Politiek: Wat ons niet over Brussel verteld wordt

10 jan 2007

We hebben met zijn allen een probleem: in Brussel gebeuren ook heel foute dingen en de pers pikt het niet op. Een brief van Frattini aan onze eigen tweede kamer verhoogde mijn bloeddruk door het hoge onzingehalte maar geeft prima aan wat ze daar allemaal bekokstoven. Er is ook een tekstversie van de brief in odt of pdf. Hierna volgt het belangrijkste deel:

Brief van: Franco Frattini, Vice-President van de Europese Commissie aan alle kamerleden…

Ik dank u voor uw schrijven van 3 juli 2006 dat ik met grote zorg heb gelezen, met name omdat de bestrijding van namaak voor de Commissie een prioriteit is.

Namaakbestrijding? Wij, het volk dus, willen graag dat de politie een ANDERE prioriteit heeft: boeven vangen en kinderpurno aanpakken bijvoorbeeld* (was link http://www.webwereld.nl/articles/44540/-politie-en-justitie-bijna-machteloos-tegen-kinderpurno-.html). Als ze hun tijd moeten verknoeien als loopjongen voor Brein, BSA en de pillendraaiers dan hebben ze daar geen tijd voor.

Namaak maakt vandaag de dag een niet verwaarloosbaar deel van de misdaadecomomie uit. De omvang ervan wordt geraamd op 3 tot 9% van de internationale handel.

Waar hebben we het over? Een Louis Vuiton tasje dat je koopt op een buitenlandse markt voor een tientje? Lekker belangrijk! Illegale CD’s vast niet want ook Frattini zijn kinderen gebruiken echt wel p2p-netwerken om hun favoriete muziek te downloaden.

Het aantal vervalsingen dat aan de grenzen van de EU in beslag genomen wordt, is tussen 1998 en 2004 met meer dan 1000% toegenomen.

1000%, suggereert Frattini nu dat namaak “booming business” is, een soort van “dotcrime bubble”? Of doet de douane gewoon haar werk goed? Dat laatste lijkt mij aannemelijker maar eerlijk gezegd heb ik ernstige twijfels bij het horen van dat soort getallen en bekruipt mij het gevoel dat Frattini onze tweede en eerste kamer niet serieus neemt door dit soort getallen te roepen zonder ook maar enige referentie.

In 2005 zijn er aan dezelfde controlepunten niet minder dan 800.000 vervalste geneesmiddelen in beslag genomen. Nadat namaak zich vele jaren tot luxeproducten had beperkt, betreft deze productie thans alle industriële sectoren, vooral die van geneesmiddelen en voeding.

En daarmee wordt direct duidelijk voor wiens karretje Frattini zich laat spannen: de farmaceutische lobby. 800.000 losse pilletjes, prima, maar wat ik mij bij namaak van voeding moet voorstellen is een raadsel. Wel kunnen namaakgeneesmiddelen natuurlijk gevaarlijk zijn en Frattini maakt daar slim gebruik van door daarmee te onderstrepen dat gemakshalve alle namaak heel erg is. Correctie: voor andere producten is namaak in de regel helemaal niet erg. Namaak is de sleutel tot concurrentie, dat zal iedere econoom bevestigen. De BMW van de heer Frattini is in werkelijkheid een 99% nagemaakte Mercedes met 1% verbeteringen en Mercedes doet er alles aan om een nog beter product voor te schotelen door na te maken en te verbeteren. Lang leve namaak!

Momenteel is het merendeel van de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten in de lidstaten strafbaar gesteld. Qua hoogte lopen de sancties evenwel aanzienlijk uiteen en vaak zijn zij nogal licht.

Ah natuurlijk, hoe rechtvaardig je Brusselse bemoeizucht met nationale parlementen? HARMONISATIE! Harmonisatie is het toverwoord en doet het altijd goed als excuus. En over de hoogte van de sancties, leest u even mee want dit is de situatie in de VS en dat is dus wat Frattini wenst:

In een Noorse krant werd het volgende gepubliceerd:

“De straf voor het distribueren van kinderpurno is 7 jaar terwijl inbreuk maken op auteursrecht 10 jaar is onder de voorgestelde nieuwe Digital Millenium Copyright Act van 2006. De maximale boete voor het dumpen van chemisch afval is $27.500 per dag versus $500.000 per geval als het gaat om inbreuk op auteursrecht. The Inquirer schreef dat als je Graig David’s CD kopieert je 10 jaar krijgt, maar als je hem op zijn gezicht slaat en verder verbouwt zodat hij zeven dagen in coma ligt dan krijg je uiteindelijk maar 6 jaar.”**

LATEN WIJ DIE SANCTIES IN EUROPA VOORAL WEL REDELIJK HOUDEN!

De laatste jaren wordt in de onderscheiden strafwetgevingen niet adequaat rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van namaak en piraterij, met name het feit dat hierbij steeds vaker criminele netwerken betrokken zijn. Voor misdaadorganisaties is deze vorm van productie een ideale entree op de afzetmarkt geworden.

De hele markt van zogenaamde piraterij door beweerde misdaadorganisaties is niet lucratief doordat p2p-netwerken de poten onder de stoelen van misdaadorganisaties hebben gezaagd. Piraterij heeft trouwens te maken met bloedige taferelen op volle zee. Ik zou het maken van een kopietje niet zo willen noemen.

Dit noopt dus tot een strafwetgeving die deze realiteit weerspiegel Hiertoe heeft de Commissie op 26 april 2006 een gewijzigd voorstel ingediend voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, dat haar voorstel van 12 juli 2005 wijzigt.

En daar zit dus het probleem: in hun ivoren torentjes waar alleen lobbyisten vertellen hoe de wereld er werkelijk uitziet worden dit soort voorstellen gesmeed.

Hieronder vindt u het antwoord van de Commissie op de specifieke bezwaren die door de twee Kamers der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden zijn aangevoerd.

En dan gaat het helemaal fout: de Europese Commissie gaat zich bezig houden met strafrecht en gaat volledig voorbij aan het subsidiariteitsbeginsel. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Subsidiariteitsbeginsel, “Het subsidiariteitsbeginsel houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.” en “Volgens het voorgestelde subsidiariteitsbeginsel behoort de overheid slechts initiatieven te nemen waar individuen en private organisaties niet in staat blijken de problemen zelfstandig op te lossen. Het beginsel is gebaseerd op de autonomie en waardigheid van het menselijk individu en stelt dat alle maatschappelijke instellingen, van het familieverband tot de staat en de internationale orde zich ten dienste van de mens dienen te stellen.” Daarbij moet opgemerkt worden dat het subsidiariteitsbeginsel nota bene is opgenomen in artikel 5 van het EG-verdrag. Met andere woorden: de niet democratisch gekozen Europese Commissie eigent zich nieuwe bevoegdheden toe en dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Het moet gezegd worden, onze tweede kamer is gelukkig kritisch op dit vlak. De rest van de brief van Frattini is een vergoelijking waarom het vooral toch zo moet zijn maar mijn commentaar stopt hier (zie voor meer eventueel de links naar de brief hiervoor).

* Volledig off topic maar wel interessant is de analyse van quovadis bij de reacties (webrot, link dood)

** Quote uit artikel Eigendom

Leave a comment