FrontPage

(The lower part of the TOC is English...)

Nederlands gedeelte

Commercieel

Samen met anderen doe ik veel uiteenlopende dingen. Als je interesse hebt in bijvoorbeeld groot printwerk, een reparatie, programmeerwerk, onderwijs of gewoon eens wil sparren, neem dan contact op. Ik/wij werken niet gratis, de schoorsteen moet roken. Echter, ik denk wel dat wij vaker oplossingen zien waar anderen de moed al hebben opgegeven. Deze site geeft voldoende voorbeelden om een beeld te vormen.

Maatschappelijk

  • Reprorecht betalen: Ondernemers, let op, deze heffing is misschien niet voor jou van toepassing. Politiek: ruim deze onzinnige regeling graag op.

Techniek

Reparaties

Materialen

English part

Commercial

Along with others, I do a lot of different things. If you are interested in large print work, repairs, programming, education or just want to exchange thoughts, please contact us. I / we do not work for free, "the chimney must smoke". However, I think that we often see solutions where others have given up. This site gives enough examples to form an image.

Technical

Repairs

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie