Inpolderen Noordzee: “De Bree Veertien”

Door de eeuwen wordt Nederland gekenmerkt door ambitieuze projecten en tijden. Denk maar eens aan de Deltawerken, de VOC en de Gouden eeuw. Denk vooral niet aan de Betuwelijn want er is nog steeds geen goede aansluiting in Duitsland. Maar met waterprojecten hebben we wel wat, zoals eindeloze dijken en de vele inpolderingen, niet in de laatste plaats het IJsselmeer. Landwinning in de Noordzee is ook zoiets. Tijd voor kwalitatieve argumenten:

 • Wat een knettergek en kostbaar project.
  • Knettergek? Eerst de argumenten maar eens op een rij.
  • Kostbaar is het zeker maar nu worden er ook tal van financiële capriolen uitgehaald om ons overbevolkte land toch leefbaar te houden, de steden van Nederland hebben soms wel wat weg van één grote geldverslindende bouwput.
 • Wist je dat als je alle Nederlanders gelijkmatig verdeelt, iedere Nederlander een stuk grond heeft van 44 bij 44 meter? Dat is bizar weinig, daar zit alles in, een beetje koe die jouw melk maakt, de wegen, de natuur waar je wandelt, de vuilstort en ga maar door. Het maakt Nederland een heel bijzonder land maar het is tegelijkertijd ook objectief als je zegt dat we op elkaar gepropt zitten en er geen ruimte genoeg is – laat staan voor bevolkingsgroei.
 • De komende decennia worden dijken noodzakelijkerwijs opgehoogd. Nederland heeft ruim 17 000 km dijk (!) Ophoging van dijken betekent ook forse verbreding waardoor er flink wat afgesnoept gaat worden van bruikbaar land. Inpolderen kan dat compenseren.
 • De naam, die is er eigenlijk al: “Breeveertien” of “De Bree Veertien”, genoemd naar een gebied met een vlakke bodem van 14 vadem diep – 1 vadem is 1,852 meter, een promille van een zeemijl. De Engelse term is “Broad Fourteen”.
 • Vanuit ruimtelijke ordening gezien is het zeer interessant:
  • Verplaatsen van activiteiten die liever niet te dicht bij woongebieden uitgevoerd worden.
   • Een nieuwe plaats voor activiteiten Schiphol.
   • Voor hoogovens en andere in aanmerking komende industrieën ontstaat een nieuwe plaats.
  • Een veilige plaats voor kernenergie, waar we mogelijk niet onderuit komen.
   • Energie-intensieve activiteiten kunnen daar mooi omheen gesitueerd worden. Denk niet alleen aan hoogovens maar ook aan aluminium- en papierproductie en mogelijk waterstofproductie.
   • Minder afhankelijk worden van niet-democratieën betekent zelf weer gaan produceren en dit is een uitgelezen gelegenheid om aan het achterland Nederland en Duitsland reeds bewerkte materialen en goederen te leveren.
  • Agrarische activiteiten kunnen geleidelijk verplaatst worden zodat er op het vasteland meer mogelijkheden voor woningbouw en synthetische natuur ontstaan.
  • Door er een eiland met bruggen van te maken is de invloed op de duinen, het strand en de havens beperkt.
  • Het is een perfecte plaats voor het oogsten van zon- en windenergie.
  • Tot slot kan recreatie genoemd worden.
 • Technisch gezien zijn er wat aspecten:
  • “Breeveertien”, 14 vadem, is 26 meter diepte. Door sedimentatie, afzetting van zand en slib, is dit aanzienlijk minder geworden in de tijd.
  • Je zou kunnen rekenen met het overwinnen van een diepte van 20 m.
  • Waterbouwkundig is het een gegeven dat een bodemhelling van 1:10 (10%) stabiel is, dus 20 m diepte betekent 200 m verloop. Met basaltblokken is die verhouding 1:3.
  • Grootschalige inpoldering maakt een project zoals bijvoorbeeld North Sea Wind Power Hub aanzienlijk makkelijker en minder kostbaar, het mes snijdt aan twee kanten.
 • Al met al is dit interessante stof tot nadenken en knettergek is het zeker niet.

Image source “Broad Fourteen”…

Leave a comment