De eenvoudige basis van een democratie

(Hoofdartikel: “Met schapen kweek je despoten: Democratie“)

Je zou het bijna niet meer geloven als je soms het gestuntel van de overheid ziet, evenals het wantrouwen van de burger, maar de volgende punten vormen toch echt de werkelijke en eenvoudige de basis. Het is de belangrijke kern van onze samenleving, onze democratie:

 • In iedere democratie is de bevolking soeverein.
 • Dit wil zeggen dat de bevolking het gezag voert, de hoogste macht vormt.

Vertaald naar Nederland:

 • Nederland is een democratie.
 • In Nederland is de bevolking soeverein.
 • Dit betekent:
  • het Nederlandse volk is de hoogste macht,
  • de volledige overheid, inclusief de politiek, staat in dienst van de Nederlandse bevolking,
  • Nederlanders leggen via gekozen volksvertegenwoordigers hun wil bindend op.

Korter en duidelijker kan het niet maar er zijn wat dingen die uitleg nodig hebben.

2-2-tango!

It takes two! Courtesy…

Natuurlijk zul je zeggen dat de wil van de Nederlanders niet voldoende gehoord en uitgevoerd wordt. Dat is makkelijk gezegd, maar tegelijkertijd ken ik niet zoveel Nederlanders die af en toe een briefje sturen naar een Tweede Kamercommissie of een Kamerlid. “It takes two to tango”:

 • De Tweede Kamer heeft een verantwoordelijkheid.
 • Het Nederlandse stemgerechtigde volk heeft ook een verantwoordelijkheid.

Beiden blijven regelmatig in gebreke. Het is goed om te beseffen dat een gemiddeld Kamerlid vooral uitblinkt in zaken als managen en onderhandelen – als je daar echt goed in bent kan je zelfs minister-president worden, hallo Marc.

Al met al zijn Tweede Kamerleden geen supermensen en dus zal je als bevolking af en toe je zorgen moeten uiten, standpunten moeten uitleggen. Dat is iets wat lobbyisten bijvoorbeeld heel goed snappen. Een betere democratie begint bij jezelf waarbij jouw Kamerlid altijd open moet staan voor informatie.

Intermezzo: belang, wens en wil

Deze woorden liggen dicht bij elkaar. De “wil” heeft meer een afdwingbaar karakter, terwijl “belang” en “wens” wat vrijblijvender zijn. Een voorbeeld:

Een stemgerechtigde burger heeft meestal de morele verplichting om algemene “belangen” voorrang te geven op individuele “wensen”. Dat alles resulteert in de bindende ”wil” van de kiezer.

Vandaar dat het woord “wil” zo vaak in de volgende teksten voorkomt.

Verantwoordelijkheid Tweede Kamerleden

Voor de beeldvorming:

In een democratie zou je het liefst zien dat de bevolking rechtstreeks een stem uitbrengt, hoe mooi zou dat zijn? Helaas is dat in de praktijk in een complexe samenleving niet mogelijk, het zou betekenen dat het volk overal verstand van zou moeten hebben en extreem veel tijd kwijt is aan politiek.

Dus hebben we die taak uitbesteed aan een Tweede Kamer. Dat betekent wel dat die Tweede Kamer de wil van het volk zo goed mogelijk dient te behartigen – en dat is het belangrijkste uitgangspunt. Voor alle duidelijkheid, de mening, de stem in de Tweede Kamer, van een Kamerlid moet precies overeenkomen met de “gemeten” wil van zijn of haar kiezers.

Dat laatste is enorm belangrijk omdat het daar zo vaak fout gaat. Immers, het zijn ook maar mensen en beïnvloeding is eenvoudig. Bij beïnvloeding kan je bijvoorbeeld denken aan foutieve informatie, gesprekken met Kamer-collega’s, persoonlijke meningen, inspanningen van lobbyisten en teveel luisteren naar de mening van een schreeuwende minderheid.

Het is ronduit walgelijk en weerzinwekkend dat clubjes zonder leden maar wel met een pot subsidiegelden in feite door de Tweede Kamer in stand gehouden wordt om naar te luisteren. Of beter: Leest voor uit eigen werk. Denk dan aan clubjes als Urgenda en Natuur en Milieu die miljoenen slurpen en geen democratische basis hebben. Los van de enorme verspilling van 250 miljoen euro belastinggeld per jaar dient dit per omgaande verboden te worden. Ja Tweede Kamer, leg het maar eens uit aan de burger.

Eindnoot

Weet waar je geld naartoe gaat!

Is de Tweede Kamer verworden tot een kamer met 150 autocraten? Wie “Zo wordt de macht in Nederland gekocht” bekijkt, blijft vol ongeloof en ziedend achter en zal genegen zijn die vraag met “ja” te beantwoorden.

Wat wel? Een Tweede Kamerlid moet een enorm rechte rug hebben en uiteindelijk doen wat exact de wil van de kiezersachterban is en die wil omzetten in door de bevolking gedragen wetten.

Hoe moeilijk is dat?

Tot slot een tip voor iedereen die tot hier gelezen heeft: Stop met kopen van loten van de Postcodeloterij!

Leave a comment