should represent what you define in the file.

Please, do yourself a favour, use a suitable text editor like notepad++ and mark your code as Lisp during editing.

Syntax explained

What is in the file? First of all: Valid Lisp code, more on that later. What is needed is:

 • A safety factor to make sure the curve is within the deviation limits: fuzzy
 • A maximum deviation: dev
 • A tolerance as a part of dev: tol
 • A start value for x: xmin
 • An end value for x: xmax
 • Divide calculations: xdiv
 • The function: fx

A valid file contains:

1
2
3
4
5
6
7
(tol 0.2)
(fuzzy 0.000)
(dev 0.05)
(xmin 0)
(xmax 2)
(xdiv 1)
(fx (* x x))

That should be clear, setq assigns a value to a variable. What can go wrong? The number of opening parenthesis should be equal to the number of closing parenthesis. That is the number 1 error.

Defining your functions

Arithmetic functions

Here is a list of some arithmetic functions…

(+ [number number] …)Add
(- [number number] …)Subtract
(* [number number] …)Multiply
(/ [number number] …)Divide
(~ int)Bitwise NOT
(1+ number)Increment
(1- number)Decrement
(abs number) Absolute value
(atan num1 [num2] )Arctangent of num1 or num1/num2
(cos ang)Cosine
(exp number)“e” raised to power
(expt base power)Base raised to power
(fix number)Nearest smaller integer
(float number)Number to real
(gcd int1 int2)Greatest common denominator
(log number)Natural log of number
(logand int int …)Logical bitwise AND
(logior int int …)Logical bitwise inclusive OR
(lsh int numbers)Logical bitwise shift by numbers
(max number number …)Largest of numbers
(min number number …)Smallest of numbers
(sin ang)Sine
(sqrt number)Square root

Examples

 • Note that 6 is an integer and 6.0 is a real.
  • \frac{1}{2}=0
  • \frac{1.0}{2.0}=0.5 (!)
 • Angles are in radians, 2*pi radians is 360 degrees.
 • Expressions are evaluated inside out: (than-this (first-this))

The line containing a function, (fx (* x x)), is a list in a list. The examples below are like (fx (example)).

 • f(x)=x^2 \Rightarrow (* x x)
 • f(x)=x^2 \Rightarrow (expt x 2)
 • f(x) = x^2 + 6 \cdot x - 2.5 \Rightarrow (+ (* x x) (* 6.0 x) -2.5)
 • f(x) = \sin x - x \cdot \cos x \Rightarrow (- (sin x) (* x (cos x)))
 • f(x) = |x| \Rightarrow (abs x)
 • f(x) = \|x\| \Rightarrow (int x)
 • f(x) = \sqrt {x^2} \Rightarrow (sqrt (expt x 2))

How configuration data is handled

What curve does is very basic: It reads lines from the files an interpretes them when they are in list format. A bit more in detail: the line “(xmax 3.2)” is a string. By using the read function, the line is converted to a list. From that point, further processing in Lisp is possible with a set statement (not setq).

Additional considerations

The math part describes a way to calculate valid fit points by iterating checks based on core CAD-Lisp functions. In addition, it is possible to use a set of curve measurement Lisp functions – link broken, cache:

FunctionDescription
(vlax-curve-getArea curve-obj)Returns the area inside the curve
(vlax-curve-getDistAtParam curve-objparam)Returns the length of the curve's segment from the curve's beginning to the specified point
(vlax-curve-getDistAtPoint curve-objpoint)Returns the length of the curve's segment between the curve's start point and the specified point
(vlax-curve-getEndParam curve-obj)Returns the parameter of the endpoint of the curve
(vlax-curve-getEndPoint curve-obj)Returns the endpoint (in WCS coordinates) of the curve
(vlax-curve-getParamAtPoint curve-objparam)Returns the distance along the curve from the beginning of the curve to the location of the specified parameter
(vlax-curve-getParamAtPoint curve-objpoint)Returns the parameter of the curve at the point
(vlax-curve-getPointAtDist curve-objdist)Returns the point (in WCS coordinates) along a curve at the distance specified by the user
(vlax-curve-getPointAtParam curve-objparam)Determines the point on the curve that corresponds to the param parameter and returns the point
(vlax-curve-getStartParam curve-obj)Returns the start parameter on the curve
(vlax-curve-getStartPoint curve-obj)Returns the start point (in WCS coordinates) of the curve
(vlax-curve-isClosed curve-obj)Determines if the specified curve is closed (i.e., start point is same as endpoint)
(vlax-curve-isPeriodic curve-obj)Determines if the specified curve has an infinite range in both directions and there is a period value dT, such that there is a point on curve at (u + dT) = point on curve (u), for any parameter u
(vlax-curve-isPlanarcurve-obj)Determines if there is a plane that contains the curve
(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])Returns the point (in WCS coordinates) on a curve that is nearest to the specified point
(vlax-curve-getClosestPointToProjectioncurve-obj givenPnt normal [extend])Returns the point (in WCS coordinates) on a curve that is nearest to the specified point
(vlax-curve-getFirstDeriv curve-obj param)Returns the first derivative (in WCS coordinates) of a curve at the specified location
(vlax-curve-getSecondDerivcurve-obj param)Returns the second derivative (in WCS coordinates) of a curve at the specified location

In BricsCAD these functions are also available on OS-X and Linux.

Video: Extending screws using TIG welding

I needed long screws for a project. The use of coupling nuts was not possible due to lack of space. The only option was TIG welding of a screw on a threaded rod.

So: Make a mold and start producing. Material: 304 stainless steel. See the following video:

Video: Schroeven verlengen middels TIG-lassen

Voor een project had ik lange schroeven nodig. Het gebruik van koppelmoeren was niet mogelijk door plaatsgebrek. De enige optie was het TIG-lassen van een schroef aan een draadstang.

Dus: Maak een mal en produceren maar. Materiaal: RVS 304. Zie het volgende filmpje:

Groot magneetbord met ontwerp

Dit voorbeeld betreft een super-groot magneetbord met een afbeelding voor een ziekenhuis. De wens was een bord met een sfeervolle uitstraling in de maat 2 * 1.5 meter. Omdat erg grote magneetborden niet als confectie verkrijgbaar zijn moest er een bord op maat gemaakt worden.

Een ziekenhuis heeft van nature een klinische uitstraling en met dit functionele bord werd sfeer gecreëerd in een omgeving waar dat nodig is. We ontvingen veel positieve reacties van de opdrachtgever, het personeel en patiënten en we waren zelf ook trots op het eindresultaat.

Gemonteerd…

Het grote magneetbord met afbeelding gemonteerd aan de wand van de openbare wachtruimte.

We hopen dat het inspireert. Uiteraard staan we je altijd graag te woord bij vragen. Omdat we alle technieken in eigen huis hebben kunnen we sneller werken, beter concurreren en zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. Op de hoofd-site https://mijnposter.nl staat meer informatie.

De wensen van de opdrachtgever

Aan dit bord hingen flink wat eisen:

 • Het materiaal moest magnetisch zijn (uiteraard).
 • Het bord voorzien van een afbeelding.
 • Goede bescherming tegen krassen.
 • Solide en strak, echter:
  • Het bord mocht niet ver uitsteken van de muur.
  • Blinde bevestiging middels een draagframe.
 • Tot slot moest het bord brandveilig en goed schoon te maken zijn.

De vertaling naar een oplossing

Het mag duidelijk zijn dat deze eisen een aangepast ontwerp vereisten. Dit werd vertaald naar het volgende:

 • Voor de magnetische plaat: Sendzimir verzinkte staalplaat van 1 mm dik, niet te zwaar en toch sterk genoeg. Dit is verkrijgbaar in handelsmaten van 3 * 1.5 meter en werd daarna op maat gemaakt.
 • Om doorbuigen te voorkomen en een strak eindproduct te garanderen werd de plaat gelijmd op een gelast aluminium frame, waarmee het gewicht redelijk bleef.
 • Om de randen te beschermen werd een aluminium lijst gemaakt die met RVS-schroeven bevestigd werd. Hierdoor blijft het mogelijk om het bord te reviseren, indien ooit nodig.
 • De afbeelding was afkomstig van een professionele fotograaf, Hans Stel, gebruiksrecht werd ingekocht. Zijn site is hier te vinden: http://www.hansstel.com/ .
 • Hierna werd de afbeelding geprint op witte zelfklevende folie en volgde het aanbrengen van de folie op de plaat: zeepsop, rollen, vooral geen vuiltjes en goed drogen. Onze leverancier: https://paper-graphics.com/nl/products. Het is interessant om eens door hun producten te bladeren, alles wat ze verkopen kunnen we hier verwerken.
 • Na hechting en uitdampen van de folie werd een zelfklevende beschermfolie aangebracht.
 • Voor de keuze van de magneetjes werd uitgeweken naar zogenaamde neodymium-magneten die, vergeleken met gewone magneten, aanzienlijk sterker hechten.

Na de bouw volgde transport en ophangen op locatie.

Foto’s van het project

Hierna volgen foto’s van het project.

Afdrukken…

Na de fotobewerking rolt de zelfklevende folie uit onze 64″ grootformaat-printer.

Lichtgewicht frame…

Lichtgewicht frames zorgen voor een totale dikte van slechts 15 mm.

Detail…

Detail waar laswerk, verlijming en tappen van schroefdraad zichtbaar is op de achterzijde.

Transport…

Wat kost een magneetbord met afbeelding?

Een magneetbord volledig op maat ontworpen, gemaakt en opgehangen is arbeidsintensiever dan een seriematig bord – dat is logisch.

De prijs van een seriematig magneetbord met afbeelding is al snel 300 à 400 euro per vierkante meter. Maten gaan tot 1.5 vierkante meter. Als dat voldoende is dan volstaat een zoekopdracht “magneetbord met afbeelding” of neem even contact met ons op, misschien kunnen we toch iets voor je betekenen. Maar als het een flink stuk groter moet…

Maatwerk is bij kleine afmetingen niet eens veel duurder. Indien gewenst zijn ophangen en transport dan inclusief en de kosten van een bord van 3 vierkante meter zijn dan in de orde van grootte van 1200 euro.

Daar komen kosten voor de afbeelding bij. Fotografen vragen bedragen van 50 euro tot vele honderden euro’s. Als je zelf een goede afbeelding hebt dan vervalt die post natuurlijk. Wij kunnen je heel goed helpen met beeldmateriaal, ook wanneer een afbeelding wat meer uitstraling nodig heeft. Het voorbeeld van de inrichting van een ziekenhuis met canvasdoeken is een prima voorbeeld: alle afbeeldingen zijn aan de hand van mood-boards samengesteld en uiteindelijk ontworpen.

Overheid: Kijkwijzerpictogrammen

Onderstaande pictogrammen zijn hoge kwaliteit lijntekeningen in SVG-formaat. Je kan ze opslaan voor eigen gebruik, bijvoorbeeld rechtermuisknop en opslaan als…

Deze pictogrammen zijn afkomstig van www.kijkwijzer.nl/upload/download_pc/7.pdf.

“Weiterverwendung von Teilen dieses Textes ist erlaubt, unter der Bedingung von Quellenangabe.”

Bron:
Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Overzicht:

kijkwijzer_overzicht

Pictogrammen

kijkwijzer_al
kijkwijzer_6
kijkwijzer_12
kijkwijzer_16
kijkwijzer_geweld
kijkwijzer_angst
kijkwijzer_seks
kijkwijzer_discriminatie
kijkwijzer_alcohol-_en_druksgebruik
kijkwijzer_grof_taalgebruik

In Memoriam: Michael Hart

Michael Hart, founder of project Gutenberg, will always have a special place in the hearts of my daughter Ghislaine, my wife Liesbeth and me.

After I heard of his death, I wrote a formal message in Dutch, but there is so much more to tell, so I will share some memories here.

In 2004, he was in the Netherlands together with Richard Stallman for a debate I organised in Amsterdam under the title “Freedom of Information”. Despite very different characters – sometimes clashing – they both fought against greedy copyright extortionists, for freedom of information. Although Michael was planning to travel through Europe, he stayed at our farm in Friesland for a few weeks and became part of the family. We got to know him well and spent a lot of time talking and entertaining each other.

Although the debate in Amsterdam had some hick-ups, State Secretary Annette Nijs invited us to talk about textbooks with a free, as in freedom, character – actually GFDL-ed. After a clash with her superior, she left the political stage, was succeeded by Marc Rutte and he eventually cancelled the appointment. While Annette Nijs learned that day the value of free information and the economic, social and cultural gains that free textbooks make possible, Marc Rutte squandered the opportunities and to this day the Dutch government has never picked up signals from the Vrijschrift Foundation to study the possibilities, ultimately and still to this day squandering opportunities.

Michael knew this, predicted this and clearly expressed his dislike for politics. Despite this, I convinced him to go talking in the European Parliament and so we did. It was former anti software patent MEP Johanna Boogerd opening the door in Brussels – she had a small statue of an ear on her desk. He talked and was able to convince people of the importance a free information – in particular publishing books from the public domain. The EP is more likely to extend copyright terms than to give the people of the earth what they deserve and increase chances for access to information to more people. The publishers lobby is strong.

You should know that Michael’s parents were highly educated and because of their interest in Shakespeare he had knowledge of his own. One evening he started reading to Ghislaine. She was sitting on his lap and with not much knowledge of English at the age of 14 she started asking what he meant. So he started to explain and took her along in the difficult to understand story. She absorbed and understood everything. Liesbeth and I did not say a word, we were amazed.

We talked a lot about how communities work, how the concept of free software could be applied to other media such as engineering and schoolbooks. He found it was odd how he was surrounded by young people and expressed his disappointment in people who had traded their idealism for careers, having left almost nobody from the past. Maybe this was one of the reasons why we liked him so much, because we were older too. At one point Ghislaine was studying an English schoolbook and Michael asked about it. He started reading aloud – he often did. After a few seconds he started laughing and said: “This is not right, I have just read two sentences and notice it is not genuine, it is written by Dutchmen. This way you will never learn your English properly.” Almost immediately I realised that free schoolbooks written by native English speakers with localised explanations by native non-English speakers would be great. Brussels could play a stimulating role in setting up and maintaining professional volunteers. Although we were both enthusiastic in setting up such a project, we were probably too busy to fill it and convincing politicians to play a stimulating role is also wishful dreaming.

At this moment many things come to mind, such as how we discussed ‘the revolution’ at Ketje’s in Brussels and the gnome who followed Michael on his journey through Europe. Liesbeth has printed text on the following photo:

He told us that the photo had been taken by a girlfriend during a photography exercise for their school. Inadvertently, it was a great vehicle for a slogan with impact: “Break the bars of ignorance and illiteracy”. Well Michael, you have really done that and although we are only at the beginning of an era where free information is crucial for humanity, you have pioneered and sought new frontiers behind those bars. I am grateful to you for doing this and I am sad to lose a friend.

Farewell!

Read more on https://www.gutenberg.org/attic/hart.html by Greg Newby.

In Memoriam: Silly

Woensdag 14 januari 2009 raakte de merrie Silly verlamd aan de linker achterhand. De volgende dag kon ze niet meer overeind komen en om een lijdensweg te voorkomen, met de kennis dat ze 26 a 27 jaar moest zijn inmiddels, is samen met de dierenarts besloten om haar in te laten slapen.

Silly heeft heel wat mensen op haar rug gehad en al deed ze het de laatste jaren rustig aan, ze genoot er nog steeds van als kinderen op haar kropen en ze samen met Scotty dressuur kon doen. Ze had stevige voernijd maar was verder een enorm lief paard voor iedereen.

2007, “kroketje”
1999, Silly met haar net geboren veulen Jifte

Gezondheid: Koop vitamine D3 voortaan maar zelf

“Het was wel even een verbazing dat er ruim 63 euro wordt geïnd door de verzekeraar voor een supplement dat voor een fractie overal verkrijgbaar is”. Dit is makkelijk te voorkomen als een arts een tekort aan vitamine D vaststelt. Vraag om een doseringsplan en koop het vervolgens zelf online.

Wat is vitamine D?

Vitamine D wordt door ons lichaam onder invloed van zonlicht aangemaakt en is van belang voor goede botten. Daarnaast wordt een tekort in verband gebracht met veel ziekten. Soms goed aantoonbaar bij bijvoorbeeld spierslapte en botontkalking maar vaak ook moeilijk aantoonbaar. Internationaal is er een trend waarneembaar waarbij de aanbevolen inname verhoogd wordt.

Als gevolg daarvan is er een trend om de bloedspiegel van vitamine D beter in de gaten te houden en wordt vaker een tekort vastgesteld. Zo zijn er veel ouderen met een tekort. Daarnaast is het zinvol om kortere kleding te dragen zodat het beperkte Nederlandse zonlicht zijn werk kan doen.

Een supplement zoals vitamine D2 of D3 is een grondstof voor aanmaak van vitamine D. De grondstoffen worden eerst door de lever en daarna door de nieren gemetaboliseerd tot vitamine D.

Dosering

Hoeveel zou je moeten innemen? Voor de dosering op verpakkingen worden helaas geen SI-eenheden gebruikt maar IU of IE of internationale eenheden voor biologische activiteit. Voor vitamine D geldt dat 400 IE overeen komen met 10 μg ofwel 10 microgram ofwel 10 mcg. Voor de duidelijkheid, 1 μg is een miljoenste gram.

Als we uitgaan van de adviezen van het voedingscentrum (1) dan variëren supplementen tussen 10 en 20 μg dagelijks. Een aanvaardbare dagelijkse bovengrens voor 11 tot en met 17 jaar is 100 μg maar informatie ontbreekt voor volwassenen. De “National Institutes of Health” van de VS stellen (2) eveneens een maximale dosering van 100 μg vast voor personen van 19 jaar en ouder. Dat is dus 4000 IE.

Bij vastgesteld tekort is het niet ongebruikelijk om tijdelijk eens per week 100 000 IE te verstrekken (3) – een onverstandige dosering indien niet door een arts voorgeschreven. Overdosering heeft kwalijke gevolgen.

Dus iedereen moet maar zelf weten wat wel verstandig is en de adviezen van het voedingscentrum meenemen is voor de hand liggend. Een huisarts om een doseringsadvies vragen ook. Zelf gebruik ik zo’n 1000 IE per dag, afhankelijk van zonlicht en seizoen en een bloedonderzoek gaf – na een tekort – een prima waarde.

Wat kost het?

En wat het kost? Wie goed zoekt kan online voor een acceptabel bedrag kopen. Medicijnen betaal je tot de grens van het eigen risico zelf. Die 63 euro van hiervoor is inclusief apothekerskosten voor de eerste periode, daarna betaal je 108 euro per jaar voor een dosering van 20 μg. Bij een winkelier werden 125 μg pillen gekocht voor 19 euro all in (4). 270 pillen, 1 pil per week en je kunt jaren vooruit voor nog geen 4 euro per jaar!

Overheid, haal het uit het basispakket

De constructie 1+1=3 tussen huisartsen en apothekers is begrijpelijk maar huisartsen doen er wel goed aan om patiënten te wijzen op de mogelijkheid om, buiten de apotheek en het eigen risico om, vitamine D3 te kopen.

Vitamine D3 hoort niet thuis in het basispakket van de verzekering want het drijft onnodig zorgkosten op.


Links:

1 http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamine-d.aspx

2 https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/

3 https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h109397.pdf

4 https://www.bulkpowders.nl/vitamine-d3-tabletten-5000-iu.html

Reprorecht: Betalen?

Voor ondernemers is het weer eens wat anders, in plaats van blauwe enveloppen ontvangen ze een paarse enveloppe. “Analoge spam?” is de eerste gedachte. “Hmm, mijn bedrijfsnaam, t.a.v. Crediteurenadministratie, mijn adres, spookfactuur zeker?” Toch maar even openmaken. “Ah! Een plaagfactuur van onze vrienden van reprorecht.” Dan volgt het dilemma van de gemiddelde drukke ondernemer: geen tijd om dit soort pesterijtjes aan te vechten en dus betalen we maar weer.

Waarom zou je betalen? Op de factuur staat dat het gaat om twee vergoedingen: “de wettelijke vergoeding voor fotokopiëren en de licentievergoeding voor digitaal hergebruik.” Wat ze factureren is volkomen legitiem, het is bij wet geregeld. Echter, het is echt niet van deze tijd. De bakker bakt brood en verkoopt het. De uitgever bakt tijdschriften en verkoopt ze. De bakker krijgt zijn geld van mensen die wat te eten willen hebben. De uitgever krijgt zijn geld van mensen die wat te lezen willen hebben. Zo simpel is het. Of toch niet?

Waarom dan die extra belasting? Omdat je brood niet kunt kopiëren en tijdschriftartikelen wel is het argument. Maar in Nederland is het niet ongewoon dat je voor je diensten maar één keer beloond wordt, je kunt je huis niet tegelijkertijd aan tien personen verkopen. De uitgeverslobby Rupsje Nooitgenoeg wil graag dat iedereen blijft betalen na kopiëren. In een tijd waarbij zelfs het maken van een foto met je smartphone al kopiëren is, en de halfwaardetijd van informatie extreem weinig is, moet je dit soort regelingen niet willen. Het maakt alles onnodig en onmogelijk complex. Overheid, grijp in en maak een einde aan dit soort stichtingen, die luizen in de pelzen van bedrijven en burgers zijn. Nog beter: Stichting Reprorecht, hef jezelf gewoon op.

Dan rest de keuze. De eerste optie is betalen. De andere optie: Als je geen kopieën maakt als omschreven, dan betaal je gewoon niet. Via de site kun je dit nog steeds aangeven via https://www.reprorecht.nl/mijn-reprorecht/ik-maak-geen-kopieen. Wel eerst inloggen met de gegevens in de brief.

Het is een schimmige praktijk van Stichting Reprorecht om deze mogelijkheid niet te noemen in de brief en brochure en bovendien ver weg te verstoppen in de site. Het convenant is overigens overeengekomen met VNO-NCW en MKB-Nederland. Als die organisaties staan voor de belangen van ondernemers dan is het hoog tijd dat ze ruggengraat tonen en de politiek ervan doordringen dat dit soort middeleeuwse wetten achterhaald zijn.

Interfacing: Minimal design

In general, minimal design is overvalued – contrary to rich design 😉 This is especially true for desktop environments with a multitude of controls. It does not mean that minimal design is always bad, read on. In this evaluation I use “Napoleon in St. Helena”, better known as “Freecell”. Here is a somewhat scientific but simple approach to stimulate the brain.

Abstraction

Is AIDS the wrath of god? Is vaccination a bad idea? Is 1 + 1 equal to 3? Separation of facts and fiction is everyone’s moral duty. And abstraction is part of that process. Just like your door handle is actually an interface that ensures that you can enter the next room. Here follows the abstraction of the “Napoleon in St. Helena” interface – what a fantastic name.

The interface? These are the cards to reach the goal: All cards per sort, ordered, on a pile in the top right corner. The means to do that consist of temporarily parking a maximum of 4 cards at the top left and moving cards to the bottom of the columns, descending, whereby the color must change between red and black each time.

Abstraction in that sense:

 • There is a sequence in the cards
  • The ace apparently acts as “1”.
  • The jack, queen and king apparently as “11”, “12” and “13”.
 • 4 sets of 13 cards are used.
  • 2 sets of 26 cards are needed to be able to place alternately in columns.
  • 4 sets are needed to place the cards on the top right.

Conclusions

 • The interface elements contain a lot of illogical and redundant information if the game is played on a computer:
  • Unnecessarily large cards.
  • Why is the text also reversed on the card?
  • Who is so illiterate that there must be 9 drawn spades on “spades 9”?
 • The numbering is not logical.
  • Why not “1” instead of the ace?
  • Why not “11”, “12” and “13” instead of jack, queen and king? Or tridecimal (0 … 9, A, B, C)?

If you think about those points then you can draw further conclusions and reason why the 52-card game, excluding jokers, has been so popular over the centuries – but that aside.

Game goal: You want to play the game as quickly as possible and as well as possible. To the extent that card design plays a role, that design must be focused on that. The design above is fun, recognizable and nostalgic. However, it does not fit the game goal.

Alternative cards

That means we have to give the cards a facelift. A variant that is close to the traditional card game:

Are you curious about what that looks like? Shuffle cards and play. The following is an example. I played it on a CAD system, which of course is not really a nice environment to play. What struck me was that during the first (and last) game I was already used to working with numbers, colors and the font effect.

End notes

With that I think it is quite useful for a phone with a little screen, for example. It is a good example of minimal design where design is really functional. Finally, it is hopefully inspiring to apply abstraction more broadly, for example in business processes. If you look analytically at the things around you, they suddenly look very different.

The New Hackers Dictionary

(Or: The New Hackers Dictionary in PDF)

“The Jargon File” or “The New Hackers Dictionary” has become cultural heritage. The file is public domain and therefore simply freely usable. The current jargon site? Regularly suffers from “web-rot”.

Where to find it? Gutenberg.org and http://www.catb.org/~esr/jargon/html/ are fixed beacons, but less convenient to use than a PDF file with working links.

So I made one for you. Three downloads:

A few years ago (last century) I made a hack to convert html to pdf while maintaining hyperlinks under “windoze”. One of the most rewarding conversions was the “Jargon File” AKA “The New Hacker’s Dictionary”. It offers much more than just an answer to the question why a “hacker” is okay and a “cracker” is scum.

I had apparently removed it from the web once, but remember that the thing was often consulted, and rightly so! Every time on Wikipedia replacing the word “hacker” (good people) by “cracker” (bad people) means that there is something wrong in terms of social imaging. The superficial press and politics do not understand the definitions and contaminate the fame of hackers. That’s how I came to the conclusion that “The New Hacker’s Dictionary” had to be back on the web. Despite the fact that author Eric Raymond is occasionally criticized and despite the fact that I think it’s a bad idea to have a “Riot gun” in your trunk permanently, this action is a genuine ode to his enormous efforts.

Do you know what a “hackintosh” is? Or “leet”? “warez d00dz” ?, “lamers”, “Phreaks”, “IANAL” (I Am Not A Lawyer)? Hundreds of pages, entertaining but with a serious undertone.

For now it is enough to dump the definitions of Cracker and Hacker here:


 • Node:hacker, Next:hacker ethic, Previous:hacked up, Up:= H =

hacker n.

[originally, someone who makes furniture with an axe] 1. A person who enjoys exploring the details of programmable systems and how to stretch their capabilities, as opposed to most users, who prefer to learn only the minimum necessary. 2. One who programs enthusiastically (even obsessively) or who enjoys programming rather than just theorizing about programming. 3. A person capable of appreciating hack value. 4. A person who is good at programming quickly. 5. An expert at a particular program, or one who frequently does work using it or on it; as in ‘a Unix hacker’. (Definitions 1 through 5 are correlated, and people who fit them congregate.) 6. An expert or enthusiast of any kind. One might be an astronomy hacker, for example. 7. One who enjoys the intellectual challenge of creatively overcoming or circumventing limitations. 8. [deprecated] A malicious meddler who tries to discover sensitive information by poking around. Hence ‘password hacker’, ‘network hacker’. The correct term for this sense is cracker.

The term ‘hacker’ also tends to connote membership in the global community defined by the net (see the network. For discussion of some of the basics of this culture, see the How To Become A Hacker FAQ. It also implies that the person described is seen to subscribe to some version of the hacker ethic (see hacker ethic).

It is better to be described as a hacker by others than to describe oneself that way. Hackers consider themselves something of an elite (a meritocracy based on ability), though one to which new members are gladly welcome. There is thus a certain ego satisfaction to be had in identifying yourself as a hacker (but if you claim to be one and are not, you’ll quickly be labeled bogus). See also geek, wannabee.

This term seems to have been first adopted as a badge in the 1960s by the hacker culture surrounding TMRC and the MIT AI Lab. We have a report that it was used in a sense close to this entry’s by teenage radio hams and electronics tinkerers in the mid-1950s.


 • Node:cracker, Next:cracking, Previous:crack root, Up:= C =

cracker n.

One who breaks security on a system. Coined ca. 1985 by hackers in defense against journalistic misuse of hacker (q.v., sense 8). An earlier attempt to establish ‘worm’ in this sense around 1981-82 on Usenet was largely a failure.

Use of both these neologisms reflects a strong revulsion against the theft and vandalism perpetrated by cracking rings. The neologism “cracker” in this sense may have been influenced not so much by the term “safe-cracker” as by the non-jargon term “cracker”, which in Middle English meant an obnoxious person (e.g., “What cracker is this same that deafs our ears / With this abundance of superfluous breath?” – Shakespeare’s King John, Act II, Scene I) and in modern colloquial American English survives as a barely gentler synonym for “white trash”.

While it is expected that any real hacker will have done some playful cracking and knows many of the basic techniques, anyone past larval stage is expected to have outgrown the desire to do so except for immediate, benign, practical reasons (for example, if it’s necessary to get around some security in order to get some work done).

Thus, there is far less overlap between hackerdom and crackerdom than the mundane reader misled by sensationalistic journalism might expect. Crackers tend to gather in small, tight-knit, very secretive groups that have little overlap with the huge, open poly-culture this lexicon describes; though crackers often like to describe themselves as hackers, most true hackers consider them a separate and lower form of life. Ethical considerations aside, hackers figure that anyone who can’t imagine a more interesting way to play with their computers than breaking into someone else’s has to be pretty losing. Some other reasons crackers are looked down on are discussed in the entries on cracking and phreaking. See also samurai, dark-side hacker, and hacker ethic. For a portrait of the typical teenage cracker, see warez d00dz.

Restaureren: Ontroesten van staal en aluminium

Roest kennen we als een rode laag die kosten veroorzaakt, constructies verzwakt, lelijk is of soms juist gewenst is – denk aan het gebruik van Corten-staal in architectuur. IJzer en zuurstof vormen samen roest. Algemener zijn veel metalen onderhevig aan invloeden van het milieu. Denk aan aluminium dat wittig uitslaat, koper en messing die een typische azuurblauwe kleur krijgen doordat zwavelverbindingen uit de lucht reageren met koper.

De meest bekende methode is schuren, slijpen, borstelen of stralen om de troep te verwijderen. Deze mechanische bewerkingen zijn arbeidsintensief en bereiken bovendien niet alle plaatsen. Maar er zijn ook andere manieren waarbij zuren ingezet worden.

Toch even lezen

Zuren zijn gevaarlijk, onderschat het nooit! “Oh, even snel iets ontroesten”… niet doen! Zorg dat je altijd de stappen in je hoofd hebt en denk vooral goed na. Zijn er kinderen, huisdieren in de buurt? Staat alles stabiel? Wat doe ik als ik mij verbrand? Nooit water bij zuur!

Redelijk pittige concentraties versnellen vaak het proces maar maken de gevaren ook groter. Dampen nooit inademen – en zoutzuur geeft veel damp af, het is een gas opgelost in water. Dus altijd buiten, afwindig werken. Altijd bril, altijd handschoenen, goede kleding en liefst een ademmasker. Zorg voor water in de buurt. Neutraliseren kun je doen met een natriumbicarbonaat-oplossing, zorg dat het ook in de buurt is. En… alle stappen altijd plannen.

Staal ontroesten

Diverse zwakke en sterke zuren zijn geschikt: azijn, citroenzuur, oxaalzuur (vlekkenwater), fosforzuur (cola), zoutzuur, zwavelzuur.

De aard van het roest bepaalt wat voor zuur het best is. Walshuid is een mix van diverse oxiden (FeO, Fe2O3, Fe3O4) en is lastig op te lossen. Zoutzuur is dan onder andere interessant. De walshuid oplossen kan lang duren als het koud is, bijvoorbeeld een dag. Bij warm weer gaat het heel snel, bijvoorbeeld in 15 minuten. Een plastic polypropeen-bak gebruiken is een goede optie.

Het roest wordt omgezet in ijzerchloride met een gele kleur. Als alle roest weg is dan kunnen de onderdelen in een lege bak gedaan worden.

Vochtig staal roest erg snel aan de lucht. Echter, onder water minder. Voordat je de onderdelen verder schoonmaakt is het verstandig om te spoelen. Daarbij moeten de onderdelen geheel onder water komen te staan, alles wat uitsteekt wordt bruin. Een beetje natriumbicarbonaat toevoegen is verstandig, resten zuur worden zo direct geneutraliseerd.

Om de roest een stap voor te blijven kan onder stromend water met een (RVS) schuurspons schoongemaakt worden. Pas op met (resten) zoutzuur in de spoelbak van RVS, het vernietigt de spoelbak. Direct daarna het onderdeel goed droogmaken met bijvoorbeeld perslucht of een oude katoenen handdoek. Optie: eerst besproeien met isopropanol of bio-ethanol, het verdrijft het vocht, het lost erin op. Nu kan het volgende onderdeel schoongemaakt worden.

Als alles gedaan is dient er verhit te worden tot ruim boven de 100 graden om achtergebleven vloeistoffen uit (las)naden te koken. Op die plaatsen kan weer iets roest ontstaan en dat kan met een staalborstel verwijderd worden. Daarom is van te voren neutraliseren met natriumbicarbonaat een goed idee. Zolang het staal niet vochtig wordt zal het niet verder roesten.

Deurbeslag boerderij na restauratie, smeden en lassen en zuurbehandeling

Staalroest passiveren

Merken als “Novorox” gebruiken fosforzuur om staal te passiveren. In plaats van oplossen van roest wordt ijzeroxide omgezet in ijzerfosfaat met een zwarte kleur. IJzerfosfaat geeft een beperkte bescherming van de ondergrond.

Je kunt roestig staal met een kwast insmeren met fosforzuur. Lichte roest lost op en zwaardere roest wordt zwart – de kleur van ijzerfosfaat. Het is belangrijk dat het fosforzuur ruim de tijd krijgt om te reageren – bijvoorbeeld een dag.

100% Fosforzuur is een vaste stof. Dus wit poeder dat overblijft is fosforzuur – zo goed mogelijk wegspoelen of met perslucht verwijderen. Boven de 44 graden Celsius smelt het en is het lastiger weg te krijgen als het gestold is.

Staal conserveren

Om te conserveren kunnen plantaardige oliën gebruikt worden, gekookte lijnolie bijvoorbeeld. Als de onderdelen later geverfd worden dan is dit niet de goede oplossing. In dat geval zijn er twee stappen mogelijk:

 • Kathodisch beschermen met zinkverf.
 • Afsluiten van zuurstof en vocht door volgende verflagen.
 • De ene werkt niet zonder de andere.

Zinkverf laat wel beperkt vocht door en is dus een slechte bescherming, tenzij het afgesloten wordt met een verf. Zink zorgt voor een kathodische bescherming waarbij het zink opgeofferd wordt. Let bij het kopen van zinkverf of zinkspray op de hoeveelheid zink per liter. Er zijn goedkope soorten met heel veel zink en dure met een schandelijk lage hoeveelheid. De laag dient voldoende dik te zijn – afhankelijk van de toepassing.

Na drogen is het aan te raden om een grondverf aan te brengen. Een aantal voordelen van acryl-grondverf:

 • Het hecht meestal goed op zinkverf.
 • Op waterbasis is het snel droog.
 • Het blijft flexibel en kan dus goed scherpe, puntige belastingen opvangen.
 • De prijs is prettig (Action!)
 • Het is een goede basis voor de meeste laksystemen.

Als deze klus geklaard is kan de aflak geregeld worden in een of enkele lagen.

Beslag na conservering

Staalweetjes

 • IJzer is een chemisch element. Staal is ijzer met een kleine hoeveelheid koolstof en mogelijk andere legeringstoevoegingen. IJzer wordt vrijwel nergens gebruikt vanwege de beperkte sterkte. Toepassingen ijzer: conservenblik (met een tinlaagje) en transformatoren (weekijzer).
 • Roesten is een proces wat continu doorgaat. Het roest schilfert, breekt open waardoor er nieuw staal vrij komt wat weer gaat roesten, net zolang tot er geen staal meer is. Dit in tegenstelling tot het “roesten” van aluminium waarbij het roestlaagje de ondergrond ontoegankelijk maakt.
 • Roestvaststaal bevat veel chroom. Deze chroomlaag beschermt het staal eronder. RVS kan over het algemeen niet tegen chloor want dat lost het beschermende chroomlaagje op. Chloor zit in bleekmiddel, keukenzout en zoutzuur. In agressieve milieus is het beter om RVS 316 te gebruiken i.p.v. 304.

Aluminiumcorrosie

Een wit uitgeslagen motorblok is een voorbeeld van corrosie van aluminium. Aluminium reageert heftig met lucht het wordt zelfs in poedervorm als raketbrandstof gebruikt. Echter, de laag aluminiumoxide dekt het onderliggende materiaal uitstekend af waardoor aluminium edel lijkt en niet verder corrodeert.

De redenen waarom er soms toch corrosie is:

 • De beschermende oxidelaag werkt alleen in een neutraal milieu, niet in een zuur of basisch milieu.
 • Er kan sprake zijn van elektrische spanningen, opgewekt door bijvoorbeeld stalen schroeven in aluminium, waardoor de laag aangetast wordt.

De oxiden zijn meestal wit, grijs en kunnen bestaan uit aluminiumoxide en aluminiumhydroxide.

Een manier om die oxiden te verwijderen is middels verdund fosforzuur. Resultaten lopen uiteen van zeer goed tot matig. Een lantarenpaal die tientallen jaren in de grond zat was na een behandeling “als nieuw”. Hou er rekening mee dat het aluminium zelf ook iets oplost. Simpelweg testen op stukjes met verschillende concentraties en tijden. Verwarmen tijdens de reactie kan ook helpen.

Edelsmeden: Overzicht werkstukken

Handgemaakte sieraden

Beginnend aan een cursus edelsmeden in 2016 is het virus toegeslagen. En omdat je niet alles kunt dragen wat je maakt en het veel leuker is om anderen blij te maken met je werkstukken heb ik (Liesbeth) besloten om mijn werkstukken op het net te zetten.

Zo kan iedereen zien wat ik gemaakt heb, de vooruitgang volgen en eventueel stukken kopen of bestellen.

Nu werk ik nog vooral met zilver, beperkt goud, leer en verschillende soorten stenen. Er zijn vele variaties mogelijk.

Mocht je een uniek sieraad willen laten maken voor jezelf of om cadeau te geven neem dan contact met me op.

Veel kijk plezier en laat een berichtje voor me achter wat je er van vindt.

Ring met drie stenen

Vier zilveren ringen met drie diamant geslepen zirkonia stenen wit en blauw.

Oorbellen met paarse ovaal en bedels in peervorm

Zware zilveren vierkanten oorbel met ovaal paarse steen gezet, losse bedels in peervorm.

Gladde ring met bolletjesrand en roze opgezette steen

Gladde binnenband met aan beiden zijden bolletjesdraad en 5 mm ingezette roze steen.

Hanger

Zware zilveren zetkast met zachtblauwe steen.

Oorbellen

Geborstelde schuitjes, twee kanten te dragen.

Aanschuifringen

Met bolletjesring en champagne en blauwe steen.

Delftse gietmethode

Schelp gevonden in Portugal gegoten in zilver.

Rijksdaalder

Geslagen uit oude zilveren rijksdaalder.

Stoer vrouwelijk

Zilveren bandring ingelegd met leer en drie diamant geslepen zirkonia.

Zeeuwse-knoop

Zilveren brede band met antieke Zeeuwse knoop.

Ringen voor mannen

Zware zilveren ringen.

Gesp-ring

Verloren ring, behoort bij gesp-armband.

Ring met paardenhaar

Zware zilveren band met vlechtwerk van haar.

Ronde zware ringen drievoud

Drie-eenheid die beweegt.

Anticlastische zilveren band

Drie bewegende rinkelende ringen.

Rechthoekige zilveren band

met roze diamant geslepen zirkonia.

zoetwater parels op stang met ketting

Roze pareltjes op stang met JASSERON ketting.

Documenting: LibreOffice Writer Template Changing

Internally, LibreOffice Writer has been used for technical documentation for many years:

 • Writer is very strong in combination with style sheets and
 • SVG format is perfectly supported. Vector-based images can therefore be inserted very well.

When you work with large documents, there are two annoying peculiarities you should be aware of.

 • The first is that the program stops organizing pages when the document becomes large. This can be overcome in an ugly way. Just add more trees, by always embedding images as a character. It concerns this bug. If you deal with this the right way, then Writer has no problem with documents containing hundreds of pages.
 • The other one is that it is not possible to link templates to documents. This sounds a bit crazy and yes, it may be considered to be a bug.

An extension “Template Changer” was available for linking template files. However, it does not work with new versions. That is why we created a BASH script as a tool to solve this. It has been tested on Linux but should also work with Cygwin on Windows. OS-X should work with minor changes, like the date function in Unix does not require an @ sign.

The underlying idea is that you have documentation projects where both the documents and the templates are in the same directory. If that is the case with you, then this script can help you.

You can paste the following to a text file called “cht.sh”, give it executable rights, put it in your documentation directory,  and start attaching templates to your documents.

Hope you like it!

Update 2018-11-19: Now both ODT and ODM files are supported.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
#!/bin/bash
 
# Template CHanger alternative
# This script uses xmlstarlet, zip and unzip.
echo
echo ./cht.sh, CHange Template...
echo This script inserts or replaces, a template XML node in a 
echo LibreOffice Writer file, by modifying meta.xml and adding an
echo absolute url for template location. It accepts both
echo document and master document files and template files.
echo xmlstarlet is expected to be installed.
echo This is for documentation projects where Writer files and Templates
echo reside in the same directory!
echo USE AT YOUR OWN RISK, HAVE A BACK-UP READY, wiebe-nedcad-nl
echo Run script always in directory with documents, cd your_project
echo "Usage: cht <OTT-file> <ODT-or-ODM-file>"
echo Example: ./cht.sh template.ott writer.odt
echo
 
## Variables I, more below Checks
 
# General
TEMPL=$1
DOC=$2
WORKDIR="temp_extracted"
 
## Checks
 
# Do files exist with right extension?
 
if [ -f $TEMPL ] && [ "${TEMPL: -4}" == ".ott" ]; then
  echo "File $TEMPL found."
else
  echo "ERROR: Writer template $TEMPL does not exist or is not valid. Aborting."
  exit 1
fi
 
if [ -f $DOC ] && ([ "${DOC: -4}" == ".odt" ] || [ "${DOC: -4}" == ".odm" ]); then
  echo "File $DOC found."
else
  echo "ERROR: Writer document $DOC does not exist or is not valid. Aborting."
  exit 1
fi
 
# Do we have xmlstarlet?
 
hash xmlstarlet 2>/dev/null || { echo >&2 "ERROR: xmlstarlet is required. Please install this first. Aborting."; exit 1; }
 
## Variables II
 
# XML node "meta:template" values
echo Node meta:template will contain the following bare attributes:
# xlink:type xlink:actuate xlink:title xlink:href meta:date
 
# Static
N_XLINK_TYPE="xlink:type" && V_XLINK_TYPE="simple"
echo $N_XLINK_TYPE -- $V_XLINK_TYPE
 
# Static
N_XLINK_ACTUATE="xlink:actuate" && V_XLINK_ACTUATE="onRequest"
echo $N_XLINK_ACTUATE -- $V_XLINK_ACTUATE
 
# Template name
N_XLINK_TITLE="xlink:title"
NO_EXT="${TEMPL%.*}"
V_XLINK_TITLE=${NO_EXT##*/}
echo $N_XLINK_TITLE -- $V_XLINK_TITLE
 
# Absolute template location
N_XLINK_HREF="xlink:href"
V_XLINK_HREF="$PWD/$TEMPL"
echo $N_XLINK_HREF -- $V_XLINK_HREF
 
# Template time
N_META_DATE="meta:date"
# Lower epoch time sec to force updating document styles
BELLE_EPOCH_COR=-1
BELLE_EPOCH_X=$(stat -c %Y $TEMPL)
BELLE_EPOCH=$((BELLE_EPOCH_X+BELLE_EPOCH_COR))
V_META_DATE=$(date -d @$BELLE_EPOCH +%Y-%m-%dT%T.%9N)
echo $N_META_DATE -- $V_META_DATE
echo
 
## The proces
 
# Unzip the document file
 
mkdir -p $WORKDIR
if [ -z "$(ls -A ./$WORKDIR)" ]; then
  echo "Ready for processing meta.xml"
else
  echo "ERROR: ./$WORKDIR is not empty and may contain an unzipped document file. Aborting."
  exit 1
fi
unzip -q $DOC -d $WORKDIR
cd $WORKDIR
 
# If exists, delete node meta:template, add node and subnodes via pipes
xmlstarlet ed -d "/office:document-meta/office:meta/meta:template" meta.xml | \
xmlstarlet ed -s "/office:document-meta/office:meta" -t elem -n meta:template | \
xmlstarlet ed -i "/office:document-meta/office:meta/meta:template" -t attr -n $N_XLINK_TYPE -v $V_XLINK_TYPE | \
xmlstarlet ed -i "/office:document-meta/office:meta/meta:template" -t attr -n $N_XLINK_ACTUATE -v $V_XLINK_ACTUATE | \
xmlstarlet ed -i "/office:document-meta/office:meta/meta:template" -t attr -n $N_XLINK_TITLE -v $V_XLINK_TITLE | \
xmlstarlet ed -i "/office:document-meta/office:meta/meta:template" -t attr -n $N_XLINK_HREF -v $V_XLINK_HREF | \
xmlstarlet ed -i "/office:document-meta/office:meta/meta:template" -t attr -n $N_META_DATE -v $V_META_DATE \
> temp.xml && mv temp.xml meta.xml
 
# What is the result?
echo meta.xml is now: && echo
cat meta.xml && echo
 
# Back-up original file
mv ../$DOC "../${DOC%.*}.bak"
echo A .bak file is created && echo
 
# Create modified Writer file, mimetype first
zip -rq ../$DOC mimetype .
 
# Cleaning up
cd ..
rm -rf $WORKDIR
echo Finished && echo

E-bike: Deore RapidFire Throttle Dilemma

(Linked from Conversion to eBike)

Problem…

The Deore RapidFire interferes with the throttle. I could not accept what is shown at 5:00 on https://www.youtube.com/watch?v=4b1dk7J_3v0.

In my case it concerns Shimano shifters of type SL-M590, but other models suffer from the same problem.

You see the problem? Changing speeds moving your hand to the left. Unacceptable. RapidFire has two handles, I opened the housing, removed the first handle and tried to bend it. Don’t! It broke in two and it took me a lot of energy to weld it again without burning the handle box. And that box… It looks like a wrist watch on the inside. Again, don’t follow my path. If you’re curious, look at the next two pictures.

… A wrist watch!
Broken… Very small area to weld, toilet paper made wet and add heat, surprised it is a strong (and ugly) Weld.

The alternative…

The RapidFire Hack

So I grinded and grinded the right SL-M590 until I was able to switch gears. But the button is ruined afterwards and needs restoration. This is serious small scale work. See pictures how I solved that.

On the back side all interfering material is removed. On the front side a shaped aluminium plate is added. Made on an anvil with a hammer, great exercise! In between MS Polymer filler.

Another look. More MSP added per day.

Shrink tube does the rest. I use 3:1 tube with glue on the inside. Poly-olefin feels nice and there are no sharp edges. SOLVED!

The only drawback – if you don’t count the hours – is that the power switch is on top with the key in driving direction – not very logical, indeed very odd, but…Who cares!

Problem solved. Have fun!!

Cycling: Review ATB, low cost, much fun

Update: They will become eBikes, see Conversion to eBike. We bought these bikes in 2012, the page is a bit outdated, but for reference this page is kept.

Dutch: See Beoordeling van een goedkope mountainbike voor veel plezier

An ATB or a mountain bike is not for the road, the rolling resistance is higher and the lack mudguards is no pleasure in the Netherlands. However in the correct terrain an ATB is the right choice and much fun. Reason enough for us to buy to low-cost ATB’s at KS-Cycling. Well, the feelings are mixed because there has been a lot of tinkering but afterwards we can state the bikes are worth their money. The model turned out te be exactly the right choice. If you consider such a bike, do not go for lower prices because then you get really inferior parts.

Introduction

The bikes have suffered from wear during the last months in rough terrain and I would like to share that experience. Our approach is recreational but the conditions for the bikes (and us) were heavy and sometimes resulting in problems. There are several parts prone to rust, but that is a matter of protecting and impregnating. Nothing to worry about, and this is something that almost every bike faces. Below is the bike and the parts are discussed in detail.

The parts

1: Frame

The frame is rigid. Although made of aluminium, it is quite heavy but that is not directly a disadvantage during heavy use. One downside is the fixation of the calipers that turned out to be misaligned on one of the bikes, see below brakes. The frame is sufficiently rigid and has absorbed all collisions well. The clearance at the front wheel is large enough for the combination of 29″ wheels and the travel distance of the front fork.

2: Saddle

Probably dirt cheap but not bad. Make sure that in the rain it is covered with a plastic bag because water passes through the seams in the foam. When you are going to sit you’ll push a glass of water through the seams out. The saddle can be fairly adjusted.

3: Steer and grips

Fine, good grip on handles and sufficiently far apart for good control. Parts can also be positioned in a way that when the bicycle is upside down it will not rest on switches the bell.

4: Tyres and rims

At the factory, the tires are fitted sloppy. The clearance between the rim and tire bead causes a lot of height difference in the tread. Not nice to see but not so important with studded tires. After a tire puncture it was no trouble getting the tire evenly back on the rim. The tire itself, low end of the market is doing very well in the area where we are: rocks, boulders and clay. A disadvantage of the studs is that they fill up with wet clay, making it almost almost impossible to ride. Slick tires are not an option so we’ll have to live with it. Excellent for our condition with pounds of clay in the wheels.

The rim is fine, colliding against the rocks does not result in deformation. The tires looks cool but will be to coarse for many users. The rolling resistance is surpricingly reasonable – if inflated to the full 4.5 bar.

The choice of wheel size 29″ appears to be extremely wise because there are few rocks that can not be taken. I should not think about using 26″ wheels in this area.

5: Paddles

Without locks for footwear, made of aluminum. Very solid and this is necessary because often a paddle is abrading on a rock and then the bike with driver is launched. It is difficult and not always possible to place the pedals so that rocks can be avoided. The ground clearance is sufficient. However, it is necessary to tighten the pedals and the crank regularly on both bikes to avoid a cracking (and unhealthy) sound during riding.

6: Front fork

Each travel of the springs means energy absorption that must be put back with the legs, as simple as that. More important, too much suspension also ensures vague steering, especially in sharp turns. The suspension can be switched off and that’s exactly what I do on hard clay roads and ordinary roads. In the field, the suspension is a solution and protects the wrists. However, the suspension is tightest but my weight causes that too. The fork does its job very well then. There is a lot of dust on the spring cylinders when greasy. The seals keep everything outside. Model: SR Suntour SF11XCR-P-MLO.

7: Quick Releases

The quick releases work well, too bad that they are susceptible to surface rust. The continuous rod seems phosphated and does not rust, that would be unsafe. The tensioners are a relief during repair or when pasting a flat tire. Brand Quando.

8: Control gear

About the gears I am less enthusiastic, except the control, which is great. Shimano Rapidfire M9. Minus is the fragility of the shift indicator but the positions are still in the mind of the cyclist, I never look at the indicator.

9: Brakes

The brakes are really good. Hydraulic implemented and that means that there is an oil line running from the steering wheel to the disc. Type: Shimano BR-M446. Dosage is good and I should not think about driving through bushes with rim brakes. The mating surfaces of the frame and the brake caliper must be properly aligned. In one of the frames that was not the case causing the pads skewed relative to the disk. A precise filing job of the frame solved this eventually. Very occasionally there will be some coarse sand between the pads and the disc but that is quickly released during riding. Be careful with grease. Mist from an aerosol should not land on the disk and the pads. So always lubricate the chain etc. with brush or stay away from the brakes. Small minus is that the brakes squeal during braking at low speeds. In the area where I cycle hunters are quite irritated. Using Brake Cleaner is absolutely inadvisable because it dissolves the O-rings of the caliper. It is useable on the disk but ultimately a good descent is the best way to clean up after cleaning with the garden hose. All in all a part giving me a feeling of security.

10: Crank set

The crankset as a whole is akay and works well with the Shimano Deore components. However rough terrain also means the occasional collision with the surface. The protection ring is not designed for these confrontations because it is made of plastic. The next time the teeth of the largest sprocket will be hit. One would expect a strong metal ring. In addition, the chain guard ring should also protect your pants. I now use clips.

11: Chain

Oh, what a tragedy. After three kilometers on the new bike the chain broke. The disadvantage of buying a bike abroad is that you do not easily return your bike for warranty. Extremely accommodating but late KS-Cycling offered to repair it local on their costs. Being a KMC chain involved and the European distribution close to me around the corner I asked KMC how it could happen. The answer: “It can not be.” The attached photos showed that the manufacturer KS-Cycling itself clinched the chain and that is forbidden, a bad solution. KMC was not to blame. In fact, I was very pleasantly surprised that I got two chains of the best segment at no cost. Compliments because nowadays there are not many manufacturers that take their individual customers seriously! The chains are in use now and are indestructible. In the future only KMC chains – and that is advertising that they deserve!

12, 13: Derail system front and back

Shimano Deore. But actually it does not really matter because the concept of derailleur is by definition prone. Both bikes I had to re-adjust after receipt. KS-Cycling would have done better. One bike I had not adjusted because it turned out that the cassette was not properly mounted. Derailleurs are a disaster in this area. You can adjust it well but I have had many failures:

 • Chain between the spokes and gear: Shocks and pebbles with clay between the chain and the sprockets do strange things. Chain stuck and only by force pulled out of the “gutter”.
 • Bending of back unit: When derailing the chain there are large forces at stake. Adjusting afterwards is no fun
 • No abbility to switch gears: Clay and stones form a mass in the front derailleur making it stuck. Even now and then a run off chain.
 • Displacing of shift moments caused by by clay, spontaneous switching moments and that’s not nice when you’re standing.

If there is something I am really dissapointed about it is the geraring. Maybe not so much the line of Shimano Deore but just the concept of a derailleur on an ATB. The load of the gearing is simply to much. Perhaps the problem in the Netherlands play less but here in Portugal it is problematic. It is a serious consideration to switch to a hub gear.

14: Cassette

In itself there is nothing wrong with Deore cassette. Unfortunately, KS-Cycling did not properly tighten the cassette causing play on the cassette. This caused a not adjustable rear gear: tuning the small gear causes the large gear to malfunction and vice versa. Because I had no special tools, I ordered it. Just a full tool box from Xtreme at rose.nl. Finally solved that problem.

Conclusion

Finally we have two excellent bikes – I leave that straight.

 • The gears are not suitable for this terrain (mountains, clay, stones and rocks). In the Netherlands, this will not be a problem.
 • 29 “wheels are very nice.
 • Hydraulic disc brakes: You can not do without.

KS-Cycling made some serious mistakes but also tried to correct it. Ultimately this company offers very much bike for a minimal price. Maybe it’s better if they make a bike 50 Eur’s more expensive and do a better final control, even then they are extremely competitive. It is absolutely recommended to buy a mid-end bike by this company but carefully check everything before you make your first ride or visit an expert.

Planning a trip? Take care of proper tools, a set from Xtreme for example. For long trips a spare chain, some basic things like Hex screwdriver, tire repair stuff and something to clean.

E-bike: Programming your e-bike

(Linked from Conversion to eBike)

External Documentation

The KT3 series is a popular line of smart displays that are used for managing settings. I am under the impression that it originates from Suzhou Kunteng Electronics Co., they have manuals and if you stumbled on this page looking for other models, you might want to visit them. Their server is very slow from time to time. Below are also cached versions, to save you from a waiting frustration.

There are three “Parameter Setting” chapters for 22 settings:

 • “General Project Setting” (3)
 • “P Parameter Setting” (5)
 • “C Parameter Setting” (14)

Setting Parameters

Setting is done with:

 • Arrow Up == UP
 • On/Off == ENTER
 • Arrow Down == DOWN

How “enter settings” work:

 • Start with “General Project Setting”:
  • Press ENTER long to start. When On, within 5 sec press UP+DOWN for 2 sec
  • Within a minute: Use UP or DOWN to change values if needed, click ENTER to store and go to next value.
  • After entering last setting (third, Metric or Imperial):
   • Press ENTER for 2 sec to save and finish, or…
   • Press UP+DOWN for 2 sec to get into “P Parameter Setting”
 • Continue with “P Parameter Setting”:
  • Within a minute: Use UP and DOWN to change values if needed, click ENTER to store and go to next value.
  • After entering last setting P5:
   • Press ENTER for 2 sec to save and finish, or…
   • Press UP+DOWN for 2 sec to get into “C Parameter Setting”
 • Continue with “C Parameter Setting”:
  • Within a minute: Use UP and DOWN to change values if needed, click ENTER to store and go to next value.
  • After entering last setting C14 press ENTER for 2 sec to save and finish.

In short, turn on – ENTER, directly UP+DOWN 2s, ENTER through the three General values, after last value UP+DOWN 2s for P Settings, ENTER P1… P5, UP+DOWN 2s, ENTER through C Settings and ENTER 2s to save.

Values

Tip: Write your settings down somewhere, if something breaks and you need a new device, you really wants these settings back.

Here are my values with their meaning, you can paste and modify it in a spreadsheet for your convenience.

G172Maximum Trip Speed
G229″Wheel Diameter
G3mMetric and Imperial Units
P146Motor Characteristic Parameter Setting
P20Wheel Speed Pulse Signal Setting
P31Power Assist Control Mode Setting
P40Handlebar Startup Setting
P512Power Monitoring Setting
C102Power-Assist Sensor and Parameter Select Setting
C20Motor Phase Classification Coding Setting
C38Power Assist Ratio Gear Initialization Setting
C44 & 50Handlebar Function Setting
C508Controller Maximum Current Adjustment Setting
C63Backlight Brightness Adjustment Setting
C70Cruise Function Setting
C80Motor Operating Temperature Display Setting
C90Startup Password Setting
C10nAutomatically Restore Factory Setting
C110Meter Attribute Selection Setting
C124Controller Minimum Voltage Adjustment Setting
C130ABS brakes of the controller and parameters of anti-charge control Setting
C142Power-assist tuning parameters Setting

E-bike: Li-ion Batteries

(Linked from Conversion to eBike)

Making it yourself, or not

Choosing a voltage means going for 48V or 36V. I chose 48V which seems to be the trend (2017).

Why make your own battery pack? The cheap packs have lousy cells, the ones with proper cells are very expensive, even on aliexpress.

Buying battery cells on the net is dangerous, chances are that you get imitation. Too good to be true? Don’t buy! Do your research, search the net for suppliers name and review.

Choosing a battery

Go for 18650 form factor. Lots of battery cells equal lots of weight. So you want batteries with high capacity, more than 3000 mAh. After searching for a proper size I ended up with a good deal: 110 cells for USD 344 (http://queenbattery.com.cn). Form factor 18650, brand LG, type F1L, capacity per battery cell ~3350mAh. For specs see: LGC_INR18650_F1L_v1.pdf (additional LG_INR18650F1L_TI.pdf). However, for two batteries, 2 * 78 cells were needed so I needed a second batch, including ~ 5% extra cells in case of malfunction. Update September 2018, for battery number 3 I ordered 100 * NCR18650B, with a considerable lower tag: USD 260. For specs see: NCR18650B.pdf.

Understanding a bit of battery technology won’t hurt. You may want to read https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries before creating packs and constructions. Fully charged batteries and higher temperatures are bad for example.

Getting 48V

 • If you chain 13 cells of 3.7V, you get 48.1V
 • So if you put 6 chains parallel you have still 48V, but more capacity.
 • Each 6 cell block is connected, or 4 cells as in the example below.
 • This configuration is abbreviated as 13sp6, below is an example of 13s4p.

Stupid enough to buy a high powered motor, it needs a proper supply. 1500 W, ~50 V. That means 1500 / 50 = 30 A (Amps). Each cell offers 5 A, we need 6 lanes to get 30 A. This determines the size of the battery block: 13s6p, 78 cells, < 4 kg. Big, but acceptable. Each cell weights ~50 grams.

Choosing less lanes means that the motor cannot work at full capacity and cells are abused under full load. That is why you always need to check battery specifications and motor specifications.

Multinationals Suck

I bought a really nice set of batteries. But multinationals think they can form cartels for price-fixing , don’t pay taxes, lobby for their own profit and believe they are obliqued to terrorize competition. This is a text from a Chinese supplier:

Due to LG/sanyo/panasonic/ sony/samsung/sony is International brand ,We’ll use blue shrink wrap to cover it to avoid custom issue
Like this sample photo .Please find enclose
After get cells ,please remove blue shrinkwrap, that’s all

Yes, it gets that bad! Politicians, read this, do something against it. Competition, even from abroad, is nearly always a good thing!

Battery Management System (BMS)

The BMS is very important and I had really bad luck, ending up with a totally destroyed battery pack, because of a failing BMS.

So BMS has the honour to have its own page here: https://vanderworp.org/en/battery-management-system-bms/

Construction

A solution that is easy to service means: No spot welding of nickel strips on batteries. By the way, batteries with pre welded strips (no need for spotwelding!) have similar prices as without. They can be used in several battery containers.

The promising solution: http://vruzend.com/ This system contains end caps for individual cells with nuts. Easy, not expensive. However it is a brand new product (2017) and I expect it to have some start problems. I love this system but it looks like it is not available right now. This means I have to think of a different solution…

Long story short, I ended buying a cheap spot-welder, knowing I started a new adventure. A picture of the battery and more on welding can be found here: https://vanderworp.org/en/sunkko-787a-hack/.

Werktuigbouw: Schroefdraad

Deze bladzijde bevat veel informatie over schroefdraad. Gebruik de inhoudsopgave hierna om naar de juiste informatie en tabellen te gaan.

Schroefdraad is er in enorm veel vormen en maten. De fitting van een gloeilamp, exotische draad op gasflessen van merk A om merk B buiten spel te zetten, evenwijdige draad of conische draad, enzovoorts.

Metrische draad

Gelukkig wordt metrische draad veel toegepast want het principe is makkelijk, de buitendiameter van de draad in millimeters komt in de buurt van de aanduiding. Zo is een bout M8 makkelijk te meten want de diameter zal dicht bij 8 mm liggen.

Voor de klusser is metrische draad het handigst en met een doosje moeren en ringen, samen met een paar draadstangen is voor veel verbindingsuitdagingen een oplossing te bedenken.

Er is ook een variant in de vorm van fijne schroefdraad maar die wordt niet veel gebruikt.

Boortabel

Zelf draad tappen is bij tijden ook gewenst. De onderstaande maten zijn goed voor metalen. Bij kunststoffen kan een iets kleinere boordiameter gebruikt worden om zoveel mogelijk grip te houden. Bijvoorbeeld M5 boren met 4 mm. Bedenk dat composieten een voorzichtige benadering behoeven. Zo is een draadgat loodrecht op HPL (Trespa et al) geen probleem maar aan draadgat aan de zijkant van een plaat moet ruim getapt worden om splijten van het materiaal te voorkomen. Op die manier kan zelfs in hardhout een beperkte verbinding gemaakt worden.

Buiten-diam. SpoedBinnen-diam. Boor-diam.
M10,250,7290,75
M1,10,250,8290,85
M1,20,250,9290,95
M1,40,31,0751,1
M1,60,351,2211,25
M1,80,351,4211,45
M20,41,5671,6
M2,20,451,7131,75
M2,50,452,0132,05
M30,52,4592,5
M3,50,62,852,9
M40,73,2423,3
M4,50,753,6883,8
M50,84,1344,2
M614,9175
M715,9176
M81,256,6476,8
M91,257,6477,8
M101,58,3768,5
M111,59,3769,5
M121,7510,10610,2
M14211,83512
M16213,83514
M182,515,39415,5
M202,517,29417,5
M222,519,29419,5
M24320,75221
M27323,75224
M303,526,21126,5
M333,529,21129,5
M36431,6732
M39434,6735
M424,537,12937,5

Tabel maten zeskantmoeren

Reguliere zeskantmoeren hebben de volgende gegevens. d is maat, p is spoed, m is dikte, s is steekwijdte, e is de grootste diameter.

d p m s e
M20,41,644,38
M30,52,45,56,08
M40,73,277,74
M50,8488,87
M6151011,05
M715,51112,12
M81,256,51314,38
M101,581718,9
M121,75101921,1
M142112224,49
M162132426,75
M182,5152730,14
M202,5163033,53
M222,5183235,72
M243193639,98
M273224145,63
M303,5244651,28
M333,5265055,8
M364295561,31
M394316066,96
M424,5346572,61

BSP

Je staat bij de loodgieter en die vraagt of het een halfduims aansluiting is. Je denkt dat als een inch duims is en een inch 25.4 mm is, dan is halfduims 12.7 mm. Dus pak je je lineaal en kijkt of het in de buurt komt. Nee, het is bij lange na niet 12.7 mm en dus is je antwoord op de vraag van de loodgieter volmondig “nee”. En dan te bedenken dat de loodgieter het bij het juiste eind had! Duimse maten hebben namelijk geen betrekking op de diameter van de draad maar op de diameter van de pijp waar de draad in zit. Dus er lijkt sprake van enige Britse logica. Echter door verbetering van materialen door de jaren heen was het mogelijk de diameter van pijpen te verkleinen waardoor er nu totaal geen verband meer is. Het enige houvast zijn tabellen.

BSP-schroefdraad is redelijk gestandaardiseerd, BSP-draad is gangbaar. 1/4″ draad (kwart-duims) heeft echter geen diameter van 1/4 inch (ofwel 25.4/4 mm)! De inch-maten hebben als basis een pijp met een inwendige diameter in inches waarbij schroefdraad aan de buitenkant gesneden werd. Een buis met een inwendige diameter van 1/4″ had dus 1/4″ draad. Omdat materialen verbeterden kon de wanddikte van de buis kleiner worden en daarmee de inwendige diameter groter worden. Resultaat: inch-maten zijn niet meer te herleiden door te meten. Daarom is de volgende tabel handig om – bij voorkeur met een schuifmaat – te controleren wat voor draad het is. D is de diameter in mm. Inch is de aanduiding. Echter, pas op dat er geen sprake is van NPT-draad. NPT-draad lijkt soms verraderlijk veel op BSP.

Maten BSP-schroefdraad

inchD buitenD binnen
1/167,7236,561
1/89,7288,565
1/413,15711,445
3/816,66214,95
1/220,95518,633
5/822,91120,589
3/426,44124,12
133,24930,292

BSP-draad kan parallel en conisch zijn. Achter BSP staat een “P” van “Parallel” of een “T” van “Tapered”. Samenvattend zijn de volgende schroefdraadsoorten gangbaar: BSPP en BSPT.

Het meten van de diameter van type T moet aan het eerste deel van de draad. De coniciteit (hoek) is bij dit type 1:16 – dus een diameterverloop van 1 mm over een lengte van 8 mm – het is immers aan iedere kan van de draad 1:16.

Er zijn regels voor de bevestiging van buiten- en binnendraad.

 • Buitendraad P + binnendraad P = in orde
 • Buitendraad T + binnendraad T = in orde
 • Buitendraad T + binnendraad P = mag, zwakkere verbinding
 • Buitendraad P + binnendraad T = mag niet

Met andere woorden: Bij conische verbindingen is de mannelijke draad altijd conisch en mag de vrouwelijke draad zowel parallel als conisch zijn.

Schroefdraadafdichtingen kunnen gemaakt worden met een geschikt vloeibaar borgmiddel of met PTFE-tape, “teflontape” en hennep wordt ook nog steeds gebruikt. Naast deze afdichting bestaan er systemen met O-ringen, gewone ringen en – gestandaardiseerd – metaal op metaal met een conus die zorgt voor de afdichting.

Data: Papierformaten

 • A0 is een formaat van precies 1 m^2 met de verhouding van de zijden
  1:\sqrt{2}
  (de wortel van 2 is ongeveer 1,41).
 • Knip je een A0 in tweeën – start aan de langste zijde – dan blijft de verhouding van de zijden 1:\sqrt{2}, ook als je dat daarna weer in tweeën knipt.
  • Die helft van A0 is A1, de helft van A1 is A2, idem A3 en A4.
   Een A4 is dus
   \frac{1}{16} m^2.
 • “80 grams papier” wil zeggen dat één vierkante meter 80 gram weegt.
  • Een “80 grams A4-tje” weegt dus
   \frac{80}{16}=5 gram
   en dat is handig voor het berekenen welke postzegel nodig is.
  • Als grove vuistregel: Een 80 grams vel is ongeveer 0.1 mm dik. Een boek van 1 cm dik telt dus ongeveer 100 bladen, dus 200 bladzijden. Voor kopieerpapier klopt dit redelijk en het is afhankelijk van de “opdikking” van het papier in kubieke centimeters per gram
 • Als een A0 een oppervlak heeft van 1 m^2, met zijden l en l*\sqrt{2}, hoe groot zijn dan de zijden? Oppervlak:
  l*l*\sqrt{2} = 1 \Leftrightarrow
  l^2=\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow
  l=\sqrt{\frac{1}{\sqrt{2}}}
  l is de korte zijde, de lange zijde is dus:
  \sqrt{2}*\sqrt{\frac{1}{\sqrt{2}}}
  ofwel “ongeveer”: 0,840896415253715 bij 1,18920711500272 meter.

Maken: Graveerwerk op basis van groot printwerk

Het uitfrezen van letters en logo’s op houten borden

Hout is een mooi materiaal, het leeft, heeft een warme uitstraling en er zijn zoveel soorten met ieder hun eigen karakter, zoals weerbestendig, betaalbaar, chique, warm, als basis voor lakken, enzovoorts.

Door op zelfklevend vinyl een tekst of logo te ontwerpen en te printen ontstaat de mogelijkheid om de tekst en het logo te frezen in (hard)hout en kunststoffen. Iets dergelijks is ook met metalen mogelijk, maar dat is terzijde.

Het voorbeeld betreft een tekst van ruim drie meter lang in azobe-hout. Na voorbehandeling van het hout is de “sticker” geplakt op het hout en vervolgens is de tekst met een bovenfrees gefabriceerd. De klus is redelijk arbeidsintensief, enkele uren werk, echter het resultaat is enorm duurzaam.

Het lettertype

Voor de tekst is “Latin Modern Roman Caps” gebruikt. De foundry staat hier: http://www.gust.org.pl/projects/e-foundry/latin-modern. Schreven zijn aangepast aan de diameter van de gebruikte frees, het lettertype is dus uiteindelijk wat vetter geworden.

Niet zelf doen?

Hierna volgen foto’s van deze klus. Interesse in iets dergelijks? Neem contact op. Deze activiteiten lopen via https://mijnposter.nl, onze onderneming waar grootformaat beeldwerk en printwerk gefabriceerd wordt. De prijs is uiteraard afhankelijk van de grootte, aanvullende voorzieningen zoals bevestiging en de uren. Echter, we doen hier alles “in house”, waardoor we een scherpe prijs kunnen neerzetten en snel kunnen leveren.

De zwarte tekst op het witte vinyl wordt uitgefreesd in het hout waarna vinylresten verwijderd worden.

Het ruwe uitgefreesde product voor schuurwerk en schilderwerk.

In dit geval zijn grote RVS-schroeven gebruikt tussen de woorden maar andere bevestigingen van borden zijn ook mogelijk, zoals blind opgehangen.

Al met al een heel leuk en dankbaar project om te doen.

CAD: An approach to mathematical curves for engineering, part 1, the math.

This is a series about creating mathematical curves in BricsCAD (and AutoCAD).
Part 0, just hackish with a spreadsheet, result driven.
Part 1, the math, understanding ways to iterate.
Part 2, the coding, techniques available.

THIS ARTICLE IS UNDER CONSTRUCTION. YOUR POSITIVE INPUT IS APPRECIATED.

Introduction

Mechanical engineers sometimes need mathematical curves. For example:

 • A satellite dish is a basic parabola.
 • A gear has the involute of a circle as its base.

These kind of curves are usually not directly supported in CAD systems. They must therefore be drawn as approximate. Read on.

A blunt approach is always possible, make sure the curve is made up of many line segments so that the CAD curve is little different from the theoretical curve. However, this has a number of disadvantages:

 • Files can become large and therefore slow.
 • CNC devices may have problems in the processing of very large amounts of segments.
 • Intensive monitoring, calculating, of the curve is necessary to ensure the deviation is not too large.

I have to say that I’ve seen many implementations on the net and none was very clear when it came to using a proper algorithm. Without a suitable algorithm, the result will always be sloppy. This does not mean these solutions are not valuable, I just think there is something to win when we first start with the mathematics. Coding afterwards becomes like filling in a form. Feels good!

What is required?

Programmers without mechanical engineering experience can make mistakes in the approach to the problem. To start the discussion, take notice of the following arguments:

 • The curve should be smooth, sharp corners are not allowed, the change of direction (angle) determines the amount of nodes. And no polylines but splines or arcs. Counter arguments:
 • There is no objection to use straight segments as long as there are enough. More straight lines, less calculations.
  • If a radius of 1/1000 mm is composed of three line segments in steps of 30 degrees, then it will usually not be a problem. Defining one node per degree in that case is not smart.

It is no answer to the question, but it illustrates the complexity of the problem. Similarly, there are approaches whereby the length of the line segments of a curve is taken as a starting point. So what do we really want?

What an engineer wants

The solution can be made incredibly complex, but a mechanical engineer wants one thing primarily: a controlled tolerance of shape. In other words, a maximum deviation – or less.

What a CNC device wants

Not too much segments. Something to take into account when iterating points

An example

A shaft having a diameter of 10 mm (R5, blue) has a tolerance of -0.1 mm (magenta). The circumference is not circular, but drawn as polyline with straight segments (red). The distance of the polyline to the circle can not be more than 10% of the tolerance. This is 0.01 mm. There are only 50 segments needed to define the circle.

If the tolerance is reduced further, there are more segments. If the value is not 0.01 mm but 0.001 mm, the circle can be described by 223 straight segments. Considering the precision, this is not bad. These are values which both CAD systems and CNC machines can handle.

A rigid iteration method

Achilles and the tortoise

One of Zeno’s paradoxes, closely related to the dichotomy paradox, is the race between Achilles and the tortoise. Quoted from Wikipedia:

In the paradox of Achilles and the tortoise, Achilles is in a footrace with the tortoise. Achilles allows the tortoise a head start of 100 meters, for example. Supposing that each racer starts running at some constant speed (one very fast and one very slow), then after some finite time, Achilles will have run 100 meters, bringing him to the tortoise’s starting point. During this time, the tortoise has run a much shorter distance, say, 10 meters. It will then take Achilles some further time to run that distance, by which time the tortoise will have advanced farther; and then more time still to reach this third point, while the tortoise moves ahead. Thus, whenever Achilles arrives somewhere the tortoise has been, he still has some distance to go before he can even reach the tortoise.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes#Paradoxes_of_motion

So Achilles never wins, it takes an infinite number of times to get past the tortoise. Loosely based on that is the convergent series:

Real life application

(1)   \begin{equation*}\frac{1}{2} + \frac{1}{4} +\frac{1}{8} +\frac{1}{16} +\frac{1}{32} + \cdots \to 1\end{equation*}

We could use this approach in an iteration process. Based on the series, this is also true:

(2)   \begin{equation*}\frac{1}{4} +\frac{1}{8} +\frac{1}{16} +\frac{1}{32} + \cdots \to \frac{1}{2} \end{equation*}

If you think about it, by using the following, choosing a + or – wisely, you can literally build any real from 0 to 1 by using those fractions only once:

(3)   \begin{equation*}\frac{1}{2} <+|-> \frac{1}{4} <+|-> \frac{1}{8}<+|-> \frac{1}{16}<+|-> \frac{1}{32} <+|-> \cdots \end{equation*}

So let’s see what it looks like.

Iteration to “n” can be done by conditional testing, for example a condition statement (cond …) in Lisp:

 • If endpoint of line is more than “n” (+x), and unacceptable far from “n”, the next half length segment goes to the left.
 • If endpoint of line is less than “n” (-x), and unacceptable far from “n”, the next half length segment goes to the right.
 • If endpoint of line is within acceptable range, accept endpoint as answer.

Useful theorems for approximating curves

Red: The theoretical curve. Left-bottom of triangle: Our point to check: x3.

The convergence of error margin e to 0

When x3 is entered in our function, the answer for y is y3 + b. Nice, but we want to know if d is within an acceptable range, in order to approve point x3, or not.

Now here comes an interesting thing: f + e = d and the more we iterate, the smaller part e becomes. This is easy to explain, the more we “zoom in”, the straighter the red line. So:

Important conclusion 1:

(4)   \begin{equation*}f_n + e_n \to f_n\end{equation*}

Focus is now on f. Knowing a and b, the value of f is:

(5)   \begin{equation*}\frac{1}{f^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\end{equation*}

How do we get a?

Little bummer, we need to transform all used functions from f(x) to f(y) manually in order to retrieve a. Or, use a numerical solution. Both solutions add a lot of complexity. Can we work around that?

The fastest ingredient for calculating f

I would not have spent time writing this page if the answer was “no”. Read on. The point is, I like to “see” things in order to “better understand” things.

And that is not all, BricsCAD does have a reasonable proper SVG export facility, so you can enjoy the show too. So what is it? Look at the following:

 • I’ve iterated an arc manually. Centre point 0,0 (1) start 10,0 (2) and end 0,10 (3).
 • The magenta part:
  • Line from 2 to 3. From middle 4 to 5 and from 4 to 6.
  • Line from 5 to 6 and from 4 perpendicular to 7.
  • Point 8 on intersecting of arc en line 4-7
  • Conclusion: distance 4-8 is too large, so I iterate again starting at half x, between 3 and 4, being point 9.
 • The blue part: Same procedure as magenta, not good enough, iterate the red part.
 • The red part: Same procedure as blue. Hey! The result is fine, within limits..

You can’t see the details of blue and red. Here they are:

So again, what we want to know is the distance from point 4 to point 7. We do have the distance from 4 to 5. If we could say something about an angle like angle 4 5 7 or angle 5 4 7, we could solve.

And we can say something about it. Look at the baseline and the hypotenuse. Except for the first iteration, the angle between the baseline and the hypotenuse gets closer to 0^\circ with each iteration. At the blue iteration, this angle is 2.78^\circ, at the red iteration, it is reduced to 1.46^\circ.

Important conclusion 2:

(6)   \begin{equation*}\angle { baseline-hypotenuse} \to 0\end{equation*}

We can calculate the angle of the baseline based on start and end point. As a consequence of this theorem, we know the angle of the hypotenuse. Knowing b plus knowing the angle means we know f.

YESS!!! PROBLEM SOLVED!!!

And… I plan to implement this in a beautiful way. To be continued 😉

E-bike: Things that went right and wrong

Things that went North

This page is a link from Conversion to eBike.

 • Using microswitches for both brake handles for brake lights and engine stop turned out to be a very rigid solution.
 • The batterypack construction, with EPDM isolation and aluminium housing is easy to make and rigid.
 • The Sunkko 787A Hack created possibilities to make a 13s6p pack and actually works.
 • 1500 W is really fun, and a must for hills, 10% slope without pedalling is not overkill.

Things that went South

And what I will do different next time.

During my projects many things did not go according to plan. Most things went very well fortunately. I will describe the bummers here for reference and education.

Not enough time

This may sound strange, but it was – and is – a real problem. The lack of time caused the project to have a timespan of more than a year. If I knew that before, I would have made it all less technically complex. Look in the mirror and ask yourself if you can spend enough time.

Unused new battery destroyed

After building two packs with greatest care, one was dropping in Voltage and I could not charge to full voltage (13 * 4.2 V = 54.6 V). I was thinking: “Just shut down the main switch for the coming time and dive in the problem later”. That was wrong, the BMS turned out to be faulty and despite shutting off the main switch, the balance wires slowly drained the brand new expensive cells to 0 V. If I knew then, I would have pulled out the plug of the balance wires. So take appropriate actions in case of problems with charging and voltage. https://vanderworp.org/en/battery-management-system-bms/ is of value here.

Wrong choice of cabling

I standardized on 1 mm2 wires in multiple colours with PVS LiY shielding. They are over dimensioned and not flexible enough. Cables from steer to frame are overdone.

See 48V Wiring for a wire table and considerations.

Old brakes are not reliable

My 7 year old brake cylinders were not reliable any more. Considering the much higher working load: Replaced them all.

Brake disc is warped

Bad luck, probably bend during transport.

Weight distribution

With the batteries in the back, all weight is concentrated there. Next time: between the tubes of the triangular frame.

More power is not always a good choice

Pedal Assistance on a flat road in level 5 is uncomfortable. Worse is that you may make your bike unnecessary expensive because of the extra battery cells you need to feed the engine. On the other hand, 1500 W “lift off” is fun and when there are hills you definite want 1500 W at least.

Choosing tyres is important

Tyres like balloons are no fun, you loose your feeling with the road. Stiffer tyres are better.

E-bike: Conversion to e-bike

This page is still under construction!

I am living in a country with right-hand traffic – car steer left – so…

 • This page is about the conversion of a set of two ATB’s to e-bikes or ATEB’s.
 • The bikes are described here: Review ATB low cost high fun.
 • This project is really fun, but I am having my share of trouble too, like a complete destroyed battery pack and wrong design choices.
 • I was really not informed about e-bikes at all before.
  • This page should give people planning something similar a basic understanding.
  • It will take some additional hours to prepare your own project – unless you go this way…

Separated pages

A few things are written on other pages, otherwise it gets too long.

What we want

It turns out that “what we want” is different from “what we get”, read on.

 • A cost effective solution. Two parts are not cheap: the battery and the ordered wheel assembly. It turns out that all bells and whistles are a considerable part of the total sum.
 • A modular approach, all components should be easy to service, detach, attach.
 • Rear drive, keeping existing brake disc and spur functionality.
  • Actually, front drive is easier to service and for very low power applications (equals low weight) an option.
 • Enough power for terrain, steep hills, 500W is not enough. A powerful brush-less motor (1500W is barely enough for a 10% hill) has a longer lifetime – if not abused. High torque is important. Alternatively, a geared middle motor is an option for slower riding with steep slopes.
 • Limited total weight gain. That one is hard to achieve, but not an excuse to just add unlimited kilograms.
 • A battery with spot welded 18650 elements, powerful for a proper range.
 • Easy conversion. But tinkering will be necessary from time to time.
 • Proper quality. Time will tell.
 • Support when pedalling but also power without pedalling.
  • This is not an excuse for irresponsible behaviour, when driving more than 20 km/h:
   • Technical defects like tire punctures or a breaking fork become life threatening.
   • Fellow road users do not expect speeding e-bikers so please, copy what I crammed in my head: “I am a cyclist and I am extremely vulnerable”.
  • It is just very, very relaxed!

Things to consider

 • About Safety: 18650 cells are dangerous, DON’T UNDERESTIMATE! Shorting can result in explosions. Work with batteries with safety in your mind.
 • About Energy: Wh (Watts during an hour) are more interesting than mAh (milliamperes during an hour).
  • A cell of 3.7 V and 3400 mAh does have an amount of energy of 3.7 * 3400 / 1000 = 12.6 Wh. This means that this cell can deliver 12.6 Watt during an hour. That is 3600 seconds, equals 12.6 * 3600 / 10e3 = 45 kJ (or 0.045 MJ). Let’s consider two cells, totalling 25.2 Wh:
   • In series two cells are still 3400 mAh, but 7.4V.
   • Parallel two cells are 6800 mAh, and only 3.7V.
  • So, concluding, the amount of mAh is only interesting when you know the voltage.
  • When you build a battery of 48 V, based on 3400 mAh cells, with 52 cells, the amount of Wh is 3.7 * 3400 / 1000 * 52 = 654 Wh, not bad!
   • Calculating backwards, this equals a 48 V battery of 654 Wh / 48 V = 13.6 Ah (Amperes for an hour), or,
   • this also equals a 36 V battery of 654 Wh / 36 V = 18.2 Ah.
   • To give you an idea, it also equals a 12 V car battery of 54 Ah.
   • And that is the reason to stop thinking in Ampere-hours and always calculate Watt-hours.
 • About Weight: a cell is <50 grams. 52 cells are ~2.5 kg without housing and BMS. Not that much.
 • About Nickel: A word about nickel conductors:
  • Take care that you use pure nickel and not nickel plated metal.
  • About “how much” nickel: 1mm2 is okay for 5 Ampere, 7.5 A as max, but 10 A gets warm.
   • A strip of 7 mm * 0.15 mm = ~1 mm2.
   • A 1.5 kW motor on ~50 V is peaking at 30 A. So you need 6 mm2 conductors, at least 4 mm2 if peaks are very short.
  • It may help you to draw arrows on nickel strips to see how currents are divide over strips, in order to find weak spots.
  • If you need more conductivity, just layer up extra nickel.
  • Nickel is not used primary used because of it conductivity, that is a common misunderstanding. Resistance in ohm.m: Copper = 1.68*10−8, Aluminium = 2.65*10−8, Nickel = 6.99*10−8 (Iron = 9.71*10−8, Steel (carbon) = 14.3*10−8, Steel (stainless) = 69*10−8).
 • About Thiefs: Consider a good lock. Definite not a cable lock. Abus Bordo can be considered as an example of improved security.
  • Consider GPS trackers…
 • About choosing between aluminium and stainless steel for constructions:
  • Aluminium is light, easy to glue, strong, easy to machine, hard to weld, resulting in weak spots after welding.
  • Stainless steel is work-hardening, harder to drill, easy to weld with reliable results, not so strong per kg.
  • The battery compartment is an excellent example of how to combine both materials, getting best of both. A stainless steel 304 space frame with an aluminium almg3 battery case.
  • Work-hardening can be a PITA. For drilling it is important to cut enough material. So use enough force, combined with reduced speed (r.p.m.). Also, use sharp drills. Grinding your drill tip is what I found to be the best solution. Top angle: sharp, not 120 degrees default angle, books say otherwise. Cut your drill short to prevent slip stick (and hardening). Excellent reading: https://www.bssa.org.uk/topics.php?article=194. Drilling a hardened object? I’ve had a little result by heating with a TIG torch. Grinding towards the right diameter is a last resort. Having short drills with different top angles result in small initial (hardened) contact surfaces.

Drive chain

On Aliexpress.com, there are not many suppliers of complete wheel sets. I ended up with three options, one 1500 W from Conhismotor and two from Pasion E Bike, 1500 and 500 W. The 500 W solution was a Bafang motor. What kept me away from it was the small size in relation to heat production. There are several stories about this on the net. So the final solution for choosing a 1500 W assembly was based on price and wheelsize. Both directed me to Pasion Ebike on details (https://www.pasionebike.com). The price difference was very small and in my case, a 29″ wheel was offered. The difference between 700c and 29″ is merely the width of the rim, 29″ is bit larger while rim diameters match.

Pasion contacted me and proposed to deliver from Germany to the Netherlands. Great news, no extra VAT and import duty’s, paying ~100 euro’s less. It took only 5 working days to receive all. General impression: More than okay. Spoiler: Nah… Just check your package

How much power, for real

I may be wrong, but I read somewhere about a torque of 35.5 Nm. 29″ wheels with a radius / arm of 0.37m (=29/2*25.4/1000) equals someone pushing in your back with 10 kg (=35.5Nm/0.37m/9.8m.s-2). That looks like a lot. But, we’re climbing a hill… If your weight plus bike is 100 kg – the vertical force, and the horizontal force is 10 kg, this is barely enough to get you up on a 10% slope. So 1500W without gears is not a luxury.

In addition, I see power spiking to 1800W with charged batteries, good!

About Tires

For now I am going to use the included tire, it is certainly not bad, a Maxxis Pace, 29″*2.1, max pressure 4.5 Atm, 65 psi. But it will become the new front tire. Current tires: 29″*2.35 for mud processing and I am going more and more “on road”. Now about the rear tire: I like tires like Schwalbe Marathon MTB because profile on a straight road is not interrupted, their mileage is okay, anti leak features are nice too and they are “e-bike prepared” with an ECE-R75 mark (another hobby from Brussels). By the way, an instant repair can, like “Cyclon Tire Repair Gel”, is always on board. So I bought these to replace the current tires on the rear. I choose 2.1″ width but they come in 2.25″ too with a higher load max and probably a bit more comfort and less direct steering. More on https://www.schwalbe.com/en-GB/offroad-reader/marathon-plus-mtb.html and http://www.maxxis.com/catalog/tire-482-121-pace

Electronics

Data

Save diameters based on 50 V:

 • Copper: 10 A / mm2. Result: 500 W /mm2.
 • Nickel: 5 A / mm2. Result: 250 W /mm2.

Lighting

Lighting is for convenience but also for safety. With a big battery comes great power, so let’s use it. Here are the parts:

 • Low beam
 • High beam
 • Rear light
 • Brake light

Low Beam

Bought this one at https://cnsunnylightmotofathion.aliexpress.com/store/1735677:

It has a wide voltage range and a high power. The beam is also very good: Field of view is approx. 40 degrees and it goes up gradually to 0 degrees. Nice! On top of that, there are two power modes: black+blue=6W, black+red=15W. Switching will be one switch for on and off and one for 6W and 15W (using two “on-on-switches”). Oh, did I tell it is only 170 grams?

Constructions

Some things are hand made:

 • Dashboard
 • Battery compartment
 • Battery housing
 • Brake switches

Battery housing

The challenge is to keep weight under control. And weight gain is large for the bigger parts. They need extra attention. For example, for the battery housing I have aluminium sheet here, 3mm. But falling back to Aluminium AlMg3 (5754) is tempting: With better strength characteristics I can fall back to 2mm thickness.

Brake Switches

Now this is a challenge because there is no out of the box way to attach something to it. It it gets a bit more complicated because we need two switches per brake: One for the engine stop and one for the brake light.

For the brake light, water resistant SPDT (single pole, double throw) micro switches are used. Very small, very nice.

Etcetera

Library

Fietsen: Beoordeling van een goedkope mountainbike voor veel plezier

Update 2: Het worden eBikes, zie Conversion to eBike.

Update 1: Deze fietsen zijn in 2012 gekocht en hoewel er minder op gereden wordt doen ze het nog steeds prima. Dingen die in de tijd veranderd zijn:

 • Betere zadels
 • Remvloeistof vervangen
 • Banden en ketting vervangen

Dat valt dus mee. Aandachtspunten zijn de spaken ter hoogte van de velgen, er is op het strand gereden en zout, staal en aluminium is een slechte combinatie! Met goed schoonhouden en aanbrengen van zinkverf hoop ik het corrosieproces te vertragen.

Het afstellen van een derailleur is blijkbaar iets wat met een ATB regelmatig gedaan moet worden. Zie Afstellen derailleur.

Een ATB of mountain-bike is niet voor de weg, de rolweerstand is hoger dan een wegfiets en het ontbreken van spatborden is geen plezier in nat Nederland. Echter in het juiste terrein (in ons geval in Portugal) is een ATB een uitkomst en zorgt voor veel plezier. Reden voor ons om twee low-cost ATB’s te kopen bij KS-Cycling. Welnu, de gevoelens zijn gemengd want er is heel wat gesleuteld maar achteraf zijn de fietsen hun geld waard. Het model is goed gekozen, overweeg je zo’n fiets, ga dan niet nog verder naar onder met de prijs want dan krijg je echt inferieure onderdelen.

Inleiding

De fietsen hebben de afgelopen maanden een slijtageslag achter de rug in zwaar terrein en ik wil die ervaring graag delen. Onze insteek is recreatief maar de omstandigheden zijn voor de fietsen (en ons) zwaar en leveren soms problemen op. Er zijn links en rechts wel onderdelen die roestgevoelig zijn maar dat is een kwestie van beschermen en impregneren. Niets om zorgen over te hebben en dit is iets waar vrijwel iedere fiets mee kampt. Hieronder staat de fiets en de punten worden verder besproken.

De onderdelen

1: Frame

Het frame is solide. Hoewel van aluminium is het redelijk zwaar maar dat is niet direct een nadeel bij zwaar gebruik. Een minpunt is de bevestiging van de remklauwen die niet goed uitgelijnd bleek bij een van de fietsen, zie remmen hierna. Het frame is voldoende stijf en heeft alle klappen goed opgevangen. De speling bij het voorwiel is groot genoeg voor de combinatie van 29″ wielen en de veerweg van de voorvork.

2: Zadel

Vast spotgoedkoop maar niet slecht. Zorg er wel voor dat er in de regen een plastic zak overheen zit wat water gaat door de naden in het schuim zitten en als je er daarna op gaat zitten dan duw je een glas water door de naden naar buiten. Het zadel is goed verstelbaar.

3: Stuur en handvaten

Prima, fijne grip op handvaten en voldoende ver uit elkaar om goede controle te houden. Onderdelen kunnen ook zo geplaatst worden dat de fiets op zijn kop niet om schakelaars en de bel rust.

4: Banden en velg

In de fabriek zijn de banden slordig gemonteerd. Door de speling tussen velgrand en bandhiel zit er veel hoogteverschil in het loopvlak. Niet mooi maar ook weer niet zo belangrijk met noppenbanden. Na een band lek gereden te hebben was het een kleine moeite om de band gelijkmatig terug te zetten op de velg. De band zelf, die onderkant markt is, doet het heel goed in het terrein waar wij in zitten: rotsen, keien en kleigrond. Een nadeel van de noppen is dat ze bij natte klei vollopen en er bijna niet te fietsen valt. Gladde banden zijn dan ook geen optie dus daar zul je mee moeten leven. Uitstekend voor de conditie om met kilo’s klei te fietsen.

De velg is prima, hotseknots tegen de rotsen levert geen vervorming op. De band oogt stoer maar zal voor veel gebruikers onnodig grof zijn. De rolweerstand is tot verbazing redelijk – mits opgepompt tot de volle 4.5 bar.

De keuze voor wielmaat 29″ blijkt uiterst verstandig want er zijn weinig rotsblokken die niet genomen kunnen worden. Ik moet er niet aan denken dat in dit terrein 26″ wielen gebruikt worden.

5: Trappers

Zonder sluiting voor schoenen, van aluminium. Erg degelijk en dat is ook nodig want regelmatig ketst er een trapper over een rots en dan wordt de fiets met bestuurder gelanceerd. Het is lastig en niet altijd mogelijk de trappers zo te plaatsen dat rotsen ontweken kunnen worden. De grondspeling is voldoende. Wel is het nodig om bij beide fietsen zowel de trappers als de crank regelmatig aan te draaien om van een krakend (en ongezond) geluid af te komen.

6: Voorvork

Iedere veerweg is energieabsorptie die weer met de benen toegevoegd moet worden, zo simpel is het. Belangrijker is dat teveel vering ook zorgt voor vager stuurgedrag, zeker in scherpe bochten. De vering is uitschakelbaar en dat is ook precies wat ik doe op harde kleiwegen en gewone wegen. In het terrein is de vering een uitkomst en beschermd de polsen. Wel staat de vering op z’n hardst maar mijn gewicht maakt dat ook nodig. De vork doet zijn werk dan heel goed. Er komt veel rotzooi op de veercilinders als die vettig zijn. De afdichtrubbers houden alles buiten. Model: SR Suntour SF11XCR-P-MLO.

7: Snelspanners

De snelspanners werken goed, wel jammer dat ze gevoelig zijn voor oppervlakkige roest. De doorlopende trekstang lijkt gefosfateerd en roest niet, dat zou het onveilig maken. De spanners zijn een verademing als er gesleuteld moet worden of een lekke band geplakt moet worden. Merk Quando.

8: Bediening versnelling

Over de versnellingen ben ik minder enthousiast, uitgezonderd de bediening, die is geweldig. Shimano Rapid Fire M9. Minpuntje is de kwetsbaarheid van de schakelindicator maar de schakelstanden zitten toch in het hoofd van de fietser, ik kijk nooit op de indicator.

9: Remmen

De remmen zijn echt goed. Hydraulisch uitgevoerd en dat wil zeggen dat er een olieleiding loopt van het stuur naar de schijfremmen. Type: Shimano BR-M446. Dosering is goed en ik moet er niet aan denken met velgremmen door de struiken te rijden. De pasvlakken van het frame en de remklauw moeten goed uitgelijnd zijn. Bij één van de frames was dat niet zo waardoor de pads scheef stonden ten opzichte van de schijf. Een secuur partijtje vijlen van het frame loste dit uiteindelijk op. Heel af en toe komt er wat grof zand tussen de pads en de schijf maar dat wordt er snel uitgereden. Wel oppassen met vetten. Nevels uit een spuitbus moeten niet op de schijf en de pads terechtkomen. Dus de ketting et cetera altijd smeren met kwast of uit de buurt blijven van de remmen. Klein minpuntje is dat de remmen piepen tijdens het remmen bij lage snelheden. In het gebied waar ik fiets wordt ook gejaagd en jagers zijn behoorlijk geïrriteerd. Remmenreiniger gebruiken is absoluut af te raden omdat het in de klauw de O-ringen oplost. Op de schijf wel te gebruiken maar uiteindelijk is een goede afdaling de beste manier om remmen schoon te krijgen na een beurt met de tuinslang. Al met al een onderdeel wat mij een gevoel van veiligheid geeft.

10: Crankset

De crankset als geheel is goed en werkt prima samen met de Shimano Deore-onderdelen. Echter ruig werk betekent ook af en toe een botsing met de ondergrond. De beschermring is niet toegemeten voor deze confrontaties omdat het plastic is. De volgende keer zijn de tanden van het grootste tandwiel aan de beurt. Je zou hier een robuuste metalen ring verwachten. Naast kettingbescherming is de ring ook een bescherming van je broek. Ik gebruik nu clips.

11: Ketting

Oh, wat een drama. Na drie kilometer op de nieuwe fiets brak de ketting al. Het nadeel van een fiets in het buitenland kopen is dat je niet zo snel je fiets terugstuurt voor garantie. Uiterst coulant maar wat vertraagd bood KS-Cycling aan om het te laten maken op hun kosten. Omdat het een KMC-ketting betrof en de Europese distributie bij mij om de hoek zit heb ik KMC gevraagd hoe zoiets kan gebeuren. Het antwoord: “Het kan niet.” Uit de meegestuurde foto’s bleek dat de fabrikant KS-Cycling zelf de ketting had geklonken en dat is verboden, een slechte oplossing. KMC treft dus geen blaam. Sterker nog, ik was uitermate prettig verrast dat ik zonder kosten twee kettingen kreeg uit het betere segment. Complimenten want tegenwoordig zijn er niet zoveel fabrikanten meer die hun individuele klanten serieus nemen! En die zitten er nu op en zijn niet kapot te krijgen. Voortaan dus uitsluitend nog kettingen van KMC – en dat is reclame die ze verdienen!

12, 13: Ontspoorsysteem voor en achter

Shimano Deore. Maar eigenlijk doet dat er niet zoveel toe want het concept van derailleur is per definitie gevoelig. Beide fietsen heb ik na ontvangst opnieuw moeten afstellen. KS-Cycling had dat beter kunnen doen. Één fiets kreeg ik niet goed afgesteld omdat later bleek dat de cassette niet goed gemonteerd was. Derailleurs zijn een ramp in dit terrein. Je kunt het nog zo goed afstellen maar ik heb veel storingen achter de rug:

 • Ketting tussen spaken en tandwiel: Schokken en steentjes met klei tussen de ketting en de tandwielen doen rare dingen. Ketting muurvast en alleen met geweld weer uit de ‘goot’ te trekken.
 • Verbuigen achterste schakelarm: Door het van het tandwiel lopen van de ketting krijgt de schakelarm een opdonder. Opnieuw de aanslagen instellen is weer een heel gepruts.
 • Niet meer kunnen schakelen voor: Klei en steentjes vormen een massa in het voorste schakelgedeelte waardoor het muurvast komt te zitten. Ook dan af en toe een aflopende ketting.
 • Verloop van de versnellingen door klei, spontane schakelmomenten en dat is niet fijn als je staat.

Als ik ergens echt ontevreden over ben dan is het de versnelling. Misschien niet zozeer de lijn Deore van Shimano maar gewoon het concept van derailleur voor een ATB. De versnelling krijgt teveel voor z’n kiezen. Misschien dat in Nederland het probleem minder speelt maar hier in Portugal is het problematisch. Het is serieus te overwegen om over te stappen op een naafversnelling.

14: Cassette

Op zich is er niets mis met de Deore cassette. Helaas had KS-Cycling de cassette niet goed aangedraaid en zat er daardoor speling op de cassette en een slag. Hierdoor bleek de achterste versnelling niet afstelbaar: had je het kleine tandwiel goed dan liep het niet lekker op het grote tandwiel en vice versa. Omdat ik geen speciaal gereedschap had heb ik het besteld. Meteen een volle gereedschapsdoos van Xtreme bij rose.nl. Uiteindelijk ook dat probleem opgelost.

Conclusie

Uiteindelijk hebben we twee prima fietsen – laat ik dat voorop stellen.

 • De versnellingen zijn niet geschikt voor dit terrein (bergen, klei, stenen en rotsen). In Nederland zal dit geen probleem zijn.
 • 29″ wielen zijn heel fijn.
 • Hydraulische schijfremmen: Je kunt niet zonder.

KS-Cycling heeft wel wat steekjes laten vallen maar probeert het ook goed te maken. Uiteindelijk levert dit bedrijf heel veel fiets voor een minimale prijs. Misschien is het beter als ze de fiets 50 Euro duurder maken en betere eindcontrole uitvoeren, dan nog zijn ze uiterst concurrerend. Het is absoluut aan te raden om bij dit bedrijf een mid-end fiets te kopen maar loop alles goed na voordat je erop stapt of bezoek een fietsenmaker hiervoor.

Ga je op stap, zorg dan voor gereedschap. Een set van Xtreme bijvoorbeeld. Voor lange tochten een reserve-ketting, wat basiszaken als zeskantsleutels, schroevendraaier, bandenplakspullen en iets om schoon te maken.

Bayer zou kaas voor 60 Euro verkopen

(13-04-2009)

Bayer produceert Imidacloprid (http://en.wikipedia.org/wiki/Imidacloprid), een pesticide welke ook gebruikt wordt als bestrijdingsmiddel tegen ongedierte bij huisdieren, zie ook [[Over ongedierte]]. Nu zijn er verschillende verpakkingen voor katten maar ook voor grote honden. Er zit precies hetzelfde in qua samenstelling. De inhoud van de hondenverpakking is echter meer dan 6 keer zoveel. Ze kosten nagenoeg hetzelfde en als consument ben je gewend om voor het product te betalen per hoeveelheid. Daar zijn farmaceuten niet voor te porren, handiger is het om een soort van tax per huisdier te heffen en zo kan het dat er enorme verschillen in prijs ontstaan, zie de onderstaande afbeelding.

Die 21.30 euro voor de hond zou dan resulteren in 3.40 euro voor de kat.

Als Bayer kaasboer was dan zou hij een stuk kaas echt niet voor 10 euro per kilo verkopen maar laten we aannemen dat ze dat wel deden: in dat geval zou een kleiner stukje kaas 60 euro kosten. Van marktwerking hebben farmaceuten gelukkig geen last.

E-bike: Battery Management System BMS

(Linked from Conversion to eBike)

What is a BMS

If you have 48.1 V, then that is the sum of 13 cells in series of 3.7 V each. If a cell is charged, you do not want more than 4.2 V per cell, otherwise the cell will be damaged. The charger delivers 13 times 4.2 V, a total of 54.6 V.

If you put the 54.6 V charger directly on the ends of the cell block, then that goes well in principle. However, it is not the case that all cells end up at 4.2 V, some cells will be a little less and some cells will be a little more. The cells that are above 4.2 V are suffering at that time.

It is not wise, but in case of emergency you can recharge cells in this way. Keep measuring between cells and if you measure 4.0 V for example, simply stop charging. Do yourself a favour, charge outside and take care of personal protection, just in case…

With a BMS there are wires between all 3.7 V steps. If there is a higher voltage somewhere, the excess current is sent to a cell with a lower voltage via the wires. BMSs are available in many types, but this is the main task in a bicycle. In addition, the negative main current of the bicycle, from battery to controller, tends to run via the BMS, mainly to prevent the battery of low voltage damage.

What are the options

There are two common models, with charging wire and without. Additional, it seems possible to use the BMS for charging only. See for example here.

I have two bikes and one BMS malfunctioned before even placing the battery pack, resulting in a destroyed new battery pack of a few hundred dollars because the balance wires sucked out all current. The other BMS failed within a few hours. Those are good reasons to bypass BMSs as much as possible, only using them for charging. A normal engine controller unit will protect against an undercharged state, that seems not to be problem.

So it boils down to this:

If your BMS works fine, there is no need to make changes. Considering that Voltage balancing is only done during charging, the process of charging can be split in two sub processes: main current charging and balancing. So it is possible to do balancing outside the battery box by using, for example, a 14 pin GX-20 connector set. I haven’t gone so far… yet. It also means that extra checking of Voltages is easier, giving you insights of battery health at the same time.

One of the important points when building your e-bike is modularity. I made the mistake to integrate the BMS with the battery pack. Storing your pack for a longer time means switching the main current off and disconnecting the balance wires by pulling out the JST connector. 14 pin JST connectors aren’t made for regular connect and disconnect cycles. And considering that it is smart to disconnect even for short periods, say a few weeks, it is not a bad idea to go for a proper 14 pin connector, as an alternative to keeping your charger plugged in permanently.

Welding: Sunkko 787A Hack

This page is a link from Conversion to eBike.

The Sunkko spot welder has a bad reputation because of its poor quality. It is also popular because of its price. And last but not least: Expect fuses to fly around your ears, it sucks full 16 Amps (and maybe even a bit more when switching on).

This link will probably die in time, but I bought it at this shop: https://www.aliexpress.com/store/615881 for USD 80 + USD 50 transport. Recommended!

Design is Quick and Dirty, good enough for just assembling a few batteries for laptops for example. A battery pack with 78 cells is a real challenge, if not impossible. The knobs on the front take away space that is needed so desperately, not smart to place them there.

I have build two battery packs 13s6p. In other words a row of 13 in series and 6 rows parallel. Now if I can weld three rows, I can rotate he pack and do the other three. To achieve this, an extension of the levers is needed. Below you’ll find the pictures. But first a picture of the hack in action:

It all worked great. I used ordinary 16A slow melting fuses. Welding was set to “double pulse”, max current (98A). I used the pedal, don’t forget to order that one! Just place it on the table. Each weld was four times executed and each cell pole received three weld spots (so pressing the pedal 24 times per cell, and I had 2*78 cells …). It took time but I am happy with the result. Removing nickel from a test cell means tearing the nickel apart and that is a good thing. And before I forget, after every 80 pedal presses I had to take a break to cool down the welder, helping it with cooling the copper tubes first with a dampen cloth. Now you understand it took a while to finish the pack

This is the end result. There is enough space now from the needles to the case, or more particular, the greenish knobs.

These are the extra parts from left to right:

 • Panhead M5 * 60 mm:
  • 7 mm shortened, threadlength 53 mm
  • Head grinded, so it just fits in the needle holders
 • Needles and holders: not modified. Square is 12mm, diameter is 10 mm.
 • Windings: Made of aluminium welding rod 2.5 mm because it is very easy to bend. The function is important, it positions the tubes.
 • Tubes: Copper from the plummer, outside 12, inside 10mm, lengths 35 mm.

Hope it inspires!

Borax tegen mieren

Tal van middeltjes zijn verkrijgbaar tegen mieren. Borax inzetten blijkt zowel zeer effectief als verantwoord te zijn. De kleine diertjes kunnen een ware plaag vormen. Bestrijding kan je proberen met een koperen munt wat waarschijnlijk niet werkt en met tal van insecticiden die de mieren doden maar niet het probleem, het nest, aanpakken.

Hoe werkt borax?

Maar als je echt oorlog wil voeren dat moet je het probleem goed oplossen. Mieren doden met een spuitbus helpt niet echt want er komen gewoon weer nieuwe.

Maagjes van mieren ontploffen als ze borax eten. Dus wat je wil is dat de mieren de borax meenemen naar het nest en dan uitdelen. Omdat mieren pure borax niet lekker vinden maak je een pasta van suiker, borax en water.

Borax is net zo giftig als keukenzout, nogal onschuldig dus. Het zit in wasmiddel, lenzenvloeistof en van alles en nog wat. Poeder inademen is wel irriterend maar dat is hier niet van toepassing.

Wat kan je nog meer met borax doen?

Borax kent veel nuttige toepassingen, tegen schimmels, houtworm, stinkvoeten en meer. Ik heb een aparte bladzijde over borax gemaakt.

Recept

Het maken van de pasta: doe 800 gram suiker en 200 gram borax in een kom. Meng het. Voeg 160 gram water toe. Meng het goed en je bent klaar.

Dosering

Je kunt bijvoorbeeld op aluminiumfolie make-up-pads gedrenkt en het mengsel neerleggen, dekseltjes van potjes gebruiken voor een theelepel van het mengsel, enzovoorts. Zorg dat het goedje op de route ligt van de mieren. Zorg er ook voor dat het een beetje vochtig blijft en dat huisdieren en kinderen er niet bij kunnen komen. Bijvoorbeeld onder en op kastjes, achter de wasmachine.

Pads maken

Make-up-pads…

Succes!!

Politiek: Wat ons niet over Brussel verteld wordt

10 jan 2007

We hebben met zijn allen een probleem: in Brussel gebeuren ook heel foute dingen en de pers pikt het niet op. Een brief van Frattini aan onze eigen tweede kamer verhoogde mijn bloeddruk door het hoge onzingehalte maar geeft prima aan wat ze daar allemaal bekokstoven. Er is ook een tekstversie van de brief in odt of pdf. Hierna volgt het belangrijkste deel:

Brief van: Franco Frattini, Vice-President van de Europese Commissie aan alle kamerleden…

Ik dank u voor uw schrijven van 3 juli 2006 dat ik met grote zorg heb gelezen, met name omdat de bestrijding van namaak voor de Commissie een prioriteit is.

Namaakbestrijding? Wij, het volk dus, willen graag dat de politie een ANDERE prioriteit heeft: boeven vangen en kinderpurno aanpakken bijvoorbeeld* (was link http://www.webwereld.nl/articles/44540/-politie-en-justitie-bijna-machteloos-tegen-kinderpurno-.html). Als ze hun tijd moeten verknoeien als loopjongen voor Brein, BSA en de pillendraaiers dan hebben ze daar geen tijd voor.

Namaak maakt vandaag de dag een niet verwaarloosbaar deel van de misdaadecomomie uit. De omvang ervan wordt geraamd op 3 tot 9% van de internationale handel.

Waar hebben we het over? Een Louis Vuiton tasje dat je koopt op een buitenlandse markt voor een tientje? Lekker belangrijk! Illegale CD’s vast niet want ook Frattini zijn kinderen gebruiken echt wel p2p-netwerken om hun favoriete muziek te downloaden.

Het aantal vervalsingen dat aan de grenzen van de EU in beslag genomen wordt, is tussen 1998 en 2004 met meer dan 1000% toegenomen.

1000%, suggereert Frattini nu dat namaak “booming business” is, een soort van “dotcrime bubble”? Of doet de douane gewoon haar werk goed? Dat laatste lijkt mij aannemelijker maar eerlijk gezegd heb ik ernstige twijfels bij het horen van dat soort getallen en bekruipt mij het gevoel dat Frattini onze tweede en eerste kamer niet serieus neemt door dit soort getallen te roepen zonder ook maar enige referentie.

In 2005 zijn er aan dezelfde controlepunten niet minder dan 800.000 vervalste geneesmiddelen in beslag genomen. Nadat namaak zich vele jaren tot luxeproducten had beperkt, betreft deze productie thans alle industriële sectoren, vooral die van geneesmiddelen en voeding.

En daarmee wordt direct duidelijk voor wiens karretje Frattini zich laat spannen: de farmaceutische lobby. 800.000 losse pilletjes, prima, maar wat ik mij bij namaak van voeding moet voorstellen is een raadsel. Wel kunnen namaakgeneesmiddelen natuurlijk gevaarlijk zijn en Frattini maakt daar slim gebruik van door daarmee te onderstrepen dat gemakshalve alle namaak heel erg is. Correctie: voor andere producten is namaak in de regel helemaal niet erg. Namaak is de sleutel tot concurrentie, dat zal iedere econoom bevestigen. De BMW van de heer Frattini is in werkelijkheid een 99% nagemaakte Mercedes met 1% verbeteringen en Mercedes doet er alles aan om een nog beter product voor te schotelen door na te maken en te verbeteren. Lang leve namaak!

Momenteel is het merendeel van de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten in de lidstaten strafbaar gesteld. Qua hoogte lopen de sancties evenwel aanzienlijk uiteen en vaak zijn zij nogal licht.

Ah natuurlijk, hoe rechtvaardig je Brusselse bemoeizucht met nationale parlementen? HARMONISATIE! Harmonisatie is het toverwoord en doet het altijd goed als excuus. En over de hoogte van de sancties, leest u even mee want dit is de situatie in de VS en dat is dus wat Frattini wenst:

In een Noorse krant werd het volgende gepubliceerd:

“De straf voor het distribueren van kinderpurno is 7 jaar terwijl inbreuk maken op auteursrecht 10 jaar is onder de voorgestelde nieuwe Digital Millenium Copyright Act van 2006. De maximale boete voor het dumpen van chemisch afval is $27.500 per dag versus $500.000 per geval als het gaat om inbreuk op auteursrecht. The Inquirer schreef dat als je Graig David’s CD kopieert je 10 jaar krijgt, maar als je hem op zijn gezicht slaat en verder verbouwt zodat hij zeven dagen in coma ligt dan krijg je uiteindelijk maar 6 jaar.”**

LATEN WIJ DIE SANCTIES IN EUROPA VOORAL WEL REDELIJK HOUDEN!

De laatste jaren wordt in de onderscheiden strafwetgevingen niet adequaat rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van namaak en piraterij, met name het feit dat hierbij steeds vaker criminele netwerken betrokken zijn. Voor misdaadorganisaties is deze vorm van productie een ideale entree op de afzetmarkt geworden.

De hele markt van zogenaamde piraterij door beweerde misdaadorganisaties is niet lucratief doordat p2p-netwerken de poten onder de stoelen van misdaadorganisaties hebben gezaagd. Piraterij heeft trouwens te maken met bloedige taferelen op volle zee. Ik zou het maken van een kopietje niet zo willen noemen.

Dit noopt dus tot een strafwetgeving die deze realiteit weerspiegel Hiertoe heeft de Commissie op 26 april 2006 een gewijzigd voorstel ingediend voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, dat haar voorstel van 12 juli 2005 wijzigt.

En daar zit dus het probleem: in hun ivoren torentjes waar alleen lobbyisten vertellen hoe de wereld er werkelijk uitziet worden dit soort voorstellen gesmeed.

Hieronder vindt u het antwoord van de Commissie op de specifieke bezwaren die door de twee Kamers der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden zijn aangevoerd.

En dan gaat het helemaal fout: de Europese Commissie gaat zich bezig houden met strafrecht en gaat volledig voorbij aan het subsidiariteitsbeginsel. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Subsidiariteitsbeginsel, “Het subsidiariteitsbeginsel houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.” en “Volgens het voorgestelde subsidiariteitsbeginsel behoort de overheid slechts initiatieven te nemen waar individuen en private organisaties niet in staat blijken de problemen zelfstandig op te lossen. Het beginsel is gebaseerd op de autonomie en waardigheid van het menselijk individu en stelt dat alle maatschappelijke instellingen, van het familieverband tot de staat en de internationale orde zich ten dienste van de mens dienen te stellen.” Daarbij moet opgemerkt worden dat het subsidiariteitsbeginsel nota bene is opgenomen in artikel 5 van het EG-verdrag. Met andere woorden: de niet democratisch gekozen Europese Commissie eigent zich nieuwe bevoegdheden toe en dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Het moet gezegd worden, onze tweede kamer is gelukkig kritisch op dit vlak. De rest van de brief van Frattini is een vergoelijking waarom het vooral toch zo moet zijn maar mijn commentaar stopt hier (zie voor meer eventueel de links naar de brief hiervoor).

* Volledig off topic maar wel interessant is de analyse van quovadis bij de reacties (webrot, link dood)

** Quote uit artikel Eigendom