CAD: Vorm- en plaatstoleranties

(Geometric Dimensioning and Tolerancing)

Dit is WORK IN PROGRESS, reacties, tips, commentaar zijn uiterst welkom!

Table of Contents

Introductie

Toleranties aangeven is een ware kunst. Je moet goed nadenken over wat acceptabele waarden zijn en waar je de toleranties plaatst. Immers, te kleine toleranties zijn prijsverhogend, te grote of verkeerde toleranties leveren productie- en gebruiksproblemen op. Deel twee van de kunst is hoe toleranties gespecificeerd worden in BricsCAD. Dat is waar deze post over gaat.

Een startpunt om globaal meer te leren over het onderwerp staat hier op Wikipedia. In het Duits spreken we over “Form- und Lage-Toleranz”, in het Nederlands over “Vorm- en Plaatstoleranties”. In het Engels ook afgekort tot GD&T. Een en ander is gespecificeerd in ISO 1101.

Theoretische maten

Theoretical Dimension

Een tekst op een maatlijn heeft een bepaalde afstand tot die maatlijn. Variabele dimgap regelt dat. De tolerantie van de plaats van een gat kan je aangeven door de theoretische maten van de locatie op te geven om daarna een plaatstolerantie op te geven. Die theoretische maten zijn herkenbaar omdat er een frame rondom de tekst zit. Hoe regel je dat frame?

Dimgap heeft normaal bijvoorbeeld een waarde van 0.5. Door die waarde negatief te maken, bijvoorbeeld -0.5, krijgen nieuwe maten automatisch een frame rondom de tekst. Misschien niet erg logisch maar het werkt wel.

Datums

Aanduiding exact conform ISO 1101 is lastig. Maar we komen een heel eind. Voor datums of referenties is commando mleader voor de hand liggend. Blokken hebben het grote nadeel dat ze niet de associativiteit hebben van vermating. Dat is dus de reden om met mleader aan de gang te gaan. Hoe de mleader eruit ziet wordt bepaald door de stijl.

Datums in BricsCAD made with mleader.

Geef commando mleaderstyle, maak een nieuwe stijl aan: Datum. De volgende screendumps geven de instellingen aan voor gebruik in mm.

Example settings for datums.

Het kopje Scale dient uiteraard naar eigen inzicht ingevuld te worden.

Leave a comment