De regent versus de vertegenwoordiger

Beste Nederlanders, beste landgenoten.

In deze korte serie wil ik graag wat aandacht schenken aan democratie. Het is mijn stellige indruk dat vele Nederlanders het principe van democratie niet helemaal goed doorzien en het is mijn indruk dat vele politici en Tweede Kamerleden hier ook moeite mee hebben.

Laten we beginnen bij het begin. Democratie betekent dat de burger regeert. Omdat dat niet praktisch is hebben wij een model geaccepteerd waarbij de wil van de burger, onze wil dus, vertegenwoordigt wordt door de Tweede Kamer, het parlement.

Tweede Kamerleden zouden dus heel vaak zinnen moeten gebruiken als “de Burger wil dit” of “dit moeten we niet doen want daar is de burger het niet mee eens”.

Lijnrecht daar tegenover staan vele Kamerleden die uitsluitend doen wat hun partij wil zonder de mening van de bevolking te polsen.

Je moet maar eens goed luisteren naar interviews met mensen zoals Frans Timmermans, het is zeker niet mijn bedoeling om hem op te hak te nemen maar het is zo’n mooi voorbeeld van wat voor heel veel Kamerleden ook op gaat.

Hij heeft het altijd over “ik wil” en “ik vind”. Hij heeft het nooit over “de kiezer wil” en “de kiezer vindt”. Daar word ik persoonlijk uiterst achterdochtig van.

Er is een beperkt aantal Kamerleden die dat juist niet doen. Je hoort ze vaak praten over “de kiezer”. Die zijn waardevol.

Er zijn de laatste tientallen jaren heel veel dingen volledig uit het roer gelopen binnen de democratie der Nederlanden, ook ver vóór het Rutte-tijdperk. Het is hoog tijd om orde op zaken te brengen. We zien nieuwe partijen die hoop bieden en daarmee ook gevestigde partijen beïnvloeden.

De kern bij dit alles is dat de politiek moet doen wat de burger wil.

Het is belangrijker dan ooit om een goede stem uit te brengen tijdens de verkiezing. Je kan bijvoorbeeld stemwijzer.nl raadplegen maar er zijn goede redenen te bedenken om te zeggen dat dat neerkomt op stem dommer want de kern van onze democratie zoals ik hier schets komt nauwelijks aan bod.

Mijn wens is om je aan het denken te zetten en op basis daarvan een goede stemkeuze te maken. We moeten samen het beste uit onze democratie persen. Iedere Nederlander heeft een morele plicht om dat na te streven.

Image egocentrism courtesy…

Leave a comment