VoFNL zoekt 150 bestuursleden

“De directie van de Staat der Nederlanden zoekt 150 dagelijkse bestuurders (full-time) voor een periode van maximaal 4 jaar. Deze uitdagende functie biedt veel ruimte voor eigen initiatief waarbij u uitsluitend aan de directie verantwoording dient af te leggen. Wij bieden een goede salariëring en secundaire voorwaarden.”

Beste Nederlanders, beste landgenoten. Als we het woord democratie ontleden dan valt dat woord uiteen in “demos” en “kratos”. “Demos” betekent de burger, de burgerij, de bevolking en “kratos” betekent heersen, regeren. Democratie is dus ook niet meer en niet minder dan dat de burger heerst, de bevolking is de baas.

Onze Tweede Kamer neemt duizenden beslissingen tijdens een regeerperiode. We zijn het er met elkaar natuurlijk wel over eens dat we die beslissingen niet zelf kunnen nemen. Zo zijn we vaak niet kundig genoeg om alle onderwerpen van het land te doorgronden. Daarnaast zou het vrijwel een dagtaak zijn. Daarom gebruiken wij een model, waar wij een volksvertegenwoordiging in dienst hebben genomen om die taken voor ons uit te voeren.

Let wel, de bevolking is de directie en ons dagelijks bestuur, de Tweede Kamer, vormt ons personeel.

Dat de realiteit van alle dag anders lijkt te zijn doet daar niets aan af. De directie van de staat der Nederlanden, dat zijn jij en ik en 13 miljoen andere kiesgerechtigden. Misschien was je je daar niet zo van bewust en het is daarom een goed moment om daar bij stil te staan. Het is niet alleen een staatsschuld van €30 000 per Nederlander per directielid maar wij zijn ook allen grootaandeelhouder voor één-18-miljoenste van alles wat niet in particuliere handen is.

“With Great Power Comes Great Responsibility” (Peter Parker et al). Als directielid heb je dus ook verantwoordelijkheden in ons land. Zo moeten wij als directie ervoor zorgen dat het bij ons in dienst zijnde dagelijks bestuur uitermate geschikt is voor de functie.

Helaas zijn er in Nederland nogal wat directieleden die denken dat hun verantwoordelijkheid alleen bestaat uit het 1 keer in de 4 jaar aantrekken van nieuw personeel voor het parlement. 22 november 2023 is zo’n dag dat er weer een sollicitatieronde is waarbij 150 personeelsleden in dienst genomen worden.

Mijn verzoek aan alle directieleden is om dit serieus te nemen en uiterst zorgvuldig een stem te formuleren.

Dan is er nog een tweede verzoek aan alle directieleden: Ervaring leert dat de directie het nieuwe personeel vervolgens 4 jaar aan laat modderen. Daarna begint een deel van de directie te zeuren dat het dagelijkse bestuur niet goed functioneert.

Als je merkt dat een personeelslid niet helemaal goed begrijpt wat de directie wil, stuur dan bijvoorbeeld een correcte brief waarin je je bezwaren en ideeën uiteenzet. Onze directie is dermate groot dat dat vanzelf goed moet komen.

De beloning voor de directie ontstaat dan automatisch. Ons personeel zal dan minder snel genegen zijn om lekker te doen waar ze zelf zin in hebben en meer genegen te zijn om vooral goed te luisteren naar alle directieleden.

Collega-directielid, gebruik je stem zo goed mogelijk is het vriendelijke slotadvies.

22 november, is een gedenkwaardige dag: 1963 werd John F. Kennedy vermoord, in 2004 begint de Oranjerevolutie in Oekraine en in 2023 neemt de directie van Nederland aanzienlijk beter personeel aan in de Tweede Kamer.

Image ballotbox source…

Leave a comment