Incassopraktijken

De tien jaar oude boekhouding werd geruimd en dat was een moment om er even grof doorheen te bladeren. Mijn oog valt op een incassorekening uit 2008. In die tijd deden we veel grootformaat-printwerk. Ik herinner mij opeens weer de dochter die een foto van pap en mam wil laten printen en inlijsten. Kosten 65 euro, maar ze is te beroerd om de consequenties van haar aankoop te aanvaarden en ze betaalt niet.

In die tijd maakten we gebruik van een incassobureau en in de boekhouding kom ik de eindafrekening van het incassobureau geheel gespecificeerd tegen.

  • Hoofdsom: 65 Euro
  • Te betalen: hoofdsom, incassokosten, salariskosten, griffie en overige proceskosten, overige kosten, rente: 536 Euro
  • Ontvangen van schuldenaar: 536 Euro. Dat was een duur printje!
  • Dan volgen de kosten van het bureau: dagvaarding, griffierecht, betekening, kosten executie, informatiekosten, honorarium, salaris, totaal: 535 Euro, hoe verzin je het.
  • Door ons te ontvangen: 536 minus 535 is precies 1 Euro. Dat was voor ons, om te maken, dus ook een duur printje!

Ik herinner mij waarom we gestopt zijn met die flauwekul en voortaan maar boter vóór de vis zijn gaan vragen. Ik begrijp ook waarom iemand die in de problemen zit er nooit meer uitkomt en waarom mensen een broertje dood hebben aan financiële instanties - ze maken namelijk met niemand vrienden.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie