CAD: Invoegen en eenheden

Je voegt een externe tekening toe en ineens klopt de schaal niet meer. Het is een probleem waar iedereen weleens tegenaan loopt. Hoe los je dat op? In dit artikel wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van diverse instellingen van eenheden. Teken je in inches? Of mm? Of eenheidsloos? En hoe staan “INSUNITS”, “INSUNITSDEFSOURCE” en […]

CAD: Vorm- en plaatstoleranties

(Geometric Dimensioning and Tolerancing) Dit is WORK IN PROGRESS, reacties, tips, commentaar zijn uiterst welkom! Introductie Toleranties aangeven is een ware kunst. Je moet goed nadenken over wat acceptabele waarden zijn en waar je de toleranties plaatst. Immers, te kleine toleranties zijn prijsverhogend, te grote of verkeerde toleranties leveren productie- en gebruiksproblemen op. Deel twee […]

Documenteren: Bibliotheken van CAD naar PDF- en HTML-publicaties

Het extraheren van illustraties uit CAD-bestanden voor documentatie is voor de hand liggend. Organisaties kunnen dit slim en goedkoop doen door XML te gebruiken. Het oorspronkelijke artikel staat hier: https://vanderworp.org/en/libraries-from-cad-to-pdf-and-html-publications/ Automatische vertaling… Automatische vertaling…