Vaccinatie kinderen van 5 tot en met 11 jaar

Geachte leden van de Gezondheidsraad en de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Vandaag vernam ik via de media het volgende: “In Nederland moet de Gezondheidsraad zich nog buigen over de vraag of vaccinatie van 5- tot 11-jarigen gewenst is.

Ik schrik daarvan, COVID-19 floreert omdat er zoveel inwoners niet gevaccineerd zijn, waardoor groepsimmuniteit een verre droom blijft en er simpelweg iedere dag onnodig mensen sterven – laten we dat laatste vooral niet marginaliseren.

In Italië is inmiddels groen licht gegeven voor vaccinatie van 5- tot 12-jarigen en in de VS is Pfizer-BioNTech sinds eind oktober al beschikbaar voor die groep. Graag citeer ik waarnemend FDA-commissaris Janet Woodcock:

“Als moeder en arts weet ik dat ouders, verzorgers, schoolpersoneel en kinderen hebben gewacht op de goedkeuring van vandaag. Het vaccineren van jongere kinderen tegen COVID-19 zal ons dichter bij een terugkeer naar een gevoel van normaliteit brengen.”

Met de bevolkingsteller op 17.6 miljoen (zonder asielzoekers en illegalen) en 11.1 miljoen dubbel gevaccineerden kom ik uit op slechts 63% volledig gevaccineerden. Anders gezegd, 3 van de 8 mensen zijn niet volledig gevaccineerd. Daarmee wordt de urgentie van een hogere vaccinatiegraad verder onderstreept.

Klaarblijkelijk ligt er een adviesaanvraag van de minister (26 oktober 2021) aangaande bescherming van kwetsbare jeugd bij de Gezondheidsraad.

Wij doen onszelf en onze omgeving zeer ernstig tekort door niet adequaat te reageren op ontwikkelingen – zo leren ons de laatste twee jaren.

Mijn verzoek aan de Gezondheidsraad is de aanvraag van de minister per omgaande te behandelen en daarbij het advies niet exclusief voor kwetsbare jongeren maar voor de gehele groep 5- tot 12-jarigen te geven.

Mijn verzoek aan de vaste Kamercommissie is zowel hierop toe te zien als op de uitvoer van een vlotte campagne voor de groep 5- tot 12-jarigen, temeer daar EMA haar goedkeuring voor deze groep reeds heeft uitgesproken op 25 november 2021.

Ik dank u voor het lezen van dit bericht en uw betrokkenheid bij het uitvoeren van uw belangrijke taak. Met de grootste bezorgdheid, de meeste hoogachting en hopende dat deze brief uw gegeven mandaat versterkt,

Wiebe van der Worp.

2 december 2021, verzonden aan cie.vws@tweedekamer.nl en info@gr.nl.

1 thought on “Vaccinatie kinderen van 5 tot en met 11 jaar”

Leave a comment