In Memoriam: Silly

Woensdag 14 januari 2009 raakte de merrie Silly verlamd aan de linker achterhand. De volgende dag kon ze niet meer overeind komen en om een lijdensweg te voorkomen, met de kennis dat ze 26 a 27 jaar moest zijn inmiddels, is samen met de dierenarts besloten om haar in te laten slapen. Silly heeft heel … Read more

Wiebe van der Worp

Mijn interesses zijn vrij breed en mijn kennisniveau neigt ernaar diep te gaan. Associëren hiermee (denken) biedt waardevolle inzichten – op het gebied van werk, persoonlijk en sociaal. Het brengt me tot onontdekte gedachten. Daarin kun je verzanden, maar daar verzet ik me tegen, ik probeer altijd het grote plaatje te blijven zien. Alles wat … Read more