Dosering paracetamol

Let op, ik ben geen arts, onderstaande is slechts mijn opvatting. Volg altijd adviezen van jouw arts op, al dan niet conform de bijsluiter.

Voor gezonde volwassenen is een dosering van 3000 mg (3 gram) per dag veilig. Het is gebruikelijk grote perioden tussen inname te hanteren. Mijn betoog is dat je jezelf daarmee tekort doet.

Paracetamol komt in je bloed terecht en de lever begint meteen met de afbraak ervan. De tijd die nodig is om de helft af te breken noemt men de halfwaardetijd.

Op basis van die halfwaardetijd kan je iets zeggen over de concentratie van paracetamol in je bloed. Daarmee kan je ook iets zeggen over de mate van pijnbestrijding.

Enkele gegevens

 • De gebruikte formule voor halfwaarde is:
  N_{(t)}=N_{0}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_\frac{1}{2}}}
 • Piekplasmawaarden: 30 tot 60 minuten, 0 minuten is gebruikt hier.
 • Zo’n 5% paracetamol wordt niet opgenomen in het lichaam, hier is geen rekening mee gehouden.
 • Halfwaardetijd: 1 tot 4 uur, het gemiddelde van 2,5 uur is gebruikt hierna.

Intermezzo I: Waarom maar 3 doseringen per dag?

Het antwoord is eenvoudig: Mensen vergeten vaak medicijnen in te nemen. Echter, bij pijnbestrijding is de pijn ook de wekker om iets in te nemen. Je kunt overwegen om 6 tabletten van 500 mg te breken tot 12 halve tabletjes aan het begin van de dag. Zo voorkom je overdosering.

De grafiek

 • Uitgangsbasis: tabletten van 500 mg (0,5 gram).
 • De x-as is het verloop in tijd in uren na eerste inname.
 • De y-as is de bloedplasmawaarde met als eenheid “tabletten van 500 mg”.
 • Er worden twee doseringen van 3000 mg vergeleken:
  • Blauw is een dosering van 3 keer 2 tabletten.
  • Oranje is een dosering van 12 keer een halve tablet.

Hoofdconclusie

De dosering van 3 * 1000 mg zorgt voor langdurige dalen – met bijbehorende pijn – waarbij de plasmawaarde tot slechts de helft is van de dalen bij een dosering van 12 * 250 mg. Voor een zo goed mogelijke pijnbestrijding heeft een dosering van 12 * 250 mg de voorkeur.

Eindnoten

 • Bij het schema van 12 * 250 mg is het te overwegen als eerste dosering 1 tablet (2 * 250 mg) te nemen en die halve tablet extra uit te sparen over de volgende innamen. De reden is dat het anders uren duurt voor je een bloedspiegel hebt van meer dan 1 tablet.
 • Er is geen rekening gehouden met de tijd die het duurt voor er een piekplasmawaarde is. De grafiek zou in dat geval min of meer gelijk zijn, iets meer gemiddeld zijn. Dit verwaarloos ik omdat de hoofdconclusie blijft staan.
 • Bovenstaande is een model op basis van een halfwaardeformule. Je kunt hier natuurlijk vraagtekens bij zetten, het menselijk lichaam is complex en een lever is een complex orgaan immers. Toch lijkt het als benadering, met de nodige marges, verantwoord.
 • De grafiek is gebaseerd op dit rekenblad.

Leave a comment