Landgenoten: Het beste voor 2021!

Het verleden vormt de verlichting van de weg naar de toekomst en dat geldt ook voor afgelopen jaar 2020. Middels deze “post” doe ik de lampjes vast aan – voor de 33% van onze bevolking die wat meer uitleg over COVID-19 nodig heeft. Een anekdote…

De familie Brinker gaat naar Engeland. In Zeebrugge gaan ze met z’n negenen aan boord, Hans voorop. De schipper heet ze welkom en legt uit dat de overtocht naar Folkestone zonder gevaar is maar dat er wel een paar gaatjes in de houten boot zitten. Hans zegt dat dat geen probleem is en stopt, als een soort van automatisme, zijn vinger in een gat. Zonder woorden volgen enkele kinderen zijn voorbeeld.

Halverwege de reis ontstaat er een discussie. Drie kinderen vinden het maar onzin want ze denken dat ze de overkant ook halen als het water langzaam in de boot stroomt.

Dan vindt de jongste telg, Wappie, in een scheepskist een boor en maakt nog twee gaten in de boot. Het water stroomt naar binnen. Wappie krijgt op z’n donder en zonder woorden steken een zoon en dochter hun vinger in de gaten. De discussie laait weer op. Maar nu is iedereen, behalve Wappie, ervan doordrongen dat het belangrijk is om de gaten dicht te houden.

Dan boort Wappie nog een gat en in plaats van zijn middelvinger erin te doen steekt hij die omhoog en schreeuwt: “Jullie hebben allemaal ongelijk want hout drijft en een houten schip met gaten erin zinkt dus nooit”. Vervolgens boort hij vrolijk het ene gat na het andere.

Na vele dreigementen en smeekbeden om te stoppen halen twee oudere broers hun vinger uit een gat en grijpen Wappie vast. Ze weten dat ze snel hun vinger terug moeten stoppen in het gat en er zit maar één ding op: Met tranen in de ogen gooien ze Wappie overboord.

Helaas is er geen houden meer aan en 500 meter voor de haven van Folkestone vergaat het schip. Van de schipper en familie Brinker heeft nooit iemand meer wat gehoord.

Dat was – en is nog steeds – de uitleg van COVID-19 in een notendop. Dan is het nu tijd voor statistiek:

  • 2/3 van de bevolking snapt het onmiddellijk (Hans plus 5 gezinsleden).
  • 1/3 snapt het niet en vormt een gevaar voor de gehele bevolking.
    • Die groep heeft bloed aan de handen, ze zijn verantwoordelijk voor de vele COVID-19-doden.
    • Echter, als je moeite doet om het goed uit te leggen dan snapt 2/3 van die groep het ook.
  • Vervolgens zit je als maatschappij altijd en onvermijdelijk “opgescheept” met 1/3 * 1/3 = 1/9 Wappies. Het ontkennen van het bestaan en het negeren van die groep is een slecht idee.

Beperkte ontwikkeling, beperkte scholing en een gebrek aan stimulansen om de hersens te gebruiken levert teveel Wappies op. Om dat te voorkomen zouden we als maatschappij best eens wat beter ons best kunnen doen.

Een gelukkig en gezond 2021 gewenst!!

Leave a comment