Het internaat van het Bisschoppelijk College Schöndeln

Vijf jaar heb ik er doorgebracht, van 1974 tot 1979. Intense jaren, een intense beleving. Met overwegend positieve herinneringen. Deze bladzijde bevat notities. De site van de internen is hier te vinden: http://oudekippen.nl/.

Harry Valk – Requiescat In Pace

Je was een goed mens!

Zie ook: http://oudekippen.nl/HarryValk

Van https://www.bisdom-roermond.nl/Oud-pastoor-van-Beegden-Harry-Valk-overleden:

Oud-pastoor van Beegden Harry Valk overleden
In zijn geboorteplaats Maastricht is dinsdag 21 september voormalig priesterleraar en oud pastoor van Beegden Harry Valk overleden. Hij is bijna 84 jaar geworden. De uitvaart is maandag 27 september in de Theresiakerk in Maastricht.
Henricus Wilhelmus Antonius (Harry) Valk werd op 7 oktober 1937 in Maastricht geboren. Zijn priesterwijding vond plaats op 7 april 1962. Daarna werd hij met ingang van 19 juli 1962 benoemd tot kapelaan van de parochie H. Lambertus in Blerick. Vervolgens werd hij met ingang van 16 juli 1964 benoemd tot leraar aan het kleinseminarie Rolduc, afdeling Humaniora. Met ingang van 4 juli 1966 werd hij benoemd tot leraar aan het bisschoppelijk College te Roermond, het later BC Schöndeln.
Met ingang van 15 april 1986 werd Valk benoemd tot pastoor van de parochie H. Martinus in Beegden. Dat bleef hij tot 15 september 1993, toen hij eervol ontslag kreeg en met ziekteverlof ging. Met ingang van 14 juli 1997 kreeg Valk een nieuwe benoeming als assistent van de parochies H. Anna en H. Lambertus in Maastricht. Per 1 januari 2001 kreeg hij eervol ontslag uit de functie en ging hij met emeritaat.
De plechtige uitvaartdienst is op maandag 27 september a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Theresia te Maastricht met aansluitend in besloten kring de crematie.

Overlijdensbericht…

Het einde van de naam “Schöndeln”?

Op 7 december 2019 bereikt mij het bericht van Andre Kolodziejak dat het schoolbestuur de naam van Lyceum “Schöndeln” wil veranderen. “Bisschoppelijk College” was al eerder uit de gratie. De vaart der volkeren toch? Nou nee, internaatsjaren zijn gevoelige jaren voor veel oud-internen – kinderen die zonder de gezinsomgeving opgroeiden. En dat er bij betrokken leerlingen en leerkrachten van nu en toen een weerstand ontstaat is logisch.

De reden van de naamsveranderingen ontgaat mij volledig. Zo’n oude naam, “Het Bisschoppelijk College Schöndeln”, is een begrip, het staat voor kwaliteit en is absoluut een vorm van cultureel erfgoed. Waarom?

Inmiddels (2019-12-13) is de nieuwe naam bekend: “Roer College @Schöndeln” volgens 1limburg.nl. In CamelCase zou dat “RoerCollege@Schöndeln” zijn. Het verwijt “gebrek aan historisch besef” richting het schoolbestuur mag dan gemaakt zijn en de naam “Schöndeln” is in zekere zin behouden maar het zou toch wel heel mooi zijn als de naam “Bisschoppelijk College Schöndeln” in ere hersteld zou zijn – en dat zeg ik als ongelovige maar met een “historisch besef”. Ach, wie weet wat de toekomst brengt.

Andre Kolodziejak, enorm bedankt voor je betrokkenheid en inzet! Het toont ook aan dat er veel betrokkenheid is van zowel externen als internen en dat is fijn om te ervaren.

Links:

VPRO “Het spoor terug” over het internaat van het Bisschoppelijk College

Oud-intern Pieter-Bas van Wiechen (freelance writer & radiomaker) gaf de links door van de uitzending van “Het spoor terug” (2019) over het internaat. Bij deze:

4 thoughts on “Het internaat van het Bisschoppelijk College Schöndeln”

 1. Proficiat! Mooi dat onze geschiedenis niet alleen nog in een boekje bij het stadsarchief bewaard blijft

  Reply
  • Zo is dat Roland, zo lang ik leef zal ik mijn best doen om alles te beheren v.w.b. de “oude kippen”. Groet!

   Reply
 2. Mooi gedocumenteerd, Wiebe!
  Wat een gekke nieuwe naam is er nu weer bedacht, dat Roer College Schöndeln. Als ik google, lijkt de naam verzonnen te zijn voor een fusie van Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln in 2020, waarna de lerlingen zelf aan het “Roer” van hun toekomst zullen staan.
  Persoonlijk leed ik al verlies toen -na mijn vertrek van het internaat in 1964- de oorspronkelijke naam Bisschoppelijk College Roermond vervangen werd door Bisschoppelijk College Schöndeln. Ik moest bovendien steeds uitleggen dat Schöndeln niet in Duitsland ligt.
  Gelukkig bleef toen de toevoeging “Bischoppelijk” behouden en daarmee straalde de naam van mijn school toch een heel eigen voorgeschiedenis uit met een speciale erkenning, zoals prinselijk, koninklijk. Voor mijn gevoel niet iets elitairs, maar een soort kwaliteitskeurmerk. Bovendien is “Bisschoppelijk” een epitheton geworden, als bijvoeglijk naamwoord zo vast gekoppeld aan het zelfstandig naamwoord dat je het mist wanneer je het niet gebruikt.
  Je voelt hem al aankomen: ik wil mijn oude schoolnaam terug: Bisschoppelijk College Roermond.
  Geweldige opolossing toch? De MAVO blijft in Roermond liggen en Schondeln blijft Bisschoppelijk.

  Reply
  • Het is wat met die namen, ik vermoed dat zowel lyceum als college niet beschermd zijn en dus vogelvrij zijn. Zowel op lycea als colleges kom je alle onderwijsvormen tegen, zelfs beroepsonderwijs. Met andere woorden: Er is geen echt goede reden om te kiezen tussen die twee – behalve natuurlijk om jezelf een status te verschaffen ongeacht de kwaliteit – en een weg terug is dus geen probleem, ook met MAVO en VMBO erbij. Interessant is ook dat Bisschoppelijk College Broekhin nog steeds dezelfde naam voert als katholieke school. Artikel 13 uit de grondwet en terug naar Bisschoppelijk College Roermond? Helemaal goed!

   Reply

Leave a comment