Met schapen kweek je despoten: Democratie

Dit is een introductiebladzijde waaruit diverse artikelen over onze Nederlandse en internationale democratie voortvloeien. Zie de links aan het eind. Een goede uitleg van democratie is niet moeilijk maar in de praktijk kunnen er heel wat dingen beter. Deze bladzijde is de introductie, het begin.

De reden om dit te schrijven is de noodzaak om democratieën beter te beschermen. De druppel die de emmer deed overlopen was de inval van Rusland in Oekraïne. In mijn beleving spelen er internationaal nu drie hoofdzaken:

De doos van Pandora is opnieuw geopend. Wat na de tweede wereldoorlog onmogelijk leek is toch gebeurd, in Europa valt een crimineel regime een democratie aan. Naïviteit maakt plaats voor realisme. Het besef wordt wakker. Bijvoorbeeld: Het Peking-syndicaat is ook een reële bedreiging geworden. Nucleair machtsvertoon is weer terug. Dit is een “wake up call” voor alle democratieën in de wereld.

Met schapen kweek je despoten. Democratieën moeten sterker worden. Er zijn altijd gekozen parlementariërs met autocratische trekjes. Betere en meer participatie van de nadenkende burgers versterkt en beschermt democratieën. In de EU zien we een democratie als Hongarije afglijden en daarmee EU-beleid verzwakken.

De doos van Pandora vernietigen. De komende decennia moeten er extreem grote problemen opgelost worden in de wereld. Dictaturen staan dat in de weg. Alle democratieën zullen zich als één sterk blok moeten positioneren. Alleen met die eensgezindheid is het mogelijk om een grote vuist te maken tegen dwarsliggende dictaturen die de toekomst van de mensheid op het spel zetten.

Ik wil graag over die drie punten schrijven de komende tijd en vooral nadenken over oplossingen.

Voor wie is democratie?

Democratie is voor een bevolking waarvan veruit de meesten voldoende ontwikkeld zijn om te begrijpen dat je democratische kernwaarden moet koesteren.

Daarmee doemt meteen een ernstig probleem op: mensen die binnen een democratie opgroeien en mensen die uit een andere cultuur instromen zul je moeten uitleggen wat die kernwaarden zijn en waarom ze zo belangrijk zijn.

Meer specifiek, we moeten die democratische waarden niet alleen accepteren maar er keihard achter staan om volwaardig lid te zijn van onze democratie, om die democratie te beschermen en om uit de democratie te halen wat er in zit.

Verloedering van democratie

Werken aan democratie is een actief proces en onze maatschappij schiet gevaarlijk tekort.

Waarom dat gevaarlijk is? De meeste mensen vinden de democratie zo vanzelfsprekend dat er weinig bemoeienis is. Immers, je stemt iedere vier jaar en alles komt goed, toch?

Echter, het tegenovergestelde is waar. We hebben een te grote afstand tussen burger en politiek. Daardoor dwaalt de politiek zelf ook af, de visies zijn niet scherp, de democratie verloedert en onze bijbehorende idealen lopen gevaar.

Die verloedering illustreert dat een heleboel mensen onvoldoende begrijpen wat democratie is. Daarom worden in de volgende artikelen dingen uitgelegd en worden vingers op zere plekken gelegd.

De knuffeldemocratie

Democratie is een actief proces. Courtesy…

Eentje om eens over na te denken…

Oekraïners hunkeren naar democratie, ze hebben het licht van progressie, welvaart en vrede gezien. Er is extreme motivatie, omdat ze aan den lijve hebben meegemaakt hoe het is om onder het juk van Moskou te leven.

Een groot deel van de Russen leeft binnen een totalitaire leugenbubbel en heeft geen notie van wat er werkelijk in de wereld speelt omdat ze eeuwenlang zijn bestolen en voorgelogen door criminele regimes en simpelweg niet beter weten. Daarmee is democratie voorlopig dus niet weggelegd voor de Russen.

Dat zou ons dankbaar moeten stemmen, we zouden met elkaar onze democratie eens een dikke knuffel moeten geven in plaats van de matige uitvoering van de democratie door politiek, overheid en bevolking gelaten te accepteren en te vaak respectloos en vol met haat zijn.

“Oh. Nederland is allang geen democratie meer hoor, ‘ze’ doen waar ze zelf zin in hebben.”

Vaak gehoord…

Van dergelijke uitspraken zou iedereen verdrietig moeten worden maar die teleurstelling is wel begrijpelijk, het zijn signalen die duidelijk aangeven dat er werk aan de winkel is.

Democratische eensgezindheid

Een belangrijk doel van deze introductie, deze volgende artikelen, is eensgezindheid over onze democratie benadrukken. Als we die democratie niet voldoende begrijpen, niet massaal omarmen en niet voldoende beschermen, dan is ons land, onze wereld, uiteindelijk reddeloos verloren.

De bevolking besteedt wetgeving uit aan de Tweede Kamer. Die Tweede Kamer moet uitvoeren wat de bevolking wil, niet wat ze zelf wil. Dat betekent dat de bevolking haar verantwoordelijkheid ook moet nemen, mee moet denken en een intensieve relatie met Kamerleden moet opbouwen. Daar ontbreekt het aan en het is daarom ook wat al te makkelijk om de schuld altijd maar op de schouders van de politiek te laten rusten.

Binnen een democratie is meer dan genoeg ruimte om het niet met elkaar eens te zijn en te zoeken naar gemeenschappelijke gronden. Echter, over de democratische beginselen moet unanimiteit bestaan, bij iedere landgenoot.

De artikelen…

Na deze introductie volgt meer uitleg evenals illustraties waar het fout gaat en waar het beter kan…

Van Franse revolutie tot nu

De evolutie van Franse democratische kernwaarden tot het heden.


De zwakte van democratie is de sterkte

Democratie is niet volmaakt maar wel het minst slechte alternatief.


De eenvoudige basis van een democratie

Politiek staat in dienst van een actieve en betrokken bevolking.


De Tweede Kamer, de leden en de partijen

Over de verbanden.


De eed van Tweede Kamerleden

Over het merkwaardige contract met het Nederlandse volk.


De tragedie van de kiezer

Over enkele structurele fouten met oplossingen.


Een verstikkende en stoffige democratie

(stikstof-beleid)

Een open brief aan Kamer en landgenoten om de democratie aan te zwengelen.


Meer volgt… als er tijd voor is.

Leave a comment