Nanos Gigantum Humeris Insidentes

“Dwergen Reuzen Schouders Gedragen” – Het ontdekken van de waarheid door voort te bouwen op eerdere ontdekkingen. Zoals Newton het zei: “Als ik verder heb gekeken, dan was dat door op de schouders van reuzen te staan”.

De visie

Informatie – communicatie, kennis, ideeën, boeken, software, muziek, enzovoorts – vormt de basis van de economie en onze welvaart. Ongeletterdheid veroorzaakt discriminatie, criminaliteit en terrorisme. Kennis draagt bij aan de ontwikkeling van de mensheid. Deze vooruitgang stimuleren moet ons hoogste doel zijn. Vrijheid van informatie biedt kansen op voorspoed, voor hen die nu door wanhoop overheerst worden.

Als de kansarmen van nu ontwikkeld worden en als we de sloten op kennis openen – en de sloten verbieden – dan kunnen we met de gehele wereldbevolking met ongekende intensiteit eendrachtig werken aan de vooruitgang van de mensheid.

Je zou het zo kunnen zien: we ontwikkelen sneller medicijnen zodat we niet sterven aan de kwaal. Werken aan vooruitgang is niet alleen sociaal maar ook ieders eigenbelang. Dat besef moet maatschappelijk gekweekt worden.

Daartegenover staan bedrijven die lobbyen – in Den Haag, Brussel en overal – om juist sloten op kennis te plaatsen, om zo hun eigen belangen te behartigen ten koste van de gemeenschap. Deze praktijk heeft een naam: ‘rent seeking‘. Informatie wordt beroofd van haar bruikbaarheid door DRM, octrooien en overmatig auteursrecht. Dit gaat ten koste van de vooruitgang van de mensheid, dit berokkent ons allemaal schade. Soms zijn de lobbyisten naïef egoïstisch, soms gebruiken ze bewust leugens om politici en ambtenaren te misleiden. De praktijken van deze organisaties moeten meer in de openbaarheid komen en politici moeten de andere kant van het verhaal ook horen.

Vrije marktwerking en harde concurrentie op basis van prijs en kwaliteit – binnen de grenzen van de wet en binnen de grenzen van het sociale – is het bewezen concept voor welvaart. Zowel auteursrecht als octrooien verstoren vrije marktwerking per definitie – je krijgt immers van overheidswege een monopolie – en dienen beperkt te worden tot proporties die de maatschappij maximaal dienen.

(bron: Kevin Carter)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *