COVID-19: Aantekeningen

Ethanol en of isopropanol?

De WHO-recepten zijn bedoeld om eenvoudig te maken, of met ethanol of met isopropanol. Het blijkt lastig om argumenten voor en tegen gebruik van isopropanol te vinden. Professionele producten bevatten vaak een mix van ethanol en isopropanol. Zie de afbeelding. De twee alcoholen kunnen mogelijk elkaars effect versterken. Daarnaast zijn er micro-organismen die niet bestand zijn tegen isopropanol, bijvoorbeeld 20% om “acanthamoeba culbertsoni” inactief te maken. Een virusenvelop bestaat uit lipiden, vetten. Isopropanol is een betere ontvetter en dat zou een rol kunnen spelen bij het effectief denatureren van eiwitten. Daarnaast is aceton een metaboliet van isopropanol. Dat zou een reden kunnen zijn om bij voorkeur formulation 1 in plaats van formulation 2 te kiezen en rechtvaardigt ook de beperkte hoeveelheid isopropanol in de commerciële mixen van alcoholen.

Recept 0: Niet kleverig

Recept ontsmettingsvloeistof in massadelen, totaal is 100%:

Ethanol75%
Isopropanol10%
Water15%

Stel dat we uitgaan van 1 kg, 1000 gram:

 • Wat weegt 1 liter 95% bio-ethanol?
  • 95%, 950 ml pure ethanol weegt 950 ml * 0.789 g/ml = 750 gram.
  • 95% bio-ethanol v/v komt overeen met 92.3% m/m, zie tabel. Als 750 g overeenkomt met 92.3% dan is de totale massa 750 * 100 / 92.3 = 813 gram.
  • 1 liter 95% bio-ethanol v/v bevat dus 813 – 750 = 63 gram water
 • Wat is het volume van 100 gram isopropanol 99.9%?
  • Als er afgerond wordt naar 100% dan is het volume 100 / 0.786 = 127 ml. Het krimpeffect van een mengsel van water en isopropanol wordt hierbij verwaarloosd.
 • Hoeveel water is nodig?
  • 150 gram, is 150 ml
  • In de 95% bio-ethanol zit al 63 gram water dus er moet 150 – 63 = 87 gram of ml toegevoegd worden.

WHO Formulation 1 variaties ethanol

WHO Formulation 1 gaat uit van 96% v/v ethanol om ontsmettingsmiddel te maken. Echter, in de praktijk zijn er heel wat variaties in percentages ethanol als grondstof beschikbaar. Hoe wordt het recept dan? Berekeningen staan hier:

https://vanderworp.org/en/universal-disinfectant-for-coronavirus-covid-19/#Reverse_engineering_of_the_WHO_recipe

1 liter WHO Formulation 1 ontsmettingsmiddel 80% v/v: Stel dat je 85% v/v ethanol (EtOH) hebt. Je zou dan 80/85 liter, 941 ml gebruiken. Je zou dan nog waterstofperoxide en glycerol moeten toevoegen maar dat gaat niet lukken. Vergeet in eerste instantie waterstofperoxide. Voeg glycerol toe tot je precies één liter hebt, dat zal om en nabij 59 ml zijn. Dat is minder dan de 145 ml van het recept maar je hebt schonere, minder plakkerige, handen en de ontsmetting is iets beter.

Leave a comment