Graphviz very short track

Met Graphviz kan je structuren visualiseren. Een zeer kort educatief voorbeeld als introductie voor het maken van illustraties.

De mogelijkheden zijn eindeloos maar daardoor raak je ook gauw de weg kwijt. Daarom volgt hier een voorbeeld waar je altijd op terug kan vallen als de vraag “hoe zat het ook alweer” ontstaat.

Het principe is als volgt, eerst wordt een tekstbestand gemaakt die de verbanden bevat. Daarna wordt hiervan een afbeelding gemaakt.

Voorbeeld

Bestand “input.dot”:

digraph D {
	A -> B
	A -> C
}

Commandoregel

$ dot -Tsvg input.dot > output.svg

of

$ dot -Tsvg input.dot -o output.svg

“output.svg” ziet er zo uit:

Op deze link tref je heel wat voorbeelden aan. De taal staat hier beschreven en wikipedia heeft een korte introductie.

Installeren:

Programma: https://graphviz.org/download/

Op Linux bijvoorbeeld “sudo apt install graphviz

Structuren zijn tekstbestanden met extensie “.dot“.

Leave a comment