Over deze site

Contact

Nederlands:English:
Het kan zijn dat je contact met mij wil opnemen. Daarvoor hanteer ik een (tijdelijk) e-mailadres:You may wish to contact me. For this purpose, I use a (temporary) e-mail address:
w22@vanderworp.orgw22@vanderworp.org
Ik kan slechts beperkt tijd besteden aan deze blog naast mijn werk. Antwoorden kunnen daardoor lang op zich laten wachten maar ik probeer snel te zijn.I can only devote limited time to this blog next to my work. Answers may therefore take a long time, but I try to be quick.
Goed gefundeerde kritiek, vragen in het algemeen belang, het wordt allemaal gewaardeerd. Persoonlijke adviezen kan ik niet geven. Niet aardige en ongepaste mails gaan direct in de vuilnisbak.Well-founded criticism, questions in the general interest, it is all appreciated. I cannot give personal advice. Unkind and inappropriate mails go straight into the bin.